Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова бухгалтерія України → 
« Попередня Наступна »
Камлик М. І.. Судова бухгалтерія. Підручник.- К.: Атіка,.2000-336с., .200 - перейти до змісту підручника

Бухгалтерський баланс

- це прийнятий у системі бухгалтерського обліку спосіб економічного групування і загального відображення в грошовому виразі стану активів, власного капіталу та зобов'язань підприємства на відповідну дату. Зміст, форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 «Баланс». Норми цього Положення застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб усіх форм власності крім банків і бюджетних установ. Згідно зі ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» складання балансу підприємства передбачається станом на кінець останнього дня кварталу (року).
Баланс має форму таблиці і складається з двох органічно пов 'язаних між собою частин - активу й пасиву (наприклад, див. таблицю 1). У лівій частині таблиці (актив) зазначають господарські ресурси за їх складом і розміщенням, у правій (пасив) - відображають джерела утворення ресурсів, їх цільове призначення, а саме власний капітал та зобов'язання. Особливістю бухгалтерського балансу є тотожність грошових підсумків активу й пасиву. Ця вимога обоє 'язкова для будь-якого балансу.
Актив і пасив балансу поділяються на окремі розділи та статті.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Бухгалтерський баланс"
 1. 2.1.2. Боржник
  бухгалтерського балансу на останню звітну дату, підписаного керівником і бухгалтером підприємства-боржника; 5) перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; 6) протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в арбітражному процесі під час провадження у
 2. 4. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника; перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; - протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в господарському процесі під час провадження у справі
 3. 59. Підстави, порядок та наслідки порушення справи про банкрутство.
  бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника; перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави; - протокол загальних зборів працівників боржника, на якому обрано представника працівників боржника для участі в господарському процесі під час
 4. 1.2. Поняття господарського обліку. Предмет та метод бухгалтерського обліку
  бухгалтерський облік і складає статистичну звітність. Ці види обліку й утворюють єдину систему господарсьЛ кого обліку. Усі вони взаємопов'язані, але кожний з них має свої конкретні об'єкти та особливості. Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для реєстрації окремих господарських операцій та процесів спостереження і контролю за ними з метою керівництва господарською
 5. 1.4. Загальна характеристика облікового процесу на підприємствах
  бухгалтерський облік, використання основних положень якого здійснюється з додержанням вимог норм кримінального й цивільного законодавства. Бухгалтерський облік як одна із основних дисциплін у системі економічної освіти важливий для тих працівників правоохоронної системи, хто обрав своєю професією захист державного і колективного майна від злочинних посягань, веде непримиренну боротьбу зі
 6. Статті бухгалтерського балансу
  балансу має грошовий вираз. За своїм складом активи підприємства відображаються у лівому стовпчику балансу. Економічні ресурси забезпечуються власним капіталом та зобов'язаннями (активи = власний капітал + зобов'язання), звідки (власний капітал = аісгиви - зобов'язання). Активи відображаються у балансі в грошовому вираженні з використанням відповідного механізму 34 БАЛАНС ВАТ «КОЛОС» на ЗІ
 7. зобов 'язання поділяються на: довгострокові, поточні, забезпечення, непередбачені зобов 'язання.
  бухгалтерських
 8. 2.6. Використання облікових документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у кооперативах, малих та спільних підприємствах
  бухгалтерського обліку всіма підприємствами (незалежно від виду) встановлена ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», ст. 29 Закону України «Про підприємства в Україні», ст. 32 Закону СРСР «Про кооперацію в СРСР», Бухгалтерський облік у кооперативах, малих та спільних підприємствах, які використовують технологію виробництва продукції, робіт та послуг, організується
 9. Приватизація
  бухгалтерський баланс, оцінюється як цілісний майновий комплекс, інші облікові одиниці майна- як окремі інвентарні об'єкти. Структурні підрозділи, які виділяються в самостійні підприємства, оцінюються окремо, відповідно до попередньо складеного розподільного балансу. Оцінка майна, господарських об'єктів, у тому числі цілісних майнових комплексів, здійснюється комісією по приватизації у такій
 10. Інкасо
  бухгалтерського обліку (вивчення платоспроможності господарюючих партнерів клієнта, організація емісій і повторного обігу цінних паперів, вибір напрямку інвестування коштів тощо). Як, правило, консультування, пов'язане з іншими послугами, що надаються банком: кредитними, лізинговими операціями, обслуговуванням платіжного обігу та ін. Послуги банків у торгівлі валютою мають своєю метою надання