Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під зміною істотних умов праці?. Зміна істотних умов праці як самостійна правова форма зміни змісту трудового договору (поряд з перекладом і переміщенням)
було введено в трудове законодавство України в 1988
році у зв'язку з перебудовою управління економікою.

У процесі виконання роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою допускається
зміна істотних умов праці, якщо це викликано змінами в організації виробництва і праці. Якщо ж зміна істотних умов праці
працівника вироблено власником або уповноваженим ним органом не в зв'язку із зазначеними причинами, то з урахуванням конкретних обставин воно має
бути визнано неправомірним, а на власника або
уповноважений ним орган має бути покладено обов'язок відновити колишні умови праці.

При зміні істотних умов праці З систем та розмірів оплати, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування
посад і інших З власник або уповноважений ним орган зобов'язані поставити працівника до відома не пізніше ніж за два місяці (ч.З ст.32 КЗпП).

Якщо колишні істотні умови не можуть бути
збережені, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 ИО порядок розгляду судами трудових споровими в п. 10 підкреслює, що розірвання
трудового договору за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України
при відмові працівника від продовження роботи зі зміною істотних умов праці може бути визнано обгрунтованим, якщо зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією і посади виникла в
зв'язку із змінами в організації виробництва і
праці (раціоналізацією робочих місць, введенням нових форм організації праці, перехід до бригадної форми організації праці (або навпаки), впровадженням передових методів, технологій та т. д.).

Відмова працівника укласти контракт може бути підставою для розірвання трудового договору за пунктом 6 ст. 36 КЗпП України в тому випадку, якщо, в соот
відповідне з законом, така форма трудового договору для
даного працівника є обов'язковою.

У випадках, якщо підстави для зміни істотних умов були, але працівник, який відмовився
від продовження роботи, не було попереджено за два
місяця про їх зміну або був звільнений до закінчення
цього терміну після попередження, суд, відповідно, змінює дату звільнення.

Верховний Суд України в ИПравових позиціях по
розгляду судами окремих категорій цивільних дели визнав зміна тарифного розряду зміною істотних умов праці. Якщо буде
встановлено, що підстав для такого зміни не
було, то власник за рішенням суду зобов'язаний відновити працівникові попередній розряд.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під зміною істотних умов праці? "
 1. § 4. Обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність
  що саме направлено вплив тих і інших і, відповідно, яким чином вони повинні розумітися - пом'якшуючими і обтяжуючими провину, небезпека скоєного, покарання або відповідальність; 4) чи вправі суд враховувати або, навпаки, не враховувати обставину як пом'якшувальну або обтяжуюча, якщо воно зазначено в законі в такій якості; 5) в яких межах може братися до уваги пом'якшувальну або
 2. 3. Об'єкти авторського права
  що може бути об'єктом авторського права: "Охорона авторським правом поширюється на об'єктивно виражені результати інтелектуальної діяльності, але не поширюється на ідеї, процеси, способи, концепції або математичні формули в чистому вигляді". Стаття 2 Договору ВОІВ з авторських прав сформульована майже ідентичним чином. Знаменита формула Ейнштейна з його теорії
 3. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  що ж стосується критерію волі, то він не у всіх випадках витримує практичну перевірку. Так, спадкоємець, який має право на обов'язкову частку (так званий необхідний спадкоємець), отримує цю частку всупереч волі попереднього власника, тобто спадкодавця. Безсумнівно, однак, що і в зазначеному випадку спадкування відноситься до похідних способів набуття права власності. Для
 4. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  що юридична особа створюється на основі розпорядження засновника без спеціальної державної реєстрації. При) другий на створення юридичної особи необхідний попередній дозвіл компетентного органу. Нормативно-явочний порядок не передбачає згоди третіх осіб, включаючи державні органи. На реєструючий орган покладається лише обов'язок перевірки установчих документів на
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  що, в свою чергу, вимагає незалежності (хай і відносної) і стійкості об'єкта даного правовідносини. Ось чому проміжний (технологічний) результат виробництва, що залежить, наприклад, від безперервної хімічної реакції, не може називатися річчю в юридичному значенні цього слова. Крім того, до речей у правовому сенсі відносяться предмети, що володіють масою і простором. Це не
 6. 2. Підстави нікчемності (абсолютної недійсності) угод
  чтожності угод можна розділити на загальні та спеціальні. Загальні підстави закріплені в гол. 9 ГК "Угоди" нормами про нікчемність: 1. угод, укладених з метою, суперечною основам правопорядку і моральності (ст. 169 ЦК); 2. уявних і удаваних угод (ст. 170 ЦК); 3. угод, укладених громадянином, визнаним недієздатним внаслідок психічного розладу (ст. 171 ЦК); 4. угод,
 7. Що слід розуміти під оціночними поняттями в трудовому праві?
  Слід виходити з характеру проступку,, обставин, за яких він зроблений, який збиток заподіяно. У ИПравових позиціях з розгляду судами окремих категорій цивільних дели 'Верховним Судом України. рекомендовано визнавати грубим таке порушення трудових обов'язків, яке завдало чи могло завдати шкоди (суттєві порушення фінансової дисципліни, відмову допустити
 8. Що слід розуміти під переведенням на іншу роботу?
  що працівник продовжує трудитися, але або з іншої спеціальності (посади, кваліфікації), або за тією ж спеціальністю (посади, кваліфікації), але на іншому підприємстві, як у цій так і в іншій місцевості. В умовах ринку часто відбувається реорганізація підприємств, приєднання одного підприємства до іншого, їх злиття або поділ. Згідно ст. 36 КЗпП України при зміні власника
 9. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  що згідно ст. 7 КЗпП України чинним законодавством можуть бути передбачені додаткові підстави припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (порушення встановлених правил прийому на роботу і т. д.). У пункті 29 постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 ИО порядок розгляду судами трудових споровими
 10. Зміст
  слід розуміти під правом на працю? ... ... 25 Які основні гарантінтірава на працю? ... ... ґ.ґ. .27 Що слід розуміти під трудовою функцією? ... ... 29 Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31 Що слід розуміти під джерелами трудового права?
© 2014-2022  ibib.ltd.ua