Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Що слід розуміти під заробітною платою?Заробітна плата як правова категорія З це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним
орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та
умов виконуваної роботи, професійно-ділових
якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, організації, установи і максимальним розміром не обмежується.

Конституція України, КЗпП України, Закон України ИОб оплаті праціїх закріплюють принцип оплати за
ТРУДУ, залежно від складності виконуваної роботи,
визначають державну політику в галузі заробітної плати, встановлюють найважливіші принципи правового регулювання оплати праці і містять основні ')
становища в галузі заробітної плати працівників.

Т% до, наприклад. Указ Президента України ИОб основні напрямки політики грошових доходів наведення и від 7 серпня 1999 р,, № 969/99 закріплює політику у сфері оплати праці, яка повинна здійснюватися за такими напрямками: вдосконалення
ааконодатедьства про оплату праці , своєчасна виплата заробітної дл & ти; підвищення заробітної плати; по

щення розміру мінімальної заробітної плати; посилення залежності оплати праці від кінцевих результатів; вдосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери і т.д.

Слід зазначити, що, як правило, заробітна плата
повинна виплачуватися у грошовій формі, виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань або розписок або в якій-небудь іншій формі забороняється.
Разом з тим ст. 23 Закону України ИОб оплаті праціїх передбачається, що колективним договором в
виняткових випадках можна частково заробітну
плату виплачувати в натуральній формі (за цінами не
нижче собівартості) в тих галузях і за тими професіями, де така виплата, що еквівалентна по стій '
мости оплаті праці у грошовому виразі, є
звичайної або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.93 р. № 244 встановлює перелік товарів, які заборонено виплачувати натурою
у вигляді заробітної плати. (До такої групи товарів, іаИ
приклад, відносяться: продукція хімічної промишленІ ності; нафту і нафтопродукти; благородні металу
[і-дорогоцінні камені; наркотичні засоби та ін .).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Що слід розуміти під заробітною платою? "
 1. 14. Поняття цивільної дієздатності. Обсяги дієздатності громадян.
  Дієздатність - здатність фізичної особи своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні обов'язки (ст. 11 ЦК України). Більшість вчених-цивілістів виділяють два основних елементи у змісті дієздатності: сделкоспособность - здатність самостійно укладати угоди і деліктоздатність - можливість нести самостійну майнову
 2. 15. Обмеження дієздатності. Визнання громадянина недієздатним.
  Певним обсягом дієздатності володіють, в общем-то, всі особи, однак обсяг дієздатності різних вікових груп відрізняється. Так, фізичні особи до п'ятнадцяти років за загальним правилом, визнаються недієздатними або володіють дієздатністю в мінімальному обсязі. Згідно зі статтею 14 ЦК України за неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцятирічного віку, угоди роблять від їх імені
 3. 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
  Третім видом правопорушень, що визнаються недобросовісною конкуренцією, є неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці (глава 4 Закону). Він включає чотири склади правопорушень: 1) неправомірне збирання комерційної таємниці; 2) розголошення комерційної таємниці; 3) схилення до розголошення комерційної таємниці; 4) неправомірне використання комерційної таємниці. Під
 4. Г. Поняття охорони комерційної таємниці
  Положеннями Угоди ТРІПС визначається мінімальний обсяг поняття охорони комерційної таємниці як захисту інформації, яка на законних підставах контролюється юридичною або фізичною особою та яка: а) є секретною в тому розумінні, що вона або в цілому, або в конкретному поєднанні або розташуванні її компонентів не є відомою або легко доступною особам, що належать до
 5. § 1. Поняття і значення договору
  Поняття договору. Термін "договір" вживається в цивільному праві в різних значеннях. Під договором розуміють і юридичний факт, що лежить в основі зобов'язання, і саме договірне зобов'язання, і документ, в якому закріплено факт встановлення зобов'язального правовідносини. У цій главі мова піде про договір як юридичний факт, що лежить в основі зобов'язального
 6. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  Швидко почнуть відновлювати виробництво ті акціонерні товариства, які знайдуть великих і надійних інвесторів, охочих стати їх співвласниками. До них в першу чергу відносяться підприємства паливно-енергетичного комплексу, металургії, зв'язку, харчової та фармацевтичної промисловості, будівництва. Іншим акціонерним товариствам доведеться в основному розраховувати на власні сили, тим
 7. 9. Неповна (часткова) дієздатність неповнолітніх у віці від 14 до 18 років
  Обсяг дієздатності неповнолітніх віком від 14 до 18 років досить широкий. Вони можуть набувати цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки або самостійно (у вказаних законом випадках), або за згодою батьків (усиновлювачів, піклувальника). За згодою батьків (усиновлювачів, піклувальника) неповнолітній у віці від 14 до 18 років може здійснювати різноманітні
 8. 5. Спадкова маса
  Однією з найважливіших категорій спадкового права є спадкове майно (спадщина, спадкова маса), під яким розуміється сукупність майнових прав і обов'язків спадкодавця, що переходять до спадкоємців у встановленому законом порядку. Права складають актив спадщини, обов'язки - його пасив. Серед майнових прав, що переходять у спадщину, слід перш за все
 9. Що розуміється під трудовим договором і яке його зміст?
  Однією з основних форм реалізації конституційного права громадян на працю є трудовий договір. Укладаючи його, громадяни визначають своє правове становище на конкретному підприємстві, в організації, установі або у фізичної особи (у конкретного роботодавця), вступають з ним у трудові відносини як працівника. У науці трудового права трудовий договір розглядається в різних
 10. Що слід розуміти під відстороненням працівника від роботи?
  Припинення трудового договору необхідно відрізняти від поняття відсторонення працівника від роботи. Припинення трудового договору З означає припинення трудових правовідносин, припинення діяльності працівника на конкретному підприємстві, установі, організації. Відсторонення працівника від роботи ЗЕТО тимчасове звільнення працівника від виконання його трудових обов'язків у випадках і в порядку,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua