Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товаристваШвидко почнуть відновлювати виробництво ті акціонерні товариства, які
знайдуть великих і надійних інвесторів, охочих стати їх співвласниками. До них
в першу чергу відносяться підприємства паливно-енергетичного комплексу,
металургії, зв'язку, харчової та фармацевтичної промисловості, будівництва.
Іншим акціонерним товариствам доведеться в основному розраховувати на власні
сили, тим більше, що державна підтримка буде мати досить обмежений
і вибірковий характер . Тому вельми вірогідна низка банкрутств товариств,
які самостійно не зможуть забезпечити виробництво конкурентоспроможної
продукції, що супроводжуватиметься масовим вивільненням працівників.
Для багатьох профспілкових комітетів неминуче виникне питання: як вони
можуть сприяти успішному входженню акціонерного товариства в ринок, наслідком
чого будуть збереження робочих місць і високий рівень доходів працівників?
Значне зростання числа приватизованих підприємств, виробничо-господарське
відокремлення державних і муніципальних виробництв неминуче ведуть, і
вже привели, до розвитку між ними конкурентної боротьби, що погіршує і без
того їх складне економічне становище. На жаль, це усвідомлюється ще не усіма профспілковими працівниками та адміністраторами. Робота в умовах конкурентної
боротьби означає більш жорсткі умови трудової, господарської та комерційної
діяльності, до чого більшість працівників ще не готове ні професійно,
ні психологічно.
Тому життєво важливо не просто подолати, а й зжити складалися
десятиліттями стереотипи мислення, поведінки і роботи. Таке завдання надзвичайно
важка, однак ті, хто не зможе її вирішити, будуть змушені покинути свої
робочі місця, а акціонерні товариства, які не вистояли в конкурентній боротьбі,
неминуче стануть банкрутами. Оскільки необхідність вироблення нового ставлення
до праці є на підприємстві загальною для всіх завданням, поряд з виконанням
чисто захисної функції профспілкова організація змушена тепер взяти участь
у проведеному адміністрацією згуртуванні трудового колективу для вирішення нових
проблем та подолання пов'язаних з цим труднощів.
Такі проблеми профспілкові організації вирішували і раніше, організовуючи соціалістичне
змагання за найвищу продуктивність праці, економію сировини і матеріалів
і т. д. Якщо ця діяльність для профспілок раніше була обов'язком, дорученням
в адміністративно-командній системі, то тепер вона життєво необхідна для
збереження стійкої роботи колективу в умовах економічної кризи
і конкуренції, з метою збереження робочих місць і економічного благополуччя
трудящих.
У той же час виробити у людей нове ставлення до праці можливе лише
в процесі практичної виробничої діяльності, здійснюваної виходячи
з вимог ринку. Тому незалежно від адміністрації профспілкова організація
одна зробити це не в змозі. Адміністрація організовує роботу, профспілкова
організація, проводячи роз'яснювальну роботу, їй всіляко допомагає. Головною
труднощами тут є впровадження у свідомість людей сенсу нових умов,
в яких тепер функціонує підприємство, необхідності нового ставлення
до праці . Кардинальна зміна економічних умов змушує адміністрацію
- і це цілком обгрунтовано - докорінно змінити професійні вимоги
до робітників і службовців, з чим не може не рахуватися профспілкова організація,
оскільки вона також зацікавлена в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства,
а значить, у збереженні робочих місць, підвищенні добробуту трудящих.
У цьому інтереси профспілкової організації та адміністрації збігаються.
Адміністрація віддає собі звіт в тому, що зберегти підприємство можливо
за умови, якщо воно буде випускати конкурентоспроможну продукцію. Для цього
необхідна раціоналізація виробництва - впровадження нової техніки і технології,
організація виробництва, праці, підготовка кадрів і т.п. Без цього марно
розраховувати, що пакет акцій товариства, що належить державі, буде куплений
великими інвесторами, що дасть йому кошти на придбання нових технологій
і розвиток виробництва.
Що стосується профспілкової організації, то її завдання спільно з адміністрацією
шукати і знайти шляхи виходу суспільства з важкого фінансового стану, зорієнтувати
і разом з тим мобілізувати трудовий колектив на вирішення нових, складніших
завдань - випуск конкурентоспроможної продукції, підвищення її якості та подальше
збільшення обсягів виробництва.
У цих цілях, по-перше, бажано проведення постійної роз'яснювальної
роботи в трудовому колективі з залученням профспілкового активу та фахівців
про неминучості переходу до більш складних видів трудової діяльності, пов'язаного
з впровадженням нової техніки і технології, організацією виробництва та підвищенням
дисципліни праці.
По-друге, профспілкова організація змушена проводити свою діяльність
виходячи з того, що постійно раціоналізувати виробництво - а саме так
тепер ставиться завдання - може тільки людина, що володіє високим професіоналізмом,
компетентний, орієнтується в роботі підприємства в цілому, а не тільки свого
ділянки.
Виходячи з цього, слід всіляко сприяти тому, щоб кожному
працівникові надавалася така робота, при якій будуть повною мірою розвинені
його здібності і потенційні можливості, забезпечені високі результати
праці та відповідна оплата. Мають бути створені можливості для професійного
зростання, перекваліфікації, просування по службі, інші форми прояву особистості
громадянина в процесі трудової діяльності.
У цих цілях адміністрація повинна, зокрема, дати профспілковому комітету
гарантії, для чого може бути використаний колективний договір, з організації
перепідготовки, перенавчання, підвищення кваліфікації, отримання працівниками
нових професій для заняття вакантних і знову відкриваються робочих місць.
Що ж до заходів та дій адміністрації, підтримуваних
профкомом, то, враховуючи їх актуальність для трудового колективу, доцільно
доводити на зборах зміст прийнятих рішень до трудящих, щоб вони
чітко розуміли їх значення для акціонерного товариства і для кожного з них.
У своїй діяльності щодо захисту інтересів працівників багато профкоми прагнуть
також забезпечити їх захист на випадок погіршення фінансового стану товариства,
його банкрутства , пов'язаної з цим втрати ними роботи.
Ці профкоми абсолютно правильно виходять з того, що ринкова економіка
- це економіка ризику. Ризик - одна з її характерних рис - це рішення і
практичні дії, результат яких може бути з різним ступенем вірогідності
не таким, яким його очікували, приймаючи рішення, а, можливо, прямо протилежним.
У цьому зв'язку для ринкової економіки цілком природним є та обставина,
що багато підприємств в результаті неправильних рішень, прийнятих їх керівниками,
знаходяться у важкому фінансовому стані, а деякі з них стають банкрутами.
Для трудящих це означає скорочення заробітної плати, інших виплат
або навіть втрату робочих місць з усіма витікаючими звідси негативними наслідками.
Таким чином, трудящі багатьох підприємств, незалежно від їх волі, перебувають
постійно в стані ризику. Якщо врахувати, що багато працівників можуть втратити
роботу у зв'язку з перепрофілюванням підприємства, модернізацією виробництва,
скороченням його обсягів і т.д. і т.п., то можна констатувати, що в приватному
акціонерному товаристві працівник дуже часто ризикує її втратити.
Сама можливість опинитися в такому становищі розпалює нездорову конкуренцію
між працівниками, веде до інтенсифікації праці, порушення техніки безпеки,
трудового законодавства самими трудящими незалежно від того, відбудуться
банкрутство і звільнення або не відбудуться. Зауважимо, що це відбувається і в
тих регіонах, де безробіття ще не отримала скільки-небудь широкого розповсюдження.
У цьому зв'язку одним з важливих напрямків діяльності профспілкових органів,
особливо профкомів, стає організація ефективного захисту працівників від
соціальних ризиків, породжуваних ринковою економікою в масштабах як суспільства,
так і підприємства. До неї слід віднести, зокрема, страхування соціальних
ризиків, пов'язаних з імовірністю не тільки втрати роботи, але і нещасних
випадків, інших причин втрати здоров'я, що повинно передбачатися в угодах,
колективному договорі, як це вже практикується в деяких акціонерних товариствах.
« Попередня
Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства "
Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві
 1. аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства 6. Про право профкому мати своїх представників у колегіальних органах управління акціонерного товариства 7. Профком та загальні збори (конференція) трудового колективу в акціонерному
  4.Питання вивчення народних рухів
 2. деяких найбільш небезпечних з його точки зору, козачих вольностей і привілеїв: заборонено було приймати до складу козачого товариства нових членів. Воно також вимагало видачі втікачів, «прибуткових» кріпаків їх господарям. Та й саме козацтво не хотіло їх приймати. Була скасована виборність військових начальників. Після розгрому разинского повстання Військо Донське було приведено до присяги.
  Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
 3. Деяких видах майнового страхування і страхування підприємницьких ризиків; споживчий контроль - здійснюється споживачами і суспільства захисту прав споживачів. аудиторський (незалежний) контроль - здійснюється спеціалізованими недержавними аудиторськими організаціями; контроль, здійснюваний спеціалізованими недержавними організаціями на договірній основі
  § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
 4. деякі підстави встановлення зобов'язань. У разі виникнення зобов'язання з адміністративного акта критерієм протиправності служить невідповідність поведінки боржника змісту цього адміністративного акта. Якщо зобов'язання виникає з договору, то протиправним визнається поведінка боржника, що порушує умови договору. Якщо ж в основі зобов'язання лежить одностороння угода,
  1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
 5. взаємодія з роботодавцями, їх об'єднаннями, органами державної влади, місцевого самоврядування, на участь в колегіальних органах управління організацій. Їм гарантується безкоштовна і безперешкодна інформація з соціально-трудових питань, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації профспілкових кадрів. Профспілки мають право здійснювати контроль за дотриманням
  Умови і зміст роботи первинної профспілкової організації
 6.  взаємодіючими з
   3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
 7.  деяких створених приватними підприємцями суспільствах їх чисельність наближається до 100% всіх найманих працівників. Що ж до закритих акціонерних товариств, створених у результаті приватизації державних і муніципальних підприємств, на яких спочатку переважна більшість працівників стало акціонерами, то чисельність цих акціонерів по різних, цілком законним причин
   4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
 8.  деякі судові процедури. Однією з таких процедур є мирову угоду між товариством-боржником і його кредиторами (ст.39 - 43 Закону про банкрутство). Воно може бути укладена на будь-якому етапі провадження у справі про неспроможність (банкрутство) підприємства. Мирова угода може бути розірвана за згодою сторін або за рішенням арбітражного суду у випадках його невиконання,
   2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
 9.  деяке зближення точок зору сторін спору, що полягає у визнанні целою комплексу економічних, соціальних і політичних причин, що призвели до закріпачення. Інший є точка зору Л. В. Мілова, який вважає, що в становленні кріпацтва в Росії провідне і визначальне місце належить природно-географічним фактором. Він зазначає, що природно-географічні умови
   2. Революція 1905-1907 рр..
 10.  деякі історики, свідомо чи несвідомо, як колись, так і тепер, історію революції, її досвід, успіхи і невдачі, результати і значення намагалися поставити на службу тієї чи іншої ідеології і навіть інтересам поточної політики. Нині, після руйнування в нашій державі монопольної ідеології, більш вільного доступу до архівних джерел, створюються нові можливості для вивчення всіх російських
  некоторые историки, сознательно или несознательно, как прежде, так и теперь, историю революции, ее опыт, успехи и неудачи, итоги и значение пытались поставить на службу той или иной идеологии и даже интересам текущей политики. Ныне, после разрушения в нашем государстве монопольной идеологии, более свободного доступа к архивным источникам, создаются новые возможности для изучения всех российских
© 2014-2022  ibib.ltd.ua