Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с., 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Грошове довольствіе150

1. Право військовослужбовців на грошове забезпечення. Право військовослужбовців на державне матеріальне забезпечення включає в себе право на грошове забезпечення. Поняття грошового забезпечення застосовується лише щодо військовослужбовців. Інші категорії громадян мають право на заробітну плату, грошову винагороду і т. д. Право військовослужбовців на грошове забезпечення конкретизує їх конституційне право на винагороду за працю, яке закріплене в ч. 3 ст. 37 Конституції Російської Федерації. Правові гарантії військовослужбовців на грошове забезпечення закріплені в окремих статтях Федерального закону «Про статус військовослужбовців» (ст.ст. 12 і 13). При цьому заходи матеріального забезпечення, до якого входить і грошове забезпечення, та інших видів забезпечення, передбачених Федеральним законом «Про статус військовослужбовців», не можуть бути скасовані або знижені федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації інакше як шляхом внесення змін і доповнень до даний Федеральний закон.

В силу адміністративно-правового характеру військово-службових відносин грошове забезпечення не може бути предметом угоди між військовослужбовцям та державою, розмір його завжди визначається в правових актах151. Особливий характер даного виду матеріального забезпечення полягає також у тому, що право на грошове забезпечення не ставиться в залежність від реального виконання обов'язків військової служби, тобто воно зберігається за військовослужбовцям під час його хвороби (при перебуванні його в військово-медичних установах), час перебування у відпустці, знаходженні в розпорядженні (але не більше визначеного в законі строку) і т. д.

Грошове забезпечення, з одного боку, є, джерелом задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовця, з іншого - служить засобом стимулювання праці військовослужбовців, пов'язаного з труднощами і нестатками військової служби. Грошове забезпечення військовослужбовців полягає у виплаті певного грошової винагороди кожному військовослужбовцю за виконання ним обов'язків по військовій службі. У грошове забезпечення не належать пільги, грошові компенсації замість видачі продовольчого пайка і замість видачі окремих предметів речового майна, а також грошова компенсація, особам, які зазнали впливу радіації.

До принципів побудови систем оплати військового праці (їх також називають закономірностями) належать такі:

- облік специфічних особливостей військової служби, який реалізується встановленням значних за обсягом додаткових виплат і компенсацій;

- використання економічної зацікавленості військовослужбовців у продовженні контрактів;

- дотримання соціальної справедливості в оплаті військового праці і матеріальних стимулів службового зростання за рахунок використання прийнятних коефіцієнтів диференціації грошового утримання різних категорій військовослужбовців;

- відносно вищий рівень грошового забезпечення військовослужбовців в порівнянні з оплатою праці цивільних ліц152.

Розмір грошового забезпечення військовослужбовців визначається виходячи з можливостей держави і грунтується на встановлюваних законодавством нормативах із застосуванням різних методик.

У Радянському Союзі починаючи з 40-х рр.. і до 1991 р. визначення розміру грошового забезпечення військовослужбовців було засноване на застосуванні порівняльного методу стимулювання військового праці, в основі якого була закладена необхідність диференціації окладів працівників різних галузей народного господарства, викликана особливостями праці в кожній галузі. При використанні цього методу в якості орієнтира для встановлення посадових окладів військовослужбовців застосовувалися оклади інженерно-технічного персоналу, зайнятого в оборонній промисловості, що має рівну кваліфікацію і приблизно таке ж число підлеглих.

З другого кварталу 1992 р. в Російській Федерації було прийнято принципово новий підхід до встановлення розмірів оплати військового праці. У його основу було покладено мінімальний прожитковий бюджет, тобто зіставлення трудових зусиль при виконанні військових обов'язків і витрат військовослужбовців на задоволення своїх потреб. Цей метод був покликаний формувати рівень оплати військового праці за ознакою задоволення потреб військовослужбовців як особливої категорії громадян.

У 1993 р. з введенням в дію Закону Російської Федерації «Про статус військовослужбовців» розмір грошового забезпечення військовослужбовців став залежати від мінімальних розмірів оплати праці. Згідно цього Закону оклади за первинним військовим посадам солдатів та матросів, проходять військову службу за контрактом, не повинні були бути менше п'яти мінімальних розмірів оплати праці, а оклади за військовими званнями - половини військових посадових окладів. Однак з 1 квітня 1995 це співвідношення було порушено: розмір мінімальної оплати праці був підвищений в 1,7 рази, а оклади грошового утримання військовослужбовців - в 1,3 рази. Надалі із зростанням мінімального розміру оплати праці розмір окладів грошового утримання військовослужбовців не змінювався. У результаті станом на 1 січня 1998 оклад грошового утримання військовослужбовця, що проходить службу за контрактом, становив 50% від встановленого законодавчо рівня.

Федеральним законом від 19 червня 2000 р. № 82-ФЗ абз. 2 п. 2 ст. 12 Федерального закону «Про статус військовослужбовців», що встановлював, що оклади за первинним військовим посадам солдатів та матросів, проходять військову службу за контрактом, не можуть бути менше п'яти встановлених законом мінімальних розмірів оплати праці, а оклади за військовими званнями військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, не можуть бути менше половини окладів за військовими посадами, був виключений. Було встановлено, що оклади грошового утримання військовослужбовців підвищуються Урядом Російської Федерації в порядку і строки, які передбачені для федеральних державних службовців. Зазначені зміни набрали чинності з 1 липня 2000 р.

З 1 липня 2002 р. оклади за військовими посадами встановлені в розмірах не нижче посадових окладів відповідних категорій державних службовців, а з 1 січня 2003 р. оклади за військовим званням передбачаються на рівні надбавок за кваліфікаційні розряди відповідних категорій державних службовців. В даний час розміри окладів за типовими військовим посадам військовослужбовців, окладів за військовим званням військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, та додаткових виплат визначаються Урядом Російської Федерації за поданням Міністерства оборони Російської Федерації (іншого федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба) з дотриманням умови єдності основних норм грошового забезпечення військовослужбовців. При цьому розміри окладів за типовими військовим посадам військовослужбовців та окладів за військовим званням військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, встановлюються не нижче розмірів посадових окладів та щомісячних надбавок до посадового окладу за кваліфікаційний розряд відповідних категорій федеральних державних службовців федеральних органів виконавчої влади. Табель відповідності типових військових посад військовослужбовців та військових звань військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, державних посад федеральної державної служби та кваліфікаційними розрядами відповідних категорій федеральних державних службовців федеральних органів виконавчої влади затверджується Президентом Російської Федерації. Оклади за іншими (нетиповим) військовим посадам військовослужбовців встановлюються міністром оборони Російської Федерації (керівником іншого федерального органу виконавчої влади, в якому передбачена військова служба) стосовно до окладів за типовими військовим посадам військовослужбовців, визначеним Урядом Російської Федерації. Також встановлено, що розміри окладів грошового утримання військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, індексуються або підвищуються в порядку і строки, які передбачені для індексації або підвищення посадових окладів та щомісячних надбавок до посадового окладу за кваліфікаційний розряд федеральних державних службовців.

2. Структура грошового забезпечення. Грошове забезпечення військовослужбовців диференційовано залежно від їх службово-правового становища, часу перебування на військовій службі, кваліфікації, особливостей виконання покладених обов'язків та умов проходження військової служби. Це реалізовано шляхом встановлення певної структури грошового забезпечення (п. 1 ст. 12 Федерального закону «Про статус військовослужбовців»), яка включає оклад грошового утримання, надбавки та інші додаткові виплати.

Оклад грошового утримання військовослужбовця складається з місячного окладу відповідно до займаної військової посадою (оклад по військової посади) і місячного окладу відповідно до присвоєним військовим званням (оклад за військовим званням). У оклад грошового утримання не включаються надбавки і виплати, які нараховуються на його суму. Він є тією мінімальною сумою, яка не може враховувати складність і напруженість проходження служби окремого військовослужбовця, його досвід, професійну майстерність, ставлення до служби і інші фактори, які виділяють його серед інших військовослужбовців. Ця роль надана додаткових виплат.

На виконання Федерального закону «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Російської Федерації з питань грошового забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих пільг» та указів Президента Російської Федерації «Про заходи щодо вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців »від 4 березня 2002 р. № 249 і« Про грошове забезпечення військовослужбовців »від 1 червня 2002 р. № 537 Урядом Російської Федерації 26 червня 2002 видано постанову« Про встановлення окладів грошового утримання військовослужбовців »№ 462.

Розміри виплати місячних окладів по військової посади відповідно до займаних військовими посадами військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, та відповідними цими посадами тарифними розрядами регламентуються додатком № 1 до наказу міністра оборони Російської Федерації від 28 червня 2002 р. № 245.

Указом Президента Російської Федерації від 1 червня 2002 р. № 537 «Про грошове забезпечення військовослужбовців», крім нової системи встановлення окладів за військовими посадами, затверджений табель відповідності військових звань військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, кваліфікаційними розрядами державних службовців. Додаток № 3 до постанови Уряду Російської Федерації від 26 червня 2002 р. № 462, прийнятим на виконання Указу Президента Російської Федерації № 537, встановлює розміри окладів за військовим званням військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом.

Надбавки складаються з місячних та інших надбавок. Основне цільове призначення надбавок - стимулювати військовослужбовця до підвищення професійної кваліфікації та зростанню рівня майстерності, а також компенсувати тяготи і злигодні, пов'язані з несприятливими або особливими умовами служби. Виплата надбавок, як правило, не пов'язана з покладанням на військовослужбовця додаткових службових обов'язків.

Якщо виходити з порядку встановлення надбавок, то їх можна розділити на дві групи.

У першу групу входять ті з них, виплата яких обов'язкова і пов'язана зі строго визначеними нормативними правовими актами умовами. Право військовослужбовця на відповідну надбавку або виплату не залежить від розсуду командира (начальника). У цю групу входять надбавки:

- за вислугу років;

- за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю;

- за знання іноземної мови;

- за службу у віддалених і з важкими кліматичними умовами місцевостях;

- за класність;

- пенсійні (та ін.)

Другу групу складають надбавки, встановлення яких конкретному військовослужбовцю відбувається на розсуд командира, наприклад:

- надбавка за складність, напруженість і спеціальний режим служби;

- квартальні премії.

Виплати являють собою складову частину грошового забезпечення, мають, як правило, разовий і компенсаційний або стимулюючий характер. В даний час встановлено такі види додаткових виплат:

 - Одноразова грошова винагорода за підсумками календарного (навчального) року; 

 - Відпускні гроші військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, і курсантам військових освітніх закладів професійної освіти; 

 - Підйомні і добові гроші; 

 - Безвідсоткові позички; 

 - Відрядження гроші. 

 Крім того, встановлена надбавка за складність, напруженість і спеціальний режим служби. 

 Постановою Уряду Російської Федерації «Про окремі виплати військовослужбовцям та членам їх сімей» від 14 липня 2000 р. № 524 (п. 1) затверджено: Правила виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, премії за зразкове виконання військового обов'язку згідно з додатком № 2 до зазначеної постанови; Правила надання військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, матеріальної допомоги. 

 З 1 липня 2002 р. з сум грошового забезпечення військовослужбовця утримується податок на доходи. 

 3. Порядок забезпечення військовослужбовців грошовим постачанням. Даний порядок відповідно до п. 3 ст. 12 Федерального закону «Про статус військовослужбовців» визначається Міністерством оборони Російської Федерації та іншими міністерствами і відомствами Російської Федерації, в яких законом передбачається військова служба, тобто наказами керівників таких міністерств і відомств. 

 У Збройних Силах Російської Федерації зазначені питання регулюють Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців СА і ВМФ та Положення про фінансовому господарстві військової частини СА і ВМФ, введене в дію наказом міністра оборони 1973 № 80. 

 За загальним правилом грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується за місцем штатної служби. Раніше відповідно до ст. 106 Положення про фінансовому господарстві військової частини виплата грошового забезпечення військовослужбовцям проводилася: у військових частинах - з 13-го по 20-е, в установах, на підприємствах і в організаціях - з 23-го по 29-е число кожного місяця. У ці ж терміни виплачувалося грошове забезпечення за перерахунками у зв'язку із зміною службового становища особового складу (привласнення військового звання, призначення на іншу посаду та ін.) В даний час ст. 106 зазначеного Положення скасована. Таким чином, військовослужбовець в даний час повинен забезпечуватися грошовим постачанням протягом поточного місяця. 

 Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям може проводитися за пред'явленням грошового атестата. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини проводиться за роздатковим відомостями, в яких посади військовослужбовців, в тому числі вакантні, записуються в тій же послідовності, в якій вони вказані в штаті або штатному розкладі частини. 

 По окремих роздатковим відомостями проводиться виплата грошового забезпечення, яке не отримане військовослужбовцями у встановлені терміни, а також убутним у відпустку, службові відрядження, до нового місця служби або звільняються з військової служби. 

 Для вирішення питань подальшого проходження військової служби військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, можуть бути зараховані в розпорядження, як правило, найближчого прямого командира (начальника), що має право призначення на військову посаду, яку заміщає вказаний військовослужбовець. 

 Відповідно до наказу міністра оборони Російської Федерації «Про виплату окладів місячного утримання військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні командира (начальника)» від 17 серпня 2000 р. № 43 виплата грошового забезпечення здійснюється за весь час, але не більше строків, встановлених п. 2 ст . 3 Положення про порядок проходження військової служби, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 16 вересня 1999 р. № 1237. 

 Після закінчення встановленого терміну перебування у розпорядженні грошове забезпечення може виплачуватися військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження з підстав, зазначених у подп. «А» і «б» п. 2 ст. 13 вищеназваного Положення, за рішенням міністра оборони Російської Федерації (щодо вищих офіцерів), головнокомандувачів видами Збройних Сил, командувачів військами військових округів, начальників головних і центральних управлінь Міністерства оборони Російської Федерації. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, які перебувають у розпорядженні відповідних командирів (начальників) у зв'язку з організаційно-штатними заходами, оклади за військовими званнями і останнім основним посадам виплачуються протягом 6 місяців, а зарахованим у розпорядження з інших підстав, - протягом 3 місяців з дня, наступного за днем звільнення з посади. Крім окладів грошового утримання, в ці терміни виплачуються відсоткова надбавка за вислугу років знаходяться в розпорядженні у віддаленій місцевості, районні коефіцієнти і процентна надбавка за службу в цих місцевостях. 

 Підставою для виплати окладів грошового утримання знаходяться в розпорядженні протягом 6 місяців є накази відповідних командирів (начальників) про зарахування в розпорядження, а також записи в розд.

 12 послужного списку особової справи про те, що військовослужбовець зарахований у розпорядження у зв'язку з організаційно-штатними заходами. 

 Військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, відстороненим в установленому порядку або за рішенням слідчих або судових органів від посад, оклади грошового утримання з наступного дня після звільнення з посади виплачуються не більше 3 місяців. Військовослужбовцям, заарештованим слідчими або судовими органами, виплата грошового забезпечення призупиняється з дня арешту. Своєчасно не виплачені оклади грошового утримання та інші види грошового забезпечення, право на які виникло до арешту, виплачуються з дозволу зазначених органів. 

 У разі припинення кримінальної справи або винесення виправдувального вироку оклади грошового утримання і додаткові види грошового забезпечення виплачуються військовослужбовцям за час вимушеної відсутності у військовій частині, але не більше ніж за 2 місяці. Одночасно виплачується грошове забезпечення, право на яке виникло до дня арешту, якщо воно не було виплачено раніше. 

 Відшкодування заподіяної військовослужбовцям збитку може бути вироблено за рішеннями командирів у межах їх компетенції або судів за рахунок винних чи федерального бюджету. 

 Військовослужбовцям, визнаним вироком суду, що набрав законної сили, винними у вчиненні злочину, грошове забезпечення за час перебування під арештом не виплачується незалежно від характеру застосованої судом міри покарання, у тому числі в разі винесення вироку про умовне засудження. 

 Засудженим військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом, за час відбування арешту виплачується тільки оклад за військовим званням, а військовослужбовцям, які проходять службу за призовом, - оклад по військової посади, - по 1-м тарифним розрядом. Додаткові грошові виплати, встановлені міністром оборони Російської Федерації, засудженим військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом і призовом, не проводиться. 

 У військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні, за винятком військовослужбовців, що отримали поранення при захисті Вітчизни, при виконанні обов'язків військової служби, включаючи перебування у відпустці через хворобу, не повинно перевищувати 4 місяців, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. 

 Зазначеним військовослужбовцям, у тому числі які перебувають у розпорядженні, відповідно до Положення про грошовому забезпеченні за весь період перебування на лікуванні в лікувальних установах або у відпустці через хворобу за постановою військово-лікарської комісії, але не більше ніж протягом 4 місяців з дня вибуття з військової частини, виплачуються всі види грошового забезпечення, на які вони мають право. 

 Після закінчення 4 місяців безперервного перебування на лікуванні або у відпустці через хворобу грошове забезпечення даними військовослужбовцям виплачується, якщо перебування на лікуванні (у відпустці через хворобу) продовжено рішенням прямого начальника від командувача армією (офіцерів - командувача окремої армією), командувача військами військового округу, їм рівним і вище, за клопотаннями командирів військових частин з додатком довідки військово-лікувальної установи. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, які перебувають на лікуванні в лікувальних установах або у відпустці через хворобу, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні та у відпустці через хворобу, однак після закінчення 4 місяців перебування на лікуванні військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом , має бути прийняте рішення про придатність його до військової служби. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, на яких у період перебування на лікуванні або у відпустці через хворобу надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому ст. 287 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, у зазначених випадках виплачуються встановлені ним оклади за останніми військовими посадами за весь період перебування на лікуванні (у відпустці) за постановою військово-лікарської комісії, але не більше ніж протягом чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини . Грошове забезпечення цим особам може бути виплачено і після закінчення зазначеного періоду, але за висновком військово-лікарської комісії та рішенням повноважних посадових осіб. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, які перебувають на лікуванні в лікувальних установах або у відпустці через хворобу, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні та у відпустці по хвороби. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, на яких у період перебування на лікуванні або у відпустці через хворобу надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому ст. 287 Положення про грошовому забезпеченні військовослужбовців. 

 Слухачам вищих військово-навчальних закладів з числа офіцерів, які перебували на дійсній військовій службі перед зарахуванням на навчання, за період навчання виплачуються оклади грошового утримання, що включають: оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовим званням. 

 Курсантам з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, виплачуються оклади у встановлених розмірах. 

 Курсантам з числа прапорщиків, мічманів і військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом, виплачуються оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання, та оклади за військовими званнями. 

 Офіцерам, зарахованим до ад'юнктури і докторантури вищих військово-навчальних закладів та науково-дослідних установ, з дня прибуття виплачуються, крім окладів за військовим званням, посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання. 

 Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, відрахованим з вузів, ад'юнктури або докторантури, з дня відрахування виплачуються оклади за військовими званнями, а також оклади: 

 - Офіцерам - за останніми штатними посадами, які вони займали у військових частинах до зарахування на навчання; 

 - Курсантам - за відповідним тарифним розрядом для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом. 

 Правила виплати грошового забезпечення при звільненні залежать від того, яке службове становище займав військовослужбовець на день надходження у військову частину виписки з наказу про його звільнення зі Збройних Сил (виконував штатну посаду, перебував у розпорядженні, у відпустці або на лікуванні), чи використовував він до цього дня основну відпустку. Військовослужбовець, звільнений з військової служби, на день виключення зі списків особового складу військової частини повинен бути повністю задоволений встановленим грошовим постачанням, продовольчим та речовим забезпеченням. До проведення з військовослужбовцям всіх необхідних розрахунків він зі списків особового складу військової частини без його згоди не виключається. 

 У разі смерті військовослужбовця не одержані ним до дня смерті оклади грошового утримання та щомісячні додаткові види грошового забезпечення (у тому числі за весь місяць, у якому військовослужбовець помер) виплачуються проживали разом з ним членам сім'ї, а також особам, що знаходилися внаслідок непрацездатності на утриманні померлого . Крім того, їм виплачується грошове забезпечення одноразового характеру, право на яке виникло за життя військовослужбовця. До числа таких виплат відносяться: одноразова винагорода за сумлінне виконання посадових обов'язків пропорційно прослуженному часу, матеріальна допомога, якщо вона не була надана військовослужбовцю в році його смерті, премії. 

 Членам сім'ї військовослужбовця, який проходив службу у віддалених місцевостях, де оклади за військової посади виплачуються з підвищенням від 50 до 100%, виплачується компенсація за відпустку, але не більше ніж за 2 роки, тобто за відпустку, не використану в минулому році і в році смерті, пропорційно прослуженному часу з розрахунку 1/12 грошового утримання за кожний місяць служби. 

 Грошове забезпечення зазначеним особам виплачується, якщо звернення за її отриманням послідувало до закінчення трьох років з дня смерті військовослужбовця. Виплата проводиться на підставі документа, що посвідчує право на спадщину. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 1. Грошове довольствіе150"
 1. Чи можна отримати грошову компенсацію при продовженні роботи?
    грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше 24 календарних днів. Особам віком до вісімнадцяти років заміна всіх вдів відпусток грошовою компенсацією допуску ся (ст. 24 Закону).
 2. Товарно-грошові відносини
    грошові відносини виражають відносини власності, поширюючись на приватну і особисту власність, якої є елементи суспільного виробництва - працівники та їхні робоча сила, засоби виробництва і предмети споживання. При рабовласницької суспільно-економічної формації товарно-грошові відносини охоплюють всі елементи виробництва, включаючи трудящого-раба - його життя,
 3. Обмеже матеріальна відповідальність
    грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоїв, випуску недоброякісної продукції, знищення та псування матеріальних чи грошових цінностей. Якщо посадова особа допустило кілька випадків заподіяння шкоди із зазначених вище підстав або по одному з них,
 4. 4. Економічна передумова
    грошових відносин, їх "товаризація", зростання їх комерційної цінності, обумовлює все більшим впливом, зокрема, науково-технічних досягнень на зростання продуктивності праці, формували уявлення про "купівлю-продаж" результатів інтелектуальної діяльності. А оскільки згідно з економічними уявленням про товарно-грошовому обміні продукт праці лише тоді набуває в процесі
 5. Чи припустима виплата грошової компенсації за невикористану відпустку?
    грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Компенсація за невикористані щорічні відпустки при звільненні виплачується працівникам незалежно від підстав звільнення, причому за всі роки, за які працівник не використав їх у натурі. Наприклад, якщо працівник не використав відпустку за робочий рік з 18 березня
 6. 5. Право оперативного управління фінансованого власником установи
    кошти, які витрачаються їм за кошторисом в суворій відповідності з їх цільовим призначенням (а також про угоди дарування речей, скоєних за згодою власника майна відповідно до п. 1 ст. 576 ЦК). Таким чином, установа за загальним правилом навіть за згодою власника не має права відчужувати закріплене за ним як рухоме, так і нерухоме майно власника. При виникненні такої
 7. 2. Місце Центрального банку в системі поділу влади
    грошові потоки. Ця економічна (грошова) влада може розглядатися як основа будь-якої влади. Це перший аспект. Він скоріше економічний, ніж юридичний. Другий аспект полягає в тому, що грошова влада існує як така, незалежно від того, зізнається вона суспільством або державою як самостійний вид влади або ханжески замовчується. Банки та інші фінансові структури
 8. Перебудова: причини провалу.
    грошова маса, яка не має товарного покриття. У наступні роки обсяг грошової маси постійно зростав. Цьому сприяла і масштабна грошова емісія (в 1991 році вона була більше, ніж за останні 15 років). Відчуття повної безнадії доповнювали і порожні полиці магазинів. Були витрачені практично весь золотий запас і валютні резерви країни. У результаті «шокова терапія»
 9. У яких випадках настає обмежена матеріальна отв етствеіность?
    грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, невжиттям необхідних заходів до запобігання простоїв, випуску недоброякісної продукції, розкрадань, знищення і псування матеріальних чи грошових цінностей. Якщо посадова особа допустило кілька випадків заподіяння шкоди із зазначених вище підстав або по одному з них, суд вправі
 10. 3. Експертиза підроблених грошей, цінних паперів, купонів
    грошова купюра (монета, облігація, купон чи інша цінний папір) підробленої, і якщо так, то яким способом і на якому обладнанні виготовлена? 2. Виготовлені Чи представлені на експертизу купони підприємством, що здійснює виробництво купонів Національного банку України? 3. Який склад матеріалу, з якого виготовлений представлений для дослідження об'єкт? 4. Однаковим
 11. Робоча сила
    грошову вартість
 12. VI. Грошова допомога рідним і знайомим
    грошової допомоги, тоді приятель може мати більш прав на цю допомогу, ніж малознайомий родич. § 451. Нерідкі випадки, коли далекоглядна благодійність, заради користі самого отримувача, відмовить у допомозі там, де короткозора добродійність не
 13. Що слід розуміти під заробітною платою?
    грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства, організації, установи і максимальним розміром не обмежується. Конституція України, КЗпП
 14. Співвідношення грошових одиниць у правових документах Стародавньої Русі.
    У Короткої Правді: 1 гривня = 20 ногат = 25 кун = 50 резан У Великій Правді: 1 гривня кун = 20 ногат = 50 кун (резан) = 150 векш У Псковській Судно грамоті: 1 рубль = 30 гривень кун = 220
 15. 17. Умови здійснення філіями комерційних банків банківських операцій
    грошово-валютних цінностей та інкасація коштів. Відповідальне зберігання цінностей клієнтів банку. Ведення рахунків клієнтів (резидентів) у грошовій одиниці України. Проведення операцій з касового виконання Державного бюджету України, в тому числі ведення бюджетних рахунків клієнтів та рахунків державних позабюджетних фондів. Проведення операцій з касового виконання місцевого
 16. 3. Особливості відповідальності за порушення грошових зобов'язань
    грошового зобов'язання. Його головна особливість полягає в тому, що воно має своїм предметом гроші, які в нормальному цивільному обороті завжди дають деякий "приріст" незалежно від зусиль їх власника (бо зазвичай він поміщає їх у банк або в іншу кредитну організацію і отримує середній річний відсоток, що становить як би "природний приріст"). Тому той, у кого знаходяться грошові
 17. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
    грошової вимоги (факторингу) Договір позики. Предмет договору позики. Зміст і виконання договору позики. Відсотки за договором позики. Наслідки порушення позичальником обов'язки з повернення суми позики. Окремі різновиди позикових зобов'язань. Поняття векселя. Вексельне законодавство. Простий і переказний вексель. Види перекладних векселів. Вексельний аваль.
 18. 5. Об'єкти майнової відповідальності
    грошових коштів (п. 2 ст. 120 ЦК). Насамперед стягнення звертається на грошові кошти боржника, які значаться на його банківському рахунку (або на готівку). Ними, однак, зовсім не вичерпується коло об'єктів, на які можна звернути стягнення, хоча законодавство виходить з необхідності першочергового звернення стягнення саме на грошові кошти (ст. 46 і 58 Закону про виконавче
© 2014-2022  ibib.ltd.ua