Головна
ГоловнаПолітологіяПолітичні режими і партії → 
« Попередня Наступна »
Кононенко, Анатолій Анатолійович. Історіографія створення та діяльності партії соціалістів-революціонерів у 1901-1922 рр.. / Дисертація / Тюмень, 2005 - перейти до змісту підручника

Дисертації та автореферати дисертацій 11.1.

Абзалова С.Р. Великий Жовтень і дрібнобуржуазні партії: Критика англо-американської буржуазної історіографії: Дисс. ... Канд. іст. наук. - Казань, 1986. - 181с. 11.2.

Авдошкіна О.В. Діяльність місцевих відділень загальноросійських політичних партій на Далекому Сході Росії (березень 1917-листопад 1922 pp.): Дисс. ... Канд. іст. наук. Хабаровськ, 2000. 11.3.

Аксютін Ю.В. Боротьба більшовиків за подальше зміцнення революційного єдності робітничого класу проти дрібнобуржуазних партій в перший рік Радянської влади (жовтень 1917-листопад 1918 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. - М., 1977. - 245с. 11.4.

Алдашов А.Н. Загальноросійські соціалістичні партії в Уфімської губернії (1917-1922 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. -

Уфа, 1997. - 217с. 11.5.

Арапов А.С. Боротьба більшовиків проти есероменьшевістской пропаганди та агітації (жовтень 1917-1920 рр.).: Дисс. ... Канд. іст. наук. - Горький, 1972. - 209с. 11.6.

Богданов М.А. Розгром западносибирского куркульсько-есерівського заколоту 1921: Автореф. дісс. ... Канд. іст. наук. - Томськ, 1960. - 16 с. 11.7.

Божич А.С. Опозиційна періодична преса Москви і Петрограда в політичній боротьбі, 25 жовтня 1917 року - липень 1918: Дисс. ... Канд. іст. наук. - М., 1997. - 336с. 11.8.

Болтнева О.Ю. Викжель і формування першої політичної опозиції радянському уряду, 1917 рік: Дисс. ... Канд. іст. наук. - М., 1996. - 200с. 11.9.

Бондаренко А.А. Ліві есери Сибіру в роки Жовтневої революції та громадянської війни (1917-1920 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. - Томськ, 1982. - 191с. 11.10.

Бурганов А.Х. Жовтнева революція і дрібнобуржуазні партії (березень-листопад 1917р.): Дисс. ... Д-ра. іст. наук. Казань, 1966. 11.11.

Васильєв А.Н.Левий блок на Уралі: Дисс. ... Канд. іст. наук. Перм, 1984. 11.12.

Власова М.В. Ідеологічні передумови

формування ПСР. Дисс. ... Канд. іст. наук. М., 1999. 11.13.

Воробйов А.А. Партія есерів в Лютневої і Жовтневої революції (на матеріалах Білорусі): Дисс. ... Канд. іст. наук. Мінськ, 1993. 11.14.

Гусєв К.В. Партія соціалістів-революціонерів, її політичне банкрутство і загибель: Дисс. ... Д-ра. іст. наук. - М., 1967. - 666с. 11.15.

Гусєв М.Г. Боротьба більшовицької партії з есерами і розгром їх (на матеріалах 1917-1922 рр..): Автореф. дісс.

... Канд. іст. наук. - М., 1952. - 15с. 11.16.

Дьячков В.Л. Партія есерів у великій Жовтневої соціалістичної революції і громадянської війни (Критика сучасної буржуазної історіографії): Дисс. .. Канд. іст. наук. - М., 1988. - 241с. 11.17.

Ерицян Х.А. Боротьба КПРС проти есерів у період підготовки перемоги Жовтневої революції та зміцнення Радянської влади (березень 1917-березень 1919): Дисс. ... Д-ра. іст. наук. - М., 1970. - 538с. 11.18.

Єрофєєв Н.Д. Соціалісти-революціонери в 90-ті роки XIX

в. - 1904 г.: Дисс. ... Д-ра. іст. наук. М., 1999. 11.19.

Жданов П. Викриття В. І. Леніним ідеології есерів напередодні революції 1905-1907 рр..: Дисс. ... Канд. іст. наук. М., 1954. 11.20.

Жилкін В.А. Відновлення і розкол партійних організацій соціалістів-революціонерів Нижнього Поволжя (березень 1917-липень 1918 рр..

): Дисс. ... Канд. іст. наук. -

Саратов, 1994. - 187с. 11.21.

Капітонов І.В. Виникнення і діяльність організації ПСР на території Мордовії в першій чверті XX

століття. Дисс. ... Канд. іст. наук. - Саранськ, 1997. - 258с. 11.22.

Каплюк В.В. Боротьба більшовиків Уралу з

дрібнобуржуазними партіями: Дисс. ... Канд. іст. наук.

Свердловськ, 1985. 11.23.

Кононенко А. А. Соціалісти-революціонери в

політичній боротьбі на Уралі в 1917-1918гг.: Дисс. ... Канд. іст. наук. - Тюмень, 1993. - 176с. 11.24.

Кочеткова І.С. Політичні партії на Далекому

Сході Росії (початок XX в. - 1916 рік). Дисс. ... Канд. іст. наук. Владивосток, 1996. 11.25.

Кудінова Н.Т. Вітчизняна історіографія революції 1917 року в Росії (1917-1995 рр..): Дисс. ... Д-ра. іст. наук. - М., 1988. - 415с. 11.26.

Курусканова Н.П. Есерівські організації Західного Сибіру в період Першої російської революції (1905-1907 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. Омськ, 1995. 11.27.

Леванов Б.В. Боротьба більшовицької партії на чолі з В. І. Леніним проти політики авантюризму есерів у роки першої російської революції: Автореф. дісс. ... Канд. іст. наук. М., 1968. 11.28.

Леонов М.І. Аграрна програма есерів в кінці XIX - початку XX в.: Дисс. ... Канд. іст. наук. М., 1976. 11.29.

Леонтьєв Я.В. Левонародніческая інтелігенція в постреволюційної Росії: Дисс. ... Канд. іст. наук. М.,

1995. 11.30.

Лупояд В.Н. Політичні партії Росії в 1917 році: проблеми взаємодії з органами влади. Дис. ... Канд. іст. наук. М., 1993. 11.31.

Люхудзаев М.І. Ліві есери в політичному житті Уралу в 1917-1918 рр..: Дисс. ... Канд. іст. наук. Єкатеринбург, 2001. 11.32.

Макаревський В.В. Виникнення і діяльність організацій ПСР в Чуваському краї (1904 - 1918 роки). Дисс. ... Канд. іст. наук. - М., 1996. - 223с. 11.33.

Маліков М.Г. Крах партії лівих есерів Туркестану: Автореф. дісс. ... Канд. іст. наук. Ташкент, 1967. 11.34.

Марімова І.В. Соціалістична опозиція

большевизму з питань економічної політики (жовтень 1917 року - літо 1921). Дисс. ... Канд. іст. наук. - Ростов-на-Дону, 1995. - 219с. 11.35.

Медведєв А.В. Більшовики і неонародники в боротьбі за

селянство в роки громадянської війни, жовтень 1917-1920 рр..: Дисс. ... Д-ра. іст. наук. - Нижній Новгород, 1994. - 323С. 11.36.

Міллер В.І. Революція в Росії, 1917-1918 рр..:

Проблеми вивчення: Дисс. ... Д-ра. іст. наук у формі науч. доповіді. - М., 1995. - 76с. 11.37.

Мифтахов 3.3. Еволюція соціалістів-революціонерів

і тактика більшовиків по відношенню до есерівської партії в період першої революції в Росії: Дисс. ... Канд. іст. наук. Казань, 1968. 11.38.

Надеева М.І. Банкрутство есерівських організацій

Поволжя (1902-1923р.): Дисс. ... Канд. іст. наук. Куйбишев, 1986. 11.39.

Нечитайлов С.М. Історіографія боротьби більшовиків проти есерів у період підготовки і перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції: Дисс. ... Канд. іст. наук. - М., 1981. - 192с. 11.40.

Обухів А.А. Боротьба партій в Радах Уралу в період підготовки і проведення Жовтневої соціалістичної революції: Дисс.

... Канд. іст. наук. Свердловськ, 1986. 11.41.

Овруцький JI.M. Лівоесерівські концепції Жовтневої революції і перехідного періоду. Досвід критичного аналізу: Автореф. дісс. ... Канд. іст. наук. Казань, 1988. 11.42.

Огоновський І.С. Боротьба політичних партій на Уралі за ідейний вплив на маси в 1917 р. (за матеріалами періодичної преси). Дисс. ... Канд. іст. наук. Свердловськ, 1991. 11.43.

Путилова І.В. Заслані соціалісти-революціонери в Східному Сибіру (1900-1914 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. Іркутськ, 1996. 11.44.

Рибаков A.M. Проблеми насильства і терору в Жовтневій революції і Громадянській війні: лівоесерівська альтернатива. Дис. ... канд. іст. наук. М., 1993. 11.45.

Рудник С.П. Політичні партії на Далекому Сході в 1917 році. Дисс. ... Канд. іст. наук. СПб., 1992. 11.46.

Самосуд В.М. Революційний рух у західній

Сибіру між двома буржуазно-демократичними революціями (1907-1917 рр..): Дисс. ... Д-ра. іст. наук.

Новосибірськ, 1974. 11.47.

Сергєєв В.М. Крах дрібнобуржуазної демократії на Дону, Кубані і Тереку (1917 - 1920 рр..) Дисс. ... Д-ра. іст. наук. Ростов-на-Дону, 1988. 11.48.

Січинський Є.П. Вітчизняна історіографія соціалістичних партій на Уралі в період Жовтневої революції та громадянської війни (1917-1919 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. - Єкатеринбург, 1992. - 228с. 11.49.

Соболєва П.І. Боротьба більшовиків з есерами в період Першої російської революції: Дисс. ... Канд. іст. наук. М., 1946. 11.50.

Стариков С.В. Ліві соціалісти в російській революції (березень 1917 - іюль1918 рр..). (На матеріалах Поволжя): Дисс. ... Д-ра. іст. наук. СПб., 1997. 11.51.

Суслов А.Б. Боротьба уральської організації РКП (б) з дрібнобуржуазними групами і течіями в 1919 - 1927 рр..: Дисс. ... Канд. іст. наук. Перм, 1989. 11.52.

Суслов А.Ю. Партія правих соціалістів-революціонерів у Радянській Росії (жовтень 1917-1930-і рр.).: Джерела та історіографія: Дисс. ... Канд. іст. наук. Казань, 2000. - 269с. 11.53. Толочко А.П. Політичні партії і боротьба за маси в Сибіру в роки нового революційного підйому (1910-1914 рр..): Дисс. ... Д-ра. іст. наук. Томськ, 1990. 11.54.

Чубикін І.В. Російські соціалісти-революціонери в еміграції (1920-ті роки): Автореф. дісс. ... Канд. іст. наук. - М., 1996. - 25с. 11.55.

Шенмайер Н.Г. Есери в каторжних тюрмах Східної Сибіру (1905-1917 рр..): Дисс. ... Канд. іст. наук. Іркутськ, 1997. 11.56.

Щетина Ю.А. Кронштадтський заколот і дрібнобуржуазні партії (весна 1921): Дисс. ... Канд. іст. наук. М., 1975. - 248с. 11.57.

Blakely A. The Socialist-Revolutionary Party, 1901-1907: The Populist Response to the Industrialization of Russia. Ph. D. Berkeley, Calif. 1971. 11.58.

Felshtinsky Ju.G. The Bolsheviks and Left SRs, October 1917-July 1918: Toward a Single-Party Dictatorship. Ph. D. Rutgers University 1988, New Brunswick, N.J. 1988. 11.59.

Melancon M. The Socialist-Revolutionaries from 1902 to February 1917: A Party of the Workers, Peasant and Soldiers. Rh. D. Indiana University, Bloomington, Ind. 1984.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дисертації та автореферати дисертацій 11.1. "
 1. Кононенко, Анатолій Анатолійович. Історіографія створення та діяльності партії соціалістів-революціонерів у 1901-1922 рр.. / Дисертація / Тюмень, 2005

 2. Визначення та класифікація ідей
  дисертація виявляє здатність кандидата мобілізувати свою особисту культуру. Одним з важливих аспектів підготовки дисертації є визначення, классіфікаїція, упорядкування І прояснення. ? ІМІ Мобілізувати свою особисту культуру Філософська дисертація повинна не тільки підтвердити правильність, вона повинна також показати певне багатство аналізу. У цьому сенсі кандидату є на що
 3. ПЕРЕВІРКА ТОЧНОСТІ
  дисертація являє собою також і письмовий акт. Якість роздуми краще розуміється, якщо воно виражене ясно і точно. Тому необхідно звертати особливу увагу не тільки на вироблення плану дисертації, ио також і на складання вступної та заключної частин ШЯШШк Складання плану дисертації? План є вираженням загальної логіки дисертації. Він представляє різні моменти
 4. Мішле і Марк Аврелій
  дисертацію з Плутархом 127) і дисертацію латинською: De percipienda infinitate secundum Lockium 128). Починаючи з 1817 р., він - репетитор в класах гуманітарних предметів і риторики в католицькій школі Інституту Бріана. Він живить романтичну дружбу до Полю Пуансо: два друга здійснюють тривалі прогулянки, під час яких обмінюються ідеями і потаємними думками; вони пишуть один одному
 5. 2.3.3. Порядок виведення на друк результатів виконання контрольних, лабораторних робіт, курсових і дипломних проектів
  дисертації не більше 80 ^ 100 сторінок машинописного тексту формату А4 в одному примірнику при письмовому підтвердженні керівника про завершеності роботи. Студентам, що не укладається в графік виконання курсових і дипломних проектів, повторний висновок на друк здійснюється платно. Виведення на друк іншої інформації студентам і співробітникам факультету не проводиться, або в порядку
 6. Аналіз предмета дослідження
  дисертації з філософії є правильність постановки питання. Для цього головне - правильно зрозуміти тему. МІ Предмет дослідження Предмет дослідження постає у формі питання. Мета цього питання - досягти більш глибокої розробки вихідного поняття. Поглибити розуміння - значить виявити його більш глибинні властивості. ? МНІ Про що питається? Перша вимога полягає в тому, щоб
 7. хронологічний порядок АНАЛІЗУ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
  дисертації. Це є те, що називають проблемою. Для її виявлення необхідно пов'язати це судження з різними контекстами, і визначити значення даного судження в цих контекстах. Така зміна контекстів, в яких використовується судження, виявляє обмежений характер питання. ? Приклад Аналіз предмета дисертації: «Чи завжди потрібно говорити правду?» Перший етап: тема: - правда =
 8. 6.4. Тести четвертого рівня
    дисертації повинні без жодних знижок оцінюватися за четвертим рівнем діяльності. Це поки, на жаль, при нинішній методикою атестації наукових робіт (дисертацій) - лише авторське благе побажання. Виникає, здавалося б, нездоланна проблема діагностики досягнення учням четвертого рівня майстерності, оскільки те знання і вміння, засвоєння якого належить діагностувати, ще не
 9. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    дисертації АЕ - Археографический щорічник АЕД - Казакова Н. А., Лур'є Я> С. Антифеодальні єретичні руху на Русі XIV - початку XVI в. М.-Л., 1955 АЗР - Акти, які стосуються історії Західної Росії, зібрані і видані Археографічної комісії, т. 1. СПб., 1846; т. 2. СПб., 1848 А І - Акти історичні, зібрані і видані Археографічної комісії, т. I. СПб., 1841
 10. МЕТОДОЛОГІЯ ?
    дисертації. ? Приклад тези для розвитку «Будь-яка думка є відображення мови, на якому вона сформульована». Напрями можливого розвитку. - Визначення: «думка» і «мова». - Наслідки. «Мислити» означає завжди мислити категоріями мови, тобто залежно від розчленування і структурування, які цю мову встановлює в реальності, і це - без будь-яких винятків.
 11. «ГЕНЕРАЛ ВІД ФІЛОСОФІЇ»: ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Мельвіля
    дисертації з теми «Чарлз Пірс і прагматизм» (1964) - завідувачем цієї кафедри. «Генерал від філософії» - так неодноразово величає його автор монографії про радянську історію філософії Е. ван дер Звеер-де (6), який в 1984-1986 рр.. в МГУ подружився з аспірантами, частково засвоївши їх симпатії і антипатії (очевидно, скромний завідувач кафедри новітньої зарубіжної філософії - для миші
 12. Іменний покажчик
    дисертацій, дипломних та курсових робіт? WW.W. ^. Ne.tLibRH - Ваш помічник в освіті! 285 Андрєєв Н. 279, 287, 288, 290, 291,311 Андронов Н. 357, 358, 359, 364, 372 Анікушин М. 353, 354, 370, 376 Анненков Ю. 271 Антінісом Р. 378 Антокольський М. 202, 235 Антропов А. 101, 114,115-116,147, 151 Аргунов І. 116-118, 144 Аргунов Н. 118 Аргунов Ф. 109 Архипов А. 205, 236, 262 Асламазян М. 324,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua