Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

6.4. Тести четвертого рівня

За визначенням четвертий рівень засвоєння діяльності - це рівень творчості, який є вінцем якого навчання. До творчої можна відносити тільки таку діяльність, при виконанні якої створюється абсолютно нова інформація. У традиційній педагогіці терміном творчість позначають будь-яку діяльність учня, здивувало вчителя і що не виходить за межі другого-третього рівня. Не кожному людині, що жила і живе на планеті Земля, вдалося досягти такого рівня майстерності в певній області діяльності. Ті ж, кому це вдалося, добре відомі, одні лише в колі своїх колег, інші - всьому світу. В результаті творчої

142

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16:15 Раді 1г-3

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

діяльності породжується об'єктивно нове знання, тобто знання, що збагачує науку і загальнолюдський досвід. Кандидатські і особливо докторські дисертації повинні без жодних знижок оцінюватися за четвертим рівнем діяльності. Це поки, на жаль, при нинішній методикою атестації наукових робіт (дисертацій) - лише авторське благе побажання.

Постає, здавалося б, нездоланна проблема діагностики досягнення учням четвертого рівня майстерності, оскільки те знання і вміння, засвоєння якого належить діагностувати, ще не існує і що вчиться в процес тестування повинен його відкрити. Виникає замкнуте коло: знання ще немає, але на його основі має бути побудований тест. Виходом з положення є наступна штучна процедура побудови тесту четвертого рівня, придатного для контролю якості навчання.

Як завдань для тестів четвертого рівня можна використовувати вже досліджені раніше проблеми, виконані і запатентовані винаходи, захищені дисертації, що принесли об'єктивно нову інформацію в дану галузь науки. Ці джерела для постановки завдань у тестах четвертого рівня можуть в їх оригінальній формі використовуватися в цілях діагностики досягнень студентів вузів. Для цілей діагностики четвертого рівня засвоєння в загальноосвітній школі, якщо коли-небудь перед школою виникне така задача, названі джерела проблем і рішень необхідно адаптувати відповідно вимогу змістовної валідності тесту.

Від випробуваного слід вимагати схеми або плану можливого вирішення проблеми або винаходи. В ідеалі схематично відображається вже виконане попередніми дослідниками вирішення проблеми і підраховується число суттєвих операцій тесту - «р». Нижче показаний тест четвертого рівня з педагогіки, матеріал для якого запозичений з кандидатської дисертації Д. Гельфанда, захищеної в 1969 році на факультеті психології МГУ

З. Розробіть критерії для діагностики моральних якостей особистості.

Е. 1) головним показником моральних якостей особистості є її поведінка в суспільстві;

2) воно може бути прийнятним (позитивним) або неприйнятним (негативним);

143

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ г4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

3) для судження про засвоєні навичках поведінки потрібен нагляд за публічним поведінкою випробуваного в різних соціальних ситуаціях;

в підсумку спостереження можливе виявлення наступних форм поведінки:

4) позитивне, під безпосереднім наглядом;

5) позитивне поза спостереження, але тільки через побоювання покарання;

6) позитивне за внутрішнім переконанням.

7) ці форми поведінки можуть бути прийняті за три рівня моральної вихованості особистості.

Р = 7.

Отже, вище показана методика тестування якості засвоєння знань і дій учнями, яка спирається на об'єктивну теорію процесу сходження людини від незнання до знання. На цій основі чітко визначено чотири рівня засвоєння і побудована методика створення тестів різного рівня. Ця методика покриває весь діапазон можливої якості засвоєння інформації учням: від первинного ознайомлення з новою інформацією (рівень «знайомства») до продукування нової інформації (рівень «творчості»).

Нічого подібного у світовій науці виявлення, вимірювання та оцінки якості знань учнів не запропоновано, а й ніде поки показана методика в суворій формі та системі не застосовується. Застосовувані в США, Росії (ЄДІ) і деяких інших країнах тестові методики є примітивними творіннями житейського емпіризму, так як не мають під собою ніякої теоретичної бази, якою б постулював якийсь процес засвоєння досвіду людиною, і наслідком якої була б сувора і однозначна методика тестування. Але про це ми поговоримо в наступній лекції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.4. Тести четвертого рівня "
 1. ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ
  Вимірювальні інструменти відокремлюють позірна від дійсного. Тести - це цілком заможна наукова ідея, яка ще до перетворення її в строгу наукову теорію піддалася інтенсивної емпіричної експлуатації, а тепер вже вкорінені помилкові емпіричні штампи перешкоджають розвитку і коректному застосуванню теорії. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики. 2.
 2. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 3. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Пакет психологічних тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять ". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування),
 4. 8. Тести, іспити і демократія
  Використання тестів для перевірки якості засвоєння учнями навчальних предметів може якісно змінити один з важливих елементів навчального процесу - іспит. Іспити завжди створювали і створюють понині відомі емоційні напруги у випробовуваних через непередбачуваної поведінки екзаменатора, випадкового і несподіваного питання і загальної Секрет-ності всієї процедури підготовки та проведення
 5. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  Успішність діяльності будь-якої організації залежить від численних факторів, у тому числі від працюючих у ній людей. Від того, наскільки правильно вони розставлені, організовані в команду, навчені і мотивовані. Але ще до того, як організовувати і навчати співробітників, їх треба підібрати. Або знайти, якщо мова йде про ключові фігури і рідкісних фахівцях. Практично всі компанії зазнають
 6. 7. Шкали оцінювання
  Шкалирование - це присвоєння чисел виміряним ознаками об'єктів. Залежно від строгості вимірювань розрізняють чотири типи оціночних шкал: найменувань, порядку, інтервалів, відносин. Найбільш простий шкалою є шкала найменувань. Числа в шкалі найменувань - це тільки позначення об'єктів, наприклад номери на майках футболістів. Числа, отримані за шкалою найменувань, допускають лише
 7. Етап 4. Виявлення потреб у навчанні
  . (Посттренінг та оцінка ефективності.) На певному етапі розвитку компанії, коли вже організований відділ персоналу і всіма функціями займається не одна людина, у директора з персоналу виникає прагнення систематизувати діяльність з навчання в компанії: ввести єдині процедури виявлення потреби в навчанні та оцінки його ефективності . Центральним ядром такої цілісної системи
 8. 6. Створення тестів різного рівня
  При створенні тестів успішності навчання слід керуватися найбільш загальними вимогами до них: 1) бути змістовно валідними, 2) бути функціонально валідними; 3) завдання мають бути загальнозрозумілими і містити в явному вигляді питання ; 4) бути простими. Вимога змістовної валідності тесту, як вище вже не раз підкреслювалося, полягає в тому, що можна контролювати тільки те
 9. 6.2. Тести другого рівня
  Відповідно з визначенням другого рівня засвоєння діяльність випробуваного повинна полягати в репродукуванні по пам'яті раніше засвоєної інформації та алгоритмів діяльності при вирішенні типових завдань. Найбільш важливе правило, якого творець тестів другого рівня повинен строго дотримуватися, - це щоб завдання, що включаються в тест, могли бути вирішені шляхом прямого використання раніше
 10. 7. Тест-сходи
  Терміном «тест-сходи» позначають строго впорядковану, відповідно описаним вище параметрами якості засвоєння, послідовність з двох і більше батарей тестів, що дозволяють отримати вичерпне уявлення про досягнення учня в засвоєнні певної майстерності. Можна схема-144-е-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1Н5 Лекція № 4. Інструменти діагностики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua