Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005 - перейти до змісту підручника

Додана вартість хкоеффіціент оплати праці Формула рентабельності расх0ди на оплату праці одного працівника


Іншими словами, цей підхід грунтується на тому, що оптимальний штат визначається виробленої доданою вартістю.
Розрахунок оптимального штату за формулою рентабельності. Спробуємо розрахувати за формулою рентабельності оптимальний штат для конкретної компанії на основі її господарських показників за даний період і прогнозу на майбутній період.
Виручка від реалізації: 12,8 млрд. ієн (прогноз 13,4 млрд. ієн) Коефіцієнт доданої вартості: 28% (повинен бути 30%) Коефіцієнт оплати праці: 60% (повинен бути 50 %) Витрати на оплату праці одного працівника: 6,8 млн. ієн (прогноз 7,0 млн. ієн) Штат нині: 316 чоловік (оптимальний штат -? осіб) * У дужках прогноз на майбутній період.
Витрати на оплату праці розподіляються з доданої вартості. Якщо прогнозовану виручку від реалізації (13,4 млрд. ієн) помножити на коефіцієнт доданої вартості (30%), то ми отримаємо обсяг доданої вартості - 4,0 млрд. ієн. Природно, на витрати на оплату праці йде не цілком додана вартість, а лише її частина, і ця частка називається ко-коефіцієнтом оплати праці. Цей коефіцієнт ми хотіли б зробити рівним 50%. У цьому випадку допустимі витрати на оплату праці складуть 2,0 млрд. ієн. Далі розрахуємо оптимальний штат. Прогнозується, що витрати на оплату праці одного працівника складуть 7,0 млн. ієн. Тоді розділивши 2,0 млрд. ієн допустимих витрат на оплату праці на 7,0 млн. ієн витрат на оплату праці одного працівника, ми отримаємо, що оптимальний штат складає 285 чоловік.
Як тепер визначити цей штат по окремих секторах? Ми хотіли б і в цьому випадку також користуватися, в принципі, формулою рентабельності. Тоді цей штат залежатиме від трьох параметрів.
Як розрахувати додану вартість по кожному сектору? По-перше, існує виробничий сектор, для якого ми хотіли б застосувати основну формулу. Приймемо за додану вартість виробничого сектора постійні витрати виробничого сектора і поточний прибуток. Далі йде сектор збуту, однак перед цим ми хотіли б розрахувати додану вартість адміністративного сектора. За додану вартість адміністративного сектору приймемо поточний прибуток. Повернемося тепер до сектору збуту. Його додану вартість отримаємо шляхом вирахування з доданої вартості компанії в цілому (вона складається з постійних витрат всієї компанії і поточного прибутку) доданої вартості виробничого сектора і доданої вартості адміністративного сектора.
Що стосується коефіцієнта оплати праці, то теоретично було б правильним розраховувати його по кожному сектору окремо. Однак тут ми хотіли б використовувати дані по компанії в цілому. Аналогічно ми поступимо і зі значенням витрат на оплату праці одного працівника. Це пояснюється тим, що, якщо ми будемо використовувати дані окремо по кожному сектору, ми, зрештою, отримаємо у відповіді ту чисельність персоналу, яка існує на сьогоднішній день.
Чисельність персоналу
285 осіб
Додана вартість по секторах
Виробничий сектор
Постійні витрати виробничого сектора + поточний прибуток 2,0 млрд. ієн + 0,5 млрд. ієн = 2,5 млрд. ієн
Сектор збуту
Додана вартість компанії в цілому - додана вартість виробничого сектора - додана вартість адміністративного сектору 4,0 млрд. ієн - 2,5 млрд. ієн - 0,5 млрд. ієн = 1,0 млрд. ієн
Адміністративний сектор
Поточна прибуток 0,5 млрд. ієн
Оптимальний штат по кожному вектору
. Виробничий сектор
2,5 млрд. ієн х 0,50-7,0 млн. ієн = 178 осіб
. Сектор збуту
1,0 млрд. ієн х 0,50 - 7,0 млн. ієн = 71 чоловік
. Адміністративний сектор
0,5 млрд. ієн х 0,50 - 7,0 млн. ієн = 36 осіб
В основі розрахунку оптимального штату лежать витрати на оплату праці . Витрати на оплату праці відносяться до постійних витрат, тому розглядати штат тут також логічно через додану вартість. Іншими словами, оптимальний штат визначається виробленої в даному місці доданою вартістю. Це означає, що збільшення штату без відповідного приросту доданої вартості веде до фінансово-господарському дисбалансу.
Оптимальний штат розраховується через три параметри, тому, якщо обчисленого штату виявляється недостатньо, необхідно наймати людей на низьку зарплату. Відповідно до цього підходу, в ті сектори, де виробляється більше доданої вартості, направляються працівники з високою зарплатою, а в сектори з низькою виробленої доданою вартістю - з низькою зарплатою.
Запитання для самоперевірки:
Назвіть причини «подборной текучки».
Сформулюйте якісне інформування прийнятих в організацію кандидатів.
Як розрахувати оптимальний штат?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Додана вартість хкоеффіціент оплати праці Формула рентабельності расх0ди на оплату праці одного працівника "
 1. Два методи розрахунку оптимального штату.
  Доданої вартості на коефіцієнт оплати праці, діляться на витрати на оплату праці одного працівника. Формула розрахунку наводиться
 2. ГЛОСАРІЙ
  вартості робочої сили. Оплата праці: забезпечує зв'язок між результатами праці та її процесом; і відображає кількість і складність праці працівників різної кваліфікації. Опитування - метод збору первинної інформації за допомогою звернення з питаннями до певної групи людей. Розрізняють письмові опитування (анкетування); усні опитування (інтерв'ювання); очні опитування; заочні опитування:
 3. § 4. Господарські товариства і суспільства
  додаванням до нього слів "... і компанія" (наприклад: "Повне товариство" Жданов і компанія "). При зміні персонального складу учасників такого товариства необхідно вносити відповідні зміни у фірму . Законодавець розрізняє випадки керування повним товариством (ст. 71 ЦК) і ведення справ товариства (ст. 72 ЦК). Управління товариством здійснюється на основі рішень, прийнятих
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  вартості 1 рубля до 10 копійок - інфляція зруйнувала фінансову систему. Але, зрозуміло, найбільш трагічним були людські жертви. Мільйони убитих, покалічених, зметений весь устрій суспільного, господарського життя. Був зруйнований і той управлінський потенціал, який лежав в основі структурної організації царської Росії. У цій хаотичної ситуації стали виникати самоорганізаційні процеси
 5. Глава 2.4. Штатний розклад
  вартості продукції. Розрахунок фонду заробітної плати здійснюється за формулою: Фзп = Нзп Х Оо / 100 млн.р. де: Фзп - фонд заробітної плати працівників, млн. руб.; Нзд _ норматив фонду з / п, Оо - плановий обсяг випуску продукції, млн.р. Розрахунок чисельності персоналу проводиться для визначення загальної чисельності працівників підприємства за галузевими нормативами чисельності працівників на 1 млн. руб.
 6. Адміністративні стягнення
  вартості викраденого, втраченого, пошкодженого майна або розміром незаконного доходу, отриманого в результаті адміністративного правопорушення. Він встановлений в межах від 1/10 до 100 МРОТ, а одно до 10 кр. величини вартості викраденого, пошкодженого майна. У виняткових випадках для виконання зобов'язань, вите-кающих з міжнародних договорів і особливою необхідністю
 7. 1. ПОНЯТТЯ СУДОВИХ ВИТРАТ, ДЕРЖАВНЕ МИТО, ЦІНА ПОЗОВУ
  вартості земельної ділянки. В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штраф, пені) і відсотки. Ціна позову, що складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог. За позовними заявами про визнання права, в тому числі права власності, права користування, права володіння, права розпорядження, державне мито сплачується в
 8. 1. Поняття судових витрат , держмито, ціна позову
  вартості истребуемого майна; за позовами про витребування земельної ділянки, виходячи з вартості земельної ділянки. В ціну позову включаються також вказані в позовній заяві суми неустойки (штраф, пені) і відсотки. Ціна позову, що складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог. За позовними заявами про визнання права, в тому числі права власності,
 9. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  вартості, аналіз витрат і аналіз банківських вкладів. Їх мета - визначити загальний стан або розмір витрат будь-якої особи в порівнянні з його оголошеними доходами. Методом аналізу чистої вартості з будь-якого збільшення чистої вартості відраховуються доходи, які не підлягають оподаткуванню, і оголошений дохід, а в залишку виходить неоголошений дохід. Методом аналізу витрат сума коштів
 10. 3.6 План виробництва
  вартість продукції Загальна сума витрат на виробництво продукції може зміниться через: Обсягу виробництва продукції та її структури; Рівня змінних витрат на одиницю продукції; Суми постійних витрат. Змінні витрати включають в себе: Відрядна зарплата виробничих робітників; Прямі матеріальні витрати; Послуги Постійні витрати складаються з: - S Амортизації; - S Орендної плати; - S