Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

20. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ старшого інспектора відділу кадрів

1. Загальні положення

1.1. Старший інспектор підпорядковується інженеру з підготовки кадрів

(начальнику відділу).

1.2. Призначення та звільнення з посади старшого інспектора

здійснюється згідно з його заявою, перекладний і звільнювальні за-

писок і оформляється наказом.

1.3. Старший інспектор повинен знати:

основи трудового законодавства;

чинне законодавство про прийом, переведення і звільнення ра-

цівників;

інструкцію з обліку особового складу;

порядок ведення та зберігання трудових книжок та особових справ робіт-

ників цеху;

порядок оформлення прийому, переведення і звільнення працівників;

організацію табельного обліку в цеху;

цю Інструкцію.

1.4. Кваліфікаційні вимоги: середня спеціальна освітньої-

ня без пред'явлення вимог до стажу або загальна середня освіта

та індивідуальне навчання тривалістю до 3-х місяців.

2. Обов'язки

Старший інспектор групи кадрів зобов'язаний:

2.1. Вести облік особового складу.

2.2. Оформляти прийом, переклад і звільнення працівників у відповід-

ствии з трудовим законодавством, інструкціями.

2.3. Формувати і вести особисті картки працівників, вносити всі

зміни професій, посад, окладів, розрядів, адрес, прізвищ,

а також робити записи про заохочення і стягнення.

2.4. Оформляти і вести облік надання чергових відпусток

працівникам.

2.5. Видавати необхідні довідки з питань трудового стажу та

готувати виписки з трудових книжок працівників.

2.6. Вести звірку особистих карток з особистими справами працівників.

2.7. Оформляти довідки працівникам про місце роботи.

2.8. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку, трудо-

ву і виробничу дисципліну.

2.9. Своєчасно інформувати керівництво про намітилися від-

клоненія в роботі.

3. Права

Старший інспектор відділу кадрів має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо поліпшення кадрової роботи в цеху.

3.2. Приймати рішення в рамках дорученої роботи, узгоджений-

ної з керівництвом відділу.

4. Відповідальність

Старший інспектор відділу кадрів несе відповідальність за:

4.1. Правильне оформлення документації з прийому, перекладу і

звільнень працівників.

4.2. Ведення особистих карток працівників та своєчасне внесення

в них відповідних змін.

4.3. Збереження документів, що знаходяться у відділі.

4.4. Дотримання трудової і виробничої дисципліни, правил

внутрішнього трудового розпорядку.

4.5. Невиконання покладених цією інструкцією обов'язків-

тей та наданих йому прав.

!! 466

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "20. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ старшого інспектора відділу кадрів"
 1. 2.6.3. Етапи професійного відбору персоналу
  інструкція. Договір про повну матеріальну відповідальність (для матеріально-відповідальних осіб). 5. Акт приймання-передачі робочого місця (матеріальних цінностей). Регламент "Порядок прийому персоналу на підприємство" наведено в табл. 2.2. Таблиця 2.2. - Порядок прийому персоналу на підприємство Стверджую: Директор підприємства (Прізвище І.О) 199 р. Заходи Термін Посадові особи Документи
 2. 4.3. Професійний відбір персоналу
  посадова інструкція; договір про повну матеріальну відповідальність (для матеріально відповідальних осіб); - акт приймання-передачі робочого місця (матеріальних
 3. Підсумки
  відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. 19. Положення про відділ КАДРІВ
  посадових інструкцій працівниками акціонерного товариства, виявлення порушень в роботі з кадрами. 2.3. Вивчення стану роботи з інженерно-технічними та рабочи-ми кадрами в підрозділах АТ, обговорення результатів перевірки з керівниками акціонерного суспільства, розробка заходів, направ-лених на поширення позитивного досвіду роботи з кадрами та усунення виявлених
 5. щодо попередження та припинення правопорушень серед неповнолітніх
  інспектора міліції та інспектора у справах неповнолітніх ; знати на патруліруемой території неповнолітніх, які повернулися з виховно-трудових колоній, засуджених до позбавлення волі умовно і з відстрочкою виконання вироку, контролювати їх поведінку в громадських місцях, про всі правопорушення з їхнього боку інформувати інспектора у справах неповнолітніх; виявляти дорослих осіб,
 6. Функціональний підхід.
  відділи керівництва людськими ресурсами, кадрові
 7. 2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів
  відділу кадрів включити в плани навчання на наступний період або відмовляє з поясненням причин. Про прийняте рішення керівник напрямку сповіщає співробітника. Начальник відділу кадрів вживає заходів до дотримання процедури, описаної в загальній частині розділу
 8. Порядок розробки посадової інструкції.
  посадові інструкції керівниками підрозділів на своїх безпосередніх підлеглих. Стверджує посадові інструкції перший керівник організації на посади на-ходячи безпосередньо в його компетенції. На решту посади інструкції затверджуються відповідними заступниками по функції. Перший примірник посадової інструкції на кожного працівника зберігається у відділі кадрів,
 9. Глава 3.6. Планування кар'єри
  посадовий ріст і ротація. Посадовий зростання - це заміщення посади більш високого рівня в порівнянні з раніше займаної. Ротація - це призначення працівника ("по горизонталі") на посаду одного посадового рівня, як правило, з додатковими мотиваціями морального і матеріального порядку. Основним джерелом заміщення посад за ієрархією управління в управлінських структурах
 10. § 1. Правове становище і роль дільничних інспекторів міліції у виконанні завдань, покладених на органи ранкових справ
  посадова особа міліції, нагляду та охорони якого доручений певну ділянку міста або поселення ». Однак, у сільській місцевості до 1930 року були різні форми розстановки працівників міліції - старших і молодших волосних міліціонерів. З усіх форм найбільш прийнятною виявилася форма, при якій управління волосний (районної) міліцією знаходилося в волосному (районному) центрі, а
 11. Стаття 23.1. Судді
  посадова особа, до якої надійшло справу про таке адміністративне правопорушення, передає його на розгляд судді. 3 Справи про адміністративні правопорушення зазначених у частинах 1 і 2 цієї статті та вчинені військовослужбовцями і громадянами, покликаними на військові збори, розглядаються суддями гарнізонних військових судів Справи про адміністративні правопорушення, які зазначені в