Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

19. Положення про відділ КАДРІВ

1. Загальна частина

1.1. Відділ кадрів є структурним підрозділом АТ.

1.2. Відділ кадрів підпорядковується заступнику Генерального директора

з соціальних питань і очолюється начальником відділу.

1.3. Структура і штати відділу затверджуються Генеральним директором.

1.4. У своїй діяльності відділ кадрів керується дію-

давством, корпоративними актами, наказами, розпоряджаючись-

нями адміністрації, цим Положенням.

2. Головне завдання і основні функції

Головним завданням. Відділу кадрів є підбір, розстановка, під-

готування і облік кадрів, створення резерву кадрів на висування.

Відповідно з головним завданням на відділ кадрів покладені сліду-

ющіе функції:

2.1. Підбір фахівців спільно з керівниками АТ і началь-

ніками відділів на керівні та інженерно-технічні посади в

відповідно до затвердженого штатного розкладу.

2.2. Контроль за розстановкою і раціональним використанням кадрів

в АТ відповідно до їх спеціальності і кваліфікації, виконанням

посадових інструкцій працівниками акціонерного товариства, виявлення

порушень в роботі з кадрами.

2.3. Вивчення стану роботи з інженерно-технічними та рабочи-

ми кадрами в підрозділах АТ, обговорення результатів перевірки з

керівниками акціонерного товариства, розробка заходів, направ-

лених на поширення позитивного досвіду роботи з кадрами та

усунення виявлених недоліків.

2.4. Розробка перспективних і річних планів комплектування

АТ кадрами з урахуванням перспектив його розвитку, зміни складу робота-

чих у зв'язку з впровадженням нової техніки і технології, а також пуском

виробничих об'єктів.

2.

5. Участь у роботі з прогнозування і визначення потребнос-

ти в кадрах на основі планів економічного і соціального розвитку АТ.

2.6. Забезпечення прийому, розміщення і розстановки молодих спеціа-

листів і молодих робітників відповідно до отриманої в навчальному закладі

нии професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділ-

лений здійснює проведення їх стажування.

!! 462

2.7. Планування та організація підвищення кваліфікації спеціа-

листів, зарахованих до резерву, і підготовка їх до роботи на керівних

посадах.

2.8. Організація своєчасного оформлення прийому, переведення та

звільнення працівників відповідно до трудового законодавства і

наказами керівника підприємства, облік особового складу, видача спра-

вок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників, зберігання

і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з

кадрам, а також підготовку матеріалів для подання робітників і

службовців до заохочень і нагороджень.

2.9. Забезпечення підготовки документів, необхідних для призначення

ня пенсій працівникам АТ та їх сім'ям, а також подання їх в

орган соціального забезпечення.

2.10. Підбір фахівців для роботи за кордоном і оформлення

виїзних віз.

2.11. Підготовка матеріалів та участь у роботі комісії з прове-

дению періодичної атестації керівних і інженерно-технічних

працівників.

2.12. Своєчасний і якісний розгляд заяв і скарг

з питань роботи з кадрами, підготовка відповідей на них.

3. Права

Відділ кадрів має право:

3.1. Представляти в установленому порядку АТ в інших організа-

циях з питань, що входять до компетенції відділу.

3.2. Вимагати від відділів, виробничих одиниць, підприємств і

організацій АТ необхідну інформацію.

3.3. Приймати і контролювати в установленому порядку рішення,

обов'язкові для виконання виробничими одиницями, підпри-

ятиями і організаціями, що входять до складу АТ, з питань підбору

і розстановки кадрів.

3.4. Контролювати розстановку і використання працівників у со-

ответствии з їх спеціальністю і кваліфікацією, вимагати від керуй-

телей структурних підрозділів АТ усунення порушень в роботі з

кадрами.

3.5. Вести в установленому порядку листування з виробничими

одиницями, підприємствами та організаціями за своїми функціями.

3.6. Представляти керівництву матеріали з питань:

а) заохочення працівників відділу, включаючи пропозиції про підви-

нии посадових окладів і розмірів премій за діючими положе-

ніям;

!! 463

6) атестації працівників;

в) зарахування творчо працюючих ІТП відділу в резерв для ви-

руху;

г) покарання осіб, винних у порушенні трудової і виробничих-

ної дисципліни.

4. Відповідальність

Відділ кадрів несе відповідальність за:

4.1 стан роботи з кадрами, правильний підбір, розстановку

та їх використання;

4.2. стан обліку, звітності та правильність оформлення особистих

справ, трудових книжок та іншої документації;

4.3. систематичне підвищення кваліфікації працівників відділу

кадрів;

4.4. своєчасне та достовірне представлення звітності у вище-

стоять органи;

4.5. організацію виконання функцій, встановлених цим

Положенням, та заходів, передбачених планом роботи відділу.

!! 464

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "19. Положення про відділ КАДРІВ"
 1. Підсумки
  відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 2. 4.3. Професійний відбір персоналу
  відділ кадрів кадрових документів кандидата. Перелік типових документів для прийому та оформлення на роботу на підприємство: листок з обліку кадрів (резюме); особиста заява про прийом на роботу; трудова книжка; рекомендаційний лист (характеристика); копія документа про освіту; фотографії співробітника; бізнес-план роботи на посаді (для керівника). Після оформлення перерахованих
 3. Функціональний підхід.
  Відділи керівництва людськими ресурсами, кадрові
 4. 2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів
  відділу кадрів включити в плани навчання на наступний період або відмовляє з поясненням причин. Про прийняте рішення керівник напрямку сповіщає співробітника. Начальник відділу кадрів вживає заходів до дотримання процедури, описаної в загальній частині розділу
 5. Заліки
  відділу кадрів перед здачею охоронцем аналогічних в ОЛРР за матеріалами для теоретичної підготовки в частині, необхідної для цього (список питань у Додатку
 6. Підбір персоналу
  кадрів на заміщення вакантних робочих місць. Підбір персоналу повинен включати в себе процедури розрахунку потреби в персоналі за категоріями працівників, нормативне опис професійні вимог до робітникам і службовцям, способи професійного відбору кадрів, а також загальні принципи формування резерву кадрів на вакантні посади. Таким чином, головним завданням підбору кадрів є
 7. Підбір персоналу
  кадрів на заміщення вакантних робочих місць. Підбір персоналу повинен включати в себе процедури розрахунку потреби в персоналі за категоріями працівників, нормативне опис професійних вимог до робітників і службовців, способи професійного відбору кадрів, а також загальні принципи формування резерву кадрів на вакантні посади. Таким чином, головним завданням підбору кадрів є
 8. Метод «інтерв'ю»
  відділу кадрів ведуть тривалі бесіди з працівниками різного рівня за заздалегідь розробленим сценарієм. Основне завдання таких бесід полягає в отриманні більшої кількості інформації про досліджуваному працівника з різних точок зору і по різних напрямках його
 9. Розстановка персоналу
  кадрів виходячи з результатів оцінки їх потенціалу, індивідуального внеску, планованої кар'єри, віку , строків заняття робочих місць і наявності вакантних посад у штатному розкладі підприємства. На-учно обгрунтована розстановка кадрів передбачає планування службової кар'єри з урахуванням їхніх життєвих інтересів; раціональне поєднання призначення, конкурсності та виборності залежно від
 10. Розстановка персоналу
  кадрів виходячи з ре-злиттів оцінки їх потенціалу, індивідуального внеску, планованої кар'єри, віку, термінів заняття робочих місць і наявності вакантних посад у штатному розкладі підприємства. Науково обгрунтована розстановка кадрів передбачає планування службової кар'єри з урахуванням їхніх життєвих інтересів; раціональне поєднання призначення, конкурсності та виборності залежно від
 11. Кадрова політика
  кадрова політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно використовувати творчий потенціал людини можна тільки в демократичному суспільстві. Перехід до ринкової економіки
 12. Н . В. Кузнєцова. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, 2005
  кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і
 13. Основні етапи вирішення проблеми підбору персоналу виходячи з моделей робочих місць
  кадрів на вакантні посади . Технологія роботи з персоналом на підприємствах і в організаціях (атестація кадрів, планування кар'єри, підвищення кваліфікації та перепідготовка
 14. 3. Атестація
  відділу кадрів, члени комісії - заступники виконавчого директора та начальники відділів охорони. До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, начальник відділу кадрів готує проект наказу про проведення атестації та комплект документів, необхідних для проведення атестації, в який входять: список працівників організації, які підлягають атестації по днях здачі, завізований
 15. Принципи управління кадрами.
  становище працівника повинно сприйматися як виправдане з боку не тільки самого працівником, але й оточуючих його людей. Повинен бути визначений порядок і методи належного управління кадрами. Принцип стимулювання. Відчуття цінності праці та взаємних стимулів Функції управління кадрами: Функції розвитку кадрів (формування трудової кар'єри, професійна підготовка, розвиток ділових
 16. Підвищення кваліфікації керівників, фахівців і службовців
  відділ підготовки кадрів, а при його відсутності - відділ кадрів або відповідальний фахівець (наприклад, менеджер по персоналу або HR-менеджер). Більш глибокі знання з широкого кола питань у порядку підвищення кваліфікації можна отримати на спеціальних факультетах чи курсах підвищення кваліфікації при вищих навчальних закладах, навчальних центрах або філіях при великих підприємствах, в галузевих
 17. Відбір кандидатів у резерв
  відділом кадрів з урахуванням висновків служби профорієнтації та профвідбору. При цьому відділ кадрів направляє в відділ підготовки кадрів списки кандидатів на зарахування в резерв. Відділ підготовки кадрів розробляє навчальні програми та плани, встановлює терміни навчання і організовує навчальний процес. Для підготовки резерву керівних кадрів, крім встановлених видів навчання системи підвищення
 18.  Модуль 2. Підбір кадрів
    кадрів