Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

21. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

1. Це Положення розроблено з метою захисту інтересів

Товариства на випадок розкриття (передачі) їм інформації, яка не

призначена для широкого розповсюдження.

При веденні Товариством переговорів з будь-якими контрагентами по

приводу подальшої спільної господарської, фінансової та іншої діяль-

ності присвячена сторона зобов'язана зберігати в таємниці всі отримані

відомості протягом 3 років.

Інформацію, отриману в ході попередньої співбесіди

або переговорів між Товариством та претендентом на яку-небудь роботу

в самому Товаристві або його філії, претендент зобов'язаний зберігати протягом

1 року і у випадках недосягнення домовленості.

Інформацію, отриману в Товаристві в процесі виконання со-

трудниками Товариства або одного з його структурних підрозділів слу-

бові обов'язків, звільнений від посади працівник зобов'язаний со-

що зберігаються протягом 1 року.

2. Надана Товариством технічна, фінансова та коммер-

чна інформація, пов'язана зі створенням і діяльністю Товариства,

вважається конфіденційною і вищеперелічені особи зобов'язані не рас-

пространяются таку інформацію.

3. За дозволом керівних органів та посадових осіб гро-

тва розкриття конфіденційної інформації третім особам можливе в

разі залучення їх до діяльності, що вимагає знання такої інфор-

ції, і тільки в тому обсязі, який необхідний для реалізації цілей і

завдань Товариства, а також за умови прийняття ними на себе зобов'язань не розголошувати отримані відомості.

4. До конфіденційної інформації належать будь-які "ноу-хау",

розроблені і використовувані в Товаристві.

5. Товариство має право публічно назвати конкретних порушників

через органи масової інформації: преса, телебачення, радіомовлення

і т.

п., а також пред'явити до винних осіб вимога про стягнення

збитків.

6. Чи не є конфіденційною:

загальнодоступна інформація;

інформація, що стала згодом загальнодоступною не з вини пос-

вященной особи;

інформація, що стала відомою з будь-яких інших джерел до або

після її отримання особою згідно п. 1 цього Положення;

інформація, яка відповідно до законодавства не може

бути віднесена до об'єктів комерційної таємниці.

!! 467

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "21. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ"
3. Шифрування
 1. конфіденційності їхнього спілкування
  1. Контракти
 2. конфіденційність щодо будь-якої інформації, що має комерційну цінність, яка може стати їм відома у світлі їх відносин з компанією. Договори про нерозголошення, які підписуються з контрагентами, зазвичай включають в себе зобов'язання щодо збереження комерційної таємниці як ними самими, так і їх працівниками та субагентами. Очевидно, що сфера дії законодавства про працю
  3. Зміст ліцензійного договору
 3. конфіденційною інформацією, тобто ноу-хау. Іншими словами, ліцензійний договір фактично на практиці часто є змішаним договором, що містить елементи різних договорів (п. 3 ст. 421 ЦК) - договору патентної ліцензії та договору про передачу ноу-хау. На практиці такі договори зазвичай іменують змішаними ліцензіями. Ліцензіар повинен забезпечити збереження в силі патенту, на основі
  1. Поняття ноу-хау
 4. конфіденційної) інформації (ноу-хау), що охороняється тільки від незаконного отримання її третіми особами. Інформація складає службову або комерційну таємницю у випадку, коли вона має дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості її третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі та власник інформації вживає заходів до охорони її конфіденційності
  1. Незалежне відкриття
 5. положенню виступає можливість отримання так званого загороджувального патенту, як способу захисту власної інформації. У деяких країнах отримання загороджувального патенту в подібній ситуації використовується для того, щоб перешкодити використанню винаходу першим з двох суб'єктів. Конкурент, який захистив себе таким чином, може, якщо захоче, оприлюднити свої секрети,
  § 6. Правовий режим комерційної та службової таємниці
 6. конфіденційності (п. 1 ст. 139 ГК РФ). Комерційна таємниця являє собою певну сукупність відомостей, знань про що-небудь, будучи, таким чином, видом інформаційних ресурсів. Інформація не матеріальна, хоча її збереження і передача (поширення) здійснюються найчастіше за допомогою матеріальних носіїв. У цьому сенсі вона нічим не відрізняється від об'єктів інтелектуальної
  1. Права роботодавця за відсутності трудового контракту з працівником
 7. положень, що закріплюють або принаймні дозволяють вивести загальну обов'язок працівників щодо збереження в секреті відомостей, що становлять комерційну таємницю їх роботодавців, якщо тільки такий обов'язок прямо не прийнята на себе працівниками при їх прийомі на роботу або в подальшому. У цьому зв'язку відсутність у контракті з працівником особливої ??застереження про збереження комерційної таємниці, так само як
  18.1. Інформація як об'єкт захисту
 8. положення ст. 183 КК, що встановлюють відповідальність за незаконне отримання і розголошення відомостей, що становлять комерційну, податкову або банківську
  2. Зміст і виконання договору про передачу ноу-хау
 9. конфіденційність договору, звітність та контроль, податки, удосконалення ноу-хау і якість продукції, виробленої з його використанням. Покупець ноу-хау протягом строку дії договору, а також після його закінчення або дострокового розірвання зобов'язується вживати всіх необхідних заходів щодо збереження конфіденційності ноу-хау, не передавати третім особам (або передавати з умовою
  4. Комп'ютерна безпека
 10. інформація у все більшій мірі обробляється на комп'ютерах, комп'ютерна безпека стала важливою складовою частиною охорони комерційної таємниці. Хороші заходи комп'ютерної безпеки попереджають несанкціонований доступ до комерційної інформації з боку як третіх осіб, так і неуповноважених на то працівників усередині компанії. Ще більш складним і важким є питання про
  23. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (додаток до Положення про персонал)
 11. становища працівника в Товаристві, включаючи використання отриманої конфіденційної інфор-мації.
  3. Суб'єктивні права і обов'язки в банківському правовідносинах
 12. конфіденційності, зажадати, щоб Банк Росії пред'являв до неї тільки ті вимоги, які передбачені банківськими законами і банківськими правилами. Якщо Банк Росії порушить її права, кредитна організація має право звернутися за захистом до арбітражного
  2. Правовий режим ноу-хау та правові основи його придбання
 13. конфіденційною; - до неї у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі; 1. власник інформації вживає необхідних заходів з охорони її конфіденційності. Іншими словами, ноу-хау як правова категорія існує, а законні інтереси його власника захищаються доти, поки зберігаються всі ці умови. Пункт 2 ст. 139 ГК говорить про "захист" інформації, що становить службову або
  79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці
 14. конфіденційності; вона не є державним секретом і не захищається авторським і патентним правом; не стосується негативної діяльності підприємства, здатної завдати шкоди суспільству (порушень законів, неефективної раооти, адміністративних помилок, забруднення навколишнього середовища тощо). Комерційна таємниця має дійсну або потенційну цінність саме в силу невідомості її третім
  Уміння слухати і спостерігати.
 15. інформацію, яку в іншому випадку опустити. Така інформація може знаходитися в тоні, позі, виразі обличчя або жесті , а також - у змісті відповідей на питання. Обов'язково здобувайте всю інформацію; дуже легко помічати тільки такі факти, які підтверджують вже складене Вами думка, можливо, після знайомства із заявою або на підставі зовнішності кандидата. Пам'ятайте, що Вам потрібно
  6. Статус журналіста
 16. положення Конституції Португалії, яка на відміну від грецької Конституції, що містить лише відсилочну норму, регулює статус журналістів з певним ступенем подробиці. В ст. 38, ч. 1 якої гарантує свободу друку, ч. 2 встановлює, що ця свобода означає:? свободу слова і творчості журналістів і літературних працівників, а також вплив журналістів на
  положения Конституции Португалии, которая в отличие от греческой Конституции, содержащей лишь отсылочную норму, регулирует статус журналистов с определенной степенью подробности. В ст. 38, ч. 1 которой гарантирует свободу печати, ч. 2 устанавливает, что эта свобода означает: ? свободу слова и творчества журналистов и литературных работников, а также воздействие журналистов на
© 2014-2020  ibib.ltd.ua