Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

23. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛ)

1. Основний принцип, яким повинен керуватися будь

працівник Товариства, незалежно від його посади, місця роботи і виконують-

няемих службових функцій, - повага до особистості працівника.

Взаємне дотримання принципу поваги особистості обов'язково в

рівній мірі як для адміністрації Товариства (посадових осіб) в

стосовно працівників, так і для працівників у відношенні адміністрації

і всіх інших осіб персоналу Товариства.

2. Адміністрація Товариства забезпечує всім працівникам рівні

можливості для самовияву особистості і в процесі трудової діяльності

ності.

3. Забороняються з боку адміністрації Товариства та окремих

посадових осіб по відношенню до персоналу:

3.1. будь-які форми дискримінації працівників, починаючи від підбору

кадрів, просування по службі і кінчаючи вивільненням персоналу, по

будь-якими ознаками, підбір і просування кадрів повинні відбуватися

виключно на основі професійних здібностей, знань і на-

навичок, при цьому адміністрація зобов'язана забезпечити неупереджене і

справедливе ставлення до всіх працівників;

3.2. будь-які види протекціонізму, привілеїв і пільг окремим

працівникам інакше як на законній основі, згідно з прийнятими в Товаристві

системам оплати праці та заходам соціального характеру при обов'язковому

забезпеченні адміністрацією Товариства рівних можливостей для одержання

ня зазначених пільг і привілеїв.

4. Адміністрація Товариства вправі вимагати від усіх працівників,

щоб вони керувалися у процесі своєї трудової діяльності самими

високими нормами ділового спілкування:

4.1 . підтримували ділову репутацію та імідж Товариства і в справу-

вих колах;

4.2. у взаєминах з працівниками інших підприємств і

організацій, у тому числі при укладенні та виконанні договорів, дей-

ствовали чесно, етично і справедливо, уникали будь-яких дій, кото -

рие могли б бути розцінені або витлумачені як протекція або інша

міра, що забезпечує переваги або пільги для окремого підпри-

ємства чи організації або їх працівників;

4.3. забезпечували конфіденційність отриманої інформації;

ніколи не використовували цю інформацію для цілей особистої вигоди або

в інтересах третіх осіб;

4.4. ніколи не вступали ні прямо, ні побічно в комерційні

відносини з третіми особами, якщо це може призвести до ущемлення

комерційних інтересів Товариства або завдати шкоди його діловій репутації-

ції або іміджу;

4.5. діяли на основі довіри до стратегії і тактиці, проводь-

мій Товариством, а також прийнятих адміністрацією рішень.

Усі працівники зобов'язані в процесі трудової діяльності:

5.1. виходити з турботи про загальні інтереси Товариства та спільності

(єдності) всього персоналу Товариства;

5.

2. всіляко підтримувати корпоративну культуру і корпоратив-

ві цінності;

5.3. вести себе коректно, гідно, не допускаючи відхилень від

визнаних норм ділового спілкування, прийнятих у Товаристві.

6. Адміністрація Товариства зобов'язана поважати приватне (особисте) життя

своїх працівників, не допускаючи будь-якого втручання в неї.

Для персоналу, що працює на контрактній основі, можуть передбачається-

сматриваться в контрактах додаткові умови, що стосуються етічнос-

ти поведінки співробітників в сім'ї, або в неробочий час, або поведінки

членів сім'ї працівника, а також умови про неприпустимість вчинення

працівником яких комерційних дій, які прямо або кос-

венно могли б завдати шкоди економічним інтересам Товариства, або

дій, що виражаються в конкуренції з Товариством, чи інших дію-

вий , ведуть до отримання працівником Товариства або членами його сім'ї

яких вигод від використання службового становища працівника в

Товаристві, включаючи використання отриманої конфіденційної інфор-

мації.

!! 476

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "23. КОДЕКС ПОВЕДІНКИ (додаток до Положення про персонал)"
 1. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
  Персоналом. Принципи - спільне рішення, самонавчальна організація. Стиль керівництва - солідарний. Функції управління персоналом - стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 2. Література:
  персоналом, М., 1993. Друкер П. Ефективний керівник, М., 1994. Єгоршин А.П. Управління персоналом, Н-Новгород, 1999. Журавльов П.В. Світовий досвід в управлінні персоналом, М., 1998. Ільїн Н.І., Лукманов І.Г., Управління проектами, Спб., 1996. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управління персоналом. Регламентація праці, М., 1999. Колишкін В.В. Практичні основи управлінської
 3. 1.4. Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом
  персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з персоналом організації складається з шести взаємопов'язаних підсистем: кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; адаптація персоналу; навчання
 4. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н . С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с., 2006
  персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 5. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
  персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 6. 2.3. Методи управління персоналом
  поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації і т. п. Ці методи відрізняє прямий характер впливу: будь регламентується і адміністративний акт підлягає обов'язковому виконанню. Для адміністративних методів характерна їх відповідність правовим нормам, що діють на певному рівні управління, а також
 7. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
  поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва персоналом. Два тесту, що визначають моделі поведінки керівників: Керівництво та лідерство Тест (Адізас): Ефективне і неефективне керівництво. Тест: Ідеальна група з
 8. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  персонал »об'єднує складові частини трудового колективу підприємства. До персоналу ми відносимо всіх працівників (трудовий колектив), що виконують виробничі або управлінські операції і зайнятих переробкою предметів праці з використанням засобів праці. Поняття «кадри», «працівники», «персонал» ідентичні, якщо за основу прийняти дане нами визначення. Надалі ми будемо користуватися
 9. Керівництво персоналом
  персоналом »взаємозамінний з терміном« керівництво людськими ресурсами »(РЧР). РЧР при цьому розглядається як безперервного процесу керівництва персоналом з акцентом на стратегічний, а також системний підхід (система принципів і норм, що приводять людський ресурс у відповідність із стратегією організації, що знаходиться в зовнішньому оточенні), а саме - стратегічне управління
 10. Розділ 9. Моделі поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва персоналом.
  Поведінки керівників, типи керівників, стилі керівництва
 11. Системний підхід.
  Персоналом повинно комбінувати соціальні та технологічні процеси з метою трансформації всього вхідного і вихідного по відношенню до середовища. Системний підхід в той же час визначає управління персоналом як частина, компонент системи управління організації, яка виступає як комплекс взаємодіючих елементів: суб'єктів і об'єктів, процесів, відносин, що утворюють якісно певну
 12. Планування людських ресурсів.
  Персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і
 13. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
  Персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 14. Контрольні питання до курсу «Управління персоналом»
  поведінки керівників і типи керівників. 34.Основние стилі керівництва та управління персоналом. Ефективне і неефективне керівництво (Адізас). Ідеальна група з
 15. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
  Персоналом пов'язана з формуванням, розвитком і використанням людських ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
 16. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  кодекс Російської Федерації. - М.: ИНФРА-М, Норма, 2000. - 152 с. Удальцова М. В. Соціологія управління: Учеб. посібник. - М.: Новосибірськ: ИНФРА-М; НГАЕіУ, 1998. - 144 с. Управління організацією: Підручник для вузів / Під ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевої, Н. А. Соломатіна. - М.: ИНФРА -М, 1999. - 669 с. Управління персоналом організації: Практикум / За ред. А. Я.Кібанова. - М.: ИНФРА-М,
 17. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  кодекс Російської Федерації. - М.: ИНФРА-М, Норма, 2000. - 152 с. Удальцова М. В. Соціологія управління: Учеб. посібник. - М.: Новосибірськ: ИНФРА-М; НГАЕіУ, 1998. - 144 с. Управління організацією: Підручник для вузів / Під ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевої, Н. А. Соломатіна. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 669 с. Управління персоналом організації: Практикум / Под ред. А. Я.Кібанова. - М.: ИНФРА-М,
 18. 1. ІМУНІТЕТ від крімінальної юрісдікції України.
  персоналу ціх представництв, а такоже члени їхніхсімей, ЯКЩО смороду прожівають разом Із ними и НЕ є громадянаміУкраїні; співробітнікі адміністративно-технічного персоналу дипломатично представництв и члени їхніх сімей, что прожівають разоміз ними, ЯКЩО ЦІ співробітнікі и члени їхніх сімей НЕ є громадянаміУкраїні и НЕ прожівають в Україні Постійно; глави дипломатично представництв, члени
© 2014-2022  ibib.ltd.ua