Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2.3. Методи управління персоналом


Методами управління персоналом називають способи впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва. Всі методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1).

Рис. 1. Система методів управління персоналом
Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації і т. п. Ці методи відрізняє прямий характер впливу: будь рег -регламентуються і адміністративний акт підлягає обов'язковому виконанню.
Для адміністративних методів характерна їх відповідність правовим нормам, що діють на певному рівні управління, а також актам і розпорядженням вищих органів управління.
Економічні та соціально-психологічні методи носять непрямий характер управлінського впливу. Не можна розраховувати на автоматичну дію цих методів, досить важко визначити силу їх впливу і кінцевий ефект.
За допомогою економічних методів здійснюється матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників. Ці методи засновані на використанні економічного механізму.
Соціально-психологічні методи управління в свою чергу засновані на використанні соціального механізму (система взаємовідносин у колективі, соціальні потреби і т. п.).
Всі види методів органічно пов'язані між собою.
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
Назвіть фактори, що впливають на людей в процесі виробництва.
Як змінюється дія цих факторів в ринкових умовах?
Що таке концепція управління персоналом? Які її цілі і складові частини?
Які принципи необхідно враховувати при формуванні системи управління персоналом і чому?
Які принципи необхідно враховувати при розвитку системи управління персоналом?
Які методи застосовуються при обстеженні та аналізі системи управління пер-персоналом?
Розкрийте сутність методів формування, обгрунтування та впровадження системи управління персоналом.
Назвіть групи методів управління персоналом організації.
Чим відрізняються ці групи методів один від одного? Як вони взаємопов'язані?
Перерахуйте адміністративні методи управління персоналом.
Охарактеризуйте економічні методи управління персоналом.
Розкрийте зміст соціально-психологічних методів управління персоналом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Методи управління персоналом "
 1. Глава 1.1. Підходи до формування системи управління кадрами
  методи управління кадрами і питаннями праці, необхідно, перш за все, почати з історії цієї сфери діяльності, яка ділиться на 4 основних етапи. Управління персоналом на принципах абсолютизму У період з 17 століття до середини 19 століття в Європі, перший зустріла промислову революцію, отримали розвиток заводи і шахти з чисельністю працівників у кілька сотень людей. Профспілки практично
 2. ГЛОСАРІЙ
  методу у виробництві (в Південно-російському центрі гірничометалургійної промисловості). Адаптація працівника (в управлінні персоналом) - процес пристосування працівника до нового місця роботи (при переході в нову фірму, на нову посаду та ін.) Активна кадрова політика - наявність у керівництва організації обгрунтованих прогнозів її розвитку та відповідних їм методів і засобів впливу на
 3. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
  методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства. Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, зани-мающихся питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових
 4. 1.3. Аналіз концепцій управління персоналом
  методи, повноваження, функції). Управління людськими ресурсами (human resource management). Людина стала розглядатися не як посада (елемент структури), а як не поновлюваний ресурс - елемент соціальної організації в єдності трьох основних компонентів (трудової функції, соціальних відносин, стану працівника). У російській практиці ця концепція використовується фрагментарно більше 30 років
 5. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с., 2006
  методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства. Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, що займаються питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових
 6. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Методом постійного спостереження. Часто буває так, що найкращим джерелом інформації для розуміння смаків клієнтів є власні спостереження. Хочеться побажати відділу більше приділяти уваги цій важливій роботі. Таким чином можна отримати масу дуже цінної інформації про клієнтів. Скільки їм років, як вони одягнені, сімейні вони або вільні, який професійною діяльністю займаються,
 7. Система управління кадрами.
  Методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з кадрами складається з п'яти взаємопов'язаних підсистем (рис. 1.5): кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; навчання персоналу. Система роботи з персоналом Кадрова політика Підбір персо-налу Оцінка пер-соналу Розстановка персоналу Навчання персоналу Тип влади в
 8. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  методичних підходів. Кадрове планування починається з аналізу діючої структури управління персоналом та розробки нової оргструктури відповідно до цілей розвитку підприємства та кадрової стратегії. Кадрове планування включає в себе розробку кадрових завдань, кадрової стратегії, кадрової цілі і ефективних кадрових заходів. На думку В.Травіна і В. Дятлова кадрове планування
 9. Глава 1.5. Особливості національної ділової культури
  методи роботи призначені для впливу на об'єкт, яким в даній системі виступає людина. Ми спробували виокремити найбільш характерні позитивні і негативні якості російського працівника, які наведені нижче (табл. 17.). Таблиця 1.7. Якості російського працівника Позитивні Негативні Безкорисливість - готовність віддати останню сорочку, як
 10. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
  методів самооцінки (тести, шкали самооцінок, самозвіти і т.д.) і займають завдяки простоті інструментальних конструкцій і легкості отримання інформації центральне місце в особистісних дослідженнях. Т-дані (objective test data) представляють собою результати об'єктивних тестів з контрольованою експериментальної або реальною ситуацією і характеризують принципово новий підхід до дослідження
© 2014-2022  ibib.ltd.ua