Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Системний підхід.


Даний підхід розглядає організацію як системи в рамках зовнішнього оточення, а управління персоналом повинно комбінувати соціальні та технологічні процеси з метою трансформації всього вхідного і вихідного по відношенню до середовища. Системний підхід в той же час визначає управління персоналом як частина, компонент системи управління організації, яка виступає як комплекс взаємодіючих елементів: суб'єктів і об'єктів, процесів, відносин, що утворюють якісно певну організаційну цілісність. З іншого боку, управління персоналом організації - самостійно функціонуюча і належним чином організована підсистема, в якій функціонують свої об'єкти і суб'єкти управління, складаються свої управлінські відносини, визначаються і реалізуються конкретні завдання з формування, розвитку та раціонального використання людського ресурсу. Одночасно система управління персоналом, будучи компонентом управління всієї організації, взаємодіє з усією навколишнім її середовищем, враховує і задовольняє її інтереси. Вона функціонує в рамках загальноприйнятих у навколишньому середовищі принципів, а також принципів і
норм, що визначають основи управління персоналом. Управління персоналом також може бути і самостійно функціонуючої системою кадрової роботи, що включає в себе реалізацію конкретно-специфічних завдань, механізмів, технологій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Системний підхід. "
 1. 1.Економіка і соціальна структура
  системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої історії, історії єдиної, але багатоваріантної. Вивчення епохи імперіалізму і народних революцій в історії нашої Вітчизни дуже повчально і складно, так як це було
 2. Введення.
  Підхід дозволяє розглядати парламент України як цілісну систему, головним компонентом якої виступає особистість депутата з його об'єктивними і суб'єктивними зв'язками. У відповідності зі ст.75 Конституції України 1996 р., провідну роль у формуванні та реалізації системи державної влади грає представницький постійно діючий колегіальний орган законодавчої влади - Верховна
 3. 3. Методологія цивільно-правової науки
  системний підхід, а також методи конкретних соціологічних досліджень, формальнологіческіх тлумачення та ін Метод порівняльного правознавства заснований на вивченні і використанні правового регулювання східних відносин у різних правопорядках і правових системах. При цьому порівняння окремих законодавчих рішень носить не формально-догматичний, а конкретно-історичний характер. Інакше
 4. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
  системність і структурність. Вивчення системи і структури права стає важливим не тільки в наукових, але і в чисто практичних цілях. Дійсно, якщо право як соціальний інститут не просто механічна сукупність правових норм, а якесь органічне освіту, щось системне, то тоді і в правотворческом, і в правозастосовчому процесах слід вчи-ють це якість права. Адже
 5. Державна служба зайнятості.
  Системного підходу і регламентації процесу підбору персоналу в Групі компаній «YYY» (далі - Компанія). Наймання персоналу спрямований на активне залучення трудових ресурсів високої кваліфікації, які мають профільну освіту і практичний досвід діяльності в необхідної сфері. Організація підбору кандидатів на вакантні посади в Компанії знаходиться в компетенції Департаменту з управління
 6. Глава 3.1. Навчання персоналу - необхідний етап розвитку персоналу
  системного підходу до управління. У центрі уваги процесу підвищення кваліфікації повинно стояти вивчення поведінки менеджера, однак, при дотриманні таких вимог, як приватність, конфіденційність, чесність і т.п. З цієї причини велику роль у підвищенні кваліфікації може зіграти консультування, у тому числі зовнішнє. Організація навчання покликана сприяти відволіканню від повсякденних
 7. 4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.
  Системному підході в нейро-і психофізіології. Опитувальник містить 105 питань, які потребують відповіді "так" або "ні", і дозволяє отримати характеристики по восьми темпераментальні шкалами, на підставі яких може бути визначений темпераментальні профіль і обчислені темпераменту-тальне індекси і типи, рівень соціальної бажаності, особливості взаємодії з середовищем (легкість - напруженість),
 8. ГЛОСАРІЙ
  системний підхід до створення технологій роботи з хаосом і невизначеністю (як внутрішніми, так і зовнішніми), що є логічним наступним кроком після емоційної критики класичного тайм-менеджменту, характерною для сучасних некомпілятівних західних робіт у цій області. Квотування робочих місць - визначення мінімальної чисельності громадян, що підлягають працевлаштування в тій чи іншій
 9. 2.2. Принципи та методи побудови системи управління персоналом
  системного підходу до вирішення проблем удосконалення системи управління персоналом. Системний підхід орієнтує дослідника на вивчення системи управління персоналом в цілому і складових її компонентів: цілей, функцій, організаційної структури, кадрів, технічних засобів управління, інформації, методів управління людьми, технології управління, управлінських рішень; на виявлення
 10. Керівництво персоналом
  системний підхід (система принципів і норм, що приводять людський ресурс у відповідність із стратегією організації, що знаходиться в зовнішньому оточенні), а саме - стратегічне управління людськими ресурсами організації з повною відповідальністю, яка покладається на вище керівництво. Незважаючи на те, що концепція РЧР включає в себе традиційні концепції керівництва персоналом, але
© 2014-2022  ibib.ltd.ua