Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 9. Посадові інструкції

Для ефективної роботи корпорації кожен повинен поні-

мати, що від нього очікується, і тому йому необхідно знати коло

своїх обов'язків і повноважень, взаємовідносин з іншими слу-

жащімі, що і відображається в посадових інструкціях,

Посадові інструкції-це

корпоративні акти, в яких проводиться розподіл повно-

мочий, обов'язків і відповідальності по кожній посаді. У них

також міститься опис виконуваних працівником функцій.

У посадовій інструкції, як правило, містяться сліду-

ющіе положення:

назва посади;

назва відділу, в якому є ця посада;

на основі якого документа складена дана інструкція.

Зазвичай при її підготовці використовується кваліфікаційний справоч-

нік посад керівників, фахівців, службовців. Однак це

зовсім не обов'язково. У підприємства може з'явитися потреба

в нових посадах, не перелічених у цьому документі. Крім

того, вимоги до працівників залежать від специфіки підприємства,

і воно саме їх може краще сформулювати. Кваліфікаційний

довідник в цій справі може використовуватися в кращому випадку як

керівництво до дії;

призначення посади, завдання працівника, його основні фун-

кции. Якщо йдеться, скажімо, про економіста, то зазначається, що

основне призначення посади полягає у здійсненні економі-

чеського аналізу, підвищенні ефективності проведених корпора-

єю робіт, попередженні втрат і непродуктивних витрат,

в організації більш раціонального використання всіх видів ресур-

сов і т.д.;

порядок призначення на посаду та звільнення з

посаді. Керівників структурних одиниць завжди призначає на

посаду генеральний директор (керівник підприємства).

Відносно службовців, робітників такої визначеності немає. Возмож-

!! 284

але делегування керівником підприємства свого права найму та

звільнення робочої сили керівникам структурних підрозділі-

ний. Тут значення має розмір підприємства, територіальна

схильність відділу та апарату управління підприємством, спеці-

Фіка підприємства та ін

;

підпорядкованість. Як правило, вказується тільки безпосереднім-

ственний керівник. Показ всієї ієрархічної драбини ізлі-

шен.

Крім вертикальної підпорядкованості, буває функціональна

підпорядкованість, і тоді необхідно вказувати відділи, з якими

працівник взаємодіє і зобов'язаний виконувати розпорядження, исхо-

дящие від них (з бухгалтерією, юридичних, фінансових, плановим

відділами і т.д.);

число підлеглих, класифікація їх за групами, особеннос-

ти цих груп. Звичайно це має місце, якщо підрозділ велике

і структуроване;

нормативна база, якої працівник керується. На пер-

вом місці вказується чинне законодавство, потім корпо-

ратівние акти, в тому числі і Положення про відділ, особливо можуть

виділятися нормативні акти, що відображають специфіку даної поса-

ності;

вимоги до працівника. Вони можуть стосуватися освіти,

стажу роботи з конкретної спеціальності, а також стажу роботи

на подібній посаді. Крім цього особливо виділяється перелік

питань, знання яких визнається обов'язковим (наприклад, для

економіста знання нормативних та керівних матеріалів з пла-

нировании, аналізу та обліку, організації планової роботи, порядок

розробки нормативів матеріальних і фінансових витрат, порядок

документообігу тощо);

обов'язки працівника. Традиційно їм надається первосте-

пінне значення і викладаються вони на першому місці в порівнянні з

правами. Обов'язки кожної посадової особи найчастіше мно-

гочісленние, однак представляється помилковим фіксувати весь

перелік обов'язків. Умови роботи можуть змінитися і, можли-

але, від працівника потрібно виконання нетрадиційних дій.

Він же, пославшись на посадову інструкцію, вправі буде

відмовитися. Але неповне формулювання обов'язків може пов-

лягти також і зловживання з боку адміністрації. За край-

ній міру начальник не повинен використовувати цю фразу ("та інші")

на шкоду працівникові. Недоцільно і зайве деталізація

обов'язків. Краще їх сформулювати в загальному вигляді, давши можли-

ність працівникові проявити самостійність, творчість, кмітливість.

!! 285

Такий підхід не дозволяє перетворити працівника в автомат або

гвинтик виробництва, а підвищує рівень його відповідальності за

доручену роботу;

права працівника. Зазвичай тут перераховуються повноваження

працівника, які б виконання ним своїх обов'язків (право

контролювати виконання вказівок, отримувати інформацію, требо-

вать документацію, вносити пропозиції тощо). Без сумніву, цей

розділ інструкції має як би допоміжне значення. Тут же

можуть бути відображені особливі повноваження працівника, а також огра-

ничен в його повноваженнях (наявність фінансових засобів, розмір їх

використання тощо);

взаємини з керівництвом, колегами, підлеглими.

Найчастіше тут увага звертається на етичну сторону. Але

нетільки. Можуть бути відображені і виробничі моменти під

взаєминах, хоча детально їх відобразити в посадовій ін-

струкции досить складно. Проте, слід постаратися від-

разити взаємини і взаємодія персоналу не тільки по

вертикалі, де переважають відносини субординації, але й по го-

різонталі, де домінує виконання консультативних функцій;

відповідальність. Вказується вид відповідальності (дисциплінарних-

Нарнії, матеріальна), її основу і коротко описується порядок

накладення;

заміна по роботі. Тут передбачається обов'язок забо-

лівша працівника своєчасно повідомити про факт хвороби і при-

блізітельно визначити її тривалість. Якщо це можливо,

то в інструкції вказується посада працівника, на якого

покладаються обов'язки відсутнього (наприклад, на заступника

начальника відділу).

Посадові інструкції складаються начальником відділу.

Йому видніше, як організувати працю підлеглих для виконання

стоять перед структурним підрозділом завдань.

Посадові інструкції повинні мати місце щодо

кожної посадової особи, службовця. При вмілому їх складанні

вони можуть стати дієвим засобом підвищення ефективності

роботи корпорації.

!! 285

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "? 9. Посадові інструкції"
 1. Нормативно-правова база роботи архіву
  посадових окладів. Всі документи, крім Положення про архів та інструкції про службу документаційного забезпечення управління (ДОП), підписуються директором архіву. Положення (Статут) про державний, центральному галузевому архівах, центральному архіві міністерства (відомства) затверджується відповідним органом управління архівною справою. Так, Положення про архів установи, який
 2. Який порядок розробки інструкцій з охорони праці?
  Інструкцій з охорони праці визначено в Наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9 ИОб затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони трудаи.1 У ИПоложеніі про розробку інструкцій з охорони праціїх, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 р. № 9, передбачено, що інструкції поділяються на:
 3. Завдання 33: По даній посилці побудуйте умовно-категоричний силогізм по правильним інеправільним модусам .
  Посадова особа отримує хабар, то вона вчиняє злочин ». Рішення: А) правильний стверджує модус: ((А ^ В) ЛА) ^ В. Якщо посадова особа отримує хабар, то вона вчиняє злочин. Дана посадова особа отримує хабар. Дана посадова особа вчиняє злочин. Б) правильний заперечує модус: ((А ^ В) л-В) ^-А. Якщо посадова особа отримує хабар, то вона вчиняє злочин.
 4. Основи правової підготовки
  посадові інструкції, що визначають функціональні обов'язки приватних детективів або охоронців. Педагогічно доцільно при вивченні правового курсу не тільки використовувати лекції та семінарські заняття, а й практикувати розбір реальних ситуацій дій приватних охоронців або детективів з точки зору їх законності, орієнтувати навчаються на пошук юридичних помилок і
 5. Злочини в сфере службової ДІЯЛЬНОСТІ
  посадовими особами розуміються особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади. Види посадових злочинів: істотної шкоди, якщо він лежить у скоєнні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Повторним у ст. 168-170 вважається злочин, вчинений особою,
 6. Програмоване навчання
  інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для
 7. Тема 23. Розслідування посадових злочинів.
  Посадових злочинах. Наступні слідчі дії. Використання спеціальних пізнань при розслідуванні посадових злочинів. Виявлення обставин, які сприяють вчиненню посадових злочинів. Контрольні питання: Які приводи і підстави достатні для порушення кримінальної справи про хабарництво? Які особливості затримання, особистого обшуку і допиту хабародавця і
 8. § 1. Законодавство про спадщину. Поняття спадкування
  посадового становища, місця проживання, ставлення і релігії, переконань, належності до громадських об'єднань та інших обставин. Юридичні гарантії здійснення спадкових прав передбачені нормами, регулюючими спадкування. Порядок успадкування регулюється ГК РРФСР 1964 р. і Основ законодавства РФ нотаріат від 11 лютого 1993 року. При вирішенні спорів, пов'язаних
 9. Порядок розробки посадової інструкції.
  Посадові інструкції керівниками підрозділів на своїх безпосередніх підлеглих. Затверджує посадові інструкції перший керівник організації на посади на-ходячи безпосередньо в його компетенції. На решту посади інструкції затверджуються відповідними заступниками по функції. Перший примірник посадової інструкції на кожного працівника зберігається у відділі кадрів,
 10. Адміністративний підхід.
  Інструкції,
 11. Модель керівного поведінки або фахівець, націлений на задачу (X).
  Посадової інструкції та оцінки особистого внеску. Таким чином, дві моделі поведінки керівників: «соціо - емоційний спеціаліст» та «спеціаліст, націлений на завдання», доповнюють один одного. Відповідно до цього, виділяють керівників демократичного і авторитарного
 12. Умови проведення співбесіди.
  Посадових інструкціях. Особисті якості кандидатів, професійний досвід і характерні особливості зіставляються з критеріями, що містяться в Ваших вимогах до «ідеального» і «мінімально прийнятного» кандидату на посаду. Відібрані кандидати повинні краще інших відповідати «ідеальним» або «мінімальним» вимогам, тобто повинні бути обрані найбільш підходящі люди на цю
© 2014-2022  ibib.ltd.ua