Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Злочини в сфері службової діяльності


Под должностными лицами понимаются лица, которые постоянно или временно
совершают функции представителей власти. Виды должностных преступлений:
существенный ущерб, если он лежит в совершении материальных убытков,
считается такой ущерб, который более раз превышает не обложенный налогом
минимум доходов граждан. Повторным в ст. 168-170 считается преступление,
совершенное лицом, которое ранее совершила какое-либо из преступлений,
вымогательство взятки определяется требованием должностного лица под
угрозой совершения или несовершения, использованием власти или должностного
положения, действий, которые могут причинить ущерб правам и законным
интересам, злоупотребление властью или должностным положением является
умышленное по корыстным мотивам, другой личной заинтересованности или в
интересах третьих лиц. испсользование должностным лицом спорных интересов
службы, превышение власти или властных полномочий. Превышение власти
является умышленным совершением должностным Лицом действий, которые выходят
за границы установленных законом прав и полномочий. халатность неисполнение
должностным лицом своих служебных обязанностей.,должностной подлог
является внесение должностным лицом к официальным документам
заблаговременно неправдивых ведомостей, другая подделка документов, а также
составление неправдивых документов.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Злочини в сфері службової діяльності"
 1. 2.1. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію правосуддя
  злочину; при здійсненні правосуддя дотримуватися вимог Конституціїта законів України, забезпечувати повний, всебічний та об'єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених закономстроків; не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю на-радчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та іншівідомості, про які
 2. Слідчий має право (ст. 114 КПК):
  злочини (ч. З ст. 97 КПК),а також для досудового слідства (ст. 120 КПК). До нього зараховуютьчас, протягом якого справа перебуває у провадженні слідчого. Слідчих за невиконання їх обов'язків може бути притягнутодо таких видів юридичної відповідальності: кримінально-процесуальної - скасування прийнятих рішень;визнання незаконними доказів, зібраних із порушенням процесуальної форми тощо;
 3. 2. Система Особливої частини кримінального законодавства
  злочинів у певні групи, розділи і розташування за найбільш суттєвими їх ознаками. Побудова певної системи правових норм - це питання невласне технічне. Система законодавства обумовлюється політичним та економічним ладом суспільства, рівнем розвитку науки та культури у цьому суспільстві, завданнями, що ставляться перед законом. Класично Особлива частина кримінального законодавства у ХУШ-ХІХ ст.
 4. 2. Система Особливої частини кримінального права
  злочини проти здоров'я населення. Розділ XIV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації. Розділ XV. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.
 5. § 1. Криміналістична характеристика злочинів у сфері службової діяльності
  злочинів у сфері службової діяльності віднесені такі види суспільно небезпечних діянь, що порушують функції державних органів або органів самоврядування, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб (статті 364-370 КК). Для встановлення кримінального механізму службового діяння необхідно з'ясувати: 1) чи мало місце порушення службовою
 6. § 4. Особливості розслідування службової недбалості
  злочини розглядаються як невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб (ст. 367 КК). Злочинна службова недбалість є діянням, вчиненим з необережності,
 7. 2.2. Процесуальна характеристика суб'єктів, які виконують функцію кримінального переслідування
  злочину, шляхом давання на досудовому провадженні вказівок органам дізнання та досудового слідства щодовикриття винних і підтримання у суді державного обвинувачення*. Підставою участі прокурора у конкретній кримінальній справі€ факт перебування його на цій посаді у відповідній адміністративно-територіальній одиниці (районі, області). Прокурор не може брати участі в розслідуванні та (або) розгляді
 8. 2. Система Особливої частини (ОЧ) кримінального права.
  злочинів. Родовий об'єкт - це певна група (комплекс) суспільних відносин, що відрізняються своєю однорідністю і, отже, певною єдністю. Цій групі суспільних відносин відповідає і певна група однорідних злочинів, які посягають на ці відносини. Найменування відповідних розділів ОЧ КК здебільшого прямо вказують на цей об'єкт. Так, Розділ II об'єднує злочини проти життя і здоров'я особи, тобто
 9. Розкрадання грошових коштів шляхом відображення в документах робіт, виконаних раніше державним підприємством
  злочинах, як правило, дублюється діяльність того підприємства, при якому створено кооператив. Розкрадання грошових коштів здійснюється шляхом оформлення заробітної плати на підставних осіб з подальшим привласненням цих коштів членами кооперативу. Для виявлення і документування таких злочинів необхідно використовувати і аналізувати такі документи: - договір підряду між підприємством та
 10. ДОДАТКИ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ
  злочинних посягань та інших протиправних дій. Звільнення службової особи державної контрольно-ревізійної служби з посади у зв'язку з вчиненням злочину під час виконання своїх обов'язків допускається лише після винесення щодо неї обвинувального вироку суду, який набрав чинності. Стаття 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної шкоди у разі загибелі або каліцтва службової особи державної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua