Головна
ГоловнаПолітологіяПолітика → 
« Попередня Наступна »
А.Ю. Мельвіль. Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с. , 2002 - перейти до змісту підручника

Додаткова література

Василенко І.А. Адміністративно-державне управління в країнах Заходу: США, Великобританія, Франція, Німеччина. - М., 2000.

Державне управління: основиг теорії та організації. (Ред. B.

А. Козбаненко). - М., 2000.

Законодательнигй процес в США. (Ред. С.А. Кочерян). - М., 1990. Косолапов H.A. Політико-психологічна типологія конфлікту. -

Політична наука в Росії: інтелектуальним пошук і реальність. (Ред. А.Д. Воскресенський). - М., 2000. Купряшін Г.

Л., Соловйов А.І. Державне управління. - М., 1996.

Лобізм у Росії: етапи великого шляху. - Социс, 1996. - № 3. Макаренко Б.І. Укази і закони: процес прийняття законодавчих рішень. - Політія, 1997. - № 3.

Нагель С. Поєднуючи капіталізм, соціалізм і демократію. - Поєднуючи капіталізм, соціалізм і демократію: практична політика в Росії і США. (Ред. В. Рукавишников, C.

Нагель). - М., 1999.

Салмін А.М. Політичний процес і демократія. - Соціальнополітіческіе науки, 1991.

- № 6.

Скідмор М. Дж., Тріпп М. К. Американська система державного управління. - М., 1993.

Соловйов А.І. Суперечності погоджувальних процесів в Росії. - Поліс, 1996. - № 5.

Lindblom Ch., Woodhouse E. The Policy-Making Process. - Englewood Cliffs, 1993.

Http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Електронна версія даної публікації поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Додаткова література "
 1. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів. Посібник підготовлено на основі державного освітнього стандарту за фахом 02.11.00 - «Юриспруденція». Для викладачів, аспірантів, студентів вищих
 2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ до семінарських, практичних (ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ
  додатковою літературою та нормативними актами, рекомендованими до цього заняття. До найбільш складних питань теми рекомендується складати конспект відповідей. Студенти повинні готувати всі питання семінарського заняття і зобов'язані вміти давати визначення основних категорій криміналістики. Відповідати на те чи інше питання студентам рекомендується найбільш повно і точно, при цьому потрібно вміти логічно
 3. Додаткова література
  Закон Російської Федерації «Про державну таємницю» від 21 липня 1993 (у редакції Федерального закону від 6 жовтня 1997р.) Кореневський Ю.В. Токарєва М.Є. Використання результатів оперативно-розшукової діяльності в доведенні по кримінальних справах: Методичний посібник. - М.: «Юрист - Інформ», 2000. Маркушин А.Г. Оперативно-розшукова діяльність: необхідність і законність. - Н. Новгород, 1997.
 4. Передмова
  додатковій літературі. Для полегшення пошуку джерел можна скористатися списками нормативно-правових актів та літератури по підприємницькому праву, які містяться в практикумі з підприємницькому праву, підготовленому колективом кафедри [Підприємницьке право України: Практикум / / Під загальною ред. Н.А. Саніахметової. - Харків: "Одіссей", 1999. -416с.]. Доктор юридичних
 5. 5. Проблема "підприємницького" права
  література Цивільне та торгове право капіталістичних держав. Вид. 3-е. М., 1993 (§ 2 і 3 гл 1); Кулагін М. І. Підприємництво і право: досвід Заходу. М., 1992 (гл. 1); Черепахін Б. Б. До питання про приватне і публічне право. М., 1994; Шершеневич Г. Ф. Підручник торговельного права (з видання 1914 р.). М., 1994 (§ 2 і 3); Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907
 6. 4. Визначення цивільного права
  література Братусь З . Н. Предмет і система радянського цивільного права. М., 1963; Єгоров Н. Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. Л., 1988; Калмиков Ю. X. Про значення загальних положень цивільного законодавства / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми . Теорія. Практика. М., 1998; Садиков О. Н. Цивільне право і його галузеві особливості / / Проблеми вдосконалення
 7. 3. Основні завдання курсу цивільного права
  література Іоффе О. С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975; ч. 2. Л., 1978; Красавчиков О. А. Радянська наука цивільного права (поняття, предмет, метод, склад і система) . Свердловськ, 1961; Шершеневич Г. Ф. Підручник російського громадянського права (з видання 1907 р.). М., 1995 (§
 8. 5. Тлумачення цивільно-правових норм
  літературі, в тому числі в спеціальних коментарях до законів, є науковим (доктринальним) і не має обов'язкової сили. Однак його авторитетність, заснована на проведеному науковому аналізі і знаннях авторів, може надавати певний вплив на правотворчу та правозастосовну практику. Нерідко розрізняють також буквальне (зване іноді автентичне), обмежувальне і
 9. 6. Переважні права
  література Іоффе Про С. Правовідносини по радянському цивільному праву. Л, 1949, Іоффе О. С. Розвиток цивілістичної думки в СРСР. Ч. 1. Л., 1975 (гл. 3); Матузов І. Н Особистість. Права. Демократія Теоретичні проблеми суб'єктивного права. Саратов, 1972, Халфина Р О. Загальне вчення про правовідносинах М, 1974; Черепахін Б. Б. Правонаступництво за радянським цивільному праву М,
 10. 2. Види актів цивільного стану та їх реєстрація
  література Белякова А М. Цивільно-правові наслідки дій неповнолітніх / / Радянська юстиція. 1965. № 7; Веберс Я. Р. Правосуб'єктність громадян у радянському цивільному і сімейному праві. Рига, 1976 (гл. 2, 3); Єршова Н. М. Питання сім'ї в цивільному праві. М. , 1977 (гл. 2); Малеин Н. С. Про поняття, обмеження та захисту правосуб'єктності громадян / / Теоретичні питання цивільного
 11. 10. Товарна біржа
  додаткові) права, передбачені статутом і не пов'язані зі сферою біржової торгівлі. Члени біржі можуть поступитися право на участь у біржовій торгівлі шляхом передачі своєї частки в статутному капіталі біржі іншій особі і навіть здати це право в "оренду" (п. 6 і 7 ст. 14 Закону про товарні біржі). Вони зобов'язані вносити в її майно членські та інші цільові внески, передбачені її статутом, і
 12. 6. Судовий імунітет держави
  література Братусь С. Н. Суб'єкти цивільного права. М., 1950 (гл. XIV); Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М., 1995 (гл. 5); Мейер Д. І. Російське громадянське право. Ч. 1 (перевидання з публікації 1902 р.). М., 1997 (§ 19); Радянське цивільне право. Суб'єкти цивільного права / Под ред. С. Н. Братуся. М., 1984 (гл. 13). 1 Згідно зі ст.
 13. 3. Проблема "бездокументарних цінних паперів"
  література Агарков М. М. Вчення про цінні папери. М., 1994; Бєлов В. А. Цінні папери в російському цивільному праві . М., 1996; Жариков Ю. Г., Масевич М. Г. Нерухоме майно: правове регулювання. М., 1997; Козир О. М. Нерухомість в новому Цивільному кодексі Росії / / Цивільний кодекс Росії. Проблеми. Теорія. Практика . М., 1998; Коментар частини першої Цивільного кодексу Російської
 14. 5. Строки позовної давності за недійсними угодами
  література Гарко М. М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / СДП. 1946. № 3; Алексєєв С. С. Односторонні угоди в механізмі цивільно-правового регулювання / / Збірник наукових праць Свердловського юрид. ін-ту. Вип. 13. Свердловськ, 1970; Брагинський М. І. Угоди: поняття , види і форми (коментар до нового ГК РФ). М., 1995; Витрянский В. В. Недійсність угод в
 15. 7. Наслідки припинення довіреності
  література Андрєєві . К. Представництво в цивільному праві. Калінін, 1978; Грибанов В. П. Межі здійснення і захисту цивільних прав. М., 1972; Малеин Н. С. Цивільний закон і права особистості в СРСР. М., 1981; Невзгодіна Е. Л. Представництво по радянському цивільному праву. Томськ, 1980; Рясенцев В. А. Підстави представництва в радянському цивільному праві / / Уч. зап. ВЮЗИ. М.,
 16. 2. Державно-примусові заходи регулятивного характеру
  літературі примус боржника до виконання обов'язку нерідко розглядається в якості міри юридичної ответственності1. Тим часом ніякої відповідальності тут немає, а є лише особлива форма здійснення права, оскільки нічого іншого, крім вже які були прав і обов'язків, становлять зміст спірного правовідносини, в даному випадку виявити не можна. Примус - лише вимушена
 17. 5. Об'єкти майнової відповідальності
  література Брагінський М. І., Витрянский В. В. договірне право. Загальні положення. М., 1997 (гл. VII); Братусь С. Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976; Іоффе О. С. Відповідальність по радянському цивільному праву. Л., 1955; Комаров А. С. Відповідальність у комерційному обороті. М., 1991; Матвєєв Г. К. Підстави цивільно-правової відповідальності. М., 1970; РозенбергМ. Г.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua