Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Достовірність доказів


- це можливість застосування фактичних даних у процесі доказування з погляду знання про джерела, обставини, методи їх утворення і отримання в контексті використання у справі інших матеріалів. Іншими словами, достовірність доказів - це їх "гносеологічна допустимість".
У кримінальному процесі йдеться не про ту достовірність, що в точних науках* (рівна одиниці ймовірність), і не про "істинність" (істину можна шукати безкінечно - див. питання третє цієї лекції), а про так звану практичну достовірність, якою переважна більшість людей, які перебувають у здоровому глузді, задовольняється в найвідповідальніших ситуаціях повсякденного життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Достовірність доказів"
 1. 95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
  достовірність або недо-стовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Тому сторони та інші особи, які беруть участь у справі, в своїх поясненнях, які вони дають в сулі касаційної інстанції, мають наводити доноди, які стосуються підстав касаційного розгляду справи. За загальним правилом, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу- Якщо рішення оскаржили
 2. § 4. Оцінка та використання висновку експерта у кримінальному процесі
  достовірність висновку. Суперечливі дані підлягають новій оцінці, під час якої можуть бути встановлені погрішності у результатах огляду місця події або обшуку, помилки у показаннях свідків або потерпілих та ін. У результаті оцінки висновку експерта слідчий (суд) може прийняти одне з таких рішень: 1) визнати висновок експерта повним та обґрунтованим, таким, що має значення у справі; 2) визнати
 3. 6. Криміналістична методика або методика розслідування окремих видів злочинів
  доказів. Отже, суть криміналістичної методики можна подати як практичну реалізацію в діяльності органів дізнання і попереднього слідства засобів криміналістичної техніки разом з прийомами і рекомендаціями криміналістичної тактики для розкриття, розслідування і попередження злочинів. Методика розслідування як інтелектуальна діяльність слідчого вміщує оцінку зібраної доказової інформації і на
 4. 1. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ*
  достовірність; 4) достатність (щодо сукупності доказів). Допустимість доказів - це дозволеність для органу чи посадової особи, яка веде кримінальний процес, у силу положень процесуального права використати їх як докази. Допустимість доказу визначають залежно, насамперед, від обставин його отримання і залучення до
 5. Умови допустимості доказів':
  достовірність та достатність (самого по собі чи в сукупності з іншими доказами). У багатьох закордонних державах діє правило "отруєного дерева" (або "ефект доміно"), згідно з яким наслідком визнання одного 1 Див.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. - 2-е изд. -М., 1973. - С. 225. 2 Герман Роршах - швейцарський психіатр і психолог. В 1921 р. створивпсиходіагностичний тест для
 6. Докази класифікують
  достовірність та достатність. Докази класифікують на особисті та речові; первинні й похідні;обвинувальні та виправдувальні; прямі й
 7. 3. ПОНЯТТЯ, МЕТА , г І ЗНАЧЕННЯ ДОКАЗУВАННЯ
  достовірність знань, що дає можливість прийняти обґрунтоване рішення у кримінальній справі. Противники об'єктивної істини стверджують, що: її сучасні прибічники обстоюють ідеологію інквізиційного кримінального процесу. З об'єктивною істиною тісно пов'язаний постулат про те, що жоден злочин не повинен залишатися нерозкритим,а винний - непокараним. Саме тому відсоток розкриття злочиніву Радянському
 8. Побудова (висування) і динамічний розвиток версій у кримінальнійсправі.
  достовірність та іншіціннісні характеристики кожного доказу і достатність їх для обгрунтування процесуального рішення. Жодні докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка провадить дізнання, не мають наперед встановленої сили (ч. 2 ст. 67 КПК). Це правило є основним для системи вільної оцінки доказів, яка діє у кримінально-процесуальному праві всіх розвинених демократичних держав. До 1864 р.
 9. 5. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ ТА СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ
  достовірність та достатність. Об'єктивна істина є пізнавальним ідеалом, якого мають прагнути суб'єкти кримінально-процесуального доказування. Елементами процесу доказування є: 1) побудова і динамічнийрозвиток версій; 2) збирання доказів; 3) перевірка доказів; 4) оцінка доказів; 5) обґрунтування висновків у справі, які не можна розглядати як етапи доказування. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ
 10. Тема 22. Провадження в касаційному порядку
  достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими. Суд перевіряє законність рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції (ст. 334): 1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційного подання прокурора (якщо буде встановлено, що рішення чи ухвала, винесені нижчестоящим