Головна
ГоловнаЕкологіяСоціальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКИ

Сутність техніки, яку можна визначити як форму матеріалізації потенцій людини і природи у всьому їх різноманітті, слід відрізняти від її реального сучасного змісту, тобто сукупності потенцій, які отримали реалізацію. Важливо також враховувати не тільки те, що і як справляє людина, але і для чого він виробляє, чого хоче досягти в процесі перетворення. Техніка виступає і як засіб становлення сутнісних сил людини, і як спосіб придушення природи єдиним експлуататором (недарма слово «експлуатація» у ставленні до природи в ходу і понині), який сам розпадається на експлуататорів і

141

експлуатованих (останнім теж дещо перепадає від загальної експлуатації природи).

В даний час в наявності загострення протиріч між створеної людиною технікою і природним середовищем. Виступаючи як засіб забезпечення перетворювальних цілей, техніка сприяє становленню виробничо-споживчих

потенцій людини і впливає відповідним чином на ставлення до дійсності, породжуючи стандартизацію мислення і вещизм. Виникає виробництво заради споживацтва-збиткова мета, яка, звичайно, теж впливає на людину, але швидше негативним чином. Відчуття обтяжливості і неприйнятність стандартизації зростає з зростанням масштабів і значущості техніки. Однаковість лопат ще можна винести, а одноманітність будівель стає гнітючим, створюючи психологічний дискомфорт. У загострення протиріч між людиною і природним середовищем техніка вносить значний вклад, оскільки якщо раніше людина мимоволі був змушений пристосовуватися до природного середовища, не володіючи достатньою силою для боротьби з нею, то нині з'явилася можливість ігнорувати багато її особливості (ландшафт, різноманітність видів життя і т . п.), і людина користується цим на шкоду природі і естетиці.

На сучасному етапі розвитку техніки реалізація мети наближення її до природи і до її споконвічного змістом мистецтва видається сумнівною. Іноді посилаються на те, що сучасна техніка не може задовольняти екологічним та естетичним вимогам, тому що функціонує з використанням типових конструкцій і в ній переважають економічні міркування. Однак і раніше економічні міркування враховувалися і типові конструкції застосовувалися. Проте на

142

питання, якої висоти передбачається будівля, будівельники відповідали: «Як міра і краса велять». Чи не правильніше вважати, що економічні міркування повинні гармоніювати з екологічними і естетичними, що, бути може, оптимально навіть з точки зору економіки.

Л.Толстой називав природу безпосереднім вираженням добра і краси. Такий, мабуть, повинна бути і техніка, щоб прийти в гармонію з природою. Реальний шлях до цього - справжня творчість як гармонізує фактор в людині і в його відношенні з природою. Як техніка, щоб стати засобом гармонізації відносин людини і природи, має згадати своє споконвічне значення мистецтва, що йде ще з античного світу, так і виробництво в цілому (не лише духовне, але і матеріальне) - значення «твори» (тюща). Творіння не замість живої природи, а разом з нею М.М.Пришвин називав узгодженням творчості свідомості і творчості буття.

Відокремлений від особистості і природи розвиток науки і техніки призвело до того, що науково-технічний прогрес став розумітися у вузькому сенсі як сукупність досягнень науки і техніки. Ясно, що таке розуміння соціально та екологічно негативно, оскільки в цьому випадку прогресом доведеться називати і винахід нових видів зброї, і технологічне знищення природного середовища. Відбувається непомітна, на перший погляд, підміна. Коли говорять про науково-технічному прогресі, мають на увазі, як само собою зрозуміле, що він свідомо робить благотворний вплив на людину і природу; результати ж часто бувають абсолютно протилежними.

143

Кожне окреме досягнення науки і техніки безсумнівно, прогрес у даній галузі знання і практики. Але чи буде воно прогресом культури в цілому - це вже питання, так як воно може зробити негативний вплив на розвиток суспільства. І тим більше по відношенню до стану природи. Науково-технічний прогрес тоді екологічно корисний, коли його досягнення перебувають у гармонії з напрямком еволюції і можливостями природи. Для того, щоб поєднувати науково-технічний прогрес з соціально-природним, необхідно слідувати трьом принципам впровадження досягнень науки і техніки.

1. Існує, як правило, не один, а кілька варіантів перетворення природи, з яких вибрати належить найкращий, у тому числі з екологічної точки зору. Щоб вибір був повноцінним, слід опрацювати наявні варіанти з залученням всього набору готівкових коштів (принцип альтернативності). Тому до здійснення будь-якого проекту, що тягне за собою ті чи інші екологічні наслідки, потрібно створення комплексних проектно-дослідницьких груп, складених з фахівців різного профілю і розробляють альтернативи поставлених цілей.

Робота таких організацій повинна складатися не тільки у вивченні становища в даному районі, але також в натурному і математичному моделюванні майбутніх ситуацій.

Даним організаціям необхідно тісно співпрацювати між собою, і координація їх роботи повинна здійснюватися єдиним центром, в який надходила б вся інформація про стан системи «людина - природне середовище» і в якому на основі моделей розвитку окремих регіонів будувалися б глобальні моделі.

144

2. Зважаючи на обмежені можливості сучасних методів прогнозування наслідків впливу людини на природу і зростаючий ризик негативних екологічних моментів, необхідно створювати великі науково-технічні полігони, на яких протягом тривалого часу (двох-трьох поколінь, щоб наслідки повністю виявили себе, бо, за даними генетиків, вони можуть проявитися саме у наступних поколінь) перевірялися б все нові науково-технічні розробки, у тому числі в галузі атомної енергетики, хімізації і т.д. (Принцип перевірки). Ці своєрідні науково-технічні заповідники повинні бути віддалені від місць скупчення населення, і випробовувати науково-технічні інновації вчені повинні на самих собі і на добровольцях, обізнаних про можливі наслідки.

Якби наслідки своїх винаходів випробовували на собі самі вчені (справжні, а не в лапках фізики та хіміки), наука, по-перше, знову перетворилася б з вигідного бізнесу в досить небезпечне підприємство, а під -друге, в менш важкому становищі була б природне середовище.

3. Вирішувати ж, чи впроваджувати в широку практику після всебічної і тривалої перевірки досягнення науки і техніки, повинні самі люди, що живуть в даному регіоні, в обстановці повної екологічної гласності (принцип референдумів). Умова доступу до всієї потрібної для здійснення справжнього вибору інформації, звичайно, є обов'язковим. У багатьох країнах вже зараз проводяться подібні референдуми (наприклад, з питань будівництва атомних електростанцій). Це і є дійсне здійснення влади народом, пряма екологічна демократія.

145

2 Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 1. С. 387.

Рассел Б. Людське пізнання: його сфера і межі. М.,

березня 1957. С. 87.

. Там же. С. 71.

4

Гегель Г. Енциклопедія філософських наук. Т. 1. М., 1975. С. 158.

Цит. по: Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. М., 1983. С. 52.

146

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕХНІКИ"
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 3. 15.2. Екологічна освіта
  екологічно освіченої людини. Сьогодні знати екологію також необхідно, як свою мову, основи математики, фізики, хімії, біології чи історії. У РФ і РБ прийняті відповідні закони про політику в області екологічної освіти. У 2002 р. прийнята «Концепція розвитку екологічної освіти в РБ». У цьому документі система екологічної освіти визнана завданням державного
 4. § 2. Суб'єкти та об'єкти екологічного права
  екологічних правовідносин можуть бути громадяни, юридичні особи, публічні суб'єкти. Громадяни мають право на охорону здоров'я від несприятливого впливу навколишнього природного середовища. Це право забезпечується заходами щодо запобігати-394 Суб'єкти та об'єкти екологічного права щенію екологічно шкідливої діяльності, спеціальним державним страхуванням громадян та іншими заходами.
 5. Вплив природи на людину
  екологічна катастрофа Незбалансовані взаємовідносини суспільства і природи, тобто нераціональне природокористування часто призводять до екологічної кризи і навіть екологічної катастрофи. Екологічна криза (надзвичайна екологічна ситуація) - екологічне неблагополуччя, що характеризується стійкими негативними змінами навколишнього середовища і що представляє загрозу для здоров'я
 6. § 94.ЕКОЛОГІЧЕСКОЕ ПРАВО
  екологічного права в Росії лежить закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (1992 р.). Екологи-юристи захищають природу від споживацького ставлення до неї окремих особистостей (фізичних осіб) і підприємств (юридичних осіб). Всі екологічні правопорушення, при яких наноситься збиток природі, поділяються на екологічні проступки і злочини. Провини наносять
 7. ВИСНОВОК
  екологічно доцільному поведінки, то є і відповідальному відношенню до навколишнього середовища. В основі економічних важелів раціонального природокористування лежать платність природокористування та екологічно орієнтовані інвестиції держави в промисловість і сільське господарство. При платному природокористуванні зменшення споживання ресурсів (води, пального, руди тощо) і викидів
 8. 14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
  екологічна експертиза організується і здійснюється відповідно до Законів РФ "Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та Законом РБ «Про екологічну експертизу». Експертиза є одним з найважливіших методів здійснення екологічного контролю. Вона полягає: у встановленні відповідності запланованій господарської та іншої екологічним
 9. 40. * Скласти тезу на запропоновану тему, обгрунтувати його (до 6-7 речень).
  Злочинність. Дружба. Чесність. Благородство. Людяність. Співчуття. Агресія. Справедливість. Носії зла. Відповідальність. Краса. Порядок. Виховання. Суперництво. Співпраця. Екологічна ситуація в місті Улан-Уде. Екологічна культура жителів Бурятії. Люди без певного місця проживання. Безпритульні діти. Мудрість. Фізичне здоров'я. Душевне здоров'я.
 10. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
  екологічної безпеки. Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих екологічних інтересів людини, передусім його прав на чисту, здорову, сприятливу для життя навколишнє природне середовище, що виникає при досягненні збалансованого співіснування навколишнього природного середовища та господарської діяльності людини, коли рівень навантаження на природне
 11. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних пізнань у розслідуванні
 12. § 96. ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
  екологічно правильної поведінки. Моральність полягає в усвідомленні необхідності погоджувати свої дії (або дії групи особистостей) з інтересами суспільства. Стосовно до завдань раціонального природокористування моральним може бути визнано тільки те, що при використанні природи як загальнолюдського надбання її не руйнує. Будь-яка дія, яке
 13. ПИТАННЯ З ЕКОЛОГІЇ
  екологічних систем та принципи їх функціонування. 3. Біота, біома, биохор. Вертикальна і горизонтальна структура екосистем. 4. Природні і антропогенні екосистеми. 5. Трофічні ланцюги. Продуценти, автотрофний тип харчування. Гетеротрофи, гетеротрофний тип харчування. 6. Екологічні піраміди. Правило 10%. Правило 1%. 7. Продуктивність екологічних систем. Первинна і вторинна
 14. Суспільство і природа
  Поняття природи. Природа і суспільство. «Перша» та «друга» природи. Ставлення людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура
 15. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
    екологічна експертиза. Їй передувало введення обов'язкової процедури оцінки впливу на середовище (ОВС) господарської діяльності в індустріально розвинених країнах світу. Найбільш закінчені методологічні та організаційні принципи ОВС були розроблені в США. Екологічна експертиза проектів в США введена в господарську практику після прийняття в 1969 р. закону про національну
 16. Зразкові питання для підготовки до іспиту.
    екологічної освіти. 3. Закони еволюції, еволюційної біології. Фактори еволюції. 4. Місце антропогенезу в еволюційному процесі. 5. Поєднання біологічного і соціального шляхів розвитку. Дуалістичність людини. 6. Основні археологічні знахідки в теорії еволюції людини. 7. Стадії розвитку виду Людина розумна. 8. Прояв основних
 17. А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999
    екологічна концепція соціальної установки, розроблена автором на базі екологічного підходу до зорового сприйняття Джерома
 18. Х1У.2. Соціально-економічні аспекти екологічних проблем Росії
    екологічний стан країни є результатом дії багатьох, в тому числі і протилежно спрямованих, соціальних та економічних факторів. Це насамперед наслідок колишніх затратно-екстенсивних методів господарювання, що супроводжувалися невиправданим ні з економічної, ні з екологічної точок зору руйнуванням екосистем, нераціональним використанням видобутих ресурсів, накопиченням
 19.  Екологічний моніторинг
    Екологічний
 20. Запитання і завдання
    екологічних проблем? 3. Що називається «живою речовиною», за В. І. Вернадського? Які речовини, крім живого, В. І. Вернадський виділив в біосфері? 4. Назвіть і розкрийте основні властивості живої речовини. Порівняйте їх з неживим речовиною (відсталим). 5. Перелічіть і розкрийте зміст основних функцій живої речовини. Яке їхнє значення в процесах планетарного масштабу? 6.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua