Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 4. Феодальна держава

На основі феодальних виробничих відносин виникло багато держав, що не відомих попередній епосі. Це держави в Англії і Франції, Німеччині та Росії, Чехії та Польщі, скандинавських країнах, Японії та ін І сьогодні в ряді країн збереглися феодальні пережитки.

Економічною основою феодальної держави виступала власність феодалів на землю і неповна власність на селян-кріпаків. Феодальна власність на землю була основою соціальної нерівності. Основними класами суспільства були феодали і кріпаки. Разом з тим існували й інші соціальні групи: міські ремісники, торгові люди та ін

Класова диференціація феодального суспільства певним чином поєднувалася з поділом на стани, тобто на такі групи людей, які відрізнялися один від одного об'ємом закріплених у законі прав і обов'язків. На Русі, наприклад, існували такі привілейовані стани, як князі, дворяни і духовенство.

Сословия ремісників, купців, міщан не мали тих привілеїв, якими володіли вищі стани. Самими безправними були кріпаки, які примусово прикріплялися до землі. Право відкрито закріплювало станові нерівність і привілеї. Через всю історію феодального суспільства проходили селянські повстання і війни.

Феодальне держава була знаряддям диктатури феодалів і привілейованих станів. У своєму розвитку воно пройшло ряд стадій:

а) децентралізованої феодальної роздробленості;

б) посилення централізації та встановлення станово-представницької монархії;

в) централізованої абсолютної монархії і розкладання феодальної державності.

Більшість функцій феодальної держави обумовлювалося класовими суперечностями. Це охорона феодальної власності, придушення опору селян та інших експлуатованих груп населення. Держава виконувало також функції, які з потреб усього суспільства.

Зовнішня ж його діяльність в основному зводилася до ведення загарбницьких воєн і захисту від зовнішніх нападів.

У державний апарат феодальної держави входили військо, загони поліції і жандармерії, розвідувальні органи, органи по збору податків, суди.

Домінуючою формою феодальної держави була монархія різних видів. Республіканська форма правління існувала лише в державах-республіках (Венеції, Генуї, Новгороді, Пскові й ін.)

На останньому етапі в надрах феодального суспільства стали зароджуватися буржуазні (капіталістичні) виробничі відносини, які потребують працівника, вільно продає свою працю. Але розвитку нових відносин заважали феодали, їхня держава. Тому між молодою буржуазією і феодалами виникли гострі суперечності, які вирішувалися шляхом буржуазно-демократичних революцій. У результаті останніх виник новий тип держави.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Феодальна держава "
 1. 2.1. Найдавніші державні утворення.
  Феодальне держава була тією першою формою державності, в яку еволюційно, в силу внутрішнього розвитку переросла соціальна організація первісного суспільства. Раннеклассовое суспільство займає самостійне місце в загальному, процесі розвитку людства, а перші держави - це самостійний етап у розвитку державності, первинна форма нової соціальної організації
 2. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  феодальна держава (головним чином в Європі) було тієї першої формою державності, в яку еволюційно, в силу внутрішнього розвитку, переросла соціальна організація первісного суспільства. І, отже, раннеклассовое суспільство займає самостійне місце в загальному процесі розвитку людства, а перші держави - це самостійний етап у розвитку державності,
 3. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  феодальних держав європейського типу) звичайне право все більше поступається місцем прецедентному, а й правовий прецедент враховує місцеву конкретику, етнокультурну специфіку конкретної справи, класову конкретику. І тільки статутне право (закони), поступово доповнюють, а часом і витісняють звичайне і прецедентне право, все більш відходить від етнокультурних процедур. Підкреслимо також, що
 4. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
  феодальне, буржуазне, социалисти-чеський держава. Держава азіатського способу виробництва. Зміна типів держави. «Че-ловеческое вимір» як критерій прогресу державності. Визначити і пояснити основні характеристики держави, тобто вказати його головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одне з основних завдань
 5. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  феодальних відносин до буржуазних. Крім того, такого роду форма правління виникає там, де були сильні монархічні традиції, в ситуаціях, які не вирізняються стабільністю. Іноді президентське правління стає ефективним в період проведення реформ в країнах, що мають велику територію, в багатонаціональних державах і т.д. У свою чергу відсутність права розпуску парламенту позбавляє
 6. Армія.
  Феодальної держави була церква. У Франції в її руках були зосереджені величезні земельні багатства. Церква надавала вирішальний вплив на духовне життя країни. Вона володіла потужною організацією, керованою з одного центру, мала своє (канонічне) право, свою судову систему і навіть свої збройні загони. У період феодальної роздробленості церква виступала як самостійна
 7. Червоної та Білої троянд ВІЙНА 1455-85
  феодальними кліками в Англії, що прийняли форму боротьби за престол між двома лініями королівської династії Плантагенетів : Ланкастерами (у гербі червона троянда) і Йорками (у гербі біла троянда). Причини війни Причинами війни послужили важке економічне становище Англії (криза великого вотчинного господарства і падіння його прибутковості) поразка Англії в Столітній війні (1453), що позбавила феодалів
 8. ЛІТЕРАТУРА
  феодальної Норвегії. - М., 1967. Гуревич А.Я. Проблеми середньовічної народної культури. - М., 1981. Гуревич А.Я. Категорії середньовічної культури. - М., 1984. Гутнова Є.В. Виникнення англійського парламенту. - М., 1960. Гутнова Є.В. Класова боротьба і суспільну свідомість селянства в середньовічній Західній Європі (XI - XV ст.). - М., 1984. Даркевич В.П. Народна культура середньовіччя. -
 9. 6. Інші види форм права
  феодальних державах роль релігії була велика, вона надавала істотний вплив на право тієї чи іншої країни. В даний час у цьому аспекті йдеться насамперед про шаріат - зведенні норм мусульманського права. Релігійні тексти як джерела права найбільш характерні для мусульманського права, в цілому має релігійну основу. Принципи права найчастіше являють собою
 10. § 3. Типологія держав
  феодальне, буржуазне і соціалістичне. Розглянемо основні характеристики названих держав. 58 Типологія держав Економічну основу рабовласницької держави складали виробничі відносини, при яких об'єктами власності рабовласників були не тільки засоби виробництва, а й працівники виробництва - раби. Раб вважався річчю. У рабовласницьких державах
 11. § 2. Види форм права
  феодальних державах роль релігії була велика, вона надавала істотний вплив на право тієї чи іншої країни. В даний час у цьому аспекті йдеться, насамперед, про шаріат - зведенні норм мусульманського права. Релігійні тексти як джерела права найбільш характерні для мусульманського права, в цілому має релігійну основу. Принципи права найчастіше являють собою
 12. 1. Поняття
  феодальних держав призводило до того, що колишні держави перетворювалися на територіальні одиниці нового великого держави, що носять історичний характер. Надалі багато хто з них перестали бути державними одиницями, як, скажімо, П'ємонт в Італії, Валахія в Румунії, тоді як інші зберегли певні державні ознаки (наприклад, Баварія в Німеччині, Сицилія в Італії).
 13. § 1. Східні слов'яни та освіта давньоруської держави. Прийняття християнства на Русі
  феодальної держави була не одноразовим подією, а процесом тривалим. Розвиток слов'янського суспільства розтягнулося на багато століть. Вихідною позицією для послідовного розгляду історії слов'ян, як зазначає великий дослідник найдавнішої історії Русі академік Б.А. Рибаков, слід вважати період відділення слов'янської мовної сім'ї від загального індоєвропейського масиву, який
 14. § 2. Русь і суміжні народи
  феодальна держава мала активні зв'язки із зовнішнім світом. Характер цих зв'язків і взаємини з суміжними народами змінювалися залежно від конкретної історичної обстановки, в якій знаходилося держава в ці роки. Певний вплив зовнішня обстановка чинила на внутрішнє життя держави. Відносини з окремими державами то загострювалися на якийсь період, то
 15. § 1. Висування Москви в процесі об'єднання російських земель
  феодальної роздробленості і внутрішніх протиріч серед князівств. У цій боротьбі висуненню Москви як центру політичної та соціально-економічної консолідації сил російського народу сприяли об'єктивні і суб'єктивні чинники. Серед об'єктивних факторів насамперед слід відзначити те, що московська земля з'явилася територією, де було покладено початок формуванню великоруської
 16. § 2. Формування російської централізованої держави. Росія в епоху Івана Грозного
  феодальної роздробленості і зміцненню феодально-кріпосницьких відносин. Політична централізація на Русі значно випередила початок процесу подолання економічної роз'єднаності країни і була прискорена боротьбою за національну незалежність, за організацію відсічі зовнішньої агресії. Тенденція до об'єднання проявлялася у всіх руських землях. Російська держава формувалося протягом
 17. 3.3. Типи федерацій в сучасному світі і деякі особливості Росії як федеративної держави
  феодальних держав та / або національними елітами регіонів, що стали суб'єктами федерації, високоасімметрічние, з сильними відмінностями в потенціалі регіонів, як правило, із збереженням істотних елементів авторитарного правління в центрі і на місцях. ПАР, в якій процес державного будівництва після зламу режиму апартеїду ще не завершений, поєднує ознаки «афро-азіатського» і типів,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua