Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія різних країн і часів → 
« Попередня Наступна »
А.Х.ГОРФУНКЕЛЬ. Філософія епохи Відродження. Учеб. посібник. - М.: Вища. школа. - 368 с., 1980 - перейти до змісту підручника

ФІЛОСОФІЯ Італійський гуманізм

Біля витоків філософської культури данте лігьері епохи Відродження стоїть велична постать Данте Аліг'єрі (1265-1321) . «Останній поет середньовіччя н вмссте з тим перший поет нового часу» [1, т. 22, с. 382], Данте був видатним мислителем, що заклав у своїх проізведеніях2 основи нового гуманістичного вчення про людину. Активний учасник соцпалию-політичної боротьби в сучасній йому Флоренції, пристрасний противник феодальних привілеїв п світської влади церкви, поплатився довічним вигнанням за виступ проти політичних домагань папства, Дайте відобразив у своєму світогляді епоху комунальних революцій, в ході яких створювалися передумови гуманістичної культури італійського Відродження. Вельми показово, що поштовх до створення нового світогляду виходить не від філософа-«профессіопала», а від поета, не з корпорацій (університетів і монастирів), що визначають рух духовної культури середньовіччя, а з надр бореться проти феодального насильства комуни, в якій визрівають паростки нових, раннека капіталістичного суспільних відносин.

У своїй творчості Данте був найтіснішим чином пов'язаний із сучасною йому філософією, теологією, наукою. Він сприйняв різноманітні течії тогочасної філософської культури: від збереженого па латинському Заході спадщини античності до кращих досягнень арабської думки, від ортодоксального католицького богослов'я до переслідуваного церквою аверроїстским-го вільнодумства. Всупереч твердженням ряду католицьких дослідників, творчість Данте не зводиться до художнього втілення теологічних істин правовірного томизма. Щиро схиляючись перед авторитетом творця «Зводу богослов'я» і «Зводу проти язичників» («Я з Беатріче в небесах далече Такий великою славою був вшанований», - говорить він про зустріч і бесіді з Фомою при своєму сходженні в рай [36, с. 359 ]), він зовсім не був його беззастережним послідовником. Недарма він помістив у першому колі «Ада», в Лімбе, де знаходяться доброчесні язичники й іновірці, поруч із «учителем тих, хто знає», Аристотелем, - Платона і Демокріта, Фалеса і Анаксагора, Емпедокла і Геракліта, а неподалік від них і творця Великого коментаря Аверроеса - цього, за словами Фоми, «ізвратітеля» перипатетической філософії; а до райського блаженства своєю волею підніс і жертву церковних переслідувань, главу паризьких аверроистов - Сигера Брабантского.

Визнаючи безперечний для сучасної йому філософії авторитет Аристотеля, Данте не тільки враховував, поряд з томістской, і аверроїстским його тлумачення, але п виявився не чужий неоплатоническим тенденціям середньовічної філософської думки, що йде як від творінь псевдо-Діонісія Ареопагіта, так і від «Книги про причини», приписаної Арістотелем, а насправді є переробкою вчення неоплатоника Прокла.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФІЛОСОФІЯ Італійський гуманізм "
 1. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 2. 2.4.Екзістенціальная концепція буття
  філософії. За твердженням М. Хайдеггера - ця тема народжується в античності і в грандіозній формі представлена в гегелівської логіці. «Філософія - останнє вимовляння і остання суперечка людини, захоплююча його цілком і постійно». Для Хайдеггера тема буття зачіпає такі питання, як: Чи випадково присутність людини у світі?; Що є предметом філософії: буття саме по собі як світ,
 3. ТЕМА 18 Італійські держави XIV-XVвв. Священна Римська імперія німецької нації Криза универсалистскойгосударственности
  ТЕМА 18 Італійські держави XIV-XVвв. Священна Римська імперія німецької нації Криза
 4. Теми рефератів 1.
  Філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 5. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 6. Література:
  1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 7. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
  філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 8. Теми рефератів 1.
  Філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 9. Рекомендована література 1.
  Філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 10. Структура курсу
  філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система. Тема 7.
 11. Рекомендована література 1.
  Філософію. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 12. Рекомендована література 1.
  Філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua