Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Формування штучних понять

Для дослідження здатності формування понять часто застосовується методика, розроблена Л. С. Виготським і Л. С . Сахаровим (1930). Методика ця вельми складна, і правильне виконання завдання обстежуваним свідчить про відсутність у нього інтелектуального зниження.

За даними Л. С. Виготського (1938), за допомогою даної методики можна констатувати порушення функцій освіти понять не тільки при явних розладах мислення, а й у хворих, у яких поза експериментальної обстановки важко помітити порушення формального мислення.

Перед обстежуваним безладно розміщують набір стереометричних фігур, що відрізняються формою, кольором і величиною (рис. 8). На прихованою від нього нижній стороні цих фігур є умовні написи («біт», «ців», «гур», «лаг»). Довільно вибирається одна фігура, і досліджує пояснює, що напис на ній (наприклад, «ців») абсолютно нічого не означає, умовна, але наявними в цьому наборі фігурам з аналогічним написом притаманний загальний ознака. Обстежуваний повинен встановити, які фігури входять в цю групу, тобто визначити поняття «цев».

Після цього обстежуваний відбирає кілька фігур і пояснює свою гіпотезу. Наприклад, він вважає, що до «ців» відносяться всі фігури того ж кольору. Тоді досліджує перевертає одну з відібраних помилково фігур і показує напис - незважаючи на те, що вона того ж кольору, вона не «ців». Якщо обстежуваний відбирає ряд фігур, керуючись однаковою формою, який досліджує таким же чином показує йому помилковість цієї гіпотези. Таким чином, залишається одна можливість - визначити поняття «цев» залежно від розмірів, що представляється досить важким, так як розміри фігур характеризуються двома ознаками - площею підстави і висотою.

Результати досвіду оцінюються в залежності від тою, скільки ходів знадобилося обстежуваному для виконання завдання, наскільки логічні були його міркування при цьому, як сприймалася допомогу досліджує. При цьому дослідженні виявляються афективно-особистісні якості обстежуваного, особливо виявляються в реакції на неуспіх.

Методика Виготського - Сахарова дещо спрощена А. Ф.

Говоркова (1962). Мета цього спрощення - пристосування методики формування штучних понять до дитячого віку. Обстежуваному показують 16 вирізаних з картону фігур, що відрізняються формою (два види), кольором (червоні і зелені) і величиною (чотири варіанти) (рис. 9). На обороті цих фігур написані їх умовні позначення, наприклад «гацун». Одну з фігур «гацун» (наприклад, № 5) дають обстежуваному і просять відібрати інші фігури цього розряду. Кожну відібрану фігуру обстежуваний перевертає і по напису на звороті переконується в правильності чи хибності свого вибору. Про результати дослідження судять за кількістю ходів, що знадобилися обстежуваному для формування поняття. При дослідженні дітей цією методикою визначається їх здатність до цілеспрямованих і послідовним діям, вміння вести аналіз одночасно в декількох напрямках, відкидати неподкреп-лені ознаки. Ці особливості характеризують перебіг процесів узагальнення і відволікання у обстежуваних.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Формування штучних понять "
 1. 13. Судово-минералогическая експертиза
  штучні) і яке їх назва? 2. Чи є дані камені дорогоцінним або штучними? 3. Чи використовуються представлені для дослідження камені при виробництві ювелірних виробів? 4. Чи є камені, виявлені при обшуку у обвинуваченого, частиною каменю, вилученого при огляді складу сировини такого-
 2. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 3. штучне зрошення І ДЕРЖАВА (З III, 9)
  штучних споруд - прощення податків [на зрошувані ними ділянки землі] протягом п'яти років. Для відновлення раніше зруйнованих - протягом чотирьох років. Для [ставків і т. д., у яких] піднятий рівень, - протягом трьох років. Для осушеної землі - протягом двох років, а також при [придбанні] запорукою і при покупці [земель, що вимагають твори таких робіт]. З урожаю, вирощеного в полях,
 4. Філософія людини.
  Штучний характер і привнесені в людини вихованням, як здатності до праці, спілкування, грі. Є в людині і властивості, приписувані Богу (або Богодані) і мають надприродний характер, як здатність до творчості або дар передбачення. Однак людина - не природне, не штучна і не надприродна істота: у нього свій особливий - синтетичний - спосіб існування.
 5. Доместикация і штучний відбір.
  Штучного відбору до змін в їх поведінці і зміни анатомічних ознак. Говорять про доместикації тварин і рослин, вогню і техніки, самодоместікаціі людини. Спільною рисою доместіцірованних форм є брахікефалія. Зміни, що виникають в процесі доместикації у тварин різних видів аналогічні і підкоряються певним закономірностям. Вони стосуються форми і розмірів тіла і
 6. природні і штучні мови
  штучні. Природні - це ті, якими люди користуються в своєму повсякденному житті. Ці мови виникли, формувалися, поширювалися стихійно. Вище вже зазначалося, що мова будь-якого народу є головним компонентом його культури і в цілому історії народу. Кожен природна мова має свої особливості, що відрізняють його від мов інших народів. Але використання природної мови в
 7. по взаємодії з громадськими формуваннями з охорони правопорядку
  формуваннями з охорони правопорядку та сприяти в здійсненні покладених на них завдань щодо забезпечення порядку на вулицях та в громадських місцях; при спільному несенні служби навчати представників громадських формувань з охорони правопорядку прийомів і методів роботи з попередження, виявлення та припинення найбільш поширених видів правопорушень, знайомити їх з
 8. Філософське розуміння свідомості
  формуванні свідомості. Соціальна сутність свідомості і його конкретно-історична обумовленість і творча активність. Труднощі, пов'язані з вирішенням проблеми свідомості. Структура і функції свідомості. Прояв свідомості. Діалектика особистісного і суспільної свідомості. Форми суспільної свідомості. Рівні суспільної свідомості. Мова як знакова реальність. Сучасна філософія про
 9. § 1. Думки М. Монтеня про цінності «дикості» аборигенів Америки
  формованого культурою, наполегливими і довгими працями по обробітку себе. На цьому тлі корінне населення Америки асоціювалося з необробленою, дівочої, не порушеної освітою людською природою. Світло розуму повинен був упорядкувати чуттєву безпосередність аборігенов306. Одним з перших цей погляд на аборигенів Нового Світу сформулював французький філософ XVII в.
 10. А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов, 2000
  формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії. Мета логічних завдань - навчити основам структурно-смислового аналізу сприйманої мови: виділенню головною і другорядною, нової та відомої інформації, її згортання і розгортання, формуванню мовного висловлювання з
 11. ФІЛОСОФІЯ особистості
  формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику
 12. 2.1. Мова і мислення
  штучним. Таким чином, мова і мислення нерозривно пов'язані. Разом з тим мова і мислення не тотожні. Кожна зі сторін єдності, що складається ними, відносно самостійна і має своїми специфічними законами. У повсякденній практиці виникає потреба в спілкуванні і передачі інформації, без чого неможлива організація суспільного життя. Мова є засобом пізнання і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua