Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 6. Генеральний директор

Генеральний директор (президент товариства, голова прав-

лення) є ще одним органом управління корпорацією.

Він може очолювати правління товариства. Якщо такого в корпо-

рації не створюється, він стає її одноосібним виконавчим

органом.

Генеральний директор здійснює оперативне управління

діяльністю корпорації, при цьому керуючись чинним

законодавством, статутом товариства та Положенням про генерального

директорі. Свою діяльність генеральний директор повинен пові-

утворювати з цілями, поставленими перед ним: забезпечувати при-

бильность і конкурентоспроможність корпорації, її фінансово-еко-

номічного стійкість, права акціонерів та соціальні гарантії

її найманих працівників.

Порядок затвердження генерального директора. Він призначить-

ється загальними зборами. Висувати кандидатуру на заняття цієї

посади можуть як рада директорів, так і загальні збори. Чи не

виключено і самовисування. Рішення з питання призначення на

посаду генерального директора приймається простою большинст-

вом голосів (акцій). Термін призначення встановлюється корпорацією

самостійно і знаходить відображення у Положенні про генерального

директорі. Зазвичай він дорівнює терміну, на який обирається рада

директорів.

Після того як відбулося рішення загальних зборів, суспільство

в особі своєї ради директорів або голови зборів подпи-

писують з генеральним директором трудовий контракт, в якому

визначаються його права та обов'язки, а також межі відпові-

ності за шкоду, заподіяну з його вини суспільству. Обумовлюються

межі господарського відання майном товариства, умови оплати

праці та преміювання за результати господарської діяльності.

Якості, необхідні генеральному директору. Якщо загальна

збори задає тон роботі корпорації, рада директорів визначаються-

ет, що слід робити, то генеральний директор повинен знати, як

втілити дану програму в життя.

Генеральним директором, звичайно, здатний бути далеко не

кожен. Для цього потрібно володіти як професійними, так і

особливими особистими якостями. Особистий потенціал середньої бізнес-

мена, а тим більше генерального директора, повинен бути набагато

вище, ніж у рядового працівника. Які ж особливі личнос-

тні якості відрізняють бізнесмена?

Перш за все треба вказати на ряд властивих від народження

якостей, змінити або розвинути які шляхом самовдосконалення-

ня вкрай важко, а найчастіше виявляється неможливо. До них

відноситься, по-перше, інтелект. Однак інтелект тут потрібен

особливий: обмежений, виборчий. Всеохоплюючий, все враховувати-

вающий інтелект, яким володіє вчений, у підприємництві

не потрібен, та й найчастіше виявляється шкідливим. Адже завдання

вченого полягає у виробленні всіляких підходів, рішень, а

задача бізнесмена - у прийнятті оптимального рішення, та ще й

такого, щоб його можна було втілити в життя. По-друге,

бізнесменові потрібна розвинена інтуїція: йому часом в дуже стислі

терміни доводиться приймати рішення, час для подисканія аргу-

ментів може бути відсутнім; іноді миттєво за словом (решени-

ем) слід дію. По-третє, сильна воля, тобто здатність

втілювати на ділі це рішення, долаючи виникаючі препят-

ствія - якість, без якого робити бізнес неможливо. Адже

!! 272

бізнес в своїй основі - конкуруюча діяльність, і благопри-

ятние умови для себе підприємцю доводиться завойовувати,

долаючи, а то й змітаючи перешкоди на своєму шляху. І, нарешті,

бізнесменові має бути притаманне почуття господаря своєї долі.

Воно виникає трохи пізніше, в результаті прояву вищевказаних-

них якостей і появи якихось перших реальних успіхів у

підприємницької діяльності . Але невдачі, що не ви-

чени, не роблять бізнесмена песимістом. Здоровий оптимізм, спо-

собность до нового "кидку" на подолання невдач - безперечно,

якості все ж природні.

Розглянемо тепер придбані ділові якості бізнес-

міна та їх еволюцію.

На першому етапі розвитку ринкових відносин, коли громад-

тво ще перебуває у стані бідності, коли воно ще не має

значних товарних ресурсів і попит переважає над запропонованого-

жением, подібно до того, що має місце на сучасному етапі в

Росії, акцент у бізнесі робиться на управлінні, раціональному

використанні ресурсів. Від генерального директора вимагається про-

явище якостей, які можна назвати традиційними, або того,

що ми звикли називати "діловою хваткою":

1) знання технології виробництва;

2) націленість на отримання більшого прибутку;

3) підприємливість;

5) розважливість;

6) раціональна виправдана агресивність;

7) певна ризикованість та ін

У період, коли завершується переважання попиту над запропонованого-

жением товарів і починається етап надмірності пропозиції, вни-

мание підприємців починає концентруватися на вивченні

потреб та їх структури. Саме це і спостерігається в насто-

ящей тимчасової фазі західного бізнесу. У зміненій економі-

чеський ситуації від керівників бізнесу стали турбуватися знання,

далеко виходять за рамки традиційних, і відповідно інші

якості :

1) здатність правильно оцінити структуру ринкових потреб-

ностей;

2) вміння здійснювати керівництво, тобто формулювати цілі

і організовувати людей на їх досягнення, створюючи необхідні

стимули;

3) знання психології людей, а також розвиток вміння спілкуватися

з людьми;

4) чемність, вихованість, приємне обходження та ін

!! 273

Таким чином, надалі керівникам виявляється мало

тільки ділової хватки, а стає потрібним ще й організаторський

талант. Технократи поступаються місцем професійним управлінцям,

напханим не тільки і навіть не стільки технічними знаннями,

скільки глибокими знаннями в області економіки, кон'юнктури

і попиту, соціології, психології, права, менеджменту і т.п.

Взагалі проблему ділових якостей керівника бізнесу мож-

але поставити і ширше: який його соціально-моральний образ,

оскільки суто особистісні , моральні якості людей, заня-

тих в бізнесі, прямо і безпосередньо впливають на результати

підприємницької діяльності. Таких якостей багато і можна

дати їх класифікацію (див. схему на с. 274).

Зазначені якості значною мірою визначають успіх

керівника. Але завжди треба пам'ятати, що потрібний результат до-

Стігала в щоденній напруженій роботі.

При висуванні людини на посаду генерального директо-

ра ставляться лише мінімальні умови:

дієздатний чи він;

не позбавлений чи судом права займати відповідні посади;

є він громадянином Росії (якщо в корпоративних

актах є заборона на призначення на цю посаду іноземних

громадян).

Саме тому в корпоративному акті, що регулює правове

положення генерального директора, повинні бути передбачені

обставини, що припиняють виконання ним обов'язків досроч-

але. Ними зазвичай стають:

фізична неможливість виконання обов'язків (смерть,

визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим, хвороба);

добровільна відставка ;

ініціатива ради директорів або загальних зборів, угледівши-

ших провину генерального директора в заподіянні збитку корпорації;

грубе порушення генеральним директором умов укладений-

ного трудового контракту.

У цих випадках до призначення нового генерального директора

рада директорів доручає виконувати його обов'язки одному з його

заступників.

Компетенція генерального директора. Оскільки генераль-

ний директор є зосередженням влади в корпорації, він наді-

ляется численними і дуже важливими повноваженнями:

формує склад правління і представляє його на затвердження

раді директорів;

розподіляє обов'язки між членами правління;

!! 274

СОЦІАЛЬНО-етичні якості (основні вимоги) БІЗНЕСМЕНА

до себе до внутрішньої культурі до зовнішньої культурі до суспільства

велика працездатність гуманізм емоційність висока громадянськість

конкретність добропорядність врівноваженість соціальна відповідальність

жорстка вимогливість вірність обов'язку увагу і повагу до людей світоглядна та соціально-моральна переконаність

цілеспрямованість високий професіоналізм чуйність відданість батьківщині

самокритичність компетентність відкритість неухильно в дотриманні законів

самоконтроль поважність до достоїнств і недоліків людей ввічливість соціальна активність та ініціативність

єдність слова і справи принциповість тактовність

наполегливість висока вимогливість делікатність

скромність нетерпимість до негативних явищ доступність

порядність прагнення до взаємодопомоги благородність

правдивість сприйнятливість до нового дбайливість

чесність здатність до нового схильність до спонсорства та меценатства

простота здатність до швидкого розвитку в діловому оточенні "як риба у воді"

переважно самостійне прийняття рішення

ризик

!! 275

організує роботу, головує на засіданнях правління ,

забезпечує ведення протоколів засідань;

стверджує організаційно-управлінську та виробничо-

господарську структуру корпорації;

організовує розробку, затверджує і забезпечує реалізацію

програми розвитку персоналу;

затверджує штатний розклад суспільства і посадові ін-

струкции працівників;

укладає трудові договори з членами правління, повинно-

стнимі особами та найманими працівниками, встановлює посадових-

оклади;

користується правом звільнення, переведення співробітників, примі-

няет до них заходи заохочення і стягнення;

здійснює від імені корпорації будь юридично значущі

дії (договори, угоди, контракти, видає доручення

на їх вчинення), розпоряджається майном, за винятком

випадків, віднесених до компетенції загальних зборів;

представляє корпорацію у всіх організаціях, органах і

установах без довіреності;

в межах своєї компетенції використовує кошти створюваних

в корпорації фондів і резервів, відкриває рахунки в банках, а також

є розпорядником кредитів;

керує розробкою та поданням раді директорів

річного звіту та балансу;

забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів

і ради директорів, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами

 за господарськими договорами;

 встановлює перелік відомостей, що містять комерційну

 таємницю або є конфіденційною інформацією;

 приймає рішення про пред'явлення від імені товариства претендувати-

 зій до юридичним і фізичним особам і про задоволення пре-

 ТЕНЗО, пред'явлених до суспільства;

 здійснює суворий контроль за раціональним та економним

 використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

 забезпечує створення сприятливих і безпечних умов

 праці для працівників корпорації, крім того, дотримання вимог-

 ний законодавства про охорону навколишнього середовища;

 забезпечує розроблення, укладення і виконання колектив-

 ного договору, якщо такий з ініціативи трудового колективу

 полягає;

 в межах своєї компетенції забезпечує дотримання закон-

 ності в діяльності товариства;

 !! 276

 організовує і забезпечує бухгалтерську і статистичну

 звітність і несе відповідальність за її достовірність;

 видає накази, розпорядження та інші акти, що входять в його

 компетенцію.

 Генеральний директор має право доручити вирішення окремих

 питань, що входять в його компетенцію, керівникам структурних

 підрозділів. Він може свої повноваження частково передавати

 іншим членам правління.

 Генеральний директор несе персональну відповідальність за

 стан справ і функціональну діяльність корпорації в соот-

 повідно до чинного російського законодавства, статутом та

 іншими корпоративними актами, а також укладеним з ним тру-

 довим контрактом.

 !! 276

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 6. Генеральний директор"
 1. Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
    генеральним директором і правлінням товариства. До компетенції генерального директора і правління відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю товариства, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів або ради директорів. Компетенція кожного з цих виконавчих органів визначається статтями 19 і 22 цього
 2. Лінійні керівники
    генеральний директор, директор заводу,
 3. Стаття 21. Компетенція правління товариства
    генерального директора про отримання та використання кредитів, а також про придбання і використання валюти. 21.8. За поданням генерального директора затверджує нормативні, інструктивні, методичні та інші документи, що регламентують виробничі, економічні, трудові та інші соціальні відносини в суспільстві. 21.9. Приймає рішення про заставу, здачу в оренду, продаж, обмін або
 4. Стаття 14. Склад ради директорів
    директорів товариства складається з ___ членів. Його очолює і керує роботою голова ради директорів. Члени ради директорів обираються строком на один рік і можуть переобиратися необмежену кількість
 5. Стаття 13. Структура органів управління товариства
    генеральний директор і колегіальний виконавчий орган - правління товариства. Вищим органом управління товариства є загальні збори
 6. 2.1. Навчання працівників функціональних підрозділів
    директором по суті заяви. Генеральний директор в 3-х денний термін вивчає питання і рекомендує начальнику відділу кадрів включити в плани навчання на наступний період або відмовляє з поясненням причин. Про прийняте рішення керівник напрямку сповіщає співробітника. Начальник відділу кадрів вживає заходів до дотримання процедури, описаної в загальній частині розділу
 7. Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
    генерального директора, правління товариства. У відсутність голови ради його засідання скликається двома будь-якими членами ради. 17.2. Засідання ради директорів скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на ___. Річне засідання скликається не пізніше ___ календарних днів після закінчення фінансового року з метою розгляду та прийняття рішень за річним балансом
 8. Полягають чи колективні договори в об'єднаннях підприємств?
    директором якого є директор головного підприємства, немає необхідності укладати колективний договір об'єднання, оскільки колдоговори укладаються на кожному окремому
 9. Кадрова політика
    генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на тривалу перспективу. Дер-дарчий кадрова політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно
 10. 2. Процедура прийняття рішень
    директорів. Рішення Ради директорів приймаються більшістю голосів від числа присутніх членів Ради директорів при кворумі в сім чоловік з числа присутніх членів Ради директорів і обов'язковій присутності Голови Банку Росії або особи, яка його заміщає. Протокол засідання Ради директорів підписується головуючим і одним з членів Ради
 11. Стаття 16. Порядок проведення засідань ради директорів та прийняття ним рішень
    директорів є присутність більше 50% його членів. 16.2. Рішення на засіданнях ради директорів приймаються простою більшістю голосів присутніх, за винятком таких випадків: 1) рішення про великої угоди, предметом якої є майно, вартість якого становить від 25 до 50% балансової вартості активів товариства на дату прийняття рішення про вчинення
 12. Стаття 20. Склад правління товариства
    генеральний директор товариства. У його відсутність функції голови правління виконує один з членів правління за уповноваженням більшості членів правління. Члени правління обираються строком на
 13. Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства
    генерального директора з працівниками, профспілковою організацією регулюються законодавством, цим статутом, угодами, колективним договором. 19.17. Генеральний директор забезпечує працівникам умови трудової діяльності відповідно до законодавством, угодами, колективним договором. 19.18. За погодженням з профспілковим комітетом встановлює системи оплати праці,
 14. Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
    директорів і правлінні товариства (ст.16.3 Закону РФ "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"). 23.2. Представники первинної профспілкової організації в раді директорів і правлінні товариства беруть участь в їх роботі з правом дорадчого
 15. 76. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    Стаття 129 Конституції РФ, присвячена прокуратурі РФ, поміщена в гол. 7 Конституції РФ «Судова влада». Однак це не означає, що органи прокуратури можна відносити до судових органів. Прокуратура РФ представляє собою централізовану правоохоронну структуру, що замикається нагорі на Генеральному прокуророві РФ, між прокурорами встановлюються субординаційні зв'язку (ч. 1 ст. 129
 16. 3. Атестація
    директора та начальники відділів охорони. До 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, начальник відділу кадрів готує проект наказу про проведення атестації та комплект документів, необхідних для проведення атестації, в який входять: список працівників організації, які підлягають атестації по днях здачі, завізований керівниками напрямків; бланки відомостей здачі окремих
 17. 1. Рада директорів Банку Росії
    директорів Банку Росії входять Голова Банку Росії і 12 членів Ради директорів. Всі вони працюють в Банку Росії на постійній основі. Банк Росії підзвітний Державній Думі Федеральних Зборів Російської Федерації. Підзвітність Банку Росії Державній Думі означає: призначення на посаду та звільнення з посади Державною Думою за поданням Президента
 18. Запитання і завдання для самоконтролю
    директору сучасної школи? 2 Складіть циклограму управління школи. 3. Як організувати працю керівника школи? 4. Як зберегти час вчителя? Що залежить від керівників школи, а що від самого вчителя? 5. Які права та обов'язки посадових осіб школи? 6. Як поєднати єдиноначальність і колегіальність в управлінні сучасною школою. 576 7. Як забезпечити охорону здоров'я та життя
© 2014-2022  ibib.ltd.ua