Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

1. ІМУНІТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ '


Імунітет (від лат. іттупказ - звільнення, позбавлення) - недоторканність від чогось.
Щодо кримінального процесу дипломатичний (та інший) імунітет означає систему пільг та переваг, що звільняють певні категорії громадян від участі в судочинстві та юридичних санкцій за вчинення в країні перебування протиправних дій.
Залежно від повноти імунітету всіх іноземних громадян можна поділити на три групи:
які перебувають під повною юрисдикцією української держави(туристи, журналісти та інші);
які мають дипломатичний імунітет в повному обсязі;
які мають обмежений дипломатичний імунітет.
Останні дві групи іноземних громадян можна об'єднати в одну, бо слідча і судова практика ставиться до громадян-представників першої групи як до осіб, які мають дипломатичний імунітет у повному обсязі.
Дипломатичний імунітет має такі різновиди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. ІМУНІТЕТИ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ '"
 1. 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"
  дипломатичні представниц- тва і консульські установи іноземних держав в Україні: Указ Президента від 10 червня 1993 р. / Укази Президента Украї- ни. Т.1.-К., 1997. . Про затвердження Положення про дипломатичну службу в Україні: Указ Президента від 17 липня 1993 р. / Укази Пре- 293. ян 294. 295. 296. 297. 298. 299 300 зидента України. Т.1. - К., 1997. . Про затвердження Консульського статуту
 2. 1. Імунітет від кримінальної юрисдикції України.
  дипломатичний імунітет, особливий статус мають ті, котрі користуються імунітетом від кримінальної юрисдикції України. Перелік цих осіб визначено Віденською конвенцією про дипломатичні стосунки від 18 квітня 1961 р.* і Положенням про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Зокрема, до них належать: глави дипломатичних представництв іноземних держав,
 3. 4. Імунітет, пов'язаний із недоторканністю приміщень і документів.
  дипломатичних представництв; резиденції глав дипломатичних представництв; житлові приміщення членів дипломатичного персоналу; папери та кореспонденція, що їм належать. Дипломатичнапошта та пошта спеціальних місій не підлягає ні розпечатуванню,ні затриманню; майно, яке міститься в них, за винятками, передбаченимиміжнародними договорами України, згоду на обов'язковість якихнадано Верховною Радою
 4. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  дипломатичної історії свідчать про такі характерні риси їхньої міжнародної правосуб'єктності: - вільні міста були похідними суб'єктами міжнародного права, оскільки їхній статус визначався групою держав і фіксувався в укладеному цими державами договорі; - реалізація міжнародних прав і обов'язків була опосередкована участю в цій діяльності держав-«фундаторів» або міжнародної організації (Краків
 5. Міжнародний захист прав людини й основних воль - Правовий режим іноземців (Частина 1)
  дипломатичний захист іноземних громадян державою їхнього громадянства. Дипломатичний захист іноземців передбачається як у договірному, так і у звичаєвому праві Поняття «дипломатичний захист» має досить широкий обсяг. Воно містить у собі й безпосередньо міри захисту своїх громадян в іншій державі, здійснювані дипломатическими представництвами й консульськими установами, і одержання інформації від
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  дипломатичну, митну службу тощо у відповідних органах оборони, внутрішніх справ, безпеки, прокуратури, судочинства і т. ін. Необхідно створити систему обє'ктивної оцінки (атестації) діяльності державних службовців. Серед основних критеріїв оцінки мають бути продуктивність, ефективність, якість і своєчасність. Потрібен також системний контроль за проходженням державної служби. Мають бути
 7. 14. Визнання держав і урядів.
  дипломатичні відносини. Деякі вчені, зокрема П.Н. Бірюков, вважають, що виникаючі на основі акту визнання правовідносини існують незалежно від встановлення між суб'єктом, що визнає, і суб'єктом, що визнається, дипломатичних, консульських або інших відносин. Правовідносини визнання і дипломатичні, консульські правовідносини витікають із різноманітних норм міжнародного публічного права. У той же
 8. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  дипломатичний захист громадян своєю державою на території інших держав і надання своїм громадянам консульської допомоги й послуг при знаходженні їх за рубежем. Держави також містять двосторонні й багатосторонні договори відносно ліквідації колізій, які виникли або можуть виникнути при взаємодії законів про громадянство різних країн Кожна держава виробляє свої правила придбання громадянства. У
 9. 93. Початок війни і його правові наслідки. Театр війни
  дипломатичні і кон сульські відносини (дипломатичному і консульському персоналу забезпечуються захист і можливість безе решкодно залишити територію противника). На час збройного конфлікту інтереси однієї воюючої держави на території іншої представляє зазвичай нейтральна держава, що має дипломатичні відносини з обома воюючими сторонами; - перестають застосовуватися багато норм міжна родного
 10. 5. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН. ЙОГО ЧИННІСТЬ У ПРОСТОРІ, У ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
  дипломатичних привілеїв, якими наділено дипломатів і членів їх сімей. Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 182 КПК у приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх сім'ї, які користуються правом дипломатичної недоторканності, обшук і виїмку можна провадити лише за згодою дипломатичного представника. При провадженні в