Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоМіжнародне право (шпаргалки) → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалки по міжнародному праву, 2009 - перейти до змісту підручника

9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права

Довгий час в радянській науці міжнародного права була поширена думка, що індивіди (фізичні особи) і міжнародні неурядові організації (МНПО) є суб'єктами внутрішньодержавного права й можливості самостійно брати участь у міжнародно-правових відносинах не мають. Іншими словами, більшість радянських юристів-международников не визнавало індивідів і МНПО як суб'єктів міжнародного права. Позиція радянських юристів-международников по даному питанню початку змінюватися в 80-е роки. Так, Г.М. Вельяминов, B.C. Вірі-Щетин, Н.В. Захарова, Р.А. Мюллерсон і ін. у своїх роботах стали піднімати проблему міжнародної правосуб'єктності індивідів і МНПО. При цьому приводилися приклади особистої участі фізичних осіб і МНПО у відносинах, урегульованих міжнародним правом. Дійсно, у сучасному міжнародному праві є ряд норм, що поширюються безпосередньо на індивідів (Факультативний протокол № 1 до Пакту про цивільні й політичні права 1966 р., Європейська конвенція по захисту прав людини й основних воль 1950 р., Утомившись Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберге 1945 р. і т.д.) і МНПО (Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. і два додаткових протоколи до них 1977 р.). А якщо є відносини, у яких беруть участь індивіди й МНПО, і ці відносини врегульовані міжнародним правом, те, природно, що учасники таких відносин повинні визнаватися суб'єктами міжнародного права. Правовою формою діяльності індивідів і МНПО на міжнародній арені є правозастосування позитивного характеру, наприклад захист порушеного права, надання допомоги хворим і пораненим, або негативного - несення відповідальності за здійснення міжнародного злочину (стосовно до індивідів). У міжнародної правотворческой діяльності фізичні особи й МНПО не беруть участь, оскільки не мають такі права. Тому, коли мова йде про суб'єктів міжнародного права, варто розуміти, що є суб'єкти, що володіють правами й обов'язками як по створенню, так і застосуванню норм міжнародного права. До таким ставляться держави, народи, що реалізують своє право на самовизначення, міжнародні міжурядові організації й государственноподобные утворення. Їх можна назвати класичними або загальпризнанными суб'єктами міжнародного права (визначення поняття «суб'єкти міжнародного права», дане раніше, ставиться саме до них). Крім того, існують деякі утворення (насамперед індивіди й МНПО), які мають обмежене коло прав і обов'язків по міжнародному праву, здійснюваних ними тільки в міжнародних рижиків діяльності. Остання обставина ніяк не применшує роль і значення держав як головних суб'єктів міжнародного права, а свідчить про те, що наш мир і з політичної, і із правової точки зору стає усе більше багатополюсним, а значить і більше демократичним
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. Індивіди й міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права"
 1. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  Міжнародне право - це система юридичних норм, що регулюють відносини між державами й іншими суб'єктами міжнародного права, створюваних шляхом узгодження позицій учасників цих відносин і забезпечуваних якщо буде потреба індивідуальним або колективним примусом Міжнародне право є особливою системою права, відмінної від внутрішньодержавної системи права. Специфіка системи міжнародного права
 2. 5. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного права
  Суб'єкт міжнародного права - це носій певних міжнародних прав і обов'язків, що виникають відповідно до загальних норм міжнародного права або розпоряджень міжнародно-правових актів. Це також особа (у збірному значенні), поведінка якої регулюється міжнародним правом і яка вступає або може вступати в міжнародні публічні (міжвладні) правовідносини. Таким чином, це особи, учасники міжнародних
 3. 5. Поняття й види суб'єктів міжнародного права
  Поряд з суверенними державами усе більше активну роль у міжнародних відносинах, урегульованих нормами права, грають і інші учасники, які в сукупності утворять поняття «суб"єкти міжнародного права». Поняття «суб"єкт права» було вироблено загальною теорією права стосовно до права взагалі. Незважаючи на те що міжнародне право - це особлива система права, разом з тим - це право, тому
 4. 4. Правовий режим іноземного інвестування: поняття та види іноземних інвестицій, правове становище іноземного інвестора, об'єкти та форми іноземного інвестування, державне регулювання іноземного інвестування і гарантії захисту іноземних інвестицій.
  Відповідно до статті 1 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 р. іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається
 5. Поняття і особливості принципів екологічного права
  Для кожної галузі права, у тому числі й для екологічного права, характерні свої принципи, на яких грунтується сукупність її правових приписів. Разом з тим кожна галузь враховує й загальні принципи права, але під кутом зору специфіки правового регулювання певних груп суспільних відносин. Саме ця специфіка визначає характер галузі права та сукупність її принципів. Екологічні відносини, які
 6. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  Глава 6. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері виконавчої влади - стратегічна - орієнтація розвитку і реформування ад- г міністративного законодавства Той факт, що виконавча влада, у порівнянні із законодавчою та судовою владами, найбільш наближена до забезпечення потреб людини і є тією владою, з якою особа має ті або інші контакти практично повсякденно, вимагає суттєвого
 7. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку первісні общини і племена не існували відокремлено, а були об'єднані неписаними родовими законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, до становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права міждержавного прямо пов'язано з процесами
 8. 6. Держави - основні суб'єкти міжнародного права
  Держави є єдиними суверенними суб'єктами міжнародного права, тому що міжнародна правосуб'єктність властива їм у силу самого факту їх існування. Держави відіграють основну роль на міжнародній арені не тільки тому, що вони мають територію, населення, апарат влади і управління (публічна влада), але і тому, що вони мають суверенітет, який заперечує наявність над ними якогось іншого суб'єкта
 9. 8. Обмеження міжнародної правосуб'єктності і міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень
  Аналізована група суб'єктів міжнародного права належить до суб'єктів з обмеженою міжнародною правосуб'єктністю (дієздатністю). Відійшли в минуле відношення васалітету, колоніальні території, території домініонів і протекторатів, території кондомініумів, що зберігають свою політичну і правову значимість, території, що не самоврядовуються, підмандатні і підопічні території, а також території, що не
 10. 13. Система міжнародного права.
  Міжнародне право - це самостійна, відмінна від національних правових систем конкретних держав система права. Міжнародне право функціонує в міжнародній системі, будучи Ті нормативною підсистемою. Міжнародна система охоплює міжнародні (міждержавні) організації, різноманітні об'єднання держав (рух неприєднання, група 77.та інші), нації і народи, що бо-рютыф si йемлежйі%*ь. Міжнародна система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua