Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Як виробляється звільнення у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, або банкрутства?В умовах переходу до ринкової економіки, наявності різних форм власності і форм господарської діяльності підприємства, організації, установи часто ліквідуються, стають банкрутами,
реорганізовуються або змінюють профіль своєї діяльності . Все це веде до вивільнення значної кількості працівників. Тому п. 1 ст. 40 КЗпП України закріплює, що трудовий договір, укладений
на невизначений термін, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його дії, можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадках змін в організації виробництва і праці , в тому числі ліквідації, реорганізації
або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, або у разі банкрутства.

Реорганізація може бути у формі: злиття, поділу, приєднання, виділення і перетворення.
Ліквідація підприємства, організації, установи
можлива у випадках: за рішенням власника; по ре-.
Шению суду у випадках визнання банкрутом, а також у
випадках порушення чинного законодавства України. При ліквідації звільняються всі працівники, а
при реорганізації можуть бути звільнені тільки окремі працівники. Про наступне вивільнення працівник повинен бути персонально попереджений під розписку не менше ніж за два місяці. З встановленого
двомісячного терміну не виключається час знаходження
працівника у відпустці, період тимчасової непрацездатності тощо
і

128

Одночасно з попередженням про звільнення у
зв'язку із зміною в організації виробництва і праці власник (або уповноважений ним орган) пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в
установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у
разі відмови працівника від переведення на іншу роботу
на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсуд звертається до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

При вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням
підприємств, установ, організацій, скороченням
чисельності або штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повідомляють про це не пізніше ніж за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення,
найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення З списки фактично вивільнених працівників.

У разі неподання або порушення строків
подання цих даних стягується штраф у розмірі річної заробітної плати за кожного вивільненого працівника. Ці кошти зараховуються до державного фонду сприяння зайнятості і використовуються
для фінансування заходів з працевлаштування
і соціальний захист працівників, що вивільняються.

Звільнення при скороченні чисельності або штату
працівників може бути як при фактичному скороченні обсягу виконуваних робіт, так і при проведенні
різного роду технологічних та організаційних заходів, які дозволяють скоротити чисельність працівників.

Відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП працівник може
бути звільнений в одному з двох випадків: 1) ліквідації
підприємства, організації, установи в тому числі і

129

при банкрутстві; 2) скорочення чисельності або штату працівників. При ліквідації підприємства, організації, установи не потрібно попередньої згоди профкому, не застосовується правило про переважне залишення на роботі, не потрібно внутрішнього
працевлаштування працівника до звільнення. При скороченні чисельності або штату працівників потрібне дотримання всіх цих умов.

Скорочення чисельності або штату працівників у
першу чергу проводиться шляхом ліквідації вакантних місць.

При звільненні по даній підставі в першу чергу на роботі залишають працівників, що володіють більш високою кваліфікацією, котрі домоглися більш високої продуктивності праці. Згідно ст.42 КЗпП
Україна переважним правом на залишення
на роботі при рівних умовах продуктивності
праці і кваліфікації перевага в залишенні на

роботі віддається:

1) сімейним З при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з

самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним
стажем роботи на даному підприємстві, в установі,

організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спе
Е ціальних навчальних закладах без відриву від виробництва;
5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та |

особам, на яких поширюється дія Закону 3
Україна Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ;

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;;;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в Ї
установі, організації трудове каліцтво або професії *; '

сиональной захворювання;;

8) особам з числа депортованих з України З> Е |
протягом п'яти років з часу повернення на посто-|
янное місце проживання в Україну; ї ';

130

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців
строкової служби та осіб, які проходили альтернативну
(невійськову) службу, З протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. Так, наприклад, відповідно до Закону України Про статус і соціальний захист
громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи З перевага повинна віддаватися громадянам, віднесеним до 1-й, 2-й, 3-й і 4-й категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; згідно Закону України Про статус ветеранів військової
служби та їх соціальний захист З перевагу
повинна віддаватися ветеранам військової служби.

Працівник, з яким розірвано трудовий договір за
підстав, передбачених пунктом 1 статті 40
КЗпП України (крім випадку ліквідації підприємства,
установи, організації), протягом одного року має
переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття
на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Переважне право на укладення трудового
договору у разі поворотного прийняття на роботу надається особам, зазначеним у статті 42 КЗпП України, і
в інших випадках, передбачених колективним договором. Умови відновлення соціально-побутових
пільг, які працівники мали до вивільнення, визначаються колективним договором.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як виробляється звільнення у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, або банкрутства? "
 1. Зміст
  яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
 2. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
  як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя італійських купців була немислима поза корпорацій. Зі свого середовища вони обирали суддів-консулів. Звідси суди отримали назву Консульських. Надалі торгові суди виникли в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки (Авіньйон, Арль, Безансон, міста Шампані). Судді призначалися Со-Ветом Короля. Усі суди були тимчасовими,
 3. 1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
  провадження у справі, про залишення позову без розгляду, про накладення судових штрафів, про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішень третейського суду та про відмову у видачі виконавчого листа - 50 відсотків від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовної заяви немайнового характеру (підпункти 2 - 8 цього пункту), а по спорах майнового
 4. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  як вузько-спеціальні морські торгові суди. Життя італійських 1 Фурсов Д. З історії арбітражного судоустрою та судочинства / / Вісник ВАС РФ. 1996. № 1. С. 105. купців була немислима поза корпорацій. Зі свого середовища вони обирали суддів-консулів. Звідси суди отримали назву Консульських. Надалі торгові суди виникли в ряді французьких міст, де проводилися традиційні ярмарки
 5. 1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
  провадження у справі, про залишення позову без розгляду, про накладення судових штрафів, про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішень третейського суду та про відмову у видачі виконавчого листа 50 відсотків від розміру державного мита, яке справляється при подачі позовної заяви немайнового характеру (підпункти 2-8 цього пункту), а по спорах майнового
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  як визначено у військовій доктрині Росії, має на меті «захист суверенітету і територіальної цілісності, інших життєво важливих інтересів РФ у разі вчинення агресії проти неї або її союзників », держава зацікавлена у створенні законодавства, спрямованого на забезпечення виконання цієї мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу»
 7. 85. Порядок отримання громадянами у власність квартир з Державного житлового фонду.
  Виробництві; квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим встановлена пільга Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"; квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім'ї (сім'ї, що мають трьох і більше неповнолітніх дітей). Стаття 8. Організація проведення приватизації та оформлення права власності 1. Приватизація
 8. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  як похідний спосіб виникнення права власності, оскільки при націоналізації має місце правонаступництво (принаймні наступництво в правах). В основу розмежування способів придбання права власності має бути покладений критерій правонаступництва що ж стосується критерію волі, то він не у всіх випадках витримує практичну перевірку. Так, спадкоємець, який має право на обов'язкову
 9. § 5. Освіта, реорганізація та ліквідація юридичних осіб
  як власникам, так і засновникам (учасникам). Однак незалежно від конкретної організаційно-правової форми всі юридичні особи підлягають обов'язковій державній реєстрації, з моменту проведення якої вони вважаються створеними. Відповідно до ст. 51 ЦК України юридична особа реєструється в органах юстиції в порядку, встановленому законом про реєстрацію юридичних осіб. Дані
 10. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
    як "речі" вирішального значення не має. І, нарешті, юридично значущі речі - це матеріальні предмети навколишнього світу, включають у себе як результати людської праці, так і предмети природи, використовувані людьми в своєму інтересі. Предмети, створені природою, але на даному етапі розвитку людини для нього недосяжні, інтелектуально і фізично їм неконтрольовані, речами з точки зору
© 2014-2022  ibib.ltd.ua