Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 6. Які існують форми етичних світоглядів?

Оскільки етика - це фундаментальний розділ філософії, що вивчає походження різних форм моралі та їхнього ставлення до єдиної моральності, то можна виявити ряд етичних світоглядів, що утворюють ієрархію, подібну онтологічної, антропологічної та гносеологічної.

Вищим етичним світоглядом виступає те, яке прагне до духовного Благу. Під духовним Благом в різних філософських системах мається на увазі такий Абсолют, який носить ім'я або Ніщо, або Бога, або Єдиного, що по суті залишається одним і тим же.

За ним по ступеня досконалості слід етичне світогляд, де вищим благом стає інтелектуальний Абсолют, що приймає форму світового Закону, що іменується в різних система Логосом, Софією, кармою, Дхарми, Дао і т. і. Третім «за рангом» стає світогляд, схиляється перед фізичним Благом, за яким його ят всі форми життя. Абстрактна життя стає куль-і му, а всі конкретні форми її прояву знаходять ст а туї найвищої цінності.

І на останньому місці залишається світогляд, схиляється перед матеріальними благами, за якими стоять плоди цивілізації, що обіцяють тілесно-почуттєві задоволення.

Таким чином, чотири вище перерахованих типу Блага - духовне, інтелектуальне, фізичне і матеріальне обумовлює відповідні форми етичних світоглядів: абсолютизму, інтелектуалізму, гуманізму і індівщіуалізма.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Які існують форми етичних світоглядів? "
 1. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  світогляду. Світогляд і філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії.
 2. Запитання і завдання для повторення:
  існують щодо форми правління в Київській Русі? Якими повноваженнями наділявся князь у Київській Русі? Які функції виконували "вірники" і "тіуни"? Яку роль відігравала церква в Київський період? Хто був джерелом верховної влади - віче або князь? Якими особливостями володіла княжа адміністрація у розглянутий період? Хто входив до складу Боярської
 3. Запитання для семінарського заняття 1.
  Існують форми державного устрою? 4. Охарактеризуйте сучасні республіканські форми правління. До якого з видів ви б віднесли Росію? 5. Як можна типологізувати електоральні системи і які їхні переваги та недоліки? 6. Що входить в поняття недержавних політичних інститутів? 7. Які існують підходи до поняття партії? Дайте типологію російських партій.
 4. § 2. Які теми стали загальними для всіх філософських напрямів?
  Які є у людини форми пізнання світу і себе? І четвертий: які пу ти доступні людині в житті для досягнення ним досконалості - «щастя»? Ось найважливіші проблеми, що становлять «серцевину» всієї теоретичної частини філософського світогляду. А в спробі відповісти на них народжуються чотири відповідних їм фундаментальних розділу. Так, спроби відповісти на запитання «Що є світ?» Народжують
 5. Контрольні питання для СРС 1.
  Істотне питання, однаковий для всіх нас. У науки немає ніякої відповіді на це питання ». Чому? План семінарського заняття 1. Розуміння сутності релігії Л. Фейєрбаха. Різниця між матеріалізмом Л. Фейєрбаха і К.Маркса. 2. Різниця розуміння «практики» у філософії прагматизму і марксизму. 3. Теорія «сумніви-віри» як основа прагматичної гносеології. Концепція істини.
 6. 1.1. Історичні типи світогляду та філософія
  існування людського суспільства. Сам по собі феномен світогляду (буквально: погляд на світ) сягає своїм корінням у глибоку давнину, з того моменту, коли людина спробував пояснити світ. Людський світогляд являє собою досить складне утворення. Слід виділяти: - пізнавальну, - ціннісну, - поведінкову підсистеми світогляду. Основними
 7. Запитання і завдання для повторення:
  будь-які обов'язкові відносини щодо володіння питомими князівствами з характером політичних зв'язків між ними Перерахуйте існуючі форми підпорядкування удільних князів московського князя після піднесення Москви. З якого періоду московський князь отримує право суду над молодшими князями? За рахунок яких двох процесів створювалося політичне і національне значення Московського
 8. § 5. Чому філософія претендує на найдосконалішу форму світогляду?
  Форми світоглядів стають похідними від перерахованих вище. А між тим має бути також світогляд, яке включало б у себе, як складові частини, всі ці світогляду. І таким досконалим за охопленням стає філософський світогляд, яке не заперечує, але органічно «вбирає» їх у себе. Це перше - «якісне» перевага філософського світогляду перед іншими формами
 9. § 3. Яка природа світогляду?
  Існування. Сукупно не схожих між собою світоглядів стає для Небуття гем дзеркалом, в якому воно, як в «панорамі», бачить всю свою проявленість. Світогляд, зобов'язаний своїй появі як Небуття, так і буття свідомості, отримало папмепова ня «побутуючої Небуття». Що в ньому від Неби ку? 'Го, що світогляд, як і Небуття, неможливо Потро гать, помацати, побачити. Його
 10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  існують ланки в судовій системі РФ? 5. Що означає поняття "судова інстанція"? 6. У чому полягають характерні риси правосуддя? 7. За допомогою яких видів судочинства здійснюється судова влада? 8. Перерахуйте конституційні принципи правосуддя. 9. Які з принципів правосуддя є одночасно принципами кримінального судочинства та
 11. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія»
  світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька філософія. 19. Класична і некласична філософія. 20. Космос. 21. Світогляд 22. Метемпсихоз. 23. Матеріалізм. 24. Методологія. 25. Метод. 26. Матерія. 27. Світовий розум. 28. Суспільна та індивідуальна свідомість. 29. Основне питання філософії. 30. Онтологія. 31.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua