Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Якими правами наділені виборні профспілкові органи на підприємствах, в установах, організаціях?На підприємствах, в установах, організаціях та їх
структурних підрозділах профспілкові організації реалізують свої повноваження через обрані ними
виборні органи.

Якщо на підприємстві, в установі, організації
створено кілька профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або-організації щодо укладення
колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється
цими профспілковими організаціями за ініціативою
будь-якої профспілки. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором
і відповідальності за їх виконання.

Представницький орган утворюється на засадах
пропорційного представництва. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору, угоди. Профспілки З суб'єкти трудового права.
Виборний орган профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації:

1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до
відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;

342

2) спільно з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;

3) спільно з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці,
розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів,
умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій,
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат ;

4) спільно з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл
на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні
дні тощо;

5) спільно з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов
праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;

6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку
і порядку надання працівникам соціальних
пільг;

7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи
чи організації;

8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його
вирішенню;

9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації,
якщо він порушує законодавство про працю, про охорону
праці, ухиляється від участі в переговорах про укладення або зміну колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо цей
виборний орган профспілкової організації підписав
колективний договір;

343

10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на
розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

11) бере участь у розслідуванні нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює
контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових
обов'язків;

12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю і про
охорони праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним
застосуванням установлених умов оплати праці,
вимагає усунення виявлених недоліків;

13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

14) здійснює контроль за наданням
пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного
обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі та профілактичні заклади та
іншими соціальними послугами і пільгами згідно
статутом підприємства, установи або організації та
колективним договором;

15) здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників при призначенні
допомоги по соціальному страхуванню, направляє робіт. ників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв
та будинки відпочинку, туристичні комплекси, бази та оздоровчі установи, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

344
16) спільно з роботодавцем розподіляє в установленому порядку житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу,
яка надається власникові у розпорядження
в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

У випадках, передбачених законодавством про
працю, виборний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником .

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно
подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою.
За бажанням працівника від його імені може виступати
інша особа, в тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання, в межах терміну, визначеного частиною першою статті 39 Закону. При повторному нез'явленні працівника без
поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

У випадку, якщо виборний орган профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає керівник профспілкової організації.

Орган профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в
триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що профспілковий орган
дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох профспілок, що діють на підприємстві, в

345

установі, організації, згоду на його звільнення
дає той профспілку, до якої звернувся роботодавець.
^ Рішення профспілки про недаче згоди на розірвання трудового договору має бути обгрунтованим.

Воно не підлягає оскарженню в суд, ні в вищестоящі профспілкові органи.

Ступінь правової компетентності профспілок при
вирішенні різних питань неоднакова. Найчастіше
всього використовується такі форми, як Иучастіе в обсужденііи, Иучастіе в разработкеи. Однак у багатьох
випадках використовується залучення профспілок до вирішення питань Исовместнои, ипо согласованіюи, ис
урахуванням думок і предложенійи. У всіх випадках роботодавці зобов'язані забезпечити участь профспілок у
згаданих формах для обговорення виробничих питань і прийняття по них рішень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Якими правами наділені виборні профспілкові органи на підприємствах, в установах, організаціях? "
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. Глава сьома. ДЕРЖАВА У ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА
  Поняття і структура політичної системи. Види політичних систем. Держава та інші елементи політичної системи. Держава і партії. «Партійне» державу. Держава і профспілки. Держава і церква. Держава і самоврядування. Попередні глави були присвячені характеристикам власне держави як соціального інституту - його призначенням, пристрою, функціям. Але в
 3. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
  Правовий статус - складна, збірна категорія, що відображає весь комплекс зв'язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. У структуру цього поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові
 4. § 1. Поняття юридичної особи
  Значення інституту юридичної особи. Поряд з громадянами суб'єктами цивільного права є також юридичні особи - особливі утворення, які мають низку специфічних ознак, які утворюються і припиняються в спеціальному порядку. Життя сучасного суспільства немислиме без об'єднання людей в групи, союзи різних видів, без з'єднання їх особистих зусиль і капіталів для досягнення тих чи інших
 5. 7. Профком та загальні збори (конференція) трудового колективу
  У зв'язку з постійно зростаючою необхідністю для трудящих, не тільки членів профспілок, захищати свої права безпосередньо за місцем роботи останнім часом спостерігається реанімація інтересу до проведення загальних зборів трудового колективу. Цей інтерес виявляється і серед найманих працівників саме акціонерних товариств. В акціонерному товаристві профспілкової організації в тій чи іншій мірі
 6. Чи є профспілки суб'єктом трудового права?
  Зареєстровані у встановленому порядку профспілки набувають статусу юридичної особи та суб'єктів незалежно 'єкта трудового права. Положення профспілок як суб'єктів трудового права дуже специфічне. Вони не є стороною у трудових правовідносинах, але вони є суб'єктами інших правових відносин, які складаються, наприклад, в процесі укладення колективного договору. Ці відносини існують
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  Виникнення Російської держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні
 8. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 9. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    Поняття цивільної правосуб'єктності. Суспільні відносини, врегульовані нормами цивільного права, існують між людьми. У відносини можуть вступати як окремі громадяни, так і колективні утворення, які мають передбаченими законом ознаками. До числа таких утворень відносяться організації, іменовані юридичними особами, а також особливі суб'єкти цивільного права-держави,
 10. § 4. Здійснення права державної і муніципальної власності
    Загальні положення. За весь післяжовтневий період каменем спотикання для змінювали один одного влади було питання, як організувати ефективне управління та використання незліченних багатств, які в результаті бездумно проведеної націоналізації виявилися зосередженими в руках держави. Досягти оптимального вирішення цього питання так і не вдалося за винятком, мабуть, екстремального
© 2014-2022  ibib.ltd.ua