Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В. В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які види обліку робочого часу?Облік робочого часу означає фіксацію відпрацьованого часу і явки на роботу у встановлений час. Облік робочого часу за загальним правилом веде-'.
Ся в табелях. Крім табельного обліку контроль за своєчасною явкою працівників на роботу і відходом з нею.
Організовується за допомогою контрольних годин, із застосуванням табельних жетонів чи марок, пропускної З
допомогою здачі працівниками та видачі їм пропусків, за допомогою контрольно-пропускних пристроїв, рапортним- ведомостной системи з використанням рапортів або табельних відомостей, одержуваних від начальників цехів, відділів, дільниць, виконробів, майстрів,
бригадирів. '

Відповідно до п. 1.13 Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затв. Наказом Міністерства статисти-1
ки України від 7 липня 1995 р. № 171 за погодженням
з Міністерством економіки України, Міністерством праці України, Міністерством фінансів України, відмітки в табелі обліку використання робочого ча-'
мени про причини відсутності на роботі, про тривалість-ності робочого дня, про понаднормову роботу та інших
відхиленнях від нормальних умов праці повинні
бути зроблені лише на основі документів, оформлений

ії них належним чином (листки непрацездатності | І, сти, листки простоїв, довідки про виконання державних або громадських обов'язків). Таким чином, якщо працівнику був наданий відгул за роботу у вихідний день, то про це слід видати наказ
і в табелі зазначити в цей день З відгул.

Облік часу буває поденним і підсумованим.
При поденно облік робочий час підраховується щодня. Згідно ст. 61 КЗпП на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами
виробництва (роботи) не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або
щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з профспілковим комітетом
підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не
перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50
і 51 КЗпП).

В якості облікового періоду може братися до
увагу місяць, квартал, рік. 'Для працівників поїзних бригад пасажирських поїздів залізничного
транспорту робочий час враховується потурно. Тур З
це тривалість часу з моменту явки на роботу для поїздки до моменту явки на роботу для наступної поїздки.

ы
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які види обліку робочого часу? "
  1. Зміст
    яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі права України? ... 8 Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10 Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11 Який метод правового регулювання трудових
  2. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    яке його зміст, чому його треба використовувати на сучасному рівні юридичних знань, а також чим викликана сама постановка питання про теоретичне вивченні саме російської державності, а не тільки сучасної російської держави, необхідно було зробити, перш ніж перейти до розгляду власне питань російської державності та їх можливого вирішення з позицій теорії
  3. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно-сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку
  4. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
    види її адм. д-ти. 2. Адм.-прав. регулювання в'їзду в РФ і виїзду громадян за гра-ніцу. 1. Н / а з-н "Про міліцію" від 18 квітня 91 р. Міліція підрозділяється на кримінальну і міліцію заг. безп. (Місцеву). Основними завданнями крим. міліції є: 1) попередження, припинення і розкриття злочинів, а також організація та здійснення розшуку осіб, які переховуються від органів доз-нания,
  5. Явище організованої злочинності.
    Які в цьому відношенні основні позиції окремих авторів, що виділяють і розглядають, відповідно, феномен організованої злочинності у сфері економіки, феномен організованої економічної злочинності, феномен економічної організованої злочинності. На думку А. Аслаханова і С. Максимова поняття «Організована злочинність у сфері економіки» позначає «сукупність злочинів,
  6. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
    види прирівняних до НД військ. Пункт 2 визначає, що «громадяни проходять військову службу за призовом, а також в добровільному порядку (за контрактом)». Розділ V цього закону визначає порядок вступу громадян на військову службу за контрактом. Вказується, що контракт укладається громадянами з МО РФ письмово за типовою формою, у порядку, передбаченому «Положенням про порядок проходження військової
  7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    види (форми) договорів, що встановлюють різні рівні правовідносин (залежно від значущості в системі категорії суб'єкта), певні законодавчо. Офіцери повинні мати право підписувати один з наступних видів контрактів (дод. 2). Контракт Ф-1 про проходження служби на офіцерських посадах, віднесених до I-ої категорії. Цей вид контракту підписують: курсанти військових училищ при
  8. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
    Види діяльності, багато з яких виходять за рамки традиційного відділу, що займається збутом. В інших випадках, маркетинг - це відділ, не діяльність, а образ мислення, погляд на життя і на те, яке місце в ній займає бізнес. Функції відділу маркетингу в кафе буде виконувати директор. У його компетенцію входить: аналіз кон'юнктури ринку; вивчення споживчого попиту, бажань клієнтів;
  9. § 2. Види злочинів
    види (або категорії) злочинів; другий - різні за тяжкості кримінально-правові санкції, які залежать не тільки від суспільної небезпеки скоєного злочину. Не буде зайвим підкреслити, що ідея підрозділи злочинних діянь на види виходячи з тяжкості предусматриваемого за них покарання не нова. Чи не торкаючись доктрин і законодавства зарубіжних держав, де вона здавна отримала вельми
  10. Яке місце трудового права в системі права України?
    Види договорів, пов'язаних з працею (договори підряду, побутового замовлення, доручення). Але на відміну від цивільного права, яке регулює майнові відносини, і, отже, результат праці, трудове право регулює не тільки і не стільки результат, скільки про 'цес праці. Трудове право регулює не втілено 8. Ний, а жива праця, і багато в чому це пояснюється неможливістю