Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяДитяча психологія спілкування → 
« Попередня Наступна »
Б. С. Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»)., 2008 - перейти до змісту підручника

Контрольні питання


1.Раскройте суть поняття «спілкування».
2.Раскройте сутність особистісно-орієнтованої моделі спілкування дорослого з дитиною.
3.Докажіте, що особистісно-орієнтована модель спілкування ефективна для розвитку дитини.
4.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це засіб вирішення навчально-виховних завдань.
5.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це спосіб розвитку комунікативності.
6.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це засіб, що дозволяє вступити в контакт і вирішувати конфлікти.
7.Приведите приклади, що підтверджують, що спілкування - це процес розвитку індивідуальності дитини.
8.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це засіб вивчення один одного спілкуються.
9.Пріведіте приклади, що підтверджують, що спілкування - це засіб впливу один на одного в процесі взаємодії.
10.Охарактерізуйте спілкування у взаємодії трьох основних його сторін.
11.Раскройте основні особливості комунікативності в спілкуванні.
12.Пріведіте приклади мовного (вербального) і немовних (невербального) спілкування, спираючись на схеми, представлені на рис. 3.1 і 3.4.
13.В чому полягає подвійність природи міміки, які ознаки мають основну пізнавальну навантаження?
14.Каково особливості пантомимики? Наведіть приклади.
15.Раскройте сутність позицій спілкування та їх вплив на психіку дитини.
16.Раскройте сутність дистанції спілкування та її вплив на психіку дитини.

17.Раскройте сутність «простору» спілкування і його впливу на психіку дитини.
18.Почему дорослий повинен забезпечувати правильні позиції, дистанції, простору спілкування? Наведіть приклади.
19.Охарактерізуйте спілкування як міжособистісна взаємодія.
20.Раскройте і наведіть приклади способів взаємодії.
21.В чому принципова відмінність навіювання від переконання?
22.В чому принципова відмінність переконання від моралізованія?
23.Раскройте психологічну сутність навіювання.
24.Раскройте перцептивную сторону спілкування.
25.Охарактерізуйте самооцінку, її вплив на психічний розвиток дитини.
26.Раскройте механізми міжособистісної взаємодії.
27.Раскройте механізм ідентифікації.
28.Раскройте механізм емпатії.
29.Раскройте механізм рефлексії.
30.Раскройте механізм стереотипізації.
31.Раскройте зміст спілкування дорослого з немовлям.
32.Какова динаміка спілкування дорослого з дитиною в перший рік його життя?
33.Покажіте необхідність спілкування для своєчасного мовного розвитку дитини.
34.Раскройте причини затримки мовного розвитку дитини в перший рік його життя.
35.Раскройте зміст спілкування дорослого з дитиною раннього віку.
36.Раскройте процес оволодіння мовою дитини в період від 1 року до
3лет.
37.В чому суть труднощів у спілкуванні дорослого з дитиною 3 років?
38.В чому виявляється криза 3 років, які його симптоми?
39.Какова повинна бути основна стратегія поведінки дорослого з дітьми трирічного віку?
40.Раскройте необхідність правильного підбору іграшок для розвитку спілкування дітей раннього віку.
41.Раскройте динаміку спілкування дітей з однолітками починаючи з першого року до 3 лет.42.Раскройте зміст спілкування дітей з однолітками починаючи з 1 року до 3 років.
43.Подтвердіте прикладами необхідність взаємодії дорослого і дитини для розвитку спілкування дітей.
44.Раскройте суть спілкування батьків з дітьми після 3 років.
45.Проаналізіруйте вплив різних типів сімей на якість спілкування дорослих з дитиною дошкільного віку.
46.Раскройте суть спілкування дітей дошкільного віку з однолітками в ігровій діяльності.
47.Раскройте основні напрями дій дорослого, що сприяє встановленню правильних взаємин між дітьми в процесі гри.
48.Пріведіте приклади, які доводять, що іграшка - засіб спілкування і психічного розвитку дитини.
49.Раскройте динаміку спілкування дорослого і дитини у дошкільному віці.
50.Раскройте функції мови в дошкільному віці.
51.Раскройте комунікативну функцію мови.
52.Раскройте плануюче функцію мови.
53.Раскройте знакову функцію мови.
54.Раскройте суть спілкування дорослого з дитиною в процесі пізнавальної діяльності.
55.Раскройте суть спілкування дітей з однолітками в процесі пізнавальної діяльності.
56.Сопоставьте на основі табл. 9.2 відмітні особливості спілкування дитини з дорослим і з однолітками. Наведіть приклади.
57.Назовите основні причини дитячих конфліктів. Наведіть приклади.
58.Раскройте динаміку спілкування хлопчиків і дівчаток з дорослим.
59.Одінаково Чи треба виховувати хлопчиків і дівчаток? Висловіть свою думку з цього питання.
60.Какова роль дорослого в статевої ідентифікації дитини?
61.Как допомогти батькам створити позитивний образ про свою дитину?

Теми рефератів
1.Общеніе як обмін інформацією.
2.Вербальное і невербальне спілкування.
3.Поза, жести, позиція і дистанція в спілкуванні.
4.Актівное слухання і його освоєння.
5.Общение як міжособистісна взаємодія.
6.Використання переконань у спілкуванні з дітьми різного віку.
7.Використання навіювань у спілкуванні з дітьми різного віку.
8.Общеніе як розуміння людьми один одного.
9.Емпатія в спілкуванні як співпереживання.
10.Развітіе рефлексії в спілкуванні з дітьми різного віку.
11.Стілі спілкування з позицій трансактного аналізу.
12.Вимоги до побудови стилю спілкування «дорослий - дитина».
13.Требованія до побудови стилю спілкування «батько - дитина».
14.Требованія до побудови стилю спілкування «дорослий - дорослий».
15.Обученіе мови за схемою «батько - дорослий - дитя».
16.Общеніе немовляти з дорослим.
17.Развітіе безпосередньо-емоційного спілкування.
18.Развітіе ситуативно-ділового спілкування.
19.Общеніе і мова.
20.Організація спілкування для попередження затримок мовного розвитку дитини.
21.Ігрушка як засіб спілкування і психічного розвитку немовляти.
22.Особенності спілкування дорослого з дитиною раннього віку.
23.Особенності спілкування з дитиною в період кризи 3 років.
24.Ігрушка як засіб спілкування дитини в ранньому віці.
25.Общеніе малюків з однолітками.
26.Общеніе дорослого з дітьми дошкільного віку.
27.Общеніе дошкільника з однолітками.
28.Общеніе дітей з батьками.

29.Общеніе з приводу гри (дорослий - дитина, дитина - дитина).
30.Общеніе і розвиток мови в дошкільний період.
31.Внесітуатівно-пізнавальне спілкування.
32.Внесітуатівно-особистісне спілкування.
33.Смисловой бар'єр у спілкуванні.
34.Общеніе хлопчиків і дівчаток.
35.Общеніе дорослого з дітьми в процесі пізнавальної діяльності.
36.Детскіе конфлікти та їх вирішення.
37.Конфлікти дорослого з дитиною та їх вирішення.
38.Компьютер. Діти. Спілкування.
39.Вліяніе спілкування між дорослими на розвиток дітей різного віку.
40.Развітіе уявлень про сімейні стосунки у дітей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контрольні питання "
 1. Мельникова Г.З.. Економічний аналіз - контрольна робота, 2009
  контрольна
 2. Контрольний орган муніципального освіти
  контрольних заходів. Склад Контрольного органу: - Контрольний орган складається з голови, заступника голови, працівників апарату та інспекторів, які забезпечують повноваження Контрольного органу; інших працівників Контрольного органу, виконуючих обов'язки з технічного забезпечення діяльності контрольного органа.Председатель, заступник голови, працівники апарату та
 3. Контрольний орган муніципального освіти
  контрольних заходів. Склад Контрольного органу: - Контрольний орган складається з голови, заступника голови, працівників апарату та інспекторів, які забезпечують повноваження Контрольного органу; інших працівників Контрольного органу, виконуючих обов'язки з технічного забезпечення діяльності контрольного органа.Председатель, заступник голови, працівники апарату та
 4. 7. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКОНАННЯ контрольної РОБОТИ З АДМІНІСТРАТІВНОГО ПРАВА
  контрольній работе спочатку віконується теоретичне Завдання (згідно з Вимогами), потім - тестових завдань (з Нової сторінки), потім - практичне Завдання (з Нової сторінки). Контрольна робота оцінюється: "Зараховано", "незарахована". У разі незарахування контрольної роботи вказуються причини цього. Контрольна робота может буті незарахована у випадка: - Виконано не тієї вариант контрольної
 5. Документація.
  Контрольного списку. Доцільно підготувати по примірнику контрольного списку на кожного кандидата і загальний список для порівняння кандидатів. Перед співбесідою Ви повинні визначити, хто буде разом з Вами брати участь у його проведенні, та поінформувати помічника (або помічників) щодо критеріїв оцінки, системи балів і вимог до інформації. Якщо можливо, спільно підготуйте
 6. Інструкції по інвентарізації Назва основних ЗАСОБІВ, нематеріальніх актівів, товарно-матеріальніхцінностей, копійчаний коштіві (ПІДПРИЄМСТВА) документів та розрахунків
  контрольно перевірені значиться в інвентарізаційному опісі Фактично виявлено Контрольну перевіркою Результати перевіркі (+ больше. - менше) Кількість ціна сума кількість ціна сума кількість ціна сума Усього Підпісі: Особа, яка проводила контрольну перевірку Голова інвентарізаційної комісії___ Члени інвентарізаційної КОМІСІЇ ___ *) заповнюється при
 7. 11. 5. Способи вимірювання рівня розвитку швидкісних здібностей
  Контрольні вправи (тести) для оцінки швидкісних здібностей діляться на чотири групи: для оцінки простий і складної реакції; для оцінки швидкості одиночного руху; для оцінки швидкості рухів у різних суглобах; для оцінки швидкості, що проявляється в цілісних діях, найчастіше в бігу на короткі дистанції. Контрольні вправи для оцінки простий і складної реакції. Час простою
 8. Частина 1. Індивідуальні контрольні завдання за логікою
  контрольні завдання з
 9. Розділ III. Контрольно-перевірочні види самостійної роботи студентів
  Розділ III. Контрольно-перевірочні види самостійної роботи
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  контрольну роботу з дисципліни «Основи екології та економіка природокористування». Мета контрольної роботи - виробити у студентів навички самостійного аналізу основних еколого-економічних проблем. Необхідно засвоїти методику цього аналізу, навички відбору і узагальнення почерпнутого з літератури чи первинних джерел різноманітного матеріалу з обраної теми. В
 11. Мельникова Г.З.. Організація роботи касира банку, 2009
  контрольній роботі розглядаються основні правила організації роботи касира
© 2014-2022  ibib.ltd.ua