Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002 - перейти до змісту підручника

Метод Бекмана - Ріхтера

Розроблено D. Beckmann і Н. Е. Richter (1972) для дослідження особистості та аналізу соціальних відносин, особливо відносин у малих групах. Тест дає уявлення про те, якими обстежувані бачать себе, якими б вони хотіли бачити себе, якими вони бачать інших, якими їх бачать навколишні, яким, на їхню думку, має бути ідеальний представник тієї чи іншої групи.

Тест стандартизований на обличчях у віці 18 років і включає 3 варіанти 40 одних і тих же біполярних тверджень («Я», «Він», «Вона»). У опитувальнику виділяються 6 основних шкал і 2 шкали тенденцій.

I. Шкала соціального резонансу (від негативного до позитивного). Негативний полюс характеризується непривабливістю, малим інтересом до своєї зовнішності, неповагою оточуючих, їх нелюбов'ю. Відповідно на позитивному полюсі розташовуються особи привабливі, вміють постояти за себе, шановні і ціновані іншими людьми. Отже, в першому шкалою вивчається питання про взаємовідносини з оточенням, певний аспект соціальної ролі. Приклад тверджень:

II. Шкала домінантності (поступливості). На одному полюсі - особи, легко вступають в суперечки, норовливі, нетерплячі, схильні до домінування, на іншому - поступливі, рідко вступають в суперечки, терплячі. Приклад тверджень:

Вважаю, що я швидше 3 2 1 0 1 2 3 ... швидше волію прагну керувати слідувати волі,

іншими, ніж ... вказівкам інших.

III. Шкала контролю (недостатньо контролюючі себе - впорядковані, з високим рівнем самоконтролю). Для перших характерні невпорядкованість, непостійність,

схильність до витівок, легковажним вчинків, невміння розпоряджатися грошима. Для «сверхконтрольних» характерні виражена впорядкованість, старанність, правдивість до фанатичності, нездатність до витівок і безтурботному поведінки. Приклад тверджень:

Вважаю, що мені важко вести себе неп ри змушений але ...

32 10123

.. . Очен ь легко бути не при н ужден вим.

IV. Шкала переважаючого настрою (гіпоманіакальні - депресивні). На крайніх полюсах цієї шкали знаходяться: рідко бувають пригніченими, мало схильні до самоаналізу, майже несамокритично, які не приховують роздратування, часто пригнічений, схильні до надмірного самоаналізу, самокритичні, не виявляють роздратування.

Приклад тверджень:

V. Шкала відкритості - замкнутості. Особи, що демонструють високі показники за цією шкалою, характеризуються на одному полюсі довірливістю, відвертістю перед іншими людьми, потребою в любові; на іншому - замкнутістю, недовірливістю, відстороненістю від інших людей, тенденцією приховувати власну потребу в любові. Приклад тверджень:

VI. Шкала соціальних можливостей (соціально слабкі - соціально сильні). Соціальна слабкість, на думку авторів, характеризується необщительностью, слабкою здатністю до самовіддачі, нездатністю до тривалих прихильностям, бідної фантазією. І, навпаки, протилежний полюс - особи, що люблять бувати в суспільстві, схильні до самовіддачі і тривалим прихильностям, з багатою фантазією.

Приклад тверджень:

Мені здається, що по 3 2 1 0 1 2 3. "Швидше необщітелен, характером я швидше замкнутий

обшітелен ...

Дві додаткові шкали засновані на підрахунку закреслених обстежуваним нулів і закреслених трійок. У першому випадку високий показник розглядається як прояв емоційного байдужості до виконуваного завдання, у другому - вказує, наприклад, на збуджений стан, низький самоконтроль. Ці шкали грають роль оціночних, вони характеризують установку особистості на ситуацію дослідження, в кожному окремому випадку підвищення кількості такого роду відповідей вимагає ретельного аналізу.

Обстежуваний по кожному твердженню відзначає свою особистісну позицію. Сума цих «сирих» оцінок переноситься на бланк протоколу за допомогою спеціального ключа. Зверху на бланку протоколу позначені відповідні «сирим» оцінками стандартні одиниці. При групових дослідженнях, коли немає необхідності викреслювати індивідуальні профілі, переклад оцінок в стандартні здійснюється за допомогою таблиці.

Автори піддавали результати дослідження психоаналітичної інтерпретації, однак вони вказують, що таке трактування даних не обов'язкова, сам по собі діагностичний профіль не вимагає яких-небудь концептуальних трактувань, він представляє просто ланцюг підтверджених математичним аналізом зв'язків між окремими ознаками.

При повторному використанні тесту в ході психотерапії можна переконатися в зміні взаємовідносин між лікарем і хворим.

Так, при успішності лікування самооцінка хворого все більше наближатиметься до оцінки його лікарем і, навпаки, буде все більше відрізнятися, якщо терапія не приносить хворому полегшення. Оцінка лікаря хворим містить очікування і установки, що визначаються соціальними та соціально-психологічними факторами. В ході лікування ця оцінка також може змінюватися.

Ця можливість застосування тесту Бекмана - Ріхтера була переконливо показана X. Гоза Леоном (1982), що проводив дослідження взаємовідносин між лікарем і хворим у клініці деяких психосоматичних захворювань.

Він обстежив хворих, що страждають, по М. Bleuler, істинними психосоматозів - виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ішемічну хворобу серця, бронхіальну астму. В якості основних методів дослідження автор використовував тест Бекмана - Ріхтера і застосовувався раніше В. А. Ташлик-вим (1974) метод оціночного конструювання, в якому характеристика особистості відтворюється шляхом оцінки її по стандартному набору особистісних властивостей. Дослідження X. Гоза Леона показали високий ступінь кореляції між цими методиками. Аналіз отриманих даних дозволив автору виділити два образи лікуючого лікаря - співпереживає і емоційно нейтральний. З них перший є ідеальним чином лікуючого лікаря, а другий - небажаним. Відповідно були виділені основні типи емоційного контакту між лікарем і хворим і форми рольової поведінки лікаря (керівництво, партнерство, керівництво - партнерство). Автор показав, що система взаємин лікаря і хворого в процесі лікування не є стабільною, вона являє вкрай рухливий процес, що відображає роль безлічі факторів і має велике значення для ефективності лікування, особливо психотерапії. Аналогічні дані були отримані В. А. Ташлик-вим (1974, 1978), що вивчав взаємини між психотерапевтом і хворими неврозами.

Важливість таких досліджень полягає в тому, що знання установок хворого щодо лікуючого лікаря, свою хворобу і її лікування дозволяє лікарю управляти процесом встановлення оптимального емоційного контакту, розробляти і здійснювати реабілітаційні заходи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод Бекмана - Ріхтера "
 1. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
  методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 2. 1. Поняття і функції суміжних прав
  Геніальність музичних творів Чайковського, Глінки, Бетховена та багатьох інших великих композиторів не була б гідно оцінена любителями класичної музики без адекватного обдарування таких віртуозних виконавців, як музиканти М. Ростропович і С . Ріхтер, диригент Г. Рождественський, співаки Ф. Шаляпін і Л. Паваротті. 1 Див: Інтелектуальна власність 1993. № 3-4. З 37, 41 2 Див т
 3. 37. Методи управління: поняття, призначення, співвідношення sssn форм і методів управлінської діяльності.
  Методів управління, закон необхідної розмежування і розумного
 4. Методи і методика дослідження
  методи і методика досліджень (вивчення конкретної педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи
 5. Лабораторія технічних ДОСЛІДЖЕНЬ документів, трасології та балістікі
  методи Дослідження фарбуючіх Речовини (Е.Ю.Байчевська), Друкований форм (С.Д.Павленко) , електронно-графічний метод для Дослідження матеріалу паперу (Б.Р.Кіріченській), метод радіографії з використаних радіоактівніх ізотопів (В.К.Лісіченко), метод реплік для Отримання Забарвлення Прозоров Копій слідів на кулях. Проблемами комплексного Дослідження та сітуаційного АНАЛІЗУ в судовій експертізі
 6. Тема 7. Адміністративно-правові методи державного управління
  метод державного управління. Стимулювання як метод державного управління. _м Поняття дозвільної системи. Поняття и стадії дозвільного провадження. Адміністративно-правові методи - це Способи та Прийоми безпосередно и цілеспрямованого впліву органів державного управління (посадових осіб) на підпорядковані їм об'єкти управління. Методи й достатньо різноманітні, однак смороду мают Загальні
 7. СПЕЦІАЛЬНІ (частковонаукові) методи
  методи назівають відповідно до Галузі знання - соціологічнімі, крімінологічнімі, кріміналістічнімі ТОЩО. Про Поняття криміналістичних методів та їхню структуру до цього годині ведуться Дискусії НЕ Тільки в монографічній, альо й у навчальній літературі. Деякі Вчені візначають кріміналістічній метод, вікорістовуючі Зміст таких зрозуміти, як "способ", "підхід", "алгоритм", а Інші розглядають его як
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  метод навчання "," методичний прийом ". 2. Покажіть, що методи навчання не тотожні принципам навчання. 3. Розкрийте вихідні позиції класифікації методів навчання. Викладіть своєму колезі з вивчення курсу систему методів навчання, з якою ви познайомилися, відповівши в ході послідовного викладу на питання: а) які вихідні положення системи; б) який принцип покладено в
 9. § 3. Поняття кріміналістічного методу
  методи безпосередно пов'язане з розвитку та становленням науки кріміналістікі. Ще в ранніх працях кріміналістів згадувать про ЦІ методи. Так, І. М. Якимів у первом підручніку кріміналістікі (1925 р.) писав про методи природничих, медичних, технічних наук, Які Використовують для Розслідування злочінів та Вивчення фізічніх и моральних властівостей ОСОБИСТОСТІ злочинців. Б. М. Шавер та О. І..
 10. 2.3. Методи управління персоналом
  методи діляться на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло -гические (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена необхідність дисципліни праці, почуття обов'язку, прагнення людини трудитися в певної організації і т. п. Ці методи відрізняє прямий характер впливу :
 11. Методи юридичної психології
  методи дослідження мають певну специфіку, зумовлену особливостями об'єкта дослідження. Значне місце серед цих методів займають методи структурного аналізу, природного експерименту, включеного спостереження, дослідження документів, контент-аналіз і інтерв'ювання. Метод структурного аналізу спрямований на виявлення структурно-функціональних залежностей в досліджуваному
 12. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії і практиці.
  методу предмет юриспруденції конкретизується і оформлюється у відповідну юр.теорію (юр.науку) як єдину систему знань про державу і право, виражену в поняттях. В юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний, системно-функціональний , метод конкретних соц.ісследованій, статистичний метод і т.д. Фор.-логічний. явл-ся одним з традиційних і найбільш
 13. Метафізика
  метод вивчення явищ природи , суспільства і свідомості як незмінних і не пов'язаних між собою. Метафізичний метод у філософії зазвичай протиставляється діалектичному. Однак це не точно, так як першим етапом у вивченні будь-якого явища є його констатація і вичленення із загальної маси явищ, тобто метафізичний підхід, і тільки після цього стає можливим вивчення зв'язків
 14. 2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
  метод відповідає на питання, як вивчається держава і право. Метод науки - це способи вивчення реальної дійсності, загальні вихідні принципи, на яких базується дана наука. Методологія ТГП - це застосування сукупності певних теоретичних принципів, логічних прийомів і спеціальних способів дослідження основних загальних закономірностей виникнення і розвитку
 15. Метод критичних випадків.
    методу збираються всі мали місце протягом певного часу випадки, в яких брав участь співробітник: негативні (наприклад, непунктуальність, помилки, агресивність); позитивні (наприклад, успіхи на переговорах, самостійність, зниження витрат). Зібрані випадки можуть бути різним способом застосовані для персональної оцінки. При цьому використовують: сумарний підрахунок позитивних і
 16. § 3. Вибір методів навчання
    методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua