Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

б) Необхідний обсяг навчального предмета

Зрозуміло, що оскільки кожна наукова дисципліна своєму розпорядженні практично нескінченним числом об'єктів (явищ, процесів, предметів і методів діяльності), то і навчальний предмет легко «роздути» до нескінченного обсягу, ніж успішно і займаються методисти. У традиційному навчанні, цілі якого диагностич-але не поставлені і об'єктивні методи контролю успішності якого не використовуються, все мовчазно зійшлися на тому, що метою його є просвітництво. В умовах освіти необхідний обсяг навчального предмета ніяк не регламентується і не обмежується, породжуючи перевантаження та неуспішність учнів, з якими все, схоже, вже давно змирилися.

Єдину можливість строго визначити необхідний обсяг навчального предмета надає персоналізоване освіту при його переході на етап професійно орієнтованого навчання. На етапі професійно орієнтованого навчання кожен його період (середня школа, старша середня школа, вища школа, наукове вдосконалення) може бути точно визначений в термінах діагностично цілей навчання. Так, у середній школі (підлітки 11-14 років) мета початкової професійної освіти підлітка не виходить за межі оволодіння конкретними операціями даного виду діяльності. Цей рівень професійної майстерності отримав в різних професійних областях свої найменування: робітники різних розрядів, оператори, лаборанти, санітари і медсестри, тваринники і городники, трактористи й водії, слюсарі та токарі, пекарі, кухарі, кондитери, продавці і пр. Для будь-якого з названих (і неназваних) професійних напрямків дуже точно визначається вся сукупність параметрів мети профессио-

431

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 4 * 2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

нальної підготовки (К, в, а, т, \ | /). Щодо цих параметрів цілеспрямовано відбирається матеріал з відповідних базових наук (фізики, хімії, біології чи математики), на який безпосередньо спирається професійна підготовка із заданими параметрами мети.

Не будемо тут повторювати аргументів на захист такої побудови системи освіти, вже обговорювалися в лекції № 11. Зазначимо лише, що іншого раціонального підходу впорається з лавиноподібним навалою надлишкової наукової інформації на навчальні плани і програми загальної середньої освіти на сьогоднішній день не існує.

В) ненадлишкових обсяг навчального предмета Навіть після відбору необхідного обсягу навчального матеріалу відповідно напрямку професійної підготовки учня може виявитися, що за відведений на підготовку час учень не в силах буде його засвоїти: на це попросту не вистачить календарного часу його перебування в школі. Тому перевірка посильности предмета (ступеня перевантаження - ц) за методикою, наведеною в лекції № 7, цілком обов'язкова для педагогічно коректно побудованого підручника. Інакше як можна гарантувати успішність його засвоєння учням?

4. Відображення в підручнику дидактичного процесу

У визначенні поняття «підручник» як істотного його компонента вказано наявність у ньому самому гарантує успіх навчання дидактичного процесу.

Сутності поняття «дидактичний процес» присвячені лекції № 8 і 9. Тут нам залишається розглянути особливості включення операцій дидактичного процесу в текст підручника в порівнянні з його реалізацією вчителем у класі. Це завдання найлегше буде вирішити з опорою на загальну формулу дидактичного процесу, наведену в лекції № 8:

Дпр = М + УД + УУ,

де: М- мотиваційний етап дидактичного процесу;

УД - власна навчальна діяльність учня;

УУ - управління навчальною діяльністю учня.

Цією символічною формулою записаний найважливіший педагогічний закон, який може бути сформульований наступ-

432

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16: 15 Page 4 * 3

Лекція № 13. Підручник

щим чином: процес навчання може бути успішним тільки за умови, що учень має позитивної навчальної мотивацією до досліджуваного предмета, самостійно і повноцінно виконує адекватну цілі навчання навчальну діяльність і ця діяльність управляється методами, що гарантують досягнення цілей навчання.

У лекціях № 8 і 9 докладно розглядаються всі етапи дидактичного процесу, і читач адресується до матеріалу цих лекцій. У той же час слід підкреслити, що в названих лекціях передбачається головним організатором і керівником дидактичного процесу учитель. При використанні в цій ролі підручників різного виду (паперового або технічного засобу в його ролі) виникають деякі особливості, які доречно тут обговорити.

Перш за все це проблема створення довільної мотивації навчання засобами підручника.

А) особливості мотиваційного етапу в підручнику

У лекції № 8 у розрахунку на діяльність вчителя вказувалося, що один з дієвих методів створення довільної мотивації навчання - зацікавити учнів вдало підібраними прикладами, що ілюструють корисність вивчення даного предмета. У підручнику також можуть міститися такі приклади, але їх дієвість обмежена першим читанням тексту. При поверненні до теми приклад вже необхідно оновлювати, чого підручник зробити не може. Специфічно для підручника є інші засоби створення довільної мотивації навчання, які вчителю важко використовувати повною мірою. Це, по-перше, діагностично постановка мети та її засвоєння. Учитель не може забезпечити повноцінної і усвідомленої навчальної діяльності учня по засвоєнню та розумінню мети навчання відповідно кожному параметру, що описує мету. Засвоєння, а не поверхневе сприйняття мети навчання, яке тільки і може забезпечити вчитель у класі, є досить сильним мотиваційним засобом цілеспрямованої навчальної діяльності. Підручник у цьому сенсі є ідеальним інструментом для повноцінного розкриття і засвоєння цілі майбутньої навчальної діяльності.

Другим засобом підтримки довільної мотивації навчання є беззаперечна посильность обсягу (0_) і складності (в) навчального тексту. Підручник, вже при його створенні, дозволяє найбільш надійно відслідковувати навчальне навантаження навчаючи-

433

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 4 * 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

щегося і запобігати його перевантаження (і.), а також невиправдане ускладнення навчальних текстів.

Третім чинником підтримки довільної мотивації навчання є успішність навчального процесу, закладеного в підручник. Якщо навчальний процес дозволяє учневі відчувати успішне просування в навчальному матеріалі, яке виражається в його розумінні, запам'ятовуванні, здатності відтворювати і застосовувати засвоєне, то виникає мотивація до продовження навчання. Ось чому втіленню в підручнику підлягають гарантують успіх дидактичні процеси. Зрозуміло, що використовуються в сучасних підручниках епізодичні контрольні запитання та завдання такою якістю не володіють.

Нарешті, четвертим чинником підтримки довільної мотивації навчання є змістовно і функціонально валідниє тести. Якщо тести задовольняють вимогам Валід-ності, вони будуть безумовно подолані учнями, а це додатковий і дуже дієвий стимул задоволеності навчанням і спонукання до вдосконалення майстерності.

Викликає повне здивування прагнення укладачів тестів «загорнути» їх тугіше, щоб забезпечити масовий провал учнів. У цьому своєму прагненні укладачі тестів проявляють чудеса винахідливості. Це виражається як у повному нехтуванні вимогами змістовної та функціональної валідності тесту, так і наповненні тестів екзотичної інформацією і вживанні рідкісного словника. Подібне псевдопедагогіческіх творчість заслуговує різкого засудження, а його автори кримінального переслідування за умисне нанесення тяжких психічних травм випробуваним.

Б) Навчальна діяльність, що задається підручником

У лекції № 8 наведена формула універсального алгоритму функціонування, використовуючи який можна цілеспрямовано будувати дидактичний процес в підручнику.

Загальна формула універсального алгоритму функціонування (АФ) відображає типову структуру навчальної діяльності (УД) учня в процесі навчання і може бути записана таким чином:

АФ = М + ОД + ІД + КД + Кор,

де: АФ - алгоритм функціонування; М - мотиваційний етап АФ;

434

-е -

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 45 * 5

Лекція № 13. Підручник

ОД - орієнтовні дії;

ИД - власна навчальна виконавська діяльність учня по засвоєнню виділених УЕ відповідно меті навчання;

КД - власні контрольні дії учня;

Кор - коректувальні дії у разі помилки.

На кожній стадії універсального алгоритму функціонування учень виконує певні пізнавальні дії відповідно певної теорії засвоєння, вибирається залежно від мети навчання.

У лекції № 8 докладно аналізуються конкретні варіанти побудови кожного етапу АФ, але не зачіпаються питання відбору та побудови самого навчального тексту. У автора підручника є альтернатива, чи слідувати в цьому питанні за рекомендаціями гештальт-психологів і будувати текст підручника у вигляді великих і закінчених інформаційних параграфів, а потім будувати на їх основі навчальні процедури по засвоєнню навчального матеріалу відповідно мети навчання, або слідувати за текстом обмеженими порціями інформації, чергуючи їх навчальними процедурами.

Рішення з цього питання залежать від ряду факторів: тип навчального предмета (гуманітарний або природничо), ступінь навчання (початкова або старша школа), використовуваний вид підручника (паперовий або технічний засіб).

Так, для гуманітарних предметів більш природним є гештальт-підхід, тоді як для природничо-наукових дисциплін більш сприятливий «порційний» крок, пропонований бихевиоризмом і теорією поетапного формування.

Для учнів початкової школи, у яких механізми оперативної пам'яті все ще перебувають у стадії формування, геш-тальт-підхід створить додаткові труднощі сприйняття інформації та дії на її основі. Тому в підручниках для початкової школи «порційне» просування по методиці поетапного формування розумових дій буде більш ефективним.

У паперовому підручнику використання гештальт-теорії для викладу вихідного тексту навчального предмета не викликає труднощів для учня, коли для виконання деяких навчальних дій виникає необхідність повернення до вихідного тексту навчального предмета: учень попросту повертається до потрібної сторінки підручника . Цього часто не дозволяють зробити технічні засоби навчання, що подають матеріал і упражне

435

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02. 2008 16:15 Раді 45 * 6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

ня в строгій і «безповоротної» алгоритмічної послідовності. Для таких технічних засобів більш ефективний «порційний» підхід програмованого навчання.

У практиці традиційного навчання широко використовуються власне підручники в традиційному розумінні цього засобу навчання. У такому підручнику у відносно систематичному і послідовному вигляді (найчастіше в логіці науки) дається інформація з даного навчального предмета. Іноді після окремих або всіх параграфів пропонуються так звані контрольні питання. Окремо від підручника і не пов'язані з ним існують різні збірники завдань, вправ, лабораторних робіт, практикуми та ін допомоги для організації найчастіше позаурочної навчальної діяльності школярів. Вся ця невпорядкована армада посібників на чолі з перевантаженим підручником обрушується на голову учня в кожному предметі, прирікаючи його на абсолютно передбачувану неуспішність також у кожному предметі. І з цим нічого поробити не можна: ні урізати цю армаду, ні скоординувати їх зміст. Наявність цієї армади навчальних посібників пояснюється тим, що в традиційній педагогіці не розглядається проблема управління навчанням засобами підручника і передбачається, що надлишок посібників компенсує недосконалість процесу навчання, закладеного в них, так би мовити «кількість перейде в якість». Але цього не відбувається.

У нетрадиційній педагогіці розглядається необхідність тільки одного підручника, суворо відповідного диагно-стичної мети навчання і гарантує її досягнення закладеним в самому підручнику дидактичним процесом. Що ж стосується всіляких збірників вправ, завдань і пр., то їх можна використовувати тільки для досягнення автоматизації умінь відповідно до параметром освоєння - т.

в) Управління вченням в підручнику

Спираючись на матеріал, викладений в лекції № 9, і на класифікаційну схему можливих систем управління пізнавальною діяльністю учнів (див. рис. 22), слід зробити висновок, що в підручнику повинна застосовуватися замкнута система управління. Це означає, що кожен навчальний дію, що виконується учням, згідно міститься в підручнику алгоритмом функціонування, і кожен тест повинні супроводжуватися розгорнутої зворотним зв'язком, тобто повним викладом правильного способу дії або точної посиланням на сторінку і абзац, де

 436 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 * 7 

 Лекція № 13. Підручник 

 учень може отримати відповідну відповідь. Виконання цієї вимоги виключає необхідність постійної присутності вчителя під час роботи учня з підручником і його роз'яснень з ходу навчальної діяльності учня. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "б) Необхідний обсяг навчального предмета"
 1. 2.3 Плата за водокористування
    Оплаті підлягає весь обсяг води, яка забирається: за тарифом - за забір води в межах ліміту, встановленого підприємству органами по регулюванню використання і охороні вод, і в п'ятикратному розмірі - за понадлімітний набір. Введено доплати та знижки до тарифу з урахуванням дефіциту водних ресурсів в різних господарських системах (дод. 2, табл. 1, 2). З 1989 р. до підприємств, об'єднань і
 2. Введення.
    Справжнє навчально-методичний посібник з підготовки до семінарів з Історії Стародавнього Світу призначений для студентів історико-Архивоведческие спеціальності, вивчають даний предмет на першому курсі. Воно виходить з наявного в розпорядженні викладача та учнів кількості годин. Планом рекомендовано проведення 18 лекцій і 18 семінарських занять (по дві години). Принаймні, так воно є
 3. НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ
    Зміст загальної і середньої освіти концентрується в навчальних предметах і реалізується через навчальний план школи. Навчальний план школи є державним документом, який встановлює склад навчальних предметів для вивчення їх дітьми на різних вікових етапах. У ньому визначається тижневе і загальна кількість годин на вивчення кожного предмета по класах. Концепція навчального
 4. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
    Посібник написаний у повній відповідності з програмою навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 5. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 6. Голубок CA .. Конституційне право Росії: Учеб. посібник. - 5-е вид. - М.: РИОР. - 161 с., 2008
    У навчальному посібнику в короткій і доступній формі розглянуті всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Конституційне право Росії». Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, а також якісно підготуватися до заліку та до
 7. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 8. В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000
    У навчальному посібнику висвітлено питання трудовоого права відповідно до програми для юридичних вищих навчальних закладів. Керівництво посібником обеспечіннпт отримання студентами знань на рівні державних ноги державного стандарту. У посібнику містяться відповіді на питання загальної та особливої частин трудового права. Значну увагу приділено предмету, методу, джерелами; проаналізовані
 9. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
   . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

    Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних
 10. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
    Навчально-методичні матеріали містять тематичні плани проведення занять на всіх формах навчання, зміст та перелік питань за темами, включеним в план навчання, а так само рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для
 11. СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005

© 2014-2022  ibib.ltd.ua