Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ

Вміст загального та середньої освіти концентрується в навчальних предметах і реалізується через навчальний план школи. Навчальний план школи є державним документом, який встановлює склад навчальних предметів для вивчення їх дітьми на різних вікових етапах. У ньому визначається тижневе і загальна кількість годин на вивчення кожного предмета по класах.

Концепція навчального плану середньої загальноосвітньої школи обгрунтовується соціально-культурними, загальнонауковими і психолого-педагогічними міркуваннями. В її основі лежить стабільно-динамічний підхід до складу і змісту предметів плану. Стабільність навчального плану сучасної школи обумовлена важливістю створення загальних основ для всебічного розвитку особистості та індивідуальності кожної дитини, а також необхідністю дати дітям основи знань, умінь і навичок для безперервної освіти, активного і творчого участі в суспільному житті.

У загальнонауковому сенсі стабільність обгрунтовується класифікацією наук, з урахуванням якої відбувається відбір предметів у навчальний план.

Однак склад наук, стаючи стабільним, не може бути незмінним. Різні науки не тільки взаємопов'язані між собою, але і в міру їх поглиблення в надра матерії, в пізнання суспільного життя органічно поєднуються, з'являються нові інтегративні і синтетичні науки. До їх числа належать: біоніка, кібернетика, ергономіка, фізична хімія, молекулярна біологія, суспільствознавство, соціологія. Це породжує необхідність періодичних змін в навчальному плані, об'єднання окремих предметів на загальній основі в інтегративні і синтетичні. Курси.

До складу навчальних предметів загальноосвітньої школи входять насамперед системоутворюючі дисципліни, що допомагають узагальнювати, об'єднувати і привласнювати знання суміжних наук; життєві спостереження і досвід; знання, що здобуваються дитиною під.

Поза-класно-позашкільній роботі і через засоби масової інформації. Поряд з ними в навчальний план входять і такі навчальні предмети, які глибоко розкривають спеціальні галузі наукового знання, задовольняють інтересам окремих дітей, сприяють розвитку індивідуальності, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію процесу навчання. Розглянемо приблизний варіант класифікації навчальних предметів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ШКОЛИ "
 1. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
  навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці студентів факультету початкових
 2. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів юридичного факультету Московського інституту економіки, менеджменту і права, що навчаються за спеціальністю 021100 - "
 3. 4.1. Освітні інститути
  навчальних закладів на всіх рівнях освіти (Табл. 12). Частка навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові школи, середні школи і ПТУ) становить нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2, 2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. В середньому ж в країнах III групи (але без
 4. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
  навчально-виховної роботи. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Дана характеристика різних типів управління: адміністративного, демократичного, ринкового. До функцій управління належать: аналіз, планування, організація, контроль, розкривається їх зміст. Наводяться приклади різних концепцій розвитку школи. Є інформація про моделі
 5. ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002
  навчального посібника були використані методичні розробки з управління персоналом Оксфордського, Ворвікского університетів і мерсисайдським інноваційного центру (Великобританія), практичні рекомендації фахівців Асоціації голландських муніципалітетів та експертів Датської школи державного управління, матеріали програми ТАСІС, Сибірської і Російської академій державної служби.
 6. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
  навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлені практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 7. 3.1. Освітні інститути (табл. 1617)
  навчальних закладів майже на всіх щаблях освіти. Частка навчаються в недержавних навчальних закладах дотретічного рівня (початкові, основні, повні школи та УНПО) складає нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня типу 5B (установи середньої професійної освіти) - 3,7%, у вищих навчальних закладах (тип 5A) - 12,1%. У переважній більшості країн частка навчаються
 8. Варламова А.Я., Агарков Е.В.. Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
  навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розробляється дидактичного матеріалу. Відповідно з ескізом розробіть дидактичний матеріал, застосовуючи обрану ІТ. Складіть конспект уроку з
 10. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
  школи по циклу «Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни ». Зміст дидактичних одиниць цих вимог розкривається на основі цивілізаційного підходу. Навчальний посібник дає уявлення про основні закономірності та напрямки розвитку світового цивілізаційного процесу, роблячи основний акцент на місце Росії в цьому процесі. Призначено для студентів вузів всіх
 11. Загальноосвітня школа в Росії
  навчальних заведеніях64. Закон «Про освіту» закріплює державно-громадський статус середньої загальноосвітньої школи. У ньому визначено гарантії суспільства молодим громадянам у залученні до культури, соціального досвіду, науковим і моральним цінностям , а також обов'язку опановувати ними в тій мірі, в якій це доступно їм за здібностями. Закон орієнтує на різноманіття форм навчання,
 12. Гуляіхін В.Н., Васильєв О.Н.
  . Навчально-методичний комплекс «Логіка»: Навчально-методичний посібник для студентів гуманітарних факультетів / Наук. ред. А.А. Хачатрян. - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2003. - 124 с., 2003

  Навчально-методичний посібник являє собою комплекс, що складається з курсу лекцій, практичних завдань, комплекту завдань до контрольних робіт, питань для самоконтролю і до іспиту. Навчально-методичний комплекс «Логіка» допоможе студентам правильно застосовувати закони і форми мислення, що дозволить їм більш продуктивно освоювати обрану спеціальність. Адресовано студентам гуманітарних
 13. ВСТУП
  навчальної літератури студентам слід надати можливість її вибору через ознайомлення з короткою характеристикою обсягу і змісту тим в конкретному підручнику. Досвід показує, що характеристика змісту тем, на які робиться акцент в Державному стандарті освіти, повинен проводитися на прикладі не менше 3-4 джерел різних авторів. Дане навчально-методичний посібник
 14. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  підручниками та навчальними посібниками. 21. Лекція як форма навчального процесу у вищій школі: загальна характеристика. 22. Підготовка до лекції: основні етапи підготовки та їх зміст. 23. Виклад лекції; лекція як система роботи викладача. 24. Лекція як процес спілкування зі студентською аудиторією. 25. Загальна і приватна методики лекційного курсу з філософії; місце і значення
 15. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються
 16. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
  навчально-пізнавальної та наукової діяльності студентів покликана пояснити, передбачити і встановити раціональну організацію і способи їх навчання. Розділ наукова організація навчально-виховного процесу розглядає взаємопов'язану діяльність керівництва вузів, професорсько-викладацького складу та учнів студентів з досягнення цілей вищої освіти. Основне завдання
 17. П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007
  навчальному посібнику викладається курс історії. Для студентів середніх професійних навчальних
 18. Глазирін Ф.В., Соловйова Н.А., Боровков А.В.. КРИМІНАЛІСТИКА. Навчально-методичний посібник. Волгоград 2003р., 2003
  навчально -методичному посібнику наводяться теми по всьому курсу криміналістики, плани лекційних, семінарських та практичних занять, вказана основна і додаткова література. У цьому посібнику також дані методичні рекомендації з написання курсових робіт, наведений їх короткий перелік. Наприкінці наведено словник найбільш часто зустрічаються криміналістичних термінів . Посібник підготовлено на
 19. Зміст
  планування на підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua