Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

а) Предметне свідомість

Під поняттям «предметне свідомість» будемо розуміти таке засвоєння навчального предмета , при якому у свідомості учня створюється цілісна картина структури предмета, зв'язків між його елементами і способів дії на його основі. Оволодіння предметним свідомістю дозволяє учневі при необхідності самостійно заглиблюватися в деталі і рецептури предмета, а також самостійно приєднувати до свого досвіду раніше невідомі навчальні елементи.

Можна говорити про мовній свідомості, коли після вивчення даної мови у свідомості учня складається як би деяка мовна матриця загальної структури мови на даній мові, своєрідне відчуття мови, при якому накопичення словника відбувається як автоматичний і вже неусвідомлений процес. Такий процес засвоєння мови дитиною, що йде спочатку спонтанно, а потім розвивається на базі сформованого у дитини мовної свідомості. У природних умовах дитинства всі ми оволоділи мовною свідомістю рідної мови у спілкуванні з батьками та друзями.

Мовна свідомість може і не виникнути навіть при засвоєнні значних обсягів лексичних одиниць і тривалих вправ з ними. Це екстенсивний процес, характерний для вивчення іноземної мови дорослими і який може ніколи й не завершитися.

Можна уявити собі інтенсивний процес спеціального формування мовної свідомості, коли на обмеженому наборі елементів мови формується відчуття мови. У численних ж методиках навчання іноземним мовам формуванню мовної свідомості в спеціально інтенсивної формі не приділяється жодної уваги, і вивчення іноземної мови перетворюється на тривалий, нудний і неповноцінний процес. Прикладом інтенсивного засвоєння англійської мови через інтенсивне формування мовної свідомості може послужити мовний курс Basic English (Ogden), в якому на обсязі в 800 навчальних елементів формується необхідне для подальшого саморозвитку почуття англійської мови.

Можна також говорити про предметному свідомості в будь-якому іншому предметі, розуміючи при цьому виникнення розуміння загальної структури предмету, його змісту і можливих методів діяльності на його основі, без входження в його деталі, рецептом-

430

-е-

Bespalko1.

Qxd 28.02.2008 16:15 Page 4 * 1

Лекція № 13. Підручник

ри і конкретні алгоритми вирішення специфічних предметних завдань. Не треба забувати, що ми маємо справу із загальною середньою освітою, а не спеціальним по кожному з предметів шкільного навчального плану, тому розуміння сутності та структури даної науки (предметна свідомість) - це те єдине, що може стати його досяжною метою.

Технічним прийомом, що дозволяє найбільш точно відібрати необхідне і достатнє число навчальних елементів для формування предметної свідомості учня, є побудова дедуктивної логічної структури даної науки і відсікання її вершини в якості змісту навчального предмета.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " а) Предметне свідомість "
 1. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Предметного поля естетики ». Це категорії трагічного, прекрасного, героїчного і піднесеного. Тепер виділимо «горизонтальну» складову «координатного поля», завдяки якій ми виявимо діапазон зміни до своєї протилежності кожної з основних естетичних категорій. Так, "горизонтальну" координату складають естетичні пари трагічного і комічного, прекрасного і потворного,
 2. Філософське розуміння свідомості
  свідомості. Натуралізм в розумінні свідомості. Людина як машина. Сенсуалистской концепція розуму. Обмеженість розуму. Сучасна модель свідомості. Багатоплановість проблем свідомості. Аспекти свідомості. Статус свідомості. Рівні свідомості. Свідомість і діяльність. Предметно-практичний характер свідомості. Роль спілкування і мови у формуванні свідомості. Соціальна сутність свідомості і його
 3. Предметні кваліфікаційні характеристики
  предметної кваліфікаційної
 4. Теми рефератів 1.
  Свідомість і проблема «Я». 5. Особисте й суспільну свідомість. 6. Свідоме і несвідоме у творчості. 7. Духовне спілкування і його символіка. 8. Символізація в науці і
 5. Предметний покажчик
  предметна 113 - реальна 78, 115, 117-121, 124, 145 Метатеорія 199, 200, 203, 206-210 Надійність - докази 14, 28 - логіки 82, 106 Наочність 22 Несуперечність - змістовної теорії 258 - аксіоматизована теорії 266 - формальної теорії 200 Нормативність 42, 95316 Предметний покажчик осяжному 246 Обгрунтування - евклідіанское 213 - онтологічне 147,
 6. Свідомість
  свідомість - сукупність суспільних ідей, теорій, поглядів, які відображають умови матеріального життя суспільства, спосіб виробництва матеріальних благ. Свідомість виникає у людини в процесі трудової суспільно-виробничої діяльності і тому є продуктом суспільного розвитку. Наявність свідомості припускає здатність усвідомленого ставлення до навколишнього середовища. Свідомість дає
 7. XIX. Відносини Подоби і неподібність
  свідомість Подоби виникає тоді, коли кожне з двох послідовних станів свідомості складено з східних станів свідомості, розташованих схожим чином. І повне подобу є свідомість соінтенсівності двох соприродна відносин між станами свідомості, які подібні по роду, але звичайно не подібні за ступеня. § 359. Навпаки, свідомості неподібність є свідомості несоінтенсівно-
 8. Правила побудови формул логіки предикатів
  предметна змінна-терми ЛП. п-аргументної функціональна буква / 1, п> 0, супроводжувана л термами, ^, ... , ", - (Складний) терм ЛП. Ніщо інше не є термом ЛП. 2 Для всіх п> 0 л-місний предикат Р ", супроводжуваний п термами» Л | ... fn> є атомарної формулою ЛП. Терм з'єднаний знаком «=» з іншим термом є атомарна формула ЛП. Ніщо інше не є атомарної формулою ЛП .
 9. ПРОБЛЕМА ІДЕАЛЬНОГО
  свідомість і ідеальне. Проблема матеріального носія ідеального і її рішення. Абсолютність і відносність протилежності матеріального і ідеального. Свідомість і самосвідомість. Роль самосвідомості у структурі свідомості . Самосвідомість і сутність людини. Криза інтелектуалізму. Розумне і нерозумне в душі людини. Першість практичного розуму над теоретичним. Воля замість розуму.
 10. XXIII. Відносини соприродна і Несопріродності
  свідомості подібні за родом, це факт, з яким ми не можемо дати іншого доказу, крім того, що ми бачимо, що це так. Ставлення соприродна, що існує між відносинами, може бути визначено, як подібність за родом між двома змінами у свідомості. § 370 . Ще менш можна сказати стосовно ставлення соприродна між первинними станами свідомості. Ставлення несопріродності
 11. Контрольні питання для СРС 1.
  свідомості і самосвідомості. Охарактеризуйте співвідношення свідомості і пізнання. 3 . За що, власне, відповідальний осіб - за мету, внутрішній задум і мотив своєї дії або за його результат? 4. Чим, зрештою, детермінується почуття відповідальності? 5. Як слід розуміти вираз «свідомість творить мир»? 6. Свідомість ідеально - чи означає це, що свідомість не робить
 12. Синтаксис логіки предикатів
  предметних констант. а, Ь, с, ... 2 Знаки для позначення предметних змінних. х, У, ... 3 Знаки для позначення ^-місцевих предикатів, п> 0. г, 0і 4 Знаки для позначення л-місцевих функціональних символів, і> 0. f, g \ h \ 5 Знаки для позначення довільних термів. 6 Знаки для позначення кванторів спільності та існування. (*), (Ex) 7 Знаки для позначення логічних спілок. 7.1. Знак
 13. 4.4. Методичний підхід і рефлексія
  предметно-професійну діяльність змушує методиста запозичувати різні засоби з інших видів практики: філософії, історії, методології, підстав наук і т. д. Як правило, більшість з цих дисциплін рефлексивні, що обгрунтовують, в них може бути осмислена і описана предметно-професійна діяльність і її зміст. Однак, запозичуючи з інших предметів і дисциплін
 14. XV. Динаміка свідомості
  свідомості підмета і присудка. У багатьох випадках ці стани свідомості зовсім не можуть бути роз'єднані. Про рух неможливо думати без того, щоб у той же час не думати і про якомусь предметі, який рухається. Ці пропозиції, у яких зв'язок у свідомості залишається абсолютною за всіх обставин, відзначаються як необхідні. § 446. Обговорення у свідомості є
 15. с. Культ в релігії чаклунства
  предметним і набуває значення загального
 16. МЕТАФІЗИКА ЯК ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДУХОВНОСТІ
  предметно-перетворювальної активністю людини, але належать до сфери абсолютного духу. У цій ситуації не було необхідності в якому-то особливому визначенні духовності: зміст цього поняття само собою розумілося із ситуації розрізнення об'єктивного і суб'єктивного духу і їх взаємодії. Задаючи гранично загальне, абстрактне визначення духовності як спряженості індивідуального і
 17. 4. Формування і природа методик
  предметної діяльності, приватна методологія, наукове обгрунтування предметної діяльності, просто обгрунтування і т. п. Це перерахування можна було б продовжити. У всіх подібних випадках у визначенні методики уловлюються певні нюанси, але не можна не визнати, що існує щось подібне, якусь єдність - саме цей момент і дозволяє зв'язати розбіжні і навіть протилежні
 18. 3. Ліквідні орди ринку
  предметної, духовної аридной. Торговець бачить будь-яку землю як пустелю, чисто кількісне простір, плоску декорацію, на тлі якої і через яку рухається торговий караван. Самим ідеальним простором, точно відповідним торгової ментальності, є навіть не пустеля, але Море. Воно абсолютно однаково і рівнозначно на всьому своєму протязі, воно гомогенно і відкрито, воно чисто
 19. § 4. Які існують напрямки в гносеології?
  свідомості людини, які, підкоряючись універсальному принципу сповнена пия в гносеології - «подібне пізнається подібним-, обумовлюють відповідні форми пізнання Так якщо людина володіє чотирма властивостями свідомості, то і фундаментальних форм пізнання в гпосео.тогіп ю ж чотири. Інтуїтивно розумне властивість свідомості пик дає ірраціональну форму. Розумова здатне и ь людини визначає
© 2014-2022  ibib.ltd.ua