Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельное право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративное право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу ( контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Неписане право, яке створюють і застосовують федеральні суди


є широко поширеним і має високий авторитет. Із питань тлумачення Конституції США і встановлених нею гарантій прав особи, в тому числі і в кримінальному судочинстві, федеральні прецеденти мають пріоритетне значення. Найвідомішими є прецеденти з таких
питань:
про надання судами штатів матеріально не забезпеченимзасудженим, які мають намір оскаржити вирок, копій необхіднихматеріалів безоплатно (справа Гріффіна, 1956 р.);
про вилучення з числа доказів визнань вини обвинуваченими,які вони зробили після того, як їм було відмовлено у побаченні ззахисником (справа Ескобедо, 1964 р.);
про недопустимість використання у суді заяв обвинуваченого,якщо йому, коли він перебував під вартою, не було роз'ясненоправо не відповідати на запитання, право на присутність захисника
- і право мати безоплатного захисника, якщо він не в змозі оплатити витрати з його запрошення; при цьому тягар доказування того, що обвинувачений відмовився від права не відповідати на запитання, покладено на сторону обвинувачення (справа Міранди, 1966 р.);
- про недопустимість доказів, отриманих із порушеннямвстановлених Конституцією США гарантій законності провадження обшуків і виїмок (справа Меппа, 1961 р.).
Кримінально-процесуальне право в штатах багато в чому є схожим на федеральне.
У кожному штаті є своя конституція, в якій містяться принципові для кримінального судочинства положення (наприклад, щодо підсудності кримінальних справ; про умови, за яких має здійснюватися попередній розгляд справи суддею; про порядок інструктування присяжних тощо).
Кримінально-процесуальне законодавство складається із законодавчих актів, прийнятих у різний час для регламентації суто процесуальних питань (закони і КПК), та законів, ухвалених з інших питань, що містять норми, які регламентують окремі питання провадження у кримінальних справах. Всі ці закони, як правило, об'єднано у відповідних розділах зводу законів, що є практично у всіх штатах.
Серед підзаконних актів штатів особливе значення мають судові правила, що є дуже схожими на відповідні федеральні правила.
Норми неписаного права є важливим джерелом кримінально-процесуального права. їх формулюють суди штатів шляхом поста-новлення рішень із питань, що не регламентовано чинним законодавством, з наступним поширенням цих рішень на аналогічні ситуації (судові прецеденти). Оскільки ситуацій у житті виникає безліч, то норми неписаного права народжуються доволі часто і становлять великий масив. Причому в різних штатах одні й ті самі ситуації у кримінальних справах іноді вирішують по-різному. Ця обставина стала підставою до запровадження механізмів, які б сприяли усуненню розбіжностей правовій регламентації, парале-лелізму і дублювання. На сьогодні таких механізмів є три:
визнання Верховним Судом США недійсними тих джерелправа штатів, що суперечать приписам Конституції США;
розробка Національною конференцією уповноважених зуніфікованих правових актів штатів (до її числа від кожного штатувходять університетські професори, судді, адвокати, прокурори, іншіюристи - всього 200-300 чоловік) проектів уніфікованих законів інаступне ухвалення їх законодавчими зборами штатів. В наш час усфері кримінального судочинства велику практичну значущістьмають такі проекти уніфікованих актів (правил):
Уніфікований акт про правила доказування 1974 р.;
Уніфіковані правила кримінального процесу 1987 р.;
Уніфікований акт про компенсацію шкоди потерпілим відзлочинів 1973 р.;
Уніфікований акт про досудове затримання 1990 р.;
Уніфікований акт про видачу злочинців 1992 р.;
3) підготовлення Інститутом американського права так званихмодельних кодексів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Неписане право, яке створюють і застосовують федеральні суди"
 1. 16. Джерела міжнародного права.
  Термін «джерела права» вживається в двох значеннях - матеріальному і формальному. Під матеріальними джерелами розуміються матеріальні умови життя суспільства. Під формальними ж джерелами розуміють ті форми, у яких знаходять своє вираження і закріплення норми права. Тільки формальні джерела права є юридичною категорією і складають предмет вивчення юридичних наук, у тому числі міжнародного права.
 2. 3. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  Особливості провадження в справах неповнолітніх, що виявляються в центральній стадії кримінального процесу - судовому розгляді, полягають у такому. 1 Див.: Землянська В. Запровадження відновлюючих підходів: зміна погляду на кримінальне судочинство // Право України. - 2003. - № 10. - С. 155. 1. Справу, що надійшла до суду від прокурора з постановою про її закриття і застосування примусових заходів
 3. 1.2. Особливості джерел кримінально-процесуального права США
  Правова система США є доволі складною і своєрідною. В ній співіснують практично "на паритетних началах" федеральна правова система і правова система штатів (так званий "правовий дуалізм"). Федеральне кримінально-процесуальне, як і все американське право, становить сукупність норм як писаного, так і неписаного права. До перших належать, насамперед, норми, що містяться у таких нормативно-правових
 4. 1. Поняття та визначення міжнародного права.
  Міжнародне право виникло внаслідок реальних суспільних процесів. Вже на ранніх стадіях розвитку первісні общини і племена не існували відокремлено, а були об'єднані неписаними родовими законами. Перші звичаєві норми зароджувалися ще в період первіснообщинного ладу, до становлення державності. Поява ж міжнародного права в сучасному його розумінні як права міждержавного прямо пов'язано з процесами
 5. 46. Міжнародно-правові питання громадянства
  Громадянство - це стійкий політико-правовий зв'язок фізичної особи з державою, що виражається в наявності взаємних прав і обов'язків Стійкість цього зв'язку характеризується, по-перше, тим, що вона з'являється в людини, як правило, з народження й втрачається зі смертю й, по-друге, на неї не впливає просторовий фактор, тобто даний зв'язок зберігається для людини й за межами його держави У державах
 6. 58. Структура й правові основи діяльності міжнародних організацій
  Компетенція конкретної міжнародної організації безпосередньо впливає на організаційно-правовий механізм її діяльності. Разом з тим у структурі й правовій основі діяльності міжнародних організацій можна виділити те загальне, що властивийо більшості з них Структурно міжнародні організації, як правило, складаються з наступних елементів: представительно-дорадчого (вищого) органа; виконавчого органа;
 7. 4. Нотаріальний процес і його стадії. (Місце нотаріату в системі правоохоронних органів)
  Законодавство про нотаріат регулює суспільні відносини, що виникають між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням нотаріальних дій. Отже, нотаріальне процесуальне право - це система правових норм, котрі регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням цих дій. Предметом
 8. § 5. Основи взаємодії та інформаційного забезпечення в методиці розслідування злочинів
  Питання взаємодії слідчого та оперативно-розшукових органів у розкритті злочинів розглядаються в різних розділах криміналістики: у загальнотеоретичному плані - як проблема, що має загальне значення для вирішення тактичних і методичних завдань розслідування в цілому, та окремо - у криміналістичній тактиці та криміналістичній методиці. Однак найбільш повне та предметне вираження дана проблема
 9. 2. ВИДИ ПІДСУДНОСТІ
  До ознак (властивостей), які характеризують і визначають підсудність, належать ознаки самого злочину (рід, характер), суб'єкт злочину, місце його вчинення та зв'язок кримінальних справ між собою, якщо їх кілька. Визначаючи підсудність окремої кримінальної справи конкретному судові, перелічені ознаки беруть у сукупності й оцінюють одночасно. Залежно від перелічених ознак (властивостей) закон
 10. 1. ПОНЯТТЯ ПРОТОКОЛЬНОЇ ФОРМИ ДОСУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ (ПФДПМ)
  Протокольна форма досудової підготовки матеріалів - це особлива форма досудового провадження в кримінальному процесі, змістом якої є встановлення у спрощеному і прискореному порядку ознак очевидних злочинів, що не становлять великої суспільної небезпеки, за допомогою спеціальних засобів доказування без порушення кримінальної справи, за результатами якого складають протокол про обставини вчинення