Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, і ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Загальна характеристика

Важко знайти професійну діяльність, де б спостереження за подіями на робочому місці і навколо нього не мало б значення . Спостереження передбачає використання можливостей органів чуття. Це приватне добування людиною інформації, потрібної для правильного поводження і професійних дій. Спостереження дає, говорячи мовою кібернетики, і зворотну інформацію про результати власних дій людини, що дозволяє йому судити про їхню успішність. Педагог користується у своїй роботі також інформацією, одержуваної та з інших джерел, але видобута особисто має неоціненне значення для реалістичної оцінки педагогічних ситуацій і власної роботи.

Педагогічне спостереження - навмисне, виборче, планомірне, засноване на досвіді та даних наукових досліджень добування педагогом46 за допомогою своїх органів почуттів необхідної інформації про об'єкти педагогічних впливів, педагогічних факторах, що впливають на решаемую задачу, і ознаках успішності її вирішення. При спостереженні використовуються всі органи чуття (зір, слух, дотик, нюх тощо), хоча за допомогою зору людина, як вважають фахівці, отримує 90% інформації. Педагогічне спостереження характеризується умінням педагога виділяти з навколишнього саме педагогічну інформацію, помічати педагогічно значимі ознаки, найчастіше малопомітні, на перший погляд не мають значення, але насправді інформативні та важливі для успіху виконуваного педагогічної справи. Це ознаки педагогічних і психологічних особливостей людей, що впливають на них елементів обстановки, процесу педагогічних змін, що відбуваються в учнів і виховуються (їх освіченості, вихованості, навчене ™ і розвиненості) під впливом і впливами педагога, ознаки педагогічної ефективності власної поведінки і дій та ін

Щоб забезпечити отримання потрібної інформації, спостереження педагога має стати педагогічним спостереженням, тобто особливим спостереженням, що відповідають цілям, завданням і іншим особливостям педагогічної діяльності. Таке спостереження має властивості педагогічної спрямованості, організованості, інтенсивності, стійкості і осмисленості. За ступенем представленості цих властивостей у діяльності конкретного педагога слід говорити про різного ступеня його майстерності у здійсненні педагогічного спостереження.

Педагогічна спрямованість спостереження

Вихідний умова ефективного спостереження педагога - націленість, незмінне бажання, прагнення своєчасно і повно виявляти всі обставини, що роблять вплив на ефективність його діяльності та досягнення потрібного педагогічного результату. Таке спостереження він повинен вести завжди і скрізь, чим би він як суб'єкт педагогічної діяльності не займався. Розуміння такої необхідності формує у нього внутрішню установку на педагогічне спостереження.

Спостерігати педагогічно направлено - значить спостерігати вибірково, тобто шукати і знаходити педагогічно значущі інформативні ознаки - зовнішні прояви педагогічної реальності. Це можливо, якщо педагог знає такі ознаки.

Так, педагогічно інформативні для роботи з групою її власні ознаки: чисельність учнів, їх стать, вік, одяг, життєвий досвід, рік навчання, поведінкові характеристики - відвідуваність занять, розсаджування в навчальному приміщенні, навчальна дисципліна , увагу на занятті, інтерес, втома, нудьга, відсутність контакту, легкість і якість засвоєння навчального матеріалу, питання до викладача, репліки на занятті, розмови, взаємини навчається між собою, розвиненість колективізму і товариства, мікрогрупи, неформальні лідери, ставлення до педагога, конспектування і стан конспектів, виконання завдань на самостійній роботі, лідерство при спільному виконанні навчальних завдань, продукти спільних дій та ін

При педагогічному інтересі до окремих людей інформативні зовнішні та мовні особливості: лексика, словниковий запас, вимова, темп, ясність, логіка, глибина думки, доказовість і обгрунтованість висловлювань, задають питання, винахідливість у розмові; поведінкові: міміка, пантоміміка, поза, хода, реакції на вимоги та поради педагога, етичність, вихованість; навчальні: виконання домашніх завдань, особливості засвоєння навчального матеріалу, ставлення до навчання, здібності, інтереси, зміни, що відбуваються в процесі навчання, і т.п.

У всіх випадках педагогічний інтерес мають обстановка і її фактори, що володіють потенціалом виховного та навчального впливу. Наприклад, в освітньому закладі - навчальний клас, його обладнання, умови для спостереження за викладачем, для записів, наявність перешкод, психологічний клімат у навчальному колективі, атмосфера в навчальному закладі, внеколлектівние впливу на учнів, умови в сім'ях, коло друзів і знайомих, способи проведення дозвілля і т.д.

Спостерігати треба за всіма ознаками, що можуть свідчити про педагогічно значущих обставин, що мають значення для педагога в даний час і в перспективі, запам'ятовувати спостережуване, звертати увагу на повторювані ознаки, при водити розрізнені дані і їх інтерпретацію в систему, в складається цілісну картину; помічати зміни в людях, обстановці і в собі, виявляти й оцінювати, що і як змінюється, в який бік - сприятливе або несприятливе.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальна характеристика "
 1. Адміністративні стягнення
  характеристика адміністративного стягнення. 1. Адміністративне стягнення - це міра відповідальності за ад-міністратівного правопорушення, що застосовується до обличчя, яке здійснило дане правопорушення, у встановленому законом порядку. Мета адміністративного стягнення (ст. 23) 1. виховання особи, яка вчинила адміністративне право-шення, у дусі дотримання закону і поваги до правопорядку. 2.
 2. Види і стадії адміністративного права
  загальна характеристика. 2. Провадження по виконанню постанов по винесенню пре-дупреждения. 3. ... Про накладення штрафу. 4. ... Про оплатне вилучення предмета. 5. ... Про конфіскацію предмета. 6. ... Про позбавлення спеціального права. 7. ... Про виправні роботи. 8. ... Про адміністративний арешт. 9. ... Про адміністративне видворення за межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-
 3. Киданів Р.В.. Організовані форми економічної злочинності. (Робота виконана за програмою малих грантів). Владівосток2002., 2002
  загальна характеристика основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної
 4. Введення.
  Загальна характеристика основних економічних злочинів, викладаються юридичні та економічні аспекти контролю над організованою економічною злочинністю та забезпечення безпеки економічної діяльності. У зв'язку з тим, що організована економічна злочинність являє собою складне і багатогранне явище, в роботі зроблена спроба проаналізувати спочатку організовану і
 5. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  загальна характеристика, особливості виявлення, фіксації, вилучення та використання при розслідуванні злочинів. Сліди знарядь злому, інструментів і виробничих механізмів та їх види. Сліди транспортних засобів та їх види. Способи виявлення, фіксації і вилучення слідів транспортних засобів. Сліди-предмети. Трасологические експертні дослідження. Тема 5. Криміналістичне дослідження зброї,
 6. ЗМІСТ
  характеристика суб'єктивної сторони злочину 239 § 2. Поняття вини 241 § 3. Форми вини 244 § 4. Навмисна форма вини та її види 246 § 5. Необережна форма вини та її види 254 § 6. Подвійна форма вини 260 § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину 266 § 8. Поняття помилки та її правове значення 273 Глава 10. Стадії вчинення злочину 281 § 1. Поняття стадій
 7. § 1. Загальна характеристика суб'єктивної сторони злочину
  Злочин як суспільно небезпечне діяння відбувається при взаємній обумовленості об'єктивних і суб'єктивних ознак. До числа перших відносяться об'єкт і об'єктивна сторона, до числа других - суб'єкт і суб'єктивна сторона. Спільним для названих ознак є те, що вони з різних сторін характеризують одне і те ж соціальне явище (злочин). На відміну від об'єктивної, суб'єктивна
 8. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Загальна власність може бути частковою (із заздалегідь визначеними частками) і спільної (без попереднього визначення часток, рівність яких презюмується). Детальну регламентацію отримав один з видів спільної власності - власність колгоспного двору, що нагадував собою замкнутий господарський маленький світ давньоримської "прізвища" (ст. ст. 120-127). Спеціальна глава (12) присвячена
 9. 60. Загальна характеристика антимонопольного законодавства
  Відповідно до ст. 42 Конституції України не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Конституційна заборона стосується діяльності, націленої на недопущення, обмеження або усунення конкуренції, незалежно від конкретних її видів і складів правопорушень. Основними нормативно-правовими актами
 10. 21. Види ЗЕД (загальна характеристика)
  У власному розумінні, зовнішньоекономічна діяльність є такою тільки з точки зору суб'єктів господарської діяльності України, тому в законодавстві види ЗЕД визначаються стосовно до них (ст. 4 Закону про ЗЕД) як активним учасникам або одержувачам (замовникам) продукції, товарів, послуг, робіт. Слід врахувати, що цей перелік носить приблизний характер, оскільки допускає
 11. 34. Єдиний збір та мито (загальна характеристика)
  характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних складових. Оскільки держави зацікавлені в експорті готових виробів, продукції, у практиці експортне мито передбачається, як правило, на сировинні товари. Так, в Україні встановлено експортне мито на живу худобу та шкіряну сировину, крім товарів власного виробництва сільськогосподарських виробників-юри-дичних осіб
 12. 15. Зовнішньоторговельне агентську угоду (загальна характеристика)
  Торговельне агентську угоду належить до числа найбільш поширених в даний час в практиці міжнародної торгівлі різновидів зовнішньоторговельних угод. Сенс його полягає в забезпеченні інтересів якогось однієї особи діями іншої особи. Якщо зазначений інтерес полягає в реалізації виробленої продукції в яких-небудь інших країнах, то суть дій, що забезпечують його,
 13. Зміст
  загальна характеристика) 22. Класифікація суб'єктів ЗЕД 23. Зовнішньоекономічна правосуб'єктність 24. Режим ЗЕД для іноземних суб'єктів господарської діяльності та його види 25. Відповідальність у сфері ЗЕД 26. Центральні органи державного регулювання ЗЕД 27. Управління ЗЕД на регіональному і місцевому рівнях 28. Торгові палати 29. Участь України в міжнародних економічних
 14. § 2. Склад та загальна характеристика елементів суб'єктивного цивільного права
  Суб'єктивне цивільне право являє собою складне правове явище. У його складі прийнято виділяти юридичні можливості, надані суб'єкту правовою нормою і іменовані правомочіямі20. При цьому суб'єктивне право в цілому розуміється не стільки як правова освіта з певною кількістю складових частин, тобто не як сума правомочностей, скільки як єдність рівнозначних