Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЕкологічне право (лекції) → 
« Попередня Наступна »
М.М.БРІНЧУК. Екологічне право: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП. - 670 с., 2003 - перейти до змісту підручника

9. Громадська екологічна експертиза

Оскільки процедури ОВНС та екологічної експертизи відповідно до російського законодавства є самостійними, громадяни та громадські формування мають можливість проявити активність у кожній з них. Правда, при об'єднанні їх в одну процедуру (як це зроблено в законодавстві багатьох зарубіжних держав), адекватно врегульовану, достатньо було б участі зацікавленої громадськості у процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище для вираження своєї позиції з планованої діяльності. З точки зору участі населення у підготовці екологічно значимих рішень через громадські слухання, ефективність таких слухань може бути вище, ніж громадської екологічної експертизи, так як слухання мають бути організовані замовником в обов'язковому порядку.

Відповідно до Закону про екологічну експертизу громадськість може висловити своє ставлення з приводу об'єкта екологічної експертизи як за допомогою проведення громадської екологічної експертизи, так і шляхом реалізації інших прав, встановлених названим Законом. Зокрема, громадяни та громадські організації (об'єднання) мають право направляти у письмовій формі спеціально уповноваженим державним органам у сфері екологічної експертизи аргументовані пропозиції щодо екологічних аспектах запланованій господарської та іншої діяльності. При цьому під час підготовки висновку експертної комісією державної екологічної експертизи та при ухваленні рішення про реалізацію об'єкта такої експертизи повинні розглядатися матеріали, направлені експертну комісію та відображають громадську думку.

Проводиться громадська експертиза громадськими організаціями (об'єднаннями). Закон встановлює певні

9. Громадська екологічна експертиза

243

вимоги до таких організацій: основним напрямком їх діяльності відповідно до їх статутів повинна бути охорона навколишнього природного середовища, в тому числі організація і проведення екологічної експертизи; вони повинні бути зареєстровані в установленому порядку.

Принциповим є положення Закону про екологічну експертизу про те, що громадська екологічна експертиза може проводитися стосовно об'єктів, по яких проводиться і державна екологічна експертиза. Виняток становлять об'єкти екологічної експертизи, відомості про які становлять державну, комерційну і (або) іншу охоронювану законом таємницю (ст. 21).

Громадська екологічна експертиза може проводитися або до проведення державної екологічної експертизи, або одночасно з нею. Пропозиції громадськості по об'єкту експертизи важливо мати на стадії, що передує підписанню та утвердження висновку державної екологічної експертизи.

Щоб забезпечити проведення громадської експертизи на належному рівні, для вираження і захисту своїх позицій по об'єкту експертизи, громадські організації (об'єднання), здійснюють громадську екологічну експертизу, наділяються спеціальними правами:

- отримувати від замовника документацію, що підлягає екологічної експертизі, в обсязі, встановленому в названому Законі;

- знайомитися з нормативно-технічною документацією, що встановлює вимоги до проведення державної екологічної експертизи;

- брати участь як спостерігачі через своїх представи телей в засіданнях експертних комісій державної екологічної експертизи та у проведеному ними обговоренні висновків громадської екологічної експертизи.

Громадська екологічна експертиза може бути здійснена за умови державної реєстрації заяви громадських організацій (об'єднань) про її проведення органом місцевого самоврядування. Відповідно до Закону про екологічну експертизу орган місцевого самоврядування у семиденний строк з дня подання заяви про проведення громадської екологічної експертизи зобов'язаний зареєструвати його або відмовити в реєстрації. Заява про проведення громадської екологічної експертизи, в реєстрації якого в зазначений термін не було відмовлено, вважається зареєстрованим.

J

244 XI. Правові основи оцінки впливу на навколишнє середовище

Закон встановлює також вимоги щодо змісту заяви громадських організацій (об'єднань) про проведення громадської екологічної експертізи.-Воно повинно містити найменування, юридична адреса, характер передбаченої статутом діяльності, відомості про складі експертної комісії, про об'єкт громадської екологічної експертизи, строки її проведення.

У законодавстві передбачається вичерпний перелік підстав для відмови в державній реєстрації заяви про проведення громадської екологічної експертизи. У реєстрації може бути відмовлено у разі, якщо:

- громадська екологічна експертиза раніше була двічі проведена щодо об'єкта громадської екологічної експертизи;

- громадська екологічна експертиза проводилася щодо об'єкта, відомості про який становлять державну, комерційну або іншу охоронювану законом таємницю;

- порядок державної реєстрації громадської організації (об'єднання) відповідає встановленому порядку;

- статут громадської організації (об'єднання), організуючою і проводить громадську екологічну експертизу, не відповідає вимогам Закону про екологічну експертизу;

- вимоги до змісту заяви про проведення громадської екологічної експертизи, передбачені названим Законом, не виконані.

Посадові особи органів місцевого самоврядування несуть відповідальність за незаконну відмову від державної реєстрації заяви про проведення громадської екологічної експертизи.

Між державної та громадської екологічної експертизою є два істотних відмінності. Перше стосується того, що громадська експертиза є ініціативною, добровільної, а державна - обов'язковою. Друге відмінність пов'язана з юридичною силою експертного висновку. Про укладення державної екологічної експертизи було сказано вище. Висновок громадської екологічної експертизи набуває юридичну силу після затвердження його спеціально уповноваженим державним органом у сфері екологічної експертизи.

Укладання громадської екологічної експертизи іде спеціально уповноваженим державним органам у

9. Громадська екологічна експертиза

245

області екологічної експертизи, що здійснює державну екологічну експертизу, замовнику документації, підлягає громадської екологічної експертизі, органам, 'приймає рішення про реалізацію об'єктів екологічної експертизи, органам місцевого самоврядування і може передаватися іншим зацікавленим особам. Воно може бути також опубліковано в засобах масової інформації, передаватися органам місцевого самоврядування, органам державної екологічної експертизи, іншим зацікавленим особам. За-"лючение громадської екологічної експертизи враховується комісією державної екологічної експертизи при підготовці свого ув'язнення.

У разі незгоди громадських формувань або місцевого населення з висновками державної екологічної експертизи, якщо при цьому порушені або не враховано їхні екологічні права і законні інтереси, вони мають право звернутися до суду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9. Громадська екологічна експертиза "
 1. 8. Порядок проведення державної екологічної експертизи
  громадської екологічної експертизи у разі її проведення; 8. Порядок проведення державної екологічної експертизи 241 - матеріалів обговорень об'єкта державної екологічної експертизи з громадянами та громадськими організаціями (об'єднаннями), організованих органами місцевого самоврядування; б) реєстрація, перевірка повноти та достатності поданих матеріалів.
 2. 6. Види і принципи екологічної експертизи
  громадська екологічна експертиза. Проведення таких видів експертизи має юридично значимий характер. У літературі з екологічного права можна зустріти думку про те, що крім державного і суспільного проводиться відомча, наукова та комерційна екологічна експертизи. Проведення таких експертиз самостійного правового значення не має. З урахуванням ролі екологічної
 3. 5. Джерела екологічно значимої інформації
  екологічно значимої інформації важливо підкреслити, що розвиток відносин у сфері взаємодії суспільства і природи і, зокрема, будь-яка діяльність, здійснювана в рамках екологічного права, супроводжується накопиченням такої інформації. Об'єктивно з цим процесом пов'язані екологічне нормування, оцінка впливу на навколишнє середовище, екологічна експертиза, екологічне
 4. 14.2. Екологічна експертиза та ОВНС
  громадська екологічна експертиза. Для діючих виробництв зараз вводиться процедура екологічного аудиту (відповідно до вимог ГОСТів, ідентичних міжнародним стандартам) та визначають систему екологічного (природоохоронного) управління підприємством. Вони не носять обов'язкового характеру, але відсутність відповідних сертифікатів про виконане екологічний аудит
 5. 7. Об'єкти державної екологічної експертизи
  екологічна експертиза грунтується на принципі презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-який запланованій господарської та іншої діяльності, в Законі про екологічну експертизу одночасно дан великий перелік об'єктів державної екологічної експертизи, що проводиться як на федеральному рівні, так і на рівні суб'єктів РФ. З урахуванням тієї обставини, що основним фактором
 6. XVTII. Судово-екологічна експертиза
  екологічний шкода? 128 129 Рожков С. Л. Конфліктні ситуації при отриманні зразків для порівняльного дослідження. Збірник наукових праць МВШМ «Удосконалення діяльності органів внутрішніх справ в умовах судово-правової реформи», Москва, 1990 Савенко В. Г. та ін Поширені наркотичні засоби , Москва, 1992 Сербулов А. М. Рекомендації про призначення
 7. Контрольні питання
  екологічного права Російської Федерації? 2. Які основні методи правового регулювання, що застосовуються галуззю екологічного права Росії ? 3. Які основні джерела екологічного права Російської Федерації? 4. Які розрізняють підгалузі екологічного права Російської Федерації? 5. У чому полягає поняття та зміст екологічного правовідносини? У чому
 8. Моделювання, екологічна експертиза та моніторинг навколишнього середовища
  екологічної експертизи та моніторингу стану навколишнього середовища. Моделювання - метод дослідження складних об'єктів, явищ і процесів шляхом їх спрощеного імітування (натурного, математичного, логічного). Кінцевий результат антропогенного впливу проявляється, як правило, тільки через 10-30 років і більше. Це є однією з причин великих помилок в управлінні
 9. I. Криміналістична експертиза 1. Судово-технічна експертиза документів
  експертиза 1. Судово -технічна експертиза
 10. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
  суспільної, яка здійснюється науковими колективами, громадськими об'єднаннями з їх ініціативи. Висновки громадської екологічної експертизи враховуються органами, які проводять державну екологічну експертизу. Щорічно спеціалізованими експертними підрозділами органів державного управління з природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусі
 11. Вступна частина акта експертизи
  експертизи.
 12. 1. Поняття, види і завдання екологічного контролю
  громадських формувань та громадян. Екологічний контроль як правова міра виконує ряд функцій - попереджувальну, інформаційну та каральну. Роль попереджувальної функції полягає в тому, що суб'єкти екологічного контролю, знаючи про можливу перевірку виконання ними правових екологічних вимог, самостійно виявляють активність у виконанні вимог законодавства та
 13. 1. Поняття і місце оцінки впливу на навколишнє середовище в механізмі екологічного права Під оцінкою впливу на навколишнє середовище (ОВНС) розуміється діяльність, спрямована на визначення характеру і ступеня потенційного впливу запланованій діяльності на навколишнє середовище, очікуваних екологічних та пов'язаних з ними соціальних і економічних наслідків у процесі і після реалізації такого проекту і вироблення заходів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охо
    екологічно значимої діяльності, починаючи з самих ранніх стадій її планування. Замовником може бути як юридична особа, так і громадянин-підприємець. ОВНС є інструментом, зобов'язуючим замовника планованої діяльності забезпечити виконання вимог екологічного законодавства на стадії підготовки проекту. У механізмі екологічного права оцінка впливу на навколишнє
© 2014-2020  ibib.ltd.ua