Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000.-704с., 2000 - перейти до змісту підручника

2. Зобов'язання за участю третіх осібЗ основними суб'єктами зобов'язання (з кредитором або з боржником або з обома одночасно) можуть бути пов'язані правовідносинами треті особи , зазвичай не є в цьому зобов'язанні ні боржниками, ні кредіторамі1. Зобов'язання за участю третіх осіб становлять особливий різновид зобов'язань з точки зору їх суб'єктного складу. До них відносяться:
* регресні зобов'язання (з перекладання виконаного обов'язку на третю особу),
* зобов'язання на користь третьої особи (а не кредитора),
* зобов'язання, виконувані (за боржників) третіми особами.
Регресні ("зворотні") зобов'язання виникають у тих випадках, коли боржник за основним зобов'язанням виконує його замість третьої особи або з вини третьої особи (в останньому випадку мова, по суті, йде про регресної відповідальності, за традицією наділялися в форму зобов'язання). Так, солідарний боржник, повністю виконав зобов'язання, отримує право зворотної вимоги (регресу) до решти содолжников (п. 2 ст. 325 ЦК), а виконав зобов'язання субсидіарний боржник отримує аналогічне право по відношенню до основного боржника (п. 3 ст. 399 ЦК). Адже в обох випадках зобов'язання виконано боржником і за інших осіб. Оскільки закон допускає виконання зобов'язання лише одним з співборжників (або субсидіарним боржником), решта содолжников (або основний боржник в субсидіарної зобов'язанні), не виконувати зобов'язання, розглядаються в такої ситуації в якості третіх осіб, що стають потім боржниками в регресними зобов'язаннями.
Господарські товариства і виробничі кооперативи зобов'язані законом до відшкодування шкоди, заподіяної їх учасниками (членами) у випадках здійснення ними підприємницької або іншої діяльності такої юридичної особи (п. 2 ст. 1068 ЦК). Останнє потім отримує право зворотної вимоги (регресу) до повного товаришу або члену кооперативу в розмірі виплаченого з їх вини відшкодування (п. 1 ст. 1081 ЦК). Інакше кажучи, між товариством чи кооперативом як боржником і потерпілим як кредитором виникає деліктне зобов'язання, в якому безпосередній заподіювач шкоди (повний товариш або член кооперативу) не бере, тобто розглядається в якості третьої особи. Після відшкодування заподіяної їм шкоди виникає регресне зобов'язання, в якому юридична особа, колишнє в деліктному зобов'язанні боржником, займає місце кредитора, а повний товариш або член кооперативу (третя особа), з вини якого виник шкоду, стає на місце боржника (тобто, по суті, настає його регресних відповідальність).
1 Про поняття третьої особи в цивільному праві докладніше см Брагінський МІ, ВітрянскійВВ Указ соч З 290-291
Таким чином, регресне зобов'язання завжди виникає в силу виконання іншого, основного зобов'язання, причому боржник за основним зобов'язанням перетворюється на кредитора за зобов'язанням регрессному, а третя особа займає в ньому місце боржника. Регресна зобов'язання стає новим, самостійним зобов'язанням, а не являє собою заміну кредитора (зміну осіб) в основному зобов'язанні (абз. 2 п. 1 ст. 382 ЦК)
Разом з тим обидва ці зобов'язання тісно пов'язані. Про це свідчить, зокрема, те, що позовна давність за регрес-ним зобов'язаннями починає текти лише з моменту виконання основного зобов'язання (п. 3 ст . 200 ЦК). Але регресне зобов'язання не можна розглядати як додаткове (акцессорное) по відношенню до основного зобов'язання. акцесорних зобов'язання (наприклад, щодо сплати неустойки у вигляді штрафу або пені) існує лише остільки, оскільки є головне зобов'язання, і автоматично припиняється з його припиненням . Регресна зобов'язання, навпаки, виникає при припиненні основного зобов'язання (внаслідок виконання) і лише в цьому сенсі є похідним від него1.
Не всякий боржник може в регресних порядку перекласти свій борг або його частину на третю особу. Це допустимо лише тоді, коли виконавцем (боржником) за основним зобов'язанням мало б стати таке третя особа, але в силу закону або договору ним став боржник. Тому
регресними можна вважати всяке зобов'язання, в силу якого боржник зобов'язаний вчинити для кредитора певні дії у зв'язку з тим, що кредитор здійснив аналогічні дії на користь іншої особи замість боржника або з його вини
У більшості випадків регресні зобов'язання, по суті, являють собою різновид цивільно- правової відповідальності.
Зобов'язання на користь третіх осіб являють собою зобов'язання, виконання за якими боржник зобов'язаний провести не кредитору, а зазначеному (а іноді й не вказаною) ним у договорі третій особі, яка має право вимагати такого виконання на свою користь (абз 2 п 3 ст 308, п 1 ст. 430 ЦК), т е, по суті, стає новим кредитором
1См Новицький І Б, Лунц Л А Указ соч З 215
Однак множинності осіб на стороні кредитора тут не виникає, бо таке третя особа має право вимагати виконання зобов'язання повністю для себе, не будучи, однак, ні солідарним, ні субсидіарним, ні тим більше пайовою кредитором. При цьому третій особа отримує право вимоги до боржника, але не може нести ніяких обов'язків, оскільки воно не брало участь у формуванні даного договірного зобов'язання (п. 3 ст. 308 ЦК).
Прикладами таких зобов'язань можуть служити:
* зобов'язання з договору банківського вкладу, внесеного на користь третіх осіб (ст. 842 ЦК), наприклад батьками на ім'я своїх дітей;
* зобов'язання, що випливають з договору страхування ризику відповідальності за заподіяння шкоди життю, здоров'ю або майну інших осіб, оскільки він вважається укладеним на користь таких осіб, яким може бути завдано шкоди і які заздалегідь взагалі можуть бути невідомі (ст. 931 ЦК);
* зобов'язання з договору особистого страхування (на випадок заподіяння шкоди життю або здоров'ю застрахованого громадянина), укладеного в користь не страхувальника, а іншої особи (вигодонабувача) (ст. 934 ЦК).
Третя особа в силу договору боржника з первісним кредитором набуває право вимагати виконання на свою користь. Цим зобов'язання на користь третьої особи відрізняється від зобов'язання, що виконується третій особі, а не кредитору, тобто від переадресування виконання. Йдеться про право кредитора вказати боржникові на необхідність зробити виконання не йому, а іншим (третім) особам, коли, наприклад, кредитор за грошовим зобов'язанням просить боржника сплатити не йому, а зазначеній ним особі (зазвичай - одному зі своїх кредиторів) або оптовий покупець просить відвантажити куплені ним товари не на свій склад, а безпосередньо на адресу роздрібних продавців (транзитом). У таких випадках сторонні не купують ніяких прав вимоги щодо боржника, що залишається зобов'язаним тільки перед своїм кредитором.
Щоб отримати право вимоги за зобов'язанням на користь третьої особи, останнім повинно прямо висловити боржникові свій намір скористатися даними правом1.
1 Традиційно прийнято вважати, що лише з цього моменту третя особа набуває право вимоги до боржника (див.: Шершеневич Г. Ф Підручник російського громадянського права (з видання 1907 г). С. 313-314). Про інших поглядах з цього питання див Брагинський М. І., Вшпрянскій В. В. Указ. соч. З 294-296
Зазвичай це відбувається після виникнення зобов'язання, а у зобов'язанні особистого страхування на користь третьої особи відповідний договір взагалі може бути укладений лише з попередньої письмової згоди застрахованого (абз. 2 п. 2 ст. 934 ЦК). До цього моменту (або при відмові третьої особи від свого права) зобов'язання може бути змінено або припинено за угодою боржника і первісного кредитора (п. 2 і 4 ст. 430 ЦК) без участі третьої особи. Так, до вираження третьою особою наміру скористатися правами вкладника первісний вкладник може вилучити внесений на ім'я третьої особи внесок повністю або в частині (п. 2 ст. 842 ЦК). Отже, в таких зобов'язаннях зберігається і первісний кредитор, який за загальним правилом може скористатися правом вимоги, наприклад при відмові третьої особи від цього права. Тож зобов'язання на користь третьої особи не можна розглядати в якості одного з випадків заміни кредитора (відступлення права вимоги).
Після зазначеного моменту змінити або припинити зобов'язання на користь третьої особи без її згоди сторони первинного договору вже не має права (якщо тільки інше прямо не передбачено законом , іншими правовими актами або договором). Однак боржник в такому зобов'язанні може висунути проти вимог третьої особи всі заперечення, які він міг би протиставити первісному кредиторові (п. 3 ст. 430 ЦК).
Зобов'язання, виконувався третьою особою, являє собою покладання боржником виконання свого боргу на третю особу ("передоручення виконання"). Воно допускається в більшості зобов'язань, оскільки кредитору в принципі байдуже, хто його справить (наприклад, у грошовому зобов'язанні), якщо тільки мова не йде про зобов'язаннях особистого характеру. Таким чином, виконання зобов'язання за загальним правилом може бути покладено боржником на третю особу, причому кредитор зобов'язаний прийняти від останнього таке виконання (п. 1 ст. 313 ЦК), якщо тільки обов'язок боржника особисто провести виконання прямо не випливає із закону , іншого правового акта, умов зобов'язання або його істоти. Ясно, що така можливість звичайно відповідає інтересам боржника.
Так, покупець може отримувати товар не тільки безпосередньо від свого контрагента, наприклад оптового постачальника, але і по його вказівкою - від виробника, який в цьому випадку в якості третьої особи виконує обов'язки за продавця (не будучи стороною договору з цим покупцем); в силу вказівок транспортного законодавства зобов'язання з договору залізничного перевезення пасажира або вантажу виконуються не тільки залізницею пункту відправлення, але і не беруть участь у цьому договорі іншими залізницями, за якими послідовно перевозяться пасажир або вантаж. Нерідко такі випадки прямо передбачаються законом. Зокрема, здійснює будівництво об'єкта підрядник має право залучати для виробництва окремих видів робіт субпідрядників (п. 1 ст. 706 ЦК); експедитор в договорі транспортної експедиції може покласти виконання деяких своїх обов'язків на інших осіб (ч. 1 ст. 805 ЦК) і т. д.
У всіх таких випадках третя особа, яка виконує за боржника його зобов'язання або окремі складові його обов'язки, не може розглядатися в якості додаткового боржника. Кредитор не вступає з ним ні в які правовідносини, і зобов'язаною особою перед ним все одно залишається первісний боржник, цілком відповідає перед кредитором за належне виконання всіх лежачих на неї обов'язків, у тому числі за їх невиконання або неналежне виконання залученими ним третіми особами (ст. 403 ЦК) 1. Інакше кажучи, що допускається законом або договором покладання боржником виконання свого зобов'язання на третю особу не звільняє його від обов'язку виконання і від відповідальності за неналежне виконання.
Разом з тим третя особа в деяких випадках має право виконати кредитору зобов'язання за боржника і за своєю ініціативою - за свій рахунок і навіть без згоди боржника (п. 2 ст. 313 ЦК). Така ситуація можлива, якщо через невиконання зобов'язання боржником пов'язане з ним правовідносинами третя особа піддається небезпеці втратити наявне у нього право на майно боржника. Наприклад, у зв'язку з виявлену неплатоспроможністю орендаря будівлі і загрозою дострокового розірвання орендного договору з вилученням орендованого майна суборендар приміщення вправі сам внести орендну плату орендодавцю і щодо цього боргу виступити перед орендарем вже в ролі кредитора.
1В якості рідкісного винятку спеціальним законом іноді можуть передбачатися випадки, коли відповідальність перед кредитором за порушення зобов'язання несе третя особа, яка є безпосереднім виконавцем. Так, відповідно до транспортним законодавством відповідальність за порушення зобов'язань з вантажних перевезень несе залізниця призначення, а не відправлення
 Але і в таких ситуаціях первісний боржник також не усунено з зобов'язання, бо не відбувається переведення боргу на третю особу - виконавця, а кредитор тим самим отримує право за своїм вибором вимагати виконання від одного з них (див.: Брагінський М. І, Витрянский В . В Указ соч З 303-304).
 Але в цьому випадку первісне зобов'язання не припиняється і не замінюється регресними зобов'язанням між третьою особою і боржником. Воно лише змінює суб'єктний склад, бо місце первісного кредитора у ньому займає виконала зобов'язання третю особу. Інакше кажучи, в такому зобов'язанні відбувається тільки заміна однієї зі сторін відповідно до правил про зміну осіб у зобов'язанні (п. 2 ст. 313 ЦК). Тому і мова тут слід вести не про виконання зобов'язання третьою особою, а про одну з форм заміни бере участь в ньому кредитора.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Зобов'язання за участю третіх осіб"
 1. 1. Зобов'язання з множинністю осіб
    зобов'язанні беруть участь боржник і кредитор. Але це не означає, що число учасників усякого зобов'язання вичерпується двома особами. По-перше, кількість кредиторів і боржників у конкретному зобов'язанні не обмежується, що веде до появи зобов'язань з множинністю осіб (боржників або (і) кредиторів). По-друге, в деяких зобов'язаннях крім боржника і кредитора беруть участь інші
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
    зобов'язальних питань періоду реформи військового законодавства. Аналіз контрактів, що підписуються в арміях іноземних держав, показує, що це питання вирішене саме подібним чином. У контрактах військовослужбовців, по-перше, повно і всебічно обговорені права та обов'язки держави і військовослужбовця, по-друге, обговорена відповідальність сторін за неналежне виконання
 3. 80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.
    зобов'язаннями власника у випадках і порядку, передбачених цим Законом, а також Цивільним і Цивільно-процесуальним кодексами України. З. За обставин надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій майно в інтересах суспільства за рішенням органів державної області може бути вилучено (реквізовано) у власника в порядку і на
 4. § 2. Освіта та припинення юридичних осіб
    зобов'язань реорганізованих юридичної особи та відшкодування збитків (ст. 60 ЦК). Ліквідація юридичної особи - це спосіб припинення його діяльності без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб. ЦК містить розгорнутий перелік підстав ліквідації юридичних осіб, яка (так само як і реорганізація) може носити як добровільний, так і примусовий характер. У
 5. § 4. Господарські товариства і суспільства
    зобов'язаннями фірми всім своїм майном. Тому в товариствах, на відміну від товариств, засновники, як правило, приймають особисту участь у справах підприємства. З цієї ж причини особа може бути повним товаришем лише в одному товаристві. Коло засновників зазвичай набагато вужче, ніж у суспільствах, в силу особисто-довірчих відносин між ними. Принципові положення, що визначають можливий
 6. § 2. Гроші та цінні папери. Поняття майна
    зобов'язаннями Банку Росії і забезпечуються всіма його активами. Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території РФ допускається у випадках, в порядку та на умовах, визначених законом або у встановленому ним порядку. Цінні папери. Крім власне грошей в цивільному обороті беруть участь інші грошові документи, особливе
 7. § 1. Поняття і способи здійснення цивільних прав і виконання обов'язків
    зобов'язанні може не тільки вимагати повернення боргу, але і скласти його з боржника, зменшити його розмір, уступити своє право вимоги іншій особі і т. п. При цьому відмова громадян і юридичних осіб від здійснення належних їм прав не тягне припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законом. Наприклад, не можна виключити з акціонерного товариства акціонера, що не
 8. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
    зобов'язальних прав в розряд речових і навпаки. Так, у разі перетворення державного підприємства в акціонерне товариство припиняється право державної власності та право господарського відання зазначеного підприємства і виникає право власності самого акціонерного товариства. Член кооперативу, що повністю вніс пайовий внесок за квартиру, дачу, гараж, іншу будівлю або
 9. Основні і попередні договори.
    зобов'язання на свою користь. Так, якщо орендар уклав договір страхування орендованого майна на користь його власника (орендодавця), то право вимоги виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку належить орендодавцю, на користь якої і укладено договір страхування. І тільки в тому випадку, коли третя особа відмовилася від права, наданого йому за договором,
 10. Часткові, солідарні і субсидіарні зобов'язання.
    зобов'язанні лише в межах певної частки. Так, за активної часткової множинності кожен з кредиторів має право вимагати від боржника виконання лише в межах частки, що належить відповідному кредитору. Пасивна часткова множинність дає право кредитору вимагати від кожного з содолжников виконання тільки в частині частки, що припадає на кожного з содолжников. При цьому боржник,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua