Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011, 2011 - перейти до змісту підручника

8. Организаци-онная стр-ра пол.партій.


Організаційна стр-ра сучас. підлогу. партій достатньо розмаїтості-на і залежить від цілого ряду чинників, в числі яких першорядне значення мають специфіка самих партій, їх історичні особливості і національні тради-ції.
Існують два основні методи побудови партій, які отримали майже загальне поширення. Відповідно їм по організаційній структурі прийнято розрізняти організаційно оформлені та організаційно неоформлені пар-тії.
Організаційно оформлені партії мають централізований партійний апарат, який рекрутується з числа партійних функціонерів, що розглядають свою політичну
діяльність як професію. У цих партіях існує організаційна зв'язок між партією і її членами. Член партії отримує партійний квиток, сплачує партій-ні внески і підпорядковується всім дисциплинар-ним вимогам, передбаченим партійним статутом.
Партії, які стосуються цій групі, являють собою, як правило, відносно невеликі за чисельністю організації, що володіють чіткою структурою («кадрові партії»). Вони будів-
ятся на принципах бюрократичного централізму. Як правило, в цих партіях величезні повноваження належать загальнонаціональному керівництву і безпосередньо лідерові. Зазначені партії можуть будуватися і на основі колективного членства, яке розглядається як органи-чеський додаток до членства індивідуально-му.
До числа таких партій (за даними на 1989 р.) можна було віднести ліберально-демократичну партію Японії, Християнсько-демократичний союз ФРН, Австрійську народну партію, партію центру Швеції, ІНК і деякі інші.
Організаційно неоформлені партії характеризуються тим, що у них відсутній інститут офіційного членства. Особи, що вважаються членами партії, організаційно з нею не пов'язані. Вони не мають партійних квитків, не платять членських внесків; на них не поширюється партійна дисцип-лина.
Відсутність офіційного членства в партіях цього типу компенсується наявністю розгалуженого апарату професійних партійних чиновників, який являє собою основне знаряддя здійснення партій-ної політики. Діяльність таких партій зводиться насамперед до виборчої боротьби, до «уловлювання голосів виборців». Основне завдання даних партій - домогтися перемоги на виборах.
Типовим прикладом організаці-Онно неоформлених партій є головні політичні партії США - республіканська і демократична. Обидві ці партії представляють собою величезні політичні організації з досить слабким центральним керівництвом. Формально членами партії вважаються всі ті виборці, які проголосували на предше-ствующих виборах за список відповідної партії. Організаційною зв'язку між партією і її членами не існує.
Організаційна структура апаратів республіканської та демократичної партій вельми складна і хаотична. В цілому вона пристосована насамперед до потреб виборчої борь-б.
Загальна тенденція до бюрократизації та централізації, властива політичним партіям, знаходить своє вираження в тому, що кількість організаційно неоформлених партій неухильно скорочується. Організаційно оформлене членство з обов'язковою сплатою партійних внесків і обов'язком під-
чиняться партійної дисципліни стає обов'язковим атрибутом організаційної структури політичних пар-тий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Организаци-онная стр-ра пол.партій. "
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Організаційну та пропагандистську діяльність: з 1 червня 1902 за кордоном став виходити нелегальний ліберальний журнал «Звільнення» з метою виробити програму для об'єднання розрізнених сил. У січні 1904 року в Петербурзі відбувся установчий з'їзд, на якому була створена нелегальна організація. Ось дуже характерний документ - резолюція 676 присутніх 20 листопада 1904 в
 2. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
  організаціями. І нині ця книга одна з кращих, а в той час вона зіграла роль першопрохідника в справді науковому дослідженні історії лютого. І вже зовсім викликала адміністративні заходи з боку колишнього відділу науки ЦК КПРС спроба ряду вчених-істориків на чолі з П.В. Волобуєв-вим (пізніше академіком) показати роль стихійного фактора, спонтанний характер подій, складний склад класових сил -
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  організація господарства, виснаження мирних галузей виробництва, нестача сировини, продовольча, паливна, фінансова кризи. Загострилися національні проблеми: Фінляндія і Польща вимагали суверенітету, напруженими були ситуації на Україні і Кавказі. Всі спроби Тимчасового уряду вирішити нагальні проблеми тонули в бюрократичній рутині і безсилля влади протистояти хаосу. Тоді
 4. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Організацією безпосередньої збройної інтервенції на території Радянської держави. Більше того, вони розраховували, що, поваливши більшовиків, нові правителі Росії зможуть відновити східний фронт проти Німеччини в 1918 році. Тут доречно нагадати про те, що тривалий час у радянській літературі стійко пропагувалася неспроможна версія, вбачає причини громадянської
 5. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  організаціям, змов і заколотів ». Кровопролитна громадянська війна, що супроводжувалася масовим терором і насильством з обох сторін, наклала глибокий відбиток на психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За
 6. 4. Основні види партійних сис-тем.
  Організацією рабовла-ділків-південців. Потім полити-ческие відмінності між партіями стерлися, але вони як і раніше ведуть запеклу виборець-ную боротьбу на рівні федерації, штатів, міст і графств. Двопартійна система Великобританії складається з консервативної і лейбористської партій. Третя за величиною політична партія Великобританії - лібе-рально-демократична партія. Вона виникла в 1988 р.
 7. 6. Інстітуаліза-ція політичних партій.
  Організації та діяль-ності політичних партій. До числа актів зовнішнього регулювання організації та діяльності політичних партій відносяться рішення судів, які володіють правами констатує-Ціон нагляду, що особливо типово для США і ФРН. Внутрішній метод регулюються-вання здійснюється самими політичними партіями через їх центральні та місцеві керівні органи. Усі партії поза залежно-сті від
 8. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Організацій. 3. Демократія передбачає проголошення формальної рівноправності, надання всім громадянам юридично однакового правового
 9. 32. Орг-ція і порядок проведення виборів в з. с.
  Організації таких органів. Одним з найважливіших етапів виборів в зарубіжних країнах є реєстрація виборців і складання виборчих списків. Практика зарубіжних країн знає дві системи регістра-ції виборців. При постійній системі реєстрації виборець, раз зареєструю-вавшись, більш не зобов'язаний з'являтися для регістра-ції. Виправлення в виборчі списки вносяться лише в разі
 10. 53. Види авторитар-них режимів.
  Організацій, обмеження прав і свобод, применшення ролі представницьких установ. Таким чином було проведено встановлення режиму військової диктатури в Японії перед початком другої світової
© 2014-2022  ibib.ltd.ua