Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

3. Підстава (мета) угодиМета, переслідувана суб'єктами, які здійснюють угоду, завжди носить правовий характер - придбання права власності, права користування певною річчю і т. д. У силу цього не є угодами морально-побутові угоди , не переслідують правової мети, - угоди про побачення, скоєнні прогулянки і т. д. Типова для даного виду угод правова мета, заради якої вона відбувається, називається підставою угоди (causa). Підстава правочину має бути законним і здійсненним.
Юридичні наслідки, що виникають у суб'єктів внаслідок вчинення правочину, являють собою її правовий результат. Види правових результатів угод досить різноманітні: придбання права власності, перехід права вимоги від кредитора до третьої особи, виникнення повноважень представника та ін Для виконаної угоди характерно збіг мети і правового результату.
Мета і правовий результат не можуть співпасти, коли у вигляді угоди відбуваються неправомірні дії.
1 Рабинович Н. В. Недійсність угод та її наслідки. Л., 1960. С. 7.
2 Див: Новицький І. Б. Угоди. Позовна давність. М., 1954. С. 22.
3 Див: Агарков М. М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / СДП. 1946. № 3-4 і слід.; Іоффе О. С. Радянське цивільне право. Курс лекцій. Л., 1958. С. 222-223.
Якщо, здійснюючи для виду дарування, тобто здійснюючи удавану операцію, громадянин рятує від конфіскації злочинно нажите майно, то правовий наслідок у вигляді переходу права власності не настане і майно буде конфісковано. При скоєнні неправомірних дій у вигляді угод наступають наслідки, передбачені законом на випадок неправомірної поведінки, а не ті наслідки, настання яких бажають сторони. Правовий результат, до якого прагнули суб'єкти угоди, може бути не досягнутий, наприклад, у разі її невиконання або недосяжний, наприклад, у разі загибелі речі, що була предметом угоди.
Юридичні мети (підстави угоди) не можна ототожнювати із соціально-економічними цілями суб'єктів угоди. Це важливо з двох причин: по-перше, одна і та ж соціально-економічна мета може бути досягнута через реалізацію різних правових цілей (наприклад, соціально-економічна мета використання автомобіля може бути досягнута через реалізацію таких правових цілей, як придбання права власності на автомобіль або придбання права користування внаслідок найму автомобіля), по-друге, сам по собі факт явного протиріччя соціально-економічних цілей суб'єктів основам правопорядку чи моральності служить підставою для визнання неправомірності дії, вчиненого у вигляді угоди.
Юридичні мети угоди необхідно відрізняти від мотиву, по якому вона здійснюється. Мотив як усвідомлена потреба, усвідомлене спонукання - фундамент, на якому виникає мета. Тому мотиви лише спонукають суб'єктів до вчинення угоди і не служать її правовим компонентом. Таким є правова мета - підстава угоди. Помилковість мотиву не може вплинути на дійсність угоди. Наприклад, хтось купує меблевий гарнітур, сподіваючись, що незабаром йому подарують квартиру. Але дарування не відбулося. Помилковий мотив (квартира не подарована) не може вплинути на дійсність угоди з купівлі меблевого гарнітура. Право власності на меблевий гарнітур (в цьому полягає мета договору купівлі-продажу) переходить до покупця, і він не може відмовитися від угоди. Облік мотивів підривав б стійкість цивільного обороту.
Разом з тим сторони за угодою можуть надати мотиву правове значення. У цьому випадку мотив стає умовою - елементом змісту угод, укладених під умовою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Підстава (мета) угоди "
 1. 15. Правовідносини: поняття, види, ознаки.
  Підстави - норма - атрибутивної підставу будь-якого правовідносини, обов'язкова умова його виникнення, зміни чи припинення. Суб'єкти не можуть довільно встановлювати будь правовідносини. Требуется прямо виражена державна воля, санкціонуються правовідносини. Норма і правовідносини нерозривно пов'язані, вони - частини єдиного механізму правового регулювання. Реальний характер -
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Засновані обмеження і правила ліцензування різних видів комерційної 63 діяльності. Затвердження принципу свободи друку. Засоби масової інформації в усьому світі стійко відіграють ключову роль у викритті державних 64 чиновників, які стали жертвами корупції. Разом з тим, сучасні уряду мають цілий ряд можливостей скоротити або обмежити свободу преси у своїх
 3. § 2. Види співучасників злочину
  підстав, то головним у визначенні обсягу провини співучасників є ступінь участі, хоча не слід забувати і того, що в більшості випадків вона прямо залежить від характеру діяльності співучасника. Ступінь участі являє собою всебічну оцінку фактичної ролі суб'єкта у вчиненні злочину. Характер же участі являє собою критерій розмежування виконавців,
 4. 103. Принципи виконання зобов'язань.
  Підставою для застосування відповідних примусових заходів до боржника, включаючи і заходи цивільно-правової відповідальності. Іншим важливим принципом виконання зобов'язання є принцип реального виконання, в силу якого стягнення штрафних санкцій та збитків не звільняє боржника від виконання обов'язків у натурі, тобто від здійснення боржником тих дій, які складають зміст
 5. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
  підстави визнання індивідуального підприємця банкрутом регулюються спеціальним законом. Основне завдання цивільного законодавства в цьому питанні зводиться до встановлення черговості погашення вимог кредиторів індивідуального підприємця. В іншому до підприємницької діяльності громадян застосовуються правила кодексу, які стосуються діяльності комерційних організацій.
 6. § 1. Поняття юридичної особи
  підстави для більш гнучкого використання капіталу, що належить одній особі (в тому числі-державі), в різних сферах підприємницької діяльності. Налагоджене законодавство про юридичних осіб (насамперед акціонерне законодавство), цінних паперах і біржах служить одним із засобів управління капіталами Е масштабах всієї країни і тому є потужним фактором
 7. Проведення відкритої підписки на акції може складатися з наступних основних етапів:
  підставах несе солідарну з дочірнім суспільством відповідальність за угодами, здійсненим в результаті такого впливу. Акціонери дочірнього товариства мають право вимагати відшкодування завданих основним суспільством збитків. У разі неспроможності дочірнього товариства з вини основного останнє субсидиарно відповідає за його боргами. Зовсім суспільства виділяються по чисто формальному критерію:
 8. § 1. Поняття угоди. Види угод
  підстави (causa), т. з. того типового юридичного результату, який повинен бути досягнутий виконанням угоди. Так, придбання права власності є підставою для купівлі-продажу, передача майна в користування - підставою для оренди тощо Конкретна правова мета осіб може не збігтися з основою угоди, в цьому випадку ми маємо справу з удаваною чи уявної угодою. Підстава
 9. § 2. Умови дійсності угод
  підставою для затвердження про недотримання встановленої законом форми угоди. Третю групу становлять угоди між громадянами, письмова форма вчинення яких передбачена законом. Особливість цих угод у тому, що вони не залежать від суми угоди, вимога письмової форми обумовлено або особливою значущістю цих угод за сумою, термінами, предмету угоди, або можливістю зловживань
 10. Угоди з вадами волі можна підрозділити на
  основи угода не може визнаватися недійсною. Не має значення, якщо учаснику угоди загрожують правомірним дією, наприклад, заявою до міліції, повідомленням до податкової інспекції. При тому, що ця дія правомірно, використання його в якості загрози порочить дійсність угоди. Єдиним винятком є ??загроза правомірним дією, що призводить до того ж результату,