Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції ) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ ЗА ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА

1. Винагорода за загальні результати за підсумками роботи (за 1 квар-

тал, 1-е півріччя, 9 місяців та рік) виплачується робітникам, специалис-

там, службовцям і робітникам, які пропрацювали нс менше одного року за відбутися у-

янію на 31.03. __ Р. 30.06. __ Р., 30.09. __г. і 31.12. __г. "а також

висококваліфікованим працівникам, котрі вступили в порядку пере-

вода.

2. Працівникам, котрі вступили протягом року в порядку переведення, в

трудовий стаж включається робота, що давала право на винагороду за

результатами роботи.

3. Винагорода може бути виплачено також працівникам перед-

ємства, що не пропрацювали повний календарний рік з поважних

причин:

3.1. У разі звільнення з роботи у зв'язку з призовом на службу в

Збройні сили РФ, відходом на пенсію (по старості, за інвалідністю

ти), народженням дитини, вступом до вищого (середнє ) спеціальне

навчальний заклад, на курси підвищення кваліфікації з відривом від

виробництва за направленням підприємства-, переходом на виборну поса-

ність, напрямком у закордонне відрядження.

3.2. У разі повернення на роботу на підприємство у зв'язку з вікон-

чаніем служби в Збройних силах РФ, навчання на курсах вище -

ня кваліфікації з відривом від виробництва за направленням підпри-

ємства, роботи на виборних посадах, додаткової відпустки, строків

інвалідності , повернення з відрядження за кордон і закінчення

вищого (середнього) спеціального навчального закладу, якщо вони до преба-

вання там працювали на даному підприємстві (без обліку, часу роботи за

кордоном і навчання у ВНЗ і технікумах до стажу роботи, що дає право

на виплату винагороди), пенсіонерам, які вийшли на пенсію, стаж

роботи для виплати річної винагороди враховувати без перерви в

роботі.

4. Особам, звільненим протягом року за власним бажанням і за

порушення трудової дисципліни, по непридатності до роботи, внаслідок

притягнення до кримінальної відповідальності, винагорода не виплив-

чивается.

5. В заробітну плату, на яку нараховується винагорода за

підсумками роботи за рік, не включаються такі виплати:

за черговий, додатковий і навчальну відпустку;

винагорода за вислугу років;

!! 524

винагороду за загальними річними підсумками роботи за попередній

рік;

за час виконання державних обов'язків,

військових зборів,

за підготовку кадрів і керівництво практикою,

одноразова матеріальна допомога,

за дні тимчасової непрацездатності,

персональні надбавки,

доплати за понаднормові та святкові дні,

премія за впровадження нової техніки, освоєння потужностей, шірпотре-

ба, за поставку продукції на експорт, економію електроенергії та ін

6. Виплати винагороди за загальні результати роботи за 1 кв.,

1-е півріччя, 9 місяців, за рік виробляються пропорційно отриманий-

ної працівником заробітній платі з урахуванням тривалості безперервного

ного стажу роботи на даному підприємстві, мінімальний вироблення ста-

жа безперервної роботи на даному підприємстві 1 рік.

ШКАЛА

стажевих груп з коефіцієнтом диференціації розміру

річної винагороди

Стаж роботи Коефіцієнт

від 1 до 3 років 1,0

від 3 до 5 років 1,3

від 5 до 10 років 1,5

від 10 років і вище 2,0

7. Працівникам, які пропрацювали повний квартал в поточному році,

мають стаж менше року, нарахування винагороди за звітний період

(квартал, півріччя, 9 місяців та рік) нараховується на загальних підставах,

але виплачується тільки за результатами року.

8 . Молодим фахівцям, направленим на підприємство з вікон-

чаніі ПТУ, технікумів, ВНЗ, винагорода виплачується за факти-

тично відпрацьований час у минулому році по першій стажевий групі .

9. Розмір винагороди може бути збільшений або зменшений в

залежності від особистих результатів праці працівника, розміри необхідно

диференціювати з урахуванням різних видів морального заохочення.

Працівникам, які мали протягом кварталу, півріччя, 9 місяців, року,

заохочення винагорода за підсумками роботи може бути виплачено в

підвищеному розмірі.

10. Залежно від особистих результатів праці працівника розмір

винагороди, нарахованої за шкалою премії, може бути збільшений або

зменшений за погодженням з відповідним профспілковим комітетом,

але не більше ніж на 25%.

11. Працівники, які допустили прогул, які завдали матеріальної шкоди

підприємству, винуватці аварій, а також працівники, залучені до

адміністративної або кримінальної відповідальності, працівники, в ставлення-

ванні яких застосовувалися заходи громадського впливу за хуліганст-

во і пияцтво, позбавляються винагороди повністю.

Зниження розмірів винагороди або позбавлення його повністю

оформляється наказом.

Підставою для нарахування та виплати винагороди за загальні

результати роботи за підсумками 1 кварталу, 2-го півріччя, 9 місяців, року

є це Положення.

Конкретні розміри винагороди, а також позбавлення цілком

або частково винагороди керівних працівників цехів стверджують-

ся керівником підприємства за погодженням з профкомами.

!! 526

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "31. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ ВИНАГОРОДИ ЗА ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. Яка структура заробітної плати?
  Положенням, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які передбачені актами чинного законодавства або виробляються понад встановлені законодавством
 2. 11. Вільне використання об'єктів суміжних прав
  виплати їм винагороди допускається, зокрема, використання об'єктів останніх виключно з метою навчання, наукового дослідження або цитування, в особистих цілях, а також включення в огляд про поточні події невеликих уривків з виконань, постановок, фонограм і передач. За умови вільного використання виплата винагороди потрібно тільки при цитуванні в інформаційних цілях
 3. 10. Вільне відтворення твору в особистих цілях з виплатою авторської винагороди
  виплатою їм винагороди допускається відтворення навіть в особистих цілях аудіовізуального твору чи звукозапису іншого твору. При цьому виплата винагороди відбувається "кружним шляхом" і в знеособленої формі. Нерідко копіювання аудіовізуальних творів та звукозапису здійснюють фізичні особи за допомогою побутових аудіо-і відеомагнітофонів. Широкі масштаби подібного
 4. 3. Права авторів дизайнерських і тому подібних проектів
  виплата авторської винагороди за використання службового твору. Тому розмір, порядок обчислення і виплати авторської винагороди за кожний вид використання твору визначається не в законі (як це було раніше), а в авторському чи іншому договорі, що укладається в установленому порядку. Водночас задля уникнення необгрунтованого обмеження прав авторів постановою Уряду
 5. 1. Договори про передачу виключних прав виробника фонограми
  виплати різняться. Зазвичай винагорода визначається угодою сторін з урахуванням (при необхідності) мінімальних розмірів, встановлених рекомендаційними нормами постанови Уряду РФ від 17 Травень 1996 № 614 "Про ставки винагороди виконавцям за деякі види використання виконання (постановки)". Винагорода ж за використання опублікованій комерційної фонограми шляхом
 6. 35. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ (ПЕНСІЇ) ПЕНСІОНЕРАМ
  становища. 3. Джерело виплати пенсій - чистий прибуток, що залишається в рас-започаткували підприємства після сплати податків. 4. Розмір пенсій становить 20 000 рублів на місяць. У разі вимірюв-вати прожиткового рівня розмір пенсій може бути збільшено за ходу-тайству Ради ветеранів на підставі рішення Правління. 5. Організаційну роботу з виплати пенсій проводить Раду вете-Ранов
 7. 2. Керуючі організації
  виплата зібраної винагороди володарям авторських і суміжних прав; 2. вчинення будь-яких юридичних дій по захисту керованих прав. Оскільки керуючі організації є представниками суб'єктів авторських і суміжних прав, вони зобов'язані одночасно з виплатами винагороди представляти правообладате-лям звіти з відомостями про використання їх прав. При цьому керуюча організація
 8. Б. Негрошові винагороди.
  виплати до фонду державного страхування). Крім податкових вигод, дана схема може дати більш потужну, ніж її грошовий еквівалент, мотивацію. Така ж сума грошей могла б виявитися незначною частиною заробітної плати і втратила б своє значення при порівнянні. Але газонокосарка або радіоприймач поряд з порожнім місцем - це суттєво. Яка б схема ні використовувалася у Вашій компанії,
 9. П. Питання патентної охорони у відносинах між працівником і роботодавцем
  положенні нічого не говориться про те, за ким закріплюються економічні права - за роботодавцем або за працівником Положення національного законодавства з цього питання в різних країнах істотно відрізняються. В США, наприклад , за відсутності трудового контракту права роботодавця і працівника залежать від безлічі туманних правових критеріїв, що витягають із судових прецедентів вікової
 10. Які строки розрахунку при звільненні? '
  Виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, орга * нізації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. У разі спору про розміри сум, належних працівникові при звільненні, власник йди уповноважений 218 ний