Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції ) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ

1. Це Положення вводиться з метою встановлення єдиного

порядку витрачання коштів на оплату праці працівників Акціонерного

суспільства (надалі - "Товариство").

2. Джерелом коштів на оплату праці є прибуток, що залишається-

щаяся в розпорядженні Товариства, відповідно до чинного законо-

дательством РФ.

3. Оплата праці працівників структурних підрозділів Товариства

проводиться виходячи з місячних окладів, визначених відповідно

з тарифною угодою, фактично відпрацьованого часу та з урахуванням

їх можливого коректування, передбаченої в п. 4.

3.1. При цьому мінімальна ставка місячного тарифного окладу не може бути менше законодавчо встановленого мінімального розміру

оплати праці.

3.2. Перегляд мінімального встановлюваного місячного тарифного

окладу може здійснюватися за погодженням між адміністрацією

Товариства та профспілковим комітетом (з ініціативи будь-якої з сторін).

При цьому повинні враховуватися такі фактори:

фінансовий стан Товариства;

рівень оплати праці в регіоні та на підприємствах аналогічного з

Товариством профілю;

темпи інфляції в РФ.

3.3. Системи оплати праці (відрядна, погодинна, акордна і

тощо) і форми організації та оплати праці (індивідуальна або бригад-

ная) визначаються і розробляються відділом організації й оплати праці.

При цьому за основу для розрахунку всіх видів відрядних розцінок, нормування-

ванних завдань і т.п. також приймаються місячні оклади (в межах вели-

лах вилок, визначених тарифною угодою).

3.4. Сума колективного відрядного заробітку бригад повністю

розподіляється між їх членами незалежно від фактично працював

числа відповідно до кваліфікації (окладом) кожного працівника.

3.5. При тимчасовій відсутності окремих працівників можуть встановлюється-

Ліван доплати за суміщення професій (розширення зон обслуговуючи-

ня) у розмірі не більше 50% від розміру місячного тарифного окладу за

основною посадою.

3.6. Працівникам Товариства наказом Президента Компанії можуть

встановлюватися різні надбавки до місячними посадовими окладами

(залежно від конкретних умов, визначених АТ), при цьому в

обов'язковому порядку:

за роботу в нічний час - до 40%,

за роботу в несприятливих погодних умовах-до 15%,

за ненормований характер праці - до 30%.

!! 521

4. З метою зміцнення трудової, виробничої та технологічне-

кой дисципліни цим Положенням передбачається система неус-

тоек.

Неустойки являють собою особливий вид регулювання заро-

ної плати залежно від трудової діяльності за звітний період і

включається в діючу систему оплати праці, включаючи тарифну

систему.

Неустойки можуть бути застосовані до будь-якому працівнику шляхом змен-

шення належної йому заробітної плати. При цьому загальний розмір

нарахованої заробітної плати за відповідний місяць не може бути

нижче гарантованого законодавством мінімального розміру оплати

праці.

Питання, пов'язані із застосуванням неустойок, регулюються окремих на

вим становищем.

5. Для забезпечення єдиного підходу до тарифікації робіт і квалі-

фікації робітників і службовців у Товаристві зберігається дія Єдиного

тарифного кваліфікаційного довідника посад і професій.

Зміни розрядів робітникам, категорій фахівцям і службовцям

виробляються відповідно до рішення кваліфікаційної комісії та

затверджуються наказом Президента Товариства.

6. Диференціація тарифних ставок для робіт з важкими і шкода-

умовами праці передбачена тарифною угодою.

7. Нормування праці в Товаристві здійснюється у порядку, визна-

ділячи Правлінням.

Результатом нормування є визначення норм часу і

обслуговування, відрядних розцінок, нормованих завдань для конкурують-

ділянок, бригад, робочих місць.

8. Працівникам Товариства можуть виплачуватися такі види пре-

мий за кінцеві виробничі результати діяльності Товариства:

а) премія за виконання місячних планів і завдань (регулюється

окремим положенням);

б) премія за впровадження нової техніки і технології у звітному пе-

періоді;

в) премія за якісне виконання у звітному періоді завдань

адміністрації, викликаних виробничою необхідністю, а також не

входять в коло основних обов'язків;

г) премія на економію конкретних видів матеріальних та інших

видів ресурсів за звітний період;

д) премія за підсумками роботи за звітний рік;

е) премія за поставку в звітному періоді продукції на експорт і

в спеціальному оформленні;

ж) премія за дострокове і якісне виконання у звітному пери -

оді робіт і завдань адміністрації.

Виплата вищевказаних премій здійснюється за рахунок себсстоі-

!! 522

мости (крім категорій персоналу, оплата праці яких здійснюється

за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства).

Всі інші види премій, не зазначені вище, підлягають

виплаті за рахунок чистого прибутку Товариства.

10. Розподіл і виплата премій здійснюється наказами

Президента Товариства.

Розміри коштів, що спрямовуються на преміювання (в абсолютному

розмірі або у відсотках до тарифного фонду структурних підрозділі-

ний), визначаються рішенням Правління, виходячи з фінансового відбутися у-

яния Товариства та показників роботи конкретних структурних підрозділ-

лений.

При цьому преміювання за кінцеві виробничі результати

діяльності по усіх вищевказаних видів підлягають особи, прийняті на

роботу до початку періоду, за який виробляється преміювання.

Визначення кола показників, що враховуються при визначенні раз-

міра преміювання працівників, знаходиться в компетенції Правління

Товариства (у разі, якщо ці показники не визначені відповідним

становищем).

З метою вирішення завдань оперативного, тактичного і стратегічного

характеру Правління має право додатково розробляти спеці-

ві умови для преміювання працівників окремих структурних під-

розділень.

10. Виплата заробітної плати проводиться не рідше двох разів на

місяць:

аванс (40% місячного тарифного окладу) -21 числа поточного місяця

(два дні);

остаточний розрахунок - 7 числа наступного місяця (два дні).

При збігу одного з днів видачі заробітної плати з вихід-

ним (святковим) днем ??видача здійснюється в найближчі до вказано-

вим числах дні.

!! 523

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ"
Яким чином здійснюється правове регулювання оплати праці?
 1. Положення про оплату праці та преміювання, що приймаються на
  Як проводиться оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету?
 2. Оплата тру-| да працівників бюджетної сфери є те, що по це-'му питанню прийнято значну кількість законодавчих актів (Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996г. № 525 ИОб впорядкування умов оплати праці працівників окремих галузей, бюджетної сферии в новій редакції від 02.12.1996 р. № 1458; Портановленіе Кабінету Міністрів України! від 31.08.1997 № 948 ИОб умовах і
  Як проводиться оплата праці в надурочний час?
 3. оплата за роботу в надурочний час. При погодинній системі оплати праці робота в надурочний час оплачується в подвійному розмірі годинної ставки. При відрядній системі оплати праці за роботу в. надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, З за все
  Що слід розуміти під заробітною платою?
 4. становища в галузі заробітної плати працівників. Т% до, наприклад. Указ Президента України ИОб основні напрямки політики грошових доходів наведення и від 7 серпня 1999 р,, № 969/99 закріплює політику у сфері оплати праці, яка повинна здійснюватися за такими напрямками: вдосконалення ааконодатедьства про оплату праці, своєчасна виплата заробітної дл & ти; підвищення заробітної плати;
  Як проводиться оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами ^ та умовами підвищеного ризику для здоров'я?
 5. оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України. У практичній діяльності необхідно також керуватися типовими переліками, які були затверджені союзним законодавством і не втратили юридичну силу. Так, наприклад, Типовий перелік професій і робіт, оплачуваних за тарифними ставками , встановленими для робітників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими
  Який зміст колективного договору?
 6. оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін); встановлення гарантій, компенсацій, пільг; участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
  Який порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку?
 7. оплати праці 215 Так, згідно ст.111 КЗпП України при невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата здійснюється за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). При цьому місячна заробітна плата не може бути нижче встановленого законодавством мінімуму. При
  Глава 7. Оплата праці
 8. праці
  В яких розмірах проводиться оплата праці за сумісництвом?
 9. оплату за фактично виконану роботу і в тих випадках, коли її виконав працівник, якому законодавством заборонено працювати за сумісництвом, Умови роботи за сумісництвом працівників гое сударственних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що якщо працівник є студентом денної форми навчання і працює на
  Які існують способи регулювання оплати праці?
 10. становище працівника порівняно з чинним
  Глава VI. Регулювання та оплата праці адвокатів
 11. положення громадянина, звільнити його повністю або частково від оплати юридичної допомоги. При звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги завідувачем юридичною консультацією або президією колегії оплата праці адвоката здійснюється з коштів колегії. При звільненні громадянина від оплати юридичної допомоги органом попереднього слідства,
  Два методи розрахунку оптимального штату.
 12. оплату праці. Формула полягає в тому, що допустимі витрати на оплату праці, які визначаються шляхом добутку доданої вартості на коефіцієнт оплати праці, діляться на витрати на оплату праці одного працівника. Формула розрахунку наводиться
   Принципи управління кадрами.
 13.   становище працівника повинно сприйматися як виправдане з боку не тільки самого працівником, але й оточуючих його людей. Повинен бути визначений порядок і методи належного управління кадрами. Принцип стимулювання. Відчуття цінності праці та взаємних стимулів Функції управління кадрами: Функції розвитку кадрів (формування трудової кар'єри, професійна підготовка, розвиток ділових
   Додана вартість хкоеффіціент оплати праці Формула рентабельності расх0ди на оплату праці одного працівника
 14.   оплати праці: 60% (повинен бути 50%) Витрати на оплату праці одного працівника: 6,8 млн. ієн (прогноз 7,0 млн. ієн) Штат нині: 316 чоловік (оптимальний штат -? осіб) * У дужках прогноз на майбутній період. Витрати на оплату праці розподіляються з доданої вартості. Якщо прогнозовану виручку від реалізації (13,4 млрд. ієн) помножити на коефіцієнт доданої вартості (30%),
   Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком?
 15.   оплата праці по її виготовленню провадиться за зниженими розцінками. Місячна заробітна плата працівника в цих випадках не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Брак виробів, що стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також брак не з вини працівника, виявлений після приймання з 216 делия органом технічного контролю,
   Що являє собою колективний договір?
 16.   положення, що встановлюють умови праці, оплату праці, режими робочого часу і часу відпочинку тощо, а також додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги і переваги для працівників. Таким образоми зміст колективного договору становлять зобов'язальні відносини щодо створення умов для виконання основних завдань підприємств, установ, організацій, і
   Чим відрізняється неповний робочий день від скороченого робочого дня?
 17.   оплата праці провадиться пропорційно відпрацьованому часу або, за виконану роботу, а при скороченому робочому дні оплата здійснюється як за повний робочий день.,, Тривалість робочого часу при неповному робочому дні також встановлюється угодою сторін, а при скороченому робочому дні З
  оплата труда производится пропорционально проработанному времени или ,за выполненную работу, а при сокращенном рабочем дне оплата производится как за полный рабочий день., , Продолжительность рабочего времени при неполном рабочем дне также устанавливается соглашением сторон, а при сокращенном рабочем дне З