Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які існують способи регулювання оплати праці?Існує два способи регулювання оплати праці: державне регулювання оплати праці; договірне регулювання оплати праці.

Питання державного регулювання оплати
праці та договірного регулювання оплати праці, прав '}
працівників на оплату праці та їх захисту визначаються КЗпП Україна, Законом України ИОб оплаті праціїх та іншими нормативно-правовими актами.

Державне регулювання оплати праці працівників підприємств, установ та організацій здійснюється шляхом встановлення мінімальної заробітної '
плати та інших державних норм і гарантій,-встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, установ і організацій, заснованих на державній, комунальній формі власності (Постанова Кабінету Міністрів України від
26.03.1993 р. № 47 ИО регулюванні розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій та об'едіненійи) ; встановлення умов і розмірів оплати праці працівників
підприємств, установ і організацій, які фі
нансіруются чи дотуються з державного бю / год
жета (Постанова Кабінету Міністрів України з '
29.05.1996г. № 525 ИОб впорядкування умов оплаті

праці працівників окремих галузей бюджетної сферии в новій редакції від 2.12.1996 р. № 1458; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.1997
№ 948 ИОб умови і розміри оплати праці працівників підприємств та організацій, які дотуються
з бюджетаи); регулювання фондів оплати праці працівників підприємств монополістів відповідно до
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України
від 05.05.1997 р. № 428 ИО регулюванні фондів оплати праці працівників підприємств-монополістови);

регулювання розміру заробітної плати шляхом оподаткування доходів працівників; законодательногоЗакрепления розміру виплат працівникові при відхиленні
від нормальних умов праці (в надурочний час, в
нічний час, у святкові та вихідні дні, за час простою не з вини працівника, при, виготовленні
продукції виявилася браком не з вини працівника, оплата в повному обсязі для неповнолітніх
при встановленні скороченого робочого часу).

Державне регулювання оплати праці здійснюється також шляхом встановлення мінімальних гарантій для працівників, а саме: оплата щорічних відпусток; оплата при підвищенні кваліфікації; оплата
часу при проходженні обов'язкових медичних
оглядів; доплата до середньої заробітної плати для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених відповідно до медичного висновку на легшу роботу тощо

Остаточного переліку меж державного регулювання оплати праці в законодавстві не
', міститься.

Договірне регулювання оплати праці праців | ков підприємств, установ, організацій здійснюється на основі системи угод, які за | полягають на державному (генеральна соглаше | ня), галузевому (галузева угода), регіональному (регіональна угода) і виробничому
[(колективний договір) рівнях. Ст. 8 Закону Украї | ци ИО колективні договори і соглашеніяхи пре | бачає включення в генеральну угоду

умови про мінімальні соціальні гарантії оплати праці, які забезпечували б достатній рівень життя, умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, конфедерацією роботодавців та профспілковими об'єднаннями України на 1999-2000 роки
(від 6 вересня 1999 р.) в розділі 11 містить напрямки щодо вдосконалення трудових відносин в
сфері оплати праці, де передбачається збільшення
середньої заробітної плати до 65%, встановлюються
різні розміри доплат і надбавок до тарифних
ставок і посадових окладів працівників, які
мають міжгалузевий характер (згідно з додатком 2), та ін напрямки та пропозиції щодо вдосконалення оплати праці.

Указ Президента України ИОб основні напрямки політики грошових доходів населення и від 7 серпня 1999. № 969/99 підкреслює, що необхідно
вдосконалювати механізм договірного регулювання соціально- трудових відносин шляхом поліпшення
та конкретизації угод і договорів, що укладаються на державному, регіональному та виробничому рівнях, розробляти механізм розширення дії галузевих і регіональних угод на підприємства всіх форм власності та
господарської діяльності.

Договірний спосіб регулювання оплати праці
найбільш повно розкривається в колективному договорі, який укладається на конкретному підприємстві,
незалежно від форми власності. Згідно ст. 14 і
ст.15 Закону України ИОб оплаті праціїх в колективному договорі встановлюються форми і системи оплати праці, норми праці розцінки, схеми посадових
окладів, умови застосування та розміри надбавок, доплат, премій, компенсаційних і гарантійних виплат. При цьому слід зазначити, що колективний договір не може містити умови оплати праці, які погіршують становище працівника порівняно з
чинним законодавством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які існують способи регулювання оплати праці? "
 1. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  які об'єкти слід відносити до рухомого майна. Стаття 130 ЦК РФ речі, не відносяться до нерухомості, включаючи гроші та цінні папери, визнає рухомим майном. Закон в силу нескінченного розмаїття рухомих речей не містить навіть їх приблизного переліку. Можна лише сказати, що мова йде про предмети матеріального світу, здатних до самостійного переміщення, наприклад домашня птиця,
 2. Які існують основні види принципів трудового права?
  Способами, не забороненими в законі та ін Деякі міжгалузеві принципи знаходять відображення і конкретизуються в галузевих принципах (наприклад, міжгалузевий принцип З право на охорону здоров'я знайшов своє відображення в принципі трудового права, який називають Иправо на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни; міжгалузевий принцип З право на об'єднання для захисту своїх
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку,
 4. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  якісь його форми (наприклад, соціал-демократичні) могли б існувати, бути суспільно-корисними. Але якщо ж все це-закономірність (а такі погляди теж відстоюються: колективізм, де, зрештою завжди веде до тиранії, деспотії, диктатурі), то тоді соціалізму кінець, він заслуговує, звичайно ж, не суспільного осуду, а смертного вироку. Ось чому так важливо було в
 5. Глава тринадцята. НОРМА ПРАВА
  які юридичні злети і падіння б-ли на цьому історико-правовому шляху, та й зараз як непросто в правотворческом процесі пов'язувати ті чи інші обставини з дією правової норми, наскільки великі підчас суперечки навколо цих обставин чи самого правила. Але добре вже те, що розуміння і визнання цієї зв'язки досить чітко розроблено в теорії права, використовується в нормотворчості.
 6. Глава сімнадцята. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА
  які соціальні, психологічні, організаційні процеси при цьому виникають. Тому реалізацію права можна визначити як таке соціальне поведінка суб'єктів права, і якому втілюються розпорядження правових норм, як форму практичної діяльності по здійсненню прав, виконання обов'язків. Виділяються чотири такі форми діяльності з реалізації права: дотримання, виконання,
 7. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  істотні відмінності в умовах служби - розряд оплати, терміни присвоєння військових звань, виплати за класність (розряд) і т. д. Таким чином, різним категоріям військовослужбовців повинні відповідати певні види контрактів, що містять різні рівні прав і обов'язків, тобто встановлюють певний рівень статусу військовослужбовця в залежності від рівня спецсуб'ектності. Ці
 8. § 1. Поняття цивільного права
  які суспільні відносини регулюються нормами цивільного права? Без відповіді на дане питання важко зрозуміти, що ж являє собою громадянське право Росії. Проте відповідь на дане питання не так простий, як це може здатися на перший погляд. Справа в тому, що коло суспільних відносин, регульованих цивільним правом, надзвичайно великий. Громадяни та організації, здійснюючи
 9. § 3. Застосування цивільного законодавства
  які-небудь орієнтири, що дозволяють виявити характер правової норми, останній визначається виходячи з застосовних до неї способів тлумачення. Тлумачення цивільно-правових норм. Під тлумаченням цивільно- правової норми розуміється з'ясування її змісту (сенсу) шляхом усунення виявлених у ній неясностей. Неясності змісту тієї чи іншої норми цивільного права можуть виникнути в силу різних
 10. § 4. Господарські товариства і суспільства
  существляется на основі рішень, прийнятих усіма учасниками одноголосно чи більшістю голосів (якщо останнє передбачено установчим договором). Ведення ж справ, тобто представництво інтересів повного товариства в обігу, за загальним правилом, здійснюється кожним з учасників. У цьому випадку повне товариство як юридична особа має декілька самостійних і рівноправних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua