Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні ) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право ( лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна . Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

32. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ неустойок УПУЩЕННЯ В РОБОТІ

Це Положення вводиться з метою зміцнення виробничих-

ної та трудової дисципліни, збільшення продуктивності праці, підви-

шення відповідальності працівників за результати праці та формування

нового типу виробничих відносин в умовах розвитку ринкової

економіки.

1. Неустойки можуть бути застосовані до будь-якому працівнику фабрики,

колективу працівників (бригаді, структурному підрозділу, групі

працівників тощо) за конкретні порушення трудової дисципліни.

2. Неустойки застосовуються у фіксованих (твердих) розмірах за

наступні порушення трудової дисципліни:

2.1. Прогул (один день) - 4000 руб.

2.2. Прогул (понад одного дня) - 4000 руб. і по 1000 руб. за

кожен прогуленний день, починаючи з другого, з наростанням.

2.3. Запізнення на роботу і ранній відхід з роботи - 2000 руб.

2.4. Повторне протягом місяця запізнення на роботу і ранній відхід

з роботи - 4000 руб.

2.5. Дрібне викрадення - 10000 руб.

2.6. Повторне протягом року дрібне розкрадання - 14000 руб.

2.7. Велике розкрадання (розкрадання на суму понад мінімального розміру

оплати праці, встановленого чинним законодавством) -

14000 руб.

2.8. Поява на роботі в нетверезому стані - 10 000 руб.

2.9. Необгрунтовану відмову від виконання роботи - 3000 руб.

(За кожний випадок).

2.10. Невиконання або неякісне виконання трудових обов'яз-

занностей, наказів, розпоряджень, завдань керівництва фабрики, цехів,

відділів - від 10000 до 30000 руб.

2.11. Порушення чинних правил та інструкцій з техніки

безпеки, охорони праці, протипожежної безпеки, промисло-

ної санітарії - 6000 руб.

2.12. Інші порушення трудової дисципліни - від 1000 до 6000 руб.

3. Неустойки застосовуються незалежно від сплати конкретним робіт-

ніком сум в рахунок відшкодування заподіяної фабриці матеріального збитку.

4. Застосування неустойок не перешкоджає притягнення порушників до

іншим видам стягнень, передбачених чинним законодавством по-

вом. При цьому за одне і те ж порушення не можуть одночасно примі-

няться неустойка і вироблятися депреміювання.

5. Застосування неустойок до конкретних працівникам проводиться шляхом

затвердження Президентом Товариства розпоряджень.

6. Оформлення розпоряджень провадиться:

6.1. керівниками структурних підрозділів, заступниками

президента по об'єктах свого керівництва;

6.2. керівниками функціональних підрозділів і служб по

сферам своєї діяльності.

7. До затвердження Президентом Товариства розпорядження візуються

в юридичному відділі і у профспілковому комітеті.

8. Розпорядження оформляються в трьох примірниках і після затверджений-

ня в 3-денний термін направляються по одному примірнику - у відділ

кадрів (перший примірник), в ОТиЗ і, під розписку на першому екзем-

Пляра працівникові, до якого застосована неустойка.

Відділ кадрів здійснює облік і зберігання розпоряджень.

9. Розпорядження повинні бути оформлені та затверджені в десятід-

невной термін з моменту виявлення факту порушення.

10. Порушення (проступки), за які застосовуються неустойки,

повинні підтверджуватися документальними доказами. У разі

неможливості забезпечення документальними доказами відповідними-

ющіе проступки повинні підтверджуватися письмовими поясненнями

порушників. Відмова від дачі письмових пояснень оформляється актом

у встановленому порядку.

Відповідальність за забезпечення доказів покладається на должнос-

тних осіб, які виробляють оформлення розпоряджень.

II. За одне порушення допускається застосування не більше однієї не-

неустойки. Кількість неустойок по різним порушень, застосовуваних у

одному місяці, не обмежена.

12. При застосуванні неустойок враховується ступінь вини завинили-

шегося, а також інші обставини, за яких вчинено проступок.

13. Реалізація неустойок виробляється відділом організації праці та

заробітної плати шляхом зменшення порушнику (лям) належної до

нарахуванню заробітної плати.

Зменшення проводиться в тому періоді, в якому розпорядження

надійшли у відділ організації праці та заробітної плати.

При цьому загальний розмір нарахованої заробітної плати за відповід-

ствующий місяць не може бути нижче гарантованого законодавством

мінімального розміру оплати праці.

У разі перевищення суми неус-

тоек мінімального розміру оплати праці залишилася непогашеною сума

в наступних періодах в повному удержівайтся.

!! 528

При застосуванні неустойок у складі заробітку не враховуються ви-

плати, вироблені в рахунок погашення заборгованості по позиках, використан-

нительно листам, а також інші утримання, які відповідно до

чинним законодавством виробляються в безспірному порядку.

14. У разі незгоди працівника з застосуванням до нього неустойки

він може оскаржити зазначене в наступному порядку:

в 10-денний термін після отримання розпорядження звернутися в ко-

місію з трудових спорів, яка зобов'язана розглянути скаргу в 10 -

денний термін;

при незадоволенні комісією скарги працівник має право звернути-

ся до суду.

15. Суми неустойок підлягають періодичній індексації.

!! 529

33. ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИДАЧУ безпроцентної цільової ПОЗИКИ

НА БУДІВНИЦТВО І ПРИДБАННЯ ЖИТЛА

1. Позика видається працівникові, який пропрацював в ... не менше 5 років.

2. Позику у розмірі не більше 1 млн. руб. можуть взяти працівники на

термін не більше 3-х років з внесенням щомісячної плати в розмірі не більше

50% місячного заробітку.

3. Працівник протягом 4-х місяців ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ представити у бухгалте-

рію документи про використання отриманих коштів.

4. У разі нецільового використання позики з працівника стягується

100% річних від суми, що не повернутої в касу, щорічно.

5. При звільненні залишок позики виплачується повністю.

Примітка: 1. У бухгалтерію надається документ про отри-

нии житла, виданий місцевою адміністрацією або завірений

нотаріусом.

2. Документ про покупку квартири, будинку.

3. Про придбання ділянки під забудову.

4. Про придбання будматеріалів за наявності

документа на ділянку для забудови.

!! 530

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "32. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ неустойок УПУЩЕННЯ В РОБОТІ"
 1. 3. Особливості відповідальності за порушення грошових зобов'язань
  порядках, як і в колишньому вітчизняному цивільному праві, він зазвичай становить від 3 до 5% річних на суму боргу), а може бути "плаваючим", залежним, зокрема , від банківської ставки (середньої ставки надання кредитів, наприклад, Центральним банком, як це передбачено п. 1 ст. 395 ЦК). Це зроблено в умовах інфляції, що обумовило досить різкі коливання такої ставки з урахуванням швидко
 2. 4. Відшкодування збитку
  упущеної ним вигоди. Певною мірою це завдання полегшує ч. 2 п. 2 ст. 15 ГК, яка говорить, що "якщо особа, яка порушила право, одержало внаслідок цього доходи, особа, право якої порушено, має право вимагати відшкодування поряд з іншими збитками упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи
 3. 8.4. Оцінка за коефіцієнтом трудового внеску (КТВ)
  положення, що нормальний внесок працьовитого та виконавчого працівника оцінюється одиницею; визначення стандартного діапазону змін КТВ від 0,5 до 1,5 або від нуля до двох; розробка шкали досягнень, підвищують КТВ, і шкали упущень, що знижують його; експертна оцінка індивідуального внеску і призначення КТВ представницької комісією з числа членів правління, адміністрації, профкому;
 4. 2. Обеспечительная функція неустойки
  положення в законодавстві. Так, ст. 331 ЦК містить норму, згідно з якою угода про неустойку повинне бути зроблено у письмовому вигляді незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку. Як видно, чинний закон звів угода про неустойку в ранг окремого договору для тих випадків, коли умова про неустойку
 5. РЕЗЮМЕ
  упущення в роботі щодо нормативного значення коефіцієнта при гарній роботі, рівного одиниці. Методики Коута і оцінки по КТВ дозволяють об'єктивно розподілити преміальний фонд (винагороди та премії) на основі кількісної оцінки досягнутих результатів праці за конкретний період часу. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Назвіть три основні підходи до оцінки ефективності роботи персоналу.
 6. 6. Зміна і припинення договору будівельного підряду
  положення, якщо в процесі будівництва з'ясувалося, що його продовження призведе до порушення встановлених законодавством санітарно-гігієнічними, екологічних та інших норм, охоронюваних законом прав та інтересів громадян, юридичних осіб і
 7. 37. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ претензійно-позовної роботи
  упущенням і відносяться на фонд оплати праці. 6. Зрив термінів надання документів, необхідних для юри-діческі обгрунтованого розгляду позовів або претензій чи некачес-твенная їх підготовка, вважається виробничим упущенням. 7. За результатами претензійно-позовної роботи на заводі видається щомісячна довідка юридичного відділу. Б. Порядок направлення претензій та позовів
 8. 1. Майнова відповідальність за порушення умов договору будівельного підряду
  положеннями про цивільно-правової відповідальності за порушення зобов'язань: боржник зобов'язаний відшкодувати кредитору збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань Під збитками розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробило або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрата або пошкодження його майна (реальний збиток), а також
 9. 5. Зміна, розірвання договору та майнова відповідальність за порушення його умов
  положеннями ст. 15, 393 ЦК. Як зазначалося вище, відповідальність замовника в повному обсязі у разі одностороннього розірвання ним договору передбачена п. 1 ст. 17 Закону про інвестиційну
 10. § 2. Неустойка
  неустойок по їх співвідношенню із збитками див. п. 2 § 3 гл. 16 т. I цього підручника. Дана класифікація неустойок, наведена в п. 1 ст. 394 ЦК, спочатку була закріплена в ч. ч. 2 і 3 ст. 36 Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік 1961 р., де законодавець відтворив класифікацію, розроблену В.К. Райхером (див.: Райхер В.К. Указ. соч. С. 160).
 11. 52. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність
  положеннями законів України та / або рішеннями судових органів України; застосування до конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та іноземних суб'єктів господарської діяльності індивідуального режиму ліценч зирования у випадках порушення такими суб'єктами положень цього Закону щодо передбачених у ньому положень, які встановлюють певні заборони, обмеження або
 12. 4. Зміна розміру цивільно-правової відповідальності
  неустойок) ( наприклад, в договорах перевезення вантажів і пасажирів у відповідності зі ст. 793-795 ЦК). Обмеження відповідальності договором використовуються головним чином у підприємницьких відносинах і не допускаються для договорів з громадянами-споживачами (п. 2 ст. 400 ЦК). Законом або договором тепер допускається встановлення обов'язку заподіювача шкоди (у позадоговірних відносинах) виплатити
 13.  Який порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком?
    упущень і браку в роботі, дотримуватися технологічну дисципліну. Робота, яка виконується працівниками з порушенням технологічних процесів, не у відповідності з технічними умовами завдань за розміром, точності, якості і т.д., вважається бракованою. Шлюб оплачується в зниженому розмірі або взагалі не оплачується, в залежності від характеру шлюбу (повний або частковий) і від того, з чиєї
 14.  30. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
    становищем. 5. Для забезпечення єдиного підходу до тарифікації робіт і квалі-фікації робітників і службовців у Товаристві зберігається дія Єдиного тарифного кваліфікаційного довідника посад і професій. Зміни розрядів робітникам, категорій фахівцям і службовцям виробляються відповідно до рішення кваліфікаційної комісії і затверджуються наказом Президента Товариства. 6.
енциклопедія  бабка  баранина  биточки  по-угорськи