Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§ 3. Припинення права власностіПідстави припинення права власності передбачені главою 15 ЦК (ст. 235-243). Насамперед це право припиняється з волі власника; дані підстави можна
підрозділити на види: а) відчуження власником свого майна іншим особам, б) використання власником майна за прямим призначенням і у зв'язку з цим знищення його; в) добровільна відмова власника від свого майна.
У першому випадку мова йде про різні угодах по відчуженню свого майна, скоєних власником (купівля-продаж з усіма її різновидами, міна, дарування, оренда з наступним викупом та ін.) У другому - про використання продуктів харчування, палива, мастильних матеріалів і т. д. (споживані речі), які призначені для певних господарських цілей. Сюди ж відноситься і забій худоби з подальшим вживанням продуктів харчування.
Добровільна відмова від права власності (ст. 236) є новим для нашого законодавства, хоча практично це підстава використовувалося в майнових відносинах і раніше. Дана норма передбачає відмову від певної речі шляхом публічного оголошення про це (усна або письмова заява невизначеному колу осіб), або вчинення фактичних дій, які безперечно свідчать про його наміри (наприклад, викинуте майно). Важливо враховувати правило ч. 2 ст. 236 ГК, за яким до набуття права власності на викинуту річ вона вважається що належить колишньому власнику і він може повернути її собі. Крім того, якщо річ за своїми властивостями небезпечна і завдає шкоду кому-небудь, то колишній власник зобов'язаний його відшкодувати.
Загибель або знищення речі може статися і всупереч волі власника, при випадкових обставинах, за настання яких ніхто не відповідає. Ризик втрати майна несе власник (ст. 211 ЦК). Якщо ж річ загинула з вини конкретних осіб, що власник має право на відшкодування заподіяної шкоди (ст. 1064 ЦК). Право власності припиняється і у зв'язку із зникненням речі (використання, загибель, знищення) як з волі власника, так і крім неї.
Далі в нормах Кодексу передбачені підстави припинення права власності всупереч волі власника, але при збереженні самого майна як об'єкта права. Конкретні випадки вилучення майна всупереч волі власника прямо передбачені в Кодексі і не підлягають розширювальному тлумаченню.
Вилучення майна у власника за загальним правилом проводиться на відплатних засадах, тобто з компенсацією її вартості. Сюди відносяться: 1) відчуження майна, яке не може належати даній особі в силу заборони, встановленого законом (ст. 238); 2) відчуження нерухомості у зв'язку з вилученням земельної ділянки (ст. 239); 3) викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей (ст. 240 ЦК); 4) викуп домашніх тварин при неналежному поводженні з ними (ст. 241 ЦК); 5) реквізиція.
Лише у двох випадках допускається безоплатне вилучення у власника майна без його волі: звернення стягнення на майно власника за його зобов'язаннями (ст. 237 ЦК) і конфіскація майна відповідно до ст. 243 ГК. Розглянемо зазначені підстави примусового вилучення. Ст. 238 ГК передбачає припинення права власності на майно, яке не може належати даній особі в силу закону. Ця норма спрямована на захист суспільних інтересів, оскільки мова може йти про речі, вилучених з цивільного обороту або обмежено оборотоздатні (ст. 129 ЦК).
Якщо майно придбане незаконно (наприклад, зброя, наркотики тощо), то воно вилучається і право власності на нього не виникає. Але якщо дані речі придбані особою правомірно (наприклад, зброя, валютні цінності перейшли у спадок, або при реорганізації юридичної особи), але сама ця особа за законом не може володіти таким майном, воно підлягає вилученню за рішенням суду на віз-Безоплатно засадах, якщо сам власник не реалізує це майно протягом року з моменту його придбання.
Особливий випадок примусового оплатного вилучення нерухомості встановлений ст. 239 ГК. У статті передбачена ситуація, коли земельна ділянка (гірничий відвід, акваторія та ін.) вилучається в суспільних інтересах (будівництво якого об'єкта, прокладки трубопроводу і т. п.). Якщо на такій ділянці знаходяться будівлі, споруди чи інше нерухоме майно, що підлягає зносу, то власник цих об'єктів має право отримати відповідну компенсацію. Закон передбачає певні гарантії щодо захисту інтересів власника. До них відноситься судовий порядок розгляду спору, при якому повинна бути доведена необхідність вилучення земельної ділянки. У вимозі про вилучення повинно бути відмовлено, якщо державний орган чи орган місцевого самоврядування не доведе, що використання земельної ділянки з метою, для яких він вилучається, неможливо без припинення права власності на дане нерухоме майно. Важливо також і те, що викуп нерухомості з публічних торгів проводиться тільки за рішенням суду, а не в адміністративному порядку. Можливий і такий варіант вирішення спору, коли замість викупу передбачається перенесення будівлі, споруди на іншу ділянку за рахунок коштів того, в чиїх інтересах проводиться вилучення, або будівництво за його рахунок аналогічного споруди. .
Примусовий викуп безгосподарно вмістом культурних цінностей допускається за правилами ст. 240 ГК. Для позитивного вирішення цього питання необхідно встановити наступне: а) мова повинна йти не про будь предметах, а тільки про особливо охоронюваних державою культурних цінностей, що становлять культурну спадщину народів Російської Федерації; б) вилучення можливе лише в судовому порядку. При цьому повинен бути встановлений факт безгосподарного утримання конкретних цінностей, в результаті чого є реальна загроза їх втрати. Правило це стосується для приватних власників, а не для державних або муніципальних музеїв, інших закладів, зобов'язаних професійно грамотно зберігати довірені їм художні цінності, в) зазначені цінності вилучаються на відплатних засадах шляхом викупу на підставі договору або компенсації з виручених коштів від продажу з торгів.
Вперше в нашому законодавстві передбачена можливість примусового викупу у власника належних йому домашніх тварин. За змістом ст. 241 ГК йдеться про випадки грубого, зухвало аморального, жорстокого ставлення до домашніх тварин з боку власника і членів його сім'ї. Такий викуп можливий на підставі судового рішення; розмір викупу в разі спору також визначається судом.
Передбачені ст. 242 ГК випадки реквізиції, тобто примусового вилучення у власника його майна в нагальних суспільних інтересах, але з обов'язковою компенсацією, є вже відомим підставою припинення права приватної власності громадян і юридичних осіб. Важливо відзначити, що в законі реквізиція допускається за обставин, що мають надзвичайний характер. Крім того, реквізиція можлива за рішенням державних органів, а не в судовому порядку. Однак в якості нових додаткових гарантій захисту інтересів власника передбачена можливість судового оскарження розміру компенсації (п. 2 ст. 242 ЦК). Крім того, власнику дано право витребувати по суду збереглося майно після припинення обставин, що стали підставою для його реквізиції. При цьому можливі розрахунки між колишнім і новим власниками повинні проводитися за взаємною згодою, а в разі спору - судом.
Законом передбачено підстави примусового вилучення майна у власника без компенсації його вартості. До їх числа належить передусім звернення стягнення на майно власника за його боргами, передбачене ст. 237 ГК. Таке вилучення, за загальним правилом, допустимо тільки по суду. В позасудовому порядку воно можливе лише у випадках, прямо встановлених законом. Право звернення стягнення на майно виникає по деяких договорах. Так за договором застави (якщо він нотаріально посвідчений) стягнення на заставлене майно може бути звернено в позасудовому порядку (п. 1 ст. 349 ЦК). Право власності на таке майно припиняється з моменту виникнення його у нового набувача.
Друга підстава примусового безоплатного вилучення майна - конфіскація (ст. 243 ЦК). Вона являє собою санкцію (форму відповідальності), застосовувану до власника за скоєне ним правопорушення (кримінальний злочин, адміністративне правопорушення). Прикладом застосування конфіскації в цивільному порядку може служити норма ст. 169 ЦК, яка передбачає можливість безоплатного вилучення майна в дохід держави у вигляді санкції за умисне вчинення правочину з метою, суперечною основам правопорядку і моральності. За загальним правилом, конфіскація здійснюється лише в судовому порядку. Адміністративний порядок може бути передбачений законом (наприклад, вилучення предметів контрабанди митними органами, незаконних знарядь полювання і лову риби - органами охорони природи та ін.) Однак і в подібних випадках можливе оскарження в суд згідно з правилом п. 2 ст. 243 ГК, так як конфіскація означає порушення права власності, яке гарантується саме цивільним законом.
Особливий випадок припинення права власності являє собою приватизація державного та муніципального майна (абз. 2 п. 2 ст. 235 ЦК). Вона поширюється тільки на майно, що перебуває у державній та муніципальній власності, і не застосовується до приватної власності. Крім того, приватизація завжди є підставою виникнення права приватної власності громадян і юридичних осіб, тому вона розглянута в попередньому параграфі. Законом збережений і такий порядок звернення у державну власність майна, що перебуває у громадян і юридичних осіб, як націоналізація. Згідно ст. 235 (абз. 3 п. 2) ГК націоналізація в даний час можлива на підставі закону з відшкодуванням вартості цього майна та інших збитків. Спори про відшкодування збитків вирішуються в судовому порядку (ст. 306 ЦК). Необхідність націоналізації повинна бути визначена конкретним законом (а не підзаконними актами), в якому окрім обгрунтування примусового вилучення майна повинні бути передбачені порядок і строки виплати його вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Припинення права власності "
 1. 1. КОМПЕТЕНЦІЯ арбітражних судів В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. Виключна компетенція. УГОДА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ арбітражних судів РФ. СУДОВИЙ ІМУНІТЕТ
  припиненню права власності та інших речових прав на рухоме майно без шкоди для прав третіх осіб. Угода сторін про вибір підлягає застосуванню права має бути прямо виражено або повинна виразно випливати з умов договору або сукупності обставин справи. Вибір сторонами підлягає застосуванню права, зроблений після укладення договору, має зворотну силу і вважається
 2. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Припинення права власності, моменту його виникнення, розподілу ризику випадкової загибелі і пр. Для захисту права власності, як - раніше, були передбачені речові позови. Але тепер привілеї держави по віндикації його майна були доповнені аналогічними привілеями для колгоспів, інших кооперативних і громадських організацій (ст. 146). Розділ "Зобов'язальне право" складається з
 3. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  Припинення права власності, включаючи і неодержані доходи. Даний спосіб законодавчо закріплений у пункті 3 статті 55 Закону України «Про власність» і застосовується за обставин надзвичайного характеру. 4. Всі види цивільно-правових договорів, спрямовані на виникнення права власності (продаж, міна, дарування та ін.) Право власності особи, придбав річ за договором,
 4. 80. Підстави виникнення і припинення права приватної власності.
  Припинення права приватної власності, то вони є спільними для всіх форм власності. Це випливає з принципу рівності всіх форм власності. Загальною умовою визнання громадянина власником майна є правомірність його придбання. Діють загальні правила про первинних і похідних підставах виникнення права власності і т.п. Стаття 128. Момент виникнення права
 5. § 2. Складові елементи права власності
    припинення права власності на майно до набуття права власності на нього іншою особою (ст. 236 ЦК РФ). При визначенні змісту права власності деякі російські вчені не виділяють у складі цього права зазначені вище юридичні можливості або доповнюють "тріаду" іншими юридичними можливостями. Зокрема, А.В. Венедиктов замінює "тріаду" єдиною можливістю -
 6. § 3. Принципи цивільного права
    припинення цих прав, за винятком випадків, передбачених законом (п. 2 ст. 9 ЦК). Зокрема, не припиняє існування права на судовий захист порушеного цивільного права застереження, зроблене сторонами в договорі про те, що всі розбіжності між ними вирішуються шляхом переговорів без звернення до суду за вирішенням спору. Оскільки здійснення і захист цивільних прав
 7. § 7. Некомерційні організації
    права власності на приміщення за будь-яких підстав (відчуження майна, смерть громадянина, ліквідація юридичної особи тощо) автоматично припиняє і членство в товаристві. Реорганізація і ліквідація товариств виробляються за загальними для юридичних осіб підстав, які доповнені п. 2 ст. 45 Закону про товариства власників житла. Із змісту цієї норми випливає, що загальне
 8. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
    припинення права власності, інших речових (іпотека, сервітут і т. д.) і деяких зобов'язальних (оренда, довірче управління і т.д.) прав на нього відбуваються в особливому порядку, що вимагає дотримання письмової форми і обов'язковій державній реєстрації. Зазначений порядок народу сост. 131 ГК регулюється Законом РФ "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та
 9. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
    припинення інших, крім права власності, речових прав ми будемо знайомитися в міру їх вивчення. Нинішній перехідний період характеризується складним переплетінням самих різних способів набуття та припинення права власності, часто протилежних за своєю спрямованістю й соціальному призначенню. З одного боку, бурхливе процес приватизації, при якій державні та
 10. Наслідки безгосподарного утримання культурних цінностей
    припинення і відповідно придбання прав власності, задамося питанням, чи немає протиріччя в самому його формулюванні. З одного боку, особа є власником майна, а з іншого, воно не може йому належати. Протиріччя тут тільки здається. Цілком можливі ситуації, коли майно опинилося у власності особи на підставах, що допускаються законом, але ці підстави відпали.
© 2014-2020  ibib.ltd.ua