Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
Еникеев М. І.. Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук)., 2003 - перейти до змісту підручника

Психологія слідчого експерименту

Слідчий експеримент проводиться з метою перевірки фактичної можливості та особливостей здійснення певної дії , події або явища в певних умовах. Моделюючи, відтворюючи відповідні умови, слідчий встановлює:

була чи можливість бачити, розрізняти і впізнавати певні предмети, їх форму, колір, розміри, приватні ознаки за даних умов, їх віддаленості, освітленості, куті зору;

чи можливо вчинити певні дії за даних умов; чи можливо провести дану дію за певний час; була чи можливість чути і розрізняти певні слова, звуки;

чи володіє дане особа перевіряються здібностями, навичками й уміннями.

Зміст слідчого експерименту - проведення дослідів, організація безпосереднього спостереження за реальними явищами, діями і процесами.

Основні вимоги, пропоновані до слідчого експерименту: проведення досвідчених дій в умовах, максимально наближених до умов, в яких відбувалося перевіряється дія чи подія, проведення слідчого експерименту в тому ж місці, де відбулася подія; в той же час доби і року; при однорідних фізичних умовах; при тих неї погодних і кліматичних умовах (сонце, спека, мороз, дощ, сніг, бруд, заледеніння і т. п.); проведення експерименту з використанням всіх первинних засобів дії (механізмів, знарядь, пристосувань, матеріалів); при тій же величині і напрямку докладання зусиль; при тих же темпі і тривалості дій.

Слід також враховувати, що ефективність діяльності людини, особливості його поведінки значною мірою залежать від його психічного стану.

Відтворення цих станів у багатьох випадках неможливо. Так, у стані афекту людина здатна багаторазово збільшувати свої фізичні можливості. Експериментальна перевірка таких дій нездійсненна. Моделювання суб'єктивних чинників - основна складність у проведенні слідчого експерименту. Присутність багатьох людей також може вплинути на "чистоту" експерименту: неминуче виникнення ефекту соціальної інгібіції - придушення активності індивіда. Поряд з цим повторні дії несуть в собі ефект навчання. Повторно можна зробити те, що відразу не виходило. Повторні дії можуть здійснюватися значно швидше або повільніше, ніж в первинних умовах. Уповільнення дій може бути пов'язано з тим, що при перевірці його дій людина бере під свідомий контроль і все те, що спочатку могло здійснюватися на підсвідомому, стереотипному рівні, тобто більше прискорено. Все це обумовлює необ-

варіативності проведених дослідів, нівелювання різних привхідних обставин.

***

Виробництво попереднього слідства закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про направлення справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру, або постанови про припинення справи .

Попереднє слідство закінчується лише після повного з'ясування і дослідження слідчим всіх обставин, що підлягають доказуванню по кримінальній справі. Якщо кримінальну справу порушено обгрунтовано і проведено відповідно до вимог закону, на основі науково розробленої методики і тактики розслідування, то справу, як правило, закінчується складанням обвинувального висновку.

Слідчий оголошує обвинуваченому, що слідство у його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, на заяву клопотання про доповнення попереднього слідства. При ознайомленні з матеріалами справи обвинувачений має право робити необхідні виписки. Закон не обмежує обвинуваченого яким строком для ознайомлення з матеріалами справи. (Проте в разі зловживання обвинуваченим цим правом слідчий спеціальною постановою визначає термін завершення його ознайомлення зі справою.) Клопотання обвинуваченого і його захисника можуть стосуватися не тільки питання про додаткові докази, але і про зміну запобіжного заходу, зміну кваліфікації складу злочину, зняття арешту на майно і т. п.

Обвинувальний висновок складається з описатель-Ной та резолютивної частин. В описовій частині викладаються місце і час вчинення злочину, його способи і мотиви, наслідки та інші істотні обставини, докази, які підтверджують наявність злочину і винність обвинуваченого, доводи, наведені обвинуваченим у свій захист, і результати їх перевірки. У резолютивній частині наводяться відомості про обвинуваченого і викладається формулювання пред'яв-ленного обвинувачення із зазначенням статті закону, яка передбачає даний злочин. Після підписання обвинувальний висновок передається прокурору. На підставі обвинувального висновку обвинувачений віддається до суду.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Психологія слідчого експерименту "
 1. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу« Криміналістика »
  психологією; механізм злочину; специфічні аспекти криміналістичного вивчення злочинної діяльності та діяльності з розслідування; взаємодія слідчого та оперативних підрозділів; інформаційна основа розслідування; основи криміналістичної профілактики та прогнозування; криміналістична характеристика злочину; методи криміналістики; ідентифікація та діагностика;
 2. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Психології допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих в конфліктних ситуаціях. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. Тактика допиту неповнолітніх та малолітніх. Тактика очної ставки. Наукові основи обшуку і виїмки. Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці. Тактика призначення та провадження судових експертиз. Криміналістична методика. 1. Методика
 3. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  психологію, естетику, політологію, соціальну сінеретіку і т.д. До суспільних наук відноситься і юридична наука - область людської діяльності, що вивчає державу і право як самостійні, але органічно взаємопов'язані між собою важливі сфери життя суспільства. Крім того, є й третя група явищ і процесів, яка також позначається поняттям «закон». Це ті закони, які
 4. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  психології тощо У попередніх розділах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні. Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права розглянути правовий розвиток російського суспільства як історично
 6. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  психологічні аспекти значущості самоосвіти саме в педагогічній професії. Психологи стверджують, що деякі особливості професійної діяльності можуть бути причиною деструкційних змін особистості вчителя. Однією зі специфічних рис традиційної діяльності вчителя є її надмірна монологичность. Учитель для учня - одне з основних джерел інформації,
 7. Енергоінформаційні зв'язку в природі і самоізоляція людства
  психології В.Н. Пушкін впливав на рослину мисленням імпульсом людини-оператора, що знаходиться в гіпнотичному стані, і воно цілком адекватно реагувало на цей контакт! Перелік прикладів, що ілюструють біоенергоінформа-ційних взаємодії між людиною і біологічними об'єктами і об'єктів між собою, можна легко продовжити. Так, вплив екстрасенсів на насіння
 8. 3. Висновок. Метафізика, теокосмізм і окультне знання
  психологія, що описує ефекти телепатії, телекінезу та ясновидіння. Відомо, що ще Кант у роботі "Мрії духовідца, пояснення мріями метафізики" (1766) зробив спробу серйозно обговорити здатності до ясновидіння і спілкуванню з душами покійних у пана Сведенборга зі Стокгольма. У сучасній вітчизняній літературі, наприклад, парапсихологічні явища докладно висвітлюються в книзі Васильєва
 9. Методологія математики: проблеми інтелектуального розвитку
  психологію. Психологія, поряд з іншими гуманітарними дисциплінами, грає методологічну роль у викладанні математики, так як навчальна діяльність опирається на психічне відображення дійсності, і досвідчений педагог свідомо чи інтуїтивно враховує стан і зміна психіки учня в процесі виховання і навчання. Це його позиція, а у викладанні (як і в
 10. § 4. Відтворенняобстановкі іобставін події
  психологічного феномена інгібіції может подавитися актівність людини. Звітність, такоже враховуваті, что обвинуваченого (а Інколи и Потерпілий) НЕ всегда віявляє наявні в нього знання, навички и вміння, старається годиною Приховати можлівість правильного сприйняттів будь-якого Явища чі відтворення будь-якої Дії. Як правило, відтворення обстановки и известить події проводитися на місці події, что Дає
 11. § 6. Психологія допиту підозрюваного і обвинуваченого
  психологічний вплив робить на підозрюваного демонстрація слідчим можливості криміналістичної експертизи. Окремі факти, які можуть зміцнювати заперечування підозрюваного, переважно приховувати (наприклад, факт про загибель жертви). У ряді випадків допит поєднується з іншими слідчими діями (перевірка показань на місці, слідчий експеримент, пред'явлення
 12. § 4. Знакова природа інформаційної бази розслідування
  психологія Типи проблемно-пошукових слідчих ситуацій Ситуації, зумовлені особливостями джерел інформації Ситуації з дефіцитом вихідної інформації щодо різних обставин, які підлягають встановленню Ситуації, обумовлені тактичної позицією обвинуваченого (підозрюваного і свідків) Вихідна інформація виходить безпосередньо в результаті сприйняття та емпіричного
 13. 4. жовтня 1917 (питання методології)
  психології та менталітету, з навичок їх суспільної поведінки. (М. Рейман, ФРН) Нового освітлення заслуговує формування керівництва більшовицької партії. Процес цей йшов демократичним шляхом. На Квітневої конференції та на VI з'їзді РСДРП (б) вибиралися і повернулися в країну емігранти, і підпільники, і висуваються в ході революції місцеві працівники. Серед 31 члена та кандидата в члени
 14. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  психологію мас, особливо керівників низової ланки, що повірили в насильство як універсальний засіб вирішення всіх проблем. У концепції побудови соціалізму, якої дотримувався Сталін, насильство займало все більше місце. За сталінської концепції « ліквідації »підлягали непман і кулак, а зробити це без прямого насильства було ніяк неможливо, як неможливо було вилучити кошти накопичення у
 15. ПЛАНИ лекційні заняття з криміналістики
  психологічного контакту з допитуваним. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Тема 15. Тактика слідчого експерименту. Поняття, сутність, види та значення слідчого експерименту. Тактичні особливості підготовки до проведенню
© 2014-2022  ibib.ltd.ua