Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000 - перейти до змісту підручника

10. Реалізація заставленого майнаРеалізація (продаж) закладеного майна, на яке звернено стягнення, провадиться шляхом продажу з публічних торгів у порядку, встановленому процесуальним законодавством, якщо законом не встановлено інший порядок (п. 1 ст. 350 ЦК). Публічні торги не єдина форма реалізації заставленого майна, на яке звернено стягнення. У п. 2, 3 ст. 54 Закону РФ "Про виконавче провадження" наказано, що продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здійснюється спеціалізованою організацією на комісійних та інших договірних засадах, передбачених федеральним законом. Продаж нерухомого майна боржника здійснюється шляхом проведення торгів спеціалізованими організаціями, які мають право здійснювати операції з нерухомістю.
На прохання заставодавця суд має право у вирішенні про звернення стягнення на заставлене майно відстрочити його продаж з публічних торгів на строк до одного року. Відстрочка не зачіпає прав і обов'язків сторін за зобов'язанням, забезпеченим заставою цього майна, і не звільняє боржника від відшкодування зрослих під час відстрочки збитків кредитора і неустойки (п. 2 ст. 350 ЦК). У п. 3 ст. 54 Закону про іпотеку зазначено, що, визначаючи термін, на який надається відстрочення реалізації заставленого майна, суд повинен враховувати в тому числі те, що сума вимог заставодержателя, що підлягають задоволенню з вартості заставленого майна на момент закінчення відстрочки, не повинна перевищувати вартість заставленого майна за оцінці, зазначеної в договорі про іпотеку.
Початкова продажна ціна заставленого майна, з якої починаються торги, визначається рішенням суду у випадках звернення стягнення на майно в судовому порядку або угодою заставодержателя із заставодавцем в інших випадках. Закладене майно продається особі, яка запропонувала на торгах найвищу ціну (п. 3 ст. 350 ЦК).
При оголошенні торгів такими заставодержатель має право за угодою із заставодавцем придбати закладене майно і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені заставою. До такої угоди застосовуються правила про договір купівлі-продажу (п. 4 ст. 350 ЦК). У п. 2 ст. 58 Закону про іпотеку уточнюється, що заставодержатель має право за угодою із заставодавцем придбати закладене майно за його початковій продажною ціною на публічних торгах і зарахувати в рахунок покупної ціни свої вимоги, забезпечені іпотекою цього майна, протягом 10 днів після оголошення прилюдних торгів такими.
При оголошенні такими, що повторних торгів заставодержатель має право залишити предмет застави за собою з оцінкою у сумі не більше ніж на десять відсотків нижче початкової ціни продажу на повторних торгах (ч. 2 п. 4 ст. 350 ГК). Відповідно до п. 4 ст. 58 Закону про іпотеку заставодержатель має право придбати (залишити за собою) заставлене майно за ціною не більше ніж на 25 відсотків нижче його початкової ціни продажу.
Загальний порядок розподілу грошової суми, отриманої від реалізації заставленого майна, передбачений ст. 77 Закону РФ "Про виконавче провадження". Особливості розподілу зазначеної грошової суми можуть бути передбачені іншими федеральними законами, як це зроблено, зокрема, в ст. 61 Закону про іпотеку.
Якщо заставодержатель не скористається правом залишити за собою предмет застави протягом місяця з дня оголошення повторних торгів такими, договір про заставу припиняється. Якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, перевищує розмір забезпеченого заставою вимоги заставодержателя, різниця повертається заставодавцю.
Боржник і заставодавець, є третьою особою, має право в будь-який час до продажу предмета застави припинити звернення на нього стягнення і його реалізацію, виконавши забезпечене заставою зобов'язання або ту його частину, виконання якої прострочено. Угода, що обмежує це право, мізерно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. Реалізація заставленого майна "
 1. Істотними умовами договору про заставу є наступні:
  реалізації цього права і т. п.); 7) у розумний строк відновити предмет застави або замінити його іншим рівноцінним майном, якщо: а) предмет застави загинув чи пошкоджений, або право власності на нього або праро господарського відання припинено з підстав, встановлених законом; б) інше не передбачено договором (п. 2 ст. 345 ГК РФ). Договором (але не законом) заставодавець може бути
 2. 3. Суб'єкти заставного правовідносини
  реалізації заставленого майна, недостатньо для покриття вимоги заставодержателя, за відсутності іншої вказівки в законі або договорі заставодержатель має право отримати суму, з іншого майна боржника, не користуючись перевагою, заснованим на заставі (п . 5 ст. 350 ЦК). Дане право кредитора-заставодержателя пояснюється тим, що заставодавець залишається боржником за основним
 3. 9. Звернення стягнення на заставлене майно
  реалізацію (п. 1 ст. 46 Закону РФ "Про виконавче провадження"). Підставами для звернення стягнення на заставлене майно є невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які він відповідає (п. 1 ст. 348 ЦК). Тому, наприклад, якщо невиконання забезпечуваного зобов'язання стало наслідком дії непереборної
 4. 12. Застава речей у ломбарді
  реалізації заставленого майна з торгів вимоги ломбарду до заставодавця (боржника) погашаються, навіть якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, недостатня для їх повного задоволення. 1 Див: Агарков ММ. Основи банківського права Вчення про цінні папери М, 1994 С. 109. 2 Див: Положення про ліцензування діяльності ломбардів, затверджене постановою Уряду РФ від
 5. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арештованого на виконання судових актів чи актів інших органів, яким надано
 6. 6. Порядок реалізації майна
  реалізації арештованого, конфіскованого та іншого майна і забезпечення ефективного державного контролю за процесом його реалізації Уряд Російської Федерації наділило виключно Російський фонд федерального майна функціями спеціалізованої організації з реалізації майна, арешт-ванного на виконання судових актів чи актів інших органів, яким надано
 7. § 2. Види співучасників злочину
  реалізації цієї рішучості. У літературі висловлювалися самі різні точки зору. У російській теорії кримінального права і в судовій практиці склався цілком певний погляд на цей інститут кримінального права і його можна визначити наступним чином: підбурювання передбачає таке відмінювання іншої особи до злочину, при якому у підбурюваного виникає намір вчинити
 8. 106. Договір як підстава виконання зобов'язань.
  Реалізації диспозитивності поведінки сторін. Програмно-координаційна функція означає, що договір є своєрідною програмою поведінки його учасників і засобом координації цієї поведінки. Інформаційна функція виявляється в тому, що договір містить певну інформацію про права та обов'язки сторін. Гарантійна функція зводиться до залучення з метою стимулювання
 9. § 1. Поняття і значення договору
  реалізація товару повинна здійснюватися з урахуванням суспільно необхідних витрат на його виробництво. Такі витрати, у свою чергу, визначаються з урахуванням існуючого на даний момент в суспільстві співвідношення між попитом і пропозицією. Правильний облік попиту та пропозиції і виявлення на їх основі суспільно необхідних витрат на виробництво товару можуть бути здійснені тільки в результаті
 10. Звернення стягнення на заставлене майно.
  Реалізацію застави. Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання за обставинами, за які він, боржник, відповідає. У зверненні стягнення може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення вкрай незначно і розмір вимог заставодержателя явно несоразмерен вартості заставленого
© 2014-2020  ibib.ltd.ua