Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одіссей" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань


При складанні контракту необхідно враховувати, що санкції, які будуть передбачені в контракті, - один із засобів забезпечення виконання іноземним партнером своїх договірних зобов'язань.
Поряд зі спеціальними санкціями, застосовуваними державою за порушення порядку ведення зовнішньоекономічної діяльності, у практиці міжнародної торгівлі застосовуються договірні санкції, які передбачаються в контракті і застосовуються у випадках неналежного виконання або невиконання однією зі сторін своїх контрактних зобов'язань.
Приведення такої санкції у виконання - зокрема, стягнення штрафів та збитків - не обов'язково має здійснюватися в судовому або арбітражному порядку. Покупець в значній мірі полегшить вирішення проблеми стягнення штрафних санкцій з продавця в разі, коли той прострочить, наприклад, поставку товару або продасть товар неналежної якості, якщо закріпить за собою в контракті право віднімати грошову суму, що відповідає розміру штрафу, безпосередньо із суми, призначеної для оплати вартості поставленого товару.
Звичайно в контракті передбачається два види санкцій за невиконання або неналежне виконання контрактних зобов'язань: штраф або стягнення збитків.
При складанні тексту контракту необхідно визначити розмір штрафних санкцій і спосіб визначення збитків, що підлягають стягненню.
Штрафи можуть виражатися як у твердій грошовій сумі, так і у відсотках від загальної вартості непоставленого товару.
Вибір способу обчислення штрафу проводиться на розсуд сторін з урахуванням конкретних обставин.
Вибір способу обчислення штрафу треба робити через призму змісту інших статей контракту - в першу чергу тієї, де мова йде про ціну товару. Штраф у твердій сумі доцільно передбачати тоді, коли сторони погодилися на "тверду" або "фіксовану" ціну за товар, що. Якщо ж у контракті вказана "плаваюча" або "ковзна" ціна, то для покупця бажано обчислювати штраф за прострочення поставки або поставку товару у відсотках від вартості непоставленого товару. Із збільшенням ціни товару відповідно зростає і розмір штрафу.
При укладенні контракту купівлі-продажу необхідно спеціально обумовити, що сторони будуть розуміти під збитками. Тут можна порадити звернутися до статті 74 Конвенції ООН 1980 року "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів": "Збитки за порушення договору однією зі сторін становлять суму, що дорівнює тій шкоді, включаючи упущену вигоду, який принесений іншою стороною внаслідок порушення договору. Такі збитки не можуть перевищувати шкоди, який порушила договір, передбачала чи повинна була передбачати в момент укладення договору як можливий наслідок його порушення, враховуючи обставини, про які вона в той час знала або повинна була знати ".
Звернемося також до ст. 77 названої Конвенції: "Сторона, що посилається на порушення договору, повинна вжити таких заходів, які є розумними за даних обставин, для зменшення шкоди, включаючи упущену вигоду, що виникає внаслідок порушення договору. Якщо вона не вживає таких заходів, то порушила договір, може вимагати зменшення відшкодування збитків на суму, на яку вони могли бути зменшені ".
Крім штрафних санкцій за прострочення поставки товару або за непостачання його, сторони можуть домовитися про те, щоб у контракті було передбачено штрафи також за необгрунтовану відмову покупця прийняти товар, відповідний встановленим нормам якості, або, приміром , за неповідомлення про виробленої відвантаженні товару.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 36. Санкції за порушення контрактних зобов'язань "
 1. Зміст
  порушення незаконними актами державних органів 9. Правове регулювання малого підприємництва 10. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 11. Легітимація суб'єктів підприємництва 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва 14. Ліцензування
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Санкції. Це має виключити вигідність подібної поведінки. 57 Місяці В.В. Поглиблення соціального контролю злочинності (Матеріали круглого столу). -Держава і право, 1999, № 9. - С. 6 січень. Найважливішим напрямком соціально-правового контролю є посилення різних видів контролю за соціально-економічними та політичними процесами, за фінансовими і товарними потоками (бюджетного,
 3. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
  санкції іншій галузі. Аналіз показує, що справ, розглянутих військовою прокуратурою щодо залучення командирів (начальників) за порушення прав і свобод підлеглих, які не збуджується. Та й немає в розділі 11 такої статті, за винятком ст. 336 - «образа військовослужбовця». А головні проблеми при регулюванні правовідносин між військовослужбовцями - це не образи, а масові та постійні
 4. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  санкції. Обов'язковими (основними) умовами контракту Ф-I є: служба в будь-якій точці світу; служба на будь-яких посадах; обов'язковість виконання будь-яких (законних) бойових завдань; обов'язковість виконання нормативів цієї категорії з усіх дисциплін бойової підготовки; наявність допуску спецорганів ; наявність спеціальної вищої освіти. Офіцери, підписавши контракт за Ф-I, користуються
 5. 50. Товарообмінні (бартерні) зовнішньоекономічні операції
  санкцій. Умовою еквівалентності обміну за бартерним договором є обмін товарами (роботами, послугами) за цінами, обумовленими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів, які діють на відповідних ринках на момент укладення бартерних договорів. У випадках, передбачених законодавством
 6. 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПОЗОВНОЇ ВИРОБНИЦТВА. ВІДМІНУ ЙОГО ВІД ВИРОБНИЦТВА ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЄ З АДМІНІСТРАТИВНИХ та інших публічних правовідносин І ВІД ВИРОБНИЦТВА в окремих категоріях справ
  санкцій. Загальною ознакою, що об'єднує всі ці справи, є наявність «публічного» спору про право, особливість якого - юридична нерівність сторін спору, що знаходяться між собою у відносинах влади і підпорядкування. Особливе виробництво - спеціальний процесуальний порядок розгляду справ, який застосовується стосовно певного кола справ, спільною рисою яких є відсутність в них
 7. 6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МАЙНА
  санкцій) дебітора за всіма зобов'язаннями, включеним для реалізації в один лот. Мінімальна ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці на реалізацію ринкова вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, встановлена державним органом, що передав її для реалізації, або за його дорученням оцінювачем. Заявник - особа, яка подає організатору торгів заявку на
 8. 6. Порядок реалізації майна
  санкцій) дебітора за всіма зобов'язаннями, включеним для реалізації в один лот. Мінімальна ціна продажу дебіторської заборгованості - зазначена у заявці на реалізацію ринкова вартість виставленої на торги дебіторської заборгованості, встановлена державним органом, що передав її для реалізації, або за його дорученням оцінювачем. Заявник - особа, яка подає організатору торгів заявку на
 9. 20. Юридична відповідальність
  санкції) і процесуальний (порядок притягнення до відповідальності) Застосовується за порушення норм у всіх галузях права, але зв'язок правопорушення та відповідальності не абсолютна, тому що можливо уникнути відповідальності Супроводжується публічним засудженням порушника, полягає у застосуванні до нього стягнення, закріпленого правовою нормою Застосовується як до організації, так і до фізичної особи Носить
 10. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  санкціями. Механізм статусної мотивації заснований на зацікавленості зайняти певне місце в ієрархічній структурі кримінальної організації, що дає доступ до матеріальних і інших благ. Механізм ідентифікації заснований на використанні фундаментальної людської потреби в приналежності до якого-небудь спільноті, в причетності до її цілям, нормам, ідеалам. Даний механізм є
© 2014-2022  ibib.ltd.ua