Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Д.І. Олейников. Історія Росії з 1801 по 1917 рік. Курс лекцій: посібник для вузів / Д. І. Олейников. - М.: Дрофа. - 414 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Доданки ліберального руху

-

До епохи Великих реформ лібералізм в Росії був насамперед державним: Александровекая і навіть від частини Миколаївська епохи залишили приклади ліберальної державної політики. Але суспільство знало тільки гуртки та окремих мислителів, при-держивался «вільнодумства». Епоха Великих реформ породила імен-но ліберальне громадський рух.

Серед безлічі визначень лібералізму будемо дотримуватися того, яке найбільш співвідносно з реаліями російської історії XIX в. З-Вестн дослідник проблеми С. С. Секирінський пропонує розуміти під лібералізмом напрямок суспільної думки, а також гро-но-політичний рух і одне з доданків урядової політи-ки, в основі яких лежить «ідеал вільної і відповідальної особистості, система взаємообумовлених прав і обов'язків людини, що реалізуються в рамках правової держави за допомогою соціальних і політичних компромісів »196.

Таке визначення дозволяє розглядати найрізноманітніші варіації лібералізму. «Справа» - лібералізм Б. Н. Чичеріна, ровесника Льва Толстого і Чернишевського, енциклопедично освіченого професора права Московського університету, пізніше міського голови Москви і по-парного академіка. «Зліва» - лібералізм таких земських діячів, як І. І. Петрункевич; це один з «людей шістдесятих років», мировий суддя і земський гласний Чернігівської губернії, пізніше голова ЦК кадетської партії і депутат першої Державної думи. Якщо Чичерін визнавав необхідність поєднання сильної і вимогливою монархич-

213

ської державної влади, «сполучній і стримує суспільство» і забезпечує права і свободи громадян, то Петрункевіч вважав необ - дімим передусім «вирощування» системи самоврядування знизу вгору: від волосного до всеросійського, і саме в народному представництві, парламентаризмі, бачив запорука забезпечення прав і свобод окремої личнос-ти. Крайня централізація економічного і політичного життя Росії, по Петрункевіча, становила одну з причин «її лих і тягостей усло-вий її місцевого життя» 197. Чичерін вважав революційних радикалів «му-хами, які паскудять на картину великого художника», Петрункевіч ж со-глашался, що насильницький переворот заради досягнення ідеального про-громадської ладу «можливий і необхідний», але «лише в тому випадку, коли народна маса піднялася до свідомості, що може бути не об'єктом, а суб'єктом державного управління », тобто в будущем198.

Ліберальна бюрократія. Ще в миколаївської Росії в спілкуванні і не-посередньому співпраці з такими діячами, як Сперанський і Кі-селевих, виросло нове покоління ініціативних і знають «ліберальних бюрократів». Вже з кінця 1830-х рр.. невеликі групи молодих чинов-ков почали всерйоз цікавитися проблемами в різних областях управ-ня країною. Такими були племінники П. Д. Кисельова Микола Мілютін (у Міністерстві внутрішніх справ) і Дмитро Мілютін (у Військовій ака-ми Академії), а також А. П. Заблоцький-Десятовский (у Міністерстві державного-ських майн), С. І. Зарудний (у Міністерстві юстиції) та ін Їх професіоналізм викликав повагу, вони знали дійсні потребнос-ти Росії і могли оцінити її сили. Навколо них групувалися молоді чиновники, випускники столичних університетів і училища правознавства, інших престижних вищих навчальних закладів. Цих людей відрізняє не-байдужість до долі країни і інтерес до державної служби, пов'язаний-ний з прагненням поліпшити існуючий порядок, але тільки шляхом по-статечних і конструктивних дій. Їх стали називати «освіченого-ми бюрократами».

До початку Кримської війни в Петербурзі з таких людей склався кру-жок, названий «партією прогресу». Він користувався підтримкою високо-поставлених осіб, на його зібрання приходили відомі письменники (серед них І. С. Тургенєв і Н. Г. Чернишевський), професора (у тому числі з-Вестн історик С. М. Соловйов), великі чиновники. У цьому колі Вира-бативает уявлення про необхідні перетвореннях, насамперед про необхідність введення гласності та дотримання законності. Чи не були ос-ний і ідеї про скасування кріпосного права. Коли ж настала «отте-пель», ліберальна бюрократія отримала широке поле діяльності, ре-ально можливість для докладання своїх сил. Представники «партії прогресу» переважно і визначали державну політику, осо-

214

ливо на протязі першого десятиліття царювання Олександра II. Ко-нечно, їх подальша діяльність - історія держави, а не гро-венного руху. Проте явище «ліберальної бюрократії» - це приклад переростання громадського руху в практичну діяль-ність з результатами загальнодержавного масштабу; приклад, повторюю-шийся після 1905 і 1985 рр..

Земський лібералізм. Створення губернських комітетів по селянських справах породило громадську діяльність значних верств россий-ського дворянства. Адже проблема майбутнього облаштування селян мала і другу сторону - майбутнє облаштування дворян, позбавлених можливості жити за рахунок своїх кріпаків і дворових. На зборах цих комітетів (1858-1859) викристалізувалися групи «кріпосників» і «лібера-лов», причому друге частіше були в меншості. Винятком став комітет Тверській губернії на чолі з ватажком тверського дворянства (а до цього - повітовим суддею) А. М. Унковським. Тут були вироблені ре-комендації, згідно з якими основною умовою волі колишнього кре-пісного могло бути тільки володіння їм достатньою кількістю землі, а основою «свободи» поміщика від кріпаків - грошовий викуп. Сам Унковский говорив про особистої і майнової свободі всього населення як перший і необхідну умову прогресивного розвитку страни199.

Саме ліберальної групі товариських дворян довелося відчути межі вільнодумства в самий переддень селянської реформи. ' Спрямований-ний ними в 1859 р. «Адреса» Олександру II містив рекомендації з пре-утворень в політичному та адміністративному устрої Росії і був сприйнятий владою як «домагання», «втручання в распоря-вання уряду».

Сам імператор-реформатор побачив в цій адресі «під личиною відданий-ності ... революційні або, принаймні, опозиційні думки ». У підсумку Унковский був знятий з посади предводителя дворянства, потрапив під поліцейський нагляд і став сам себе називати «першим в Росії санки-лотом». Так народилася ліберальна губернська дворянська опозиція. Вона зміцніла в процесі проведення в життя селянської реформи, але настою-щей школою лібералізму стала для неї діяльність у земських установах-ях після 1864 Ці установи, хоча і не були наділені жодними полі-тичні функціями, будувалися на виборній основі і приймали рішення колегіально (тому й «земський гласний», що має право голосу). Лібе-рально налаштовані діячі бачили в земствах школу самоврядування і на-деялісь з часом легально «виростити» з цього місцевого «зерна» дер-дарственное самоврядування, підготувати створення всеросійського земства («Центрального земського зібрання»), тобто парламентських і конституційних - ної форми правління.

215

Ідея земцев стала широко відома наприкінці 1860-х рр.. під назвою «увінчання будівлі» самоврядування. Проте спроба петербурзького зем-ства в 1866 р. чинити опір обмеженню матеріальних можливостей земств і клопотати про залучення голосних до законодавчої роботи призвела до його розпуску. Протягом перших двох десятиліть земства могли тільки (безрезультатно) клопотати про скликання загального земської-го з'їзду і просити про посилення зв'язків між губернськими земствами «по горизонталі». Нелегально земці змогли провести тільки один «межгу-бернський» з'їзд у Москві, в 1879 р., але на створення будь-якої організа-ції НЕ решілісь200. Тоді ж один з найбільш відомих земських лібера-лов, І. І. Петрункевич, зробив спробу донести свої ідеї через Не-легальну брошуру «Чергові завдання земства». Він пропонував добивати-ся свободи слова і зборів, гарантії прав особи і скликання Установчих зборів. До 1881 було подано 12 адрес, в тій чи іншій формі вимагали основних свобод і скликання центрального представник-ного установи. Це можна вважати досить помітним тиском, ока-завше певний вплив на конституційні спроби М. Т. Лоріс-Мелікова.

Інша сторона діяльності земських лібералів - прагнення остано-вить революційний радикалізм. Якщо влада намагалися робити це силою, то ліберали обрали шлях переговорів. 3 грудня 1878 в Києві пройшла нарада, на якому були присутні видатні діячі «Землі і волі» (більшість з них пізніше були повішені або потрапили до Сибіру). Земці просили терористів «призупинити всякі терористичні акти, щоб дати ... час і можливість підняти в широких громадських колах, і насамперед у земських зборах, відкритий протест проти правитель-жавної внутрішньої політики та пред'явити вимогу корінних реформ в сенсі конституції, що гарантує народу право управління країною, свободу і недоторканність прав особистості »201. Дебати були бурхливими, але закінчилися нічим.

Університети. Дослідники вищої школи Російської імперії за-мітили, що суспільно-політичне життя викладачів на протяже-ванні багатьох десятиліть визначалася «постійним протиборством лібе-рального більшості і консервативного меншини». Свою роль тут відігравала введена (відновлена) в 1863 р. система автономії професії-Сорський корпорації. Центром корпоративного життя університету з цього часу ставав відроджений рада професорів. Це дозволяло хоча б у рамках університетського життя проводити початку виборності і само-управління в науковому середовищі, давало можливість практичного випро-ня ліберальних ідей в рамках вищої школи. Коло опозиційної де-ності професури окреслив історик А. Є. Іванов. Це публічна кри-тика дій уряду (на лекціях, в періодичних виданнях), під-

216

держка земського руху, участь у проведених лібералами кампаніях (зразок збору коштів голодуючим, організації просвітницьких товариств та видань), «протизаконні контакти зі студентами» (тобто виступи на студентських сходках, спільні подачі петицій ит. п.) 202.

Але якщо основними «практиками» лібералізму в Росії були земські діячі, то його найважливішими теоретиками виступали представники професії-сорский-викладацького складу. «Хрестоматійні» теоретики россий-ського лібералізму Б. Н. Чичерін і К. Д. Кавелін були професорами - перший Московського, другий Петербурзького університету. З універси-Тетское професорів вийшли також багато діячів майбутніх либераль-них партій Росії - такі, як П. М. Мілюков, А. А. Кизеветтер, В. Н. Вернадський.

«Теорії» викладачів університетів не залишалися лежати сухим академічним вантажем, а передавалися студентам, в тому числі буду-щим земців, юристам, «ліберальним бюрократам». За спогадами М. М. Ковалевського, в 60-і рр.. студента Харківського університету, пре-подавача швидко відгукнулися на вимоги оновленої суспільного життя і пристосували до неї навчальні заняття. Студенти вивчали розвиток місцевого самоврядування в європейських країнах, зокрема в Англії, розігрували навчальні «судові процеси», пробували себе на ролі то грізного обвинувача, то великодушного захисника, то безпристрасного судді.

Студентська публіка з кінця 50-х рр.. стала більш сприйнятливою до ли-беральним ідеям - і внаслідок «духу часу», і від того, що станься-ла явна демократизація університетів і взагалі вищих навчальних закла-дів. Обмеження числа студентів, введене в «похмуре семиріччя» нико-Лаевская царювання, було знято. У 1858 р. відповідав за внутрішній розпорядок інспектор втратив владу над студентами за стінами універси-тету, де студенти отримали право змінити мундири на партикулярне плаття.

На початку епохи Великих реформ в 36 вузах Росії навчалося близько 7000 студентів і працювало близько 900 викладачів та інших посадових осіб. Протягом наступного півстоліття вплив вищих нав-чальних закладів на суспільне життя постійно зростала: наприкінці XIX в. в 56 вузах Росії працювало майже 2,5 тис. викладачів, які еже-щороку готували приблизно 4,5 тис. фахівців. При цьому важливо відзначити: в університетах йшло соціальне оновлення студентства. Зростання його чисельні-ності досягався за рахунок припливу різночинців: в 1855 р. серед студентів було 65% дворян, а в 1875 - тільки 45%, тобто менше половіни203. «Про-Постановою Росія, - згадував професор Казанського університету В. М. Флоринський, - вимагала нових людей. Порушене питання про Урава-нении освітніх прав привілейованих і податкових станів рас-

 217 

 пахнув двері навчальних закладів не тільки для дворян, але й для тих класів, для яких освіта вважалося раніше забороненим плодом »204. 

 Одним з найяскравіших символів єднання професорів і студентів, ви- пускнікамі різних років і навіть десятиліть, довго залишався (а почасти й ос- тается) свято Московського університету - Тетянин день 12 (25) ян- варя. Цей «одноденний московський карнавал» приховував, як зауважив вид- ний історик А. А. Кизеветтер, за зовнішнім веселощами і буйством «торжест- під свідомості єдності культурної Росії ». У цей день «у бік відкидалися всякі перегородки - службові, партійні, вікові » і приходило відчуття рівності між ученим, «вже близьким до кінця земного поприща », і« пташеням, тільки що перелетів з гімназійної лави під покров старого будинку на Мохової »20 '. У цей день свободи і ра- венства навіть городові не чіпали студентів, що веселяться на вулицях. За Принаймні до тих пір, поки веселощі не переростало в масові бійки з торговцями м'ясних крамниць Мисливського ряду. 

 Періодична преса. Унікальна здатність періодичної преси відгукуватися на насущні проблеми суспільства і тисячократно розмножувати і передавати по всій країні роздуми розумних і знаючих людей давала будь-якому виданню можливість стати центром цілої течії розумової життя. Видання такого роду називали журналами «з напрямком». Со- здать новий журнал було порівняно легко. Куди складніше було підтри- живать його регулярний вихід, тобто підігрівати інтерес передплатників і ав- торів, передбачати цензурні проблеми, забезпечувати своєчасну до- ставку. У цьому сенсі унікальна доля журналу «історії науки і літератури »-« Вісник Європи », що виходив понад півстоліття (1866 - 1918) і по числу передплатників поступалася тільки демократичним «Оте- няними записок »Н. А. Некрасова. Цей журнал став частиною россий- ської інтелектуальної житті другої половини XIX - початку XX в. як головний орган ліберально-конституційного руху і «російського євро- пейства »206. 

 Історія його народження в черговий раз показує взаємозв'язок «доданків- екпортувати »лібералізму, оскільки його засновники були петербурзькими про- фессорами, які демонстративно вийшли у відставку восени 1861 - на знак протесту проти наступу влади на права університетів. Журнал став для них всеросійської кафедрою. Очолив його М. М. Стасюлевич, колись завдяки праці й таланту вибився з «казеннокоштних» сту- дентов в професора, запрошений викладачем до спадкоємця престо- ла, а потім покинув університет і зайнявся журналом і роботою в петербурзькому міському самоврядуванні. Крім обов'язкового відділу белетристики (тільки з найвідоміших авторів - Тургенєв, Салтиков-Щедрін, Островський, Гончаров, Еміль Золя), в «Віснику Європи» 

 218 

 були відділи: Іноземне огляд. Кореспонденції, Хроніка, Літе- ратурное огляд. Внутрішній огляд. Останній найбільш чітко ви- ражаем позиції російського лібералізму. Вів цей розділ видний петербург- ський юрист і яскравий публіцист К. К. Арсеньєв, який заслужив у сучас- менников прозвання «апостол російського лібералізму». Він сформулювати- ровал програму російських лібералів, яку «Вісник Європи» опублікував у квітневому номері 1882 р. у «Програмі російських лібе- ралов »основою державного устрою проголошувався« правовий », тобто конституційний, лад, який забезпечить свободу друку, совісті, недоторканність особи, загальнодоступне освіта, широке і са- мостоятельное самоврядування. В економічній політиці пропонувалося збереження общинного землеволодіння як гарантії від обезземелення, тобто розорення селян, а також скасування подушного податку і зниження ви- купно платежів, ліквідація обмежень, що накладаються на селян круго- вої порукою і паспортною системою. 

 Засуджуючи революційний тероризм як і радикалізм взагалі (лівий, правий, державний), «Вісник Європи» разом з іншими либераль- вими виданнями вважав, що для викорінення кривавого революціонаризм необхідно міняти самі умови життя, що їх породжують. При всьому цьому М. М. Стасюлевич примудрявся викладати програму лібералізму так, щоб уникати цензурних гонінь («всього» чотири цензурних застереження за півстоліття). 

 Цікаво, що і в визначенні політики журналу редакція руководст- Вова ліберальними принципами. Багато вирішувалося на засіданнях за круглим столом, на які регулярно, по понеділках, збиралися з- трудники і постійні автори журналу. Один з активних учасників, К. Д. Кавелін, називав Стасюлевича і його співрозмовників «Артуром і ри- царями Круглого столу ». 

 Заслуговують на увагу й інші ліберальні видання: журнали «Юри- діческі вісник », орган діячів самої послідовної з Великих реформ - судової. «Російська думка» (виходив у 80-90-і рр..), журнал ліберально-народницький, газети «Голос» і «Порядок». 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Доданки ліберального руху"
 1. Реалізація способу часу у формах дієслова. Теорія дієслівних времен104
    Характерною рисою «temps in esse» є його поділ на три періоди - майбутнє, сьогодення, минуле (зовнішнє час). У свідомості людини образ часу набуває лінійний характер. На-passe СО a futur х \ Л 7 х ^ \ / \ / напрямок руху часу у \ у вартісне складається з частки (chronotype), що йде в минуле, і частки (chronotype), що приходить з майбутнього: Частка
 2. 4. Демонізація тероризму
    Демонізація тероризму, розгляд цього явища як глобальної загрози характерно для побутової медіакратіческой міфології ліберал-демократичних суспільств світського типу. У цьому виявляється особливість самої політичної системи, в них усталеною. Психологічно, політично, типологічно фігура терориста представляється в таких суспільствах втіленням «чужого», «ворожого», «іншого».
 3. Тема 7.Політіческіе та правові вчення в країнах Європи в другій половині XIX в.
    Розвиток громадянського суспільства в передових країнах. Формування робочих організацій і демократичних рухів. Становлення представницької системи сучасної держави. Основні напрямки політико-правової ідеології. Політико-правові проблеми в соціалістичних навчаннях. Виникнення і розвиток марксистського вчення про державу і право. К. Маркс і Ф. Енгельс про базис і надбудову, про
 4. 1. Багатопартійні системи.
    Партійна система - похідна від права громадян на управління державою. Сьогодні партії займають одне з найважливіших місць у політичних системах зарубіжних країн. Питання про партійні системах одночасно політологічний, якщо мова йде про фактичне становище і юридичний, якщо певна система закріплена нормами конституції, закону, хоча ці норми можуть не відповідати фактичному
 5. ГЛАВА ПЕРША
    Усе що рухається необхідно наводиться У рух 35-небудь. Якщо опо в самому собі не має початку руху, то ясно, що воно приводиться в рух іншим (тоді рушійним буде інше), якщо ж опо має початок руху у собі, то візьмемо АВ, яке рухається саме по собі, а не тому, що будь-яка частина його знаходиться в русі. Насамперед припущення, що АВ рухається саме собою внаслідок
 6. Об'єднанням класів (складанням)
    називається логічна операція, в результаті якої утворюється новий клас, що складається з таких об'єктів, кожен з яких є елементом, принаймні, одного з доданків класів. Отриманий в результаті складання клас АІВ називається сумою. Наприклад: А - клас депутатів Державної Думи. В - клас юристів. AuB - клас, що містить всіх депутатів Держдуми і всіх юристів. - Властивості
 7. Примітки 1
    Міністр внутрішніх справ РФ в 1993-1995 рр.. 2 Нарешті (наприкінці 2005 р.!) Історики Іспанії осміліли і, не побоявшись криків світової «ліберальної гальорки», опублікували точні дані про жертви іспанської Інквізиції - 600 страчених «єретиків» за 200 років. Цим даним можна вірити, тому що архіви Інквізиції прекрасно організовані, а протоколи її процесів належать до числа найбільш
 8. Джерела та література
    Антонов В.Ф. Народництво в Росії: утопія чи відкинуті можливості / / Питання історії. - 1991. - № 1. Балуєв Б.П. Ліберальне народництво на рубежі XIX-XX століть. - М., 1995. Балуєв Б.П. Михайлівський Н.К. і «легальний марксизм» (До 150-річчя з дня народження) / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 6. Будницкий О. Історія тероризму в Росії. - Ростов-на-Дону-М., 1996. Єсіпов В. Не вірте
 9. Додаткова література
    Алексєєва ТА. Лібералізм як політична ідеологія. - Полі-ку, 2000. - № 1. Алексєєва Т.А. Современниге політичні теорії. - М., 2000. Гарбузов В.М. Консерватизм: поняття і типологія (історіографічний огляд). - Поліс, 1995. - № 4. Гарвардський анархіст: Роберт Нозік. - Боррадорі Дж. Американський філософ: Беседиг з Куайном, Девідсоном, Патнем, Но-ЗІКом, Данто, Рорті, Кейвлом,
 10. § 1. Богошукання як соціально-політичне явище
    «Нове релігійна свідомість» лише біля витоків несло на собі печатку замкнутості і гуртківщини. Дуже скоро воно стало сприймати себе не як пов'язане з якими-небудь университетско-академічними потребами та колами, не як філософську школу або напрямок, а як виразник духовного стану суспільства, його самопочуття і самосвідомості, його здоров'я і хвороби одночасно. Різними
 11. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
    Після другої світової війни на новий щабель розвитку піднялися масові громадські рухи. Особливо широкий розмах вони отримали в 70-80-і роки. Ряд із них виник поза рамками політичних партій, відображаючи криза політичних партій як інституту демократичного суспільства. Провідні громадські рухи виступали на захист миру, демократії і соціального прогресу, проти всіх проявів реакції і
 12. 40. Поняття та основні вимоги законності. Правозаконності.
    Законність - комплексне (принцип, метод, режим) соціально-правове явище, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. Вимоги законності (те, що вимагає законність) відображають її спрямованість, яка обумовлена змістом норм права. Вони є юридичними умовами (правилами) втілення в життя принципів права. Вимоги законності в
 13. ГЛАВА ТРЕТЯ
    Елементом називається першооснова речі, з якої вона складається і яка по виду пе ділена на інші види, наприклад елементи мови, з яких мова складається і па які вона ділена як на граничні частини, в той час як ці елементи вже не ділені на інші звуки мови , відмінні від них по виду. Але якщо ат вони і діляться, то виходять одного з ними виду частини (наприклад, частина води - вода, між
 14. 4.5. Випадковість прав і свобод
    Нормативна теорія демократії користується формулами «універсальних прав людини», «конституційних меж політичної влади» і т. д. Але вона не враховує випадковий соціально-історичний характер даних прав і кордонів. Дотримання прав людини та конституції залежить від того, які еліти здійснюють владу. Суть справи не зводиться до протилежності тиранії і демократії. Ставлення владних еліт до
 15. XIV. Позитивне виправдання реалізму
    § 442. Реалізм отримає позитивне виправдання, якщо виявиться, що він є показання свідомості, який діє згідно своїм власним законам. Коли нормальні акти думки, на кшталт тих, які встановлюють істини, раховані нами за самі достовірні, виявляться такими актами думки, які призводять до антитезі Суб'єкта і об'єкта, тоді ніяких інших доказів не можна буде і запитувати. §
 16. XXI століття: альтернативи майбутнього розвитку Росії.
    Яким шляхом піде подальша трансформація російського суспільства? Навколо яких сценаріїв подальшого розвитку країни ведеться зараз боротьба на макрорівні процесу соціальних змін? Можна виділити наступні альтернативи: 1) авторитарно-силовий сценарій, що припускає рез кое посилення держави, підвищення ролі силових струк тур, посилення контролю над ринковим сектором еко
 17. Джерела та література
    Горяїнов Сергій. Проза життя російського ліберала / / Батьківщина. - 1998. - № 3. Дудзінскій Е.А. Слов'янофільство в пореформеній Росії. - М., 1994. Кельнер В.Є. Стасюлевич М.М. і ліберальна опозиція в 70-х - початку 80-х років XIX століття / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 4. Леонтович В.В. Історія лібералізму в Росії. 1762-1914. - Париж, 1980. Лібералізм в Росії. - М., 1996. Політична історія:
 18. Типи жінок
    і змінювати ставлення до них. - Филосо-факт - Не всі феміністки схожі за поглядами. Багато приділяють більше уваги особистому поведінці, а не створення абстрактних теорій, оскільки вони переконані, що найкращий спосіб підсилити позицію жінок в цілому - це зробити їх шанованими. У результаті багато феміністки не надто зацікавлені в тому, щоб шукати вічну і незмінну істину про світ. Замість цього вони
 19. ГЛАВА П'ЯТА
    Далі слід визначити, який рух якого протилежно, і те ж саме щодо перебування в спокої. Перш за все треба встановити, протилежно чи рух [1] з одного стану в той же самий (наприклад, [рух] з здоров'я [руху] у здоров'ї), такими ж здаються виникнення і знищення, або [2] [рух] з протилежностей (наприклад, [рух] з здоров'я [руху] з
 20. РОЗДІЛ ДЕСЯТИЙ
    Після сказаного випливає по порядку перейти до часу. Насамперед добре буде поставить!, Про нього 30 питання з точки зору більш загальних соображепій1С, [а саме] чи належить [час] до числа існуючих або неіснуючих [речей], потім яка його природа. Що час або зовсім пе існує, або ледь [існує], будучи чимось неясним, можна припускати на підставі наступного. Одна частина
© 2014-2022  ibib.ltd.ua