Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004 - перейти до змісту підручника

СПИСОК АНАЛІЗОВАНИЙ ЛІТЕРАТУРИ

1.

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогіка. СПб.; Москва; Харків; Мінськ, 2000. 2.

Подкасістий П.І. Педагогіка. М, 1996. 3.

Подкасістий П.І. Педагогіка. М, 2002. 4.

Подласий І.І. Педагогіка: У 2 т. М.: Просвещение, 1999. 5.

Смирнов С.А. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. М.: ACADEMIA, 2000 6.

Харламов І.Ф. Педагогіка. М, 1990. Головною ддеей курсу є те, що педагогіка, як всяка розвиваюча наука, постійно переглядає і розширює аспекти розуміння своїх основних категорій, а на практиці безперервно збагачується досвідом навчання і виховання в силу безмежності й багатогранності педагогічної творчості. Цей курс знайомить студентів з авторами, які використовують сучасні історичні дані, результати наукових пошуків педагогів і психологів, а також світовий і вітчизняний інноваційний педагогічний досвід. Усвідомлюючи корисність курсу не тільки для тих, хто вирішив стати педагогом (хоча це і не виключається), скільки для людей, які отримують вищу освіту незалежно від їхньої майбутньої професії та роду діяльності, які будуть самі прагнути стати освіченими людьми і готові надавати допомогу іншим у цьому складному процесі становлення.

Знання основ курсу педагогіки та психології знадобляться студенту вміло долати труднощі спілкування, свідомо обирати способи впливу на себе і на інших в різних, часом не передбачуваних, життєвих ситуаціях. Після закінчення вузу вони будуть готові до виховання та освіти своїх дітей, а можливо, і до педагогічної діяльності. Адже не випадково сфера виховання та освіти завжди була і є пріоритетною у розвитку особистості, суспільства і держави, а також викликала інтерес практично у кожної людини. Як відомо, головне призначення вищої освіти - становлення студента як особистості, фахівця, громадянина готового до самостійних суджень, пошуку, діалогу, здатного вирішувати життєво важливі проблеми в науці, техніці, культурі та суспільстві. Розвитком освіти та виховання особистості займаються не тільки педагоги, психологи, а й економісти, юристи, політики, соціологи і багато інших фахівців. При вивченні даного курсу слід враховувати існуюче різноманіття педагогічних традицій і при цьому розуміти, що не припиняється процес духовної інтеграції різних людських спільнот в єдиному світовому освітньому просторі, цілеспрямований пошук спільних ідей та освітньо-виховних стратегій.
Все це не може не відбиватися на розвитку психолого-педагогічних наук, оскільки постійно відбувається збагачення, уточнення змісту й змісту основних категорій, принципів і закономірностей у навчанні та вихованні, педагогічних методів і технологій. При читанні лекцій студентам необхідно показувати велику різноманітність існуючих підходів, тенденцій і моделей у педагогічній практиці, це дасть їм можливість розставляти акценти відповідно до власних уявлень і самостійно вибирати. Дана спроба дозволить студентам активізувати свій рівень проблемно-психолого-педагогічного мислення, спонукати до самостійних роздумів, появі інтересу до знайомства з вмістом спеціальної літератури. При читанні лекцій з даного курсу особлива увага повинна приділятися відбору тієї інформації, яка життєво необхідна кожній освіченій і культурній людині, котра живе в сучасному, багатомірному і дуже різноманітному світі, з огляду на призначення і суть тієї спеціальності, яку вони отримують.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ "
 1. ГЛОСАРІЙ
  список завдань,« прив'язаних »до контекстам, а не до астрономічного часу). Гнучкі форми зайнятості - форми працевикористання робочої сили, засновані на застосуванні нестандартних організаційно-правових умов зайнятості працівників. До гнучких форм зайнятості відносяться: зайнятість, пов'язана з гнучкими режимами робочого часу; зайнятість, пов'язана з соціальним статусом працівників:
 2. 7.4. Міркування і способи переконання
  аналізоване положення в теорію, ми, тим самим, поширюємо на нього ту емпіричну і теоретичну підтримку, якою володіє теорія в цілому. Оскільки теорія повідомляє входять до неї твердженнями додаткову підтримку, вдосконалення теорії, зміцнення її емпіричної бази і прояснення її загальних, в тому числі філософських, передумов одночасно є внеском в обгрунтування входять до
 3. Список використаної літератури
  літератури, 1989 5. Пол Хейне - "Економічний спосіб мислення", М.: Справа,
 4. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  список найдавніших міст сприяє дискусії та вибору шляхів пошуку істини . Підхід А.В. Кузи до розгляду проблеми представ-ляется важливим для осмислень величезного археологічного матеріалу і складання уявлення про зміст поняття «давньоруське місто». Дослідники давньоруських міст поки не прийшли до спільної думки щодо шляхів освіти міста, про що свідчить, в
 5. Москва.
  Список літератури). Процес робіт регулярно і зацікавлено висвітлювався низкою газет. На захист їх продовження з високою оцінкою значення результатів робіт виступали в центральній пресі директор Інституту археології В.П. Алексєєв та керівник Новгородської експедиції В. Л. Янін. Стала очевид - ною необхідність розширення археологічних робіт у зв'язку з реконструкцією історичного центру Москви.
 6. 6. Архіпелаг ГУЛАГ
  список дослідницьких робіт, прочинилися архіви і з багатьох документальних публікацій, насамперед у журналі «Известия ЦК КПРС», люди в подробицях стали дізнаватися про те, як готували «справи» в катівнях НКВС, як «репетирували» політичні процеси 30-х рр.., в яких умовах жили і працювали репресовані. Вже багато років розмова про репресії починається з питання: скільки ж було жертв
 7. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
  список писав дяк, свідків ж (правду) представляв на суд пристав, раніше іменувався доводчиком або недельщику. Перша спроба створити постійний, спеціальний для купецтва суд належить царю Олексію Михайловичу (1667 р.), який постановив «видати справи купецких людей в одному пристойному наказі, щоб волокитою за різними наказам їм, купецким людям, промислів своїх не відбували».
 8. Список використаної літератури.
  1. Аслаханов А, Максимов С. Організована злочинність і корупція у сфері економіки: стан і прогноз розвитку / / Кримінальний вісник 1995 № 12 С.4. Актуальні проблеми теорії та практики боротьби з організованою злочинністю в Росії: Мат-ли наук. - Практ. конф. 17-18 травня 1994 року, - Вип. 1. -М.: НДІ РІО МЮИ МВС Росії, 1994. - 264 С. Айдинян Н.Р, Гилинский Я.І. Функціональна теорії
 9. ВСТУП
  список рекомендованої літератури. У зміст програми також включено перелік основних контрольних питань, що виносяться на іспит. Студенти можуть виконати курсову та / або дипломну роботу з криміналістики, що сприятиме отриманню ними більш високого рівня знань. З метою надання практичної допомоги для підготовки і написання курсових робіт в посібнику викладаються основні методичні
 10. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
  список використаної літератури та нормативних актів, вказується дата закінчення і ставиться підпис. Оцінка за курсову роботу ставиться після її захисту, проведеної до іспиту з криміналістики. До захисту курсової роботи студент готується завчасно, щоб мати можливість врахувати всі зауваження викладача, зроблені в рецензії та на полях роботи. Курсова робота, написана
© 2014-2022  ibib.ltd.ua